De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6.3 Oef. bij de verbaaladjectieven op -tevoV en -toV zie Pers.werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6.3 Oef. bij de verbaaladjectieven op -tevoV en -toV zie Pers.werk."— Transcript van de presentatie:

1 6.3 Oef. bij de verbaaladjectieven op -tevoV en -toV zie Pers.werk

2 6.4 Trappen van vergelijking zie St. p. 47-48, leer 4E

3 St. p. 47-48, leer 4E regelmatige vorming: comparatief: -teroV, -h, -on ijscurovteroV superlatief: -tatoV, -h, -on ijscurovtatoV

4 St. p. 47-48, leer 4E onregelmatige vorming: ajgaqovVajmeivnwn ajvristoV beltivwn bevltistoV kreivttwnkravtistoV

5 onregelmatige vorming: kakovVhJvttwnhJvkistoV slecht hJduvVhJdivwn hJvdistoV aangenaam kalovVkallivwnkavllistoV mooi

6 mevgaVmeivzwn mevgistoV groot ojlivgoVejlavttwn ejlavcistoV weinig poluvVpleivwnplei:stoV veel tacuvVqavttwntavcistoV snel

7 hoe vertalen? relatief: 2 leden vergelijken comparatief: A is enger dan B. A B

8 relatief: 2 leden vergelijken superlatief: De giraf is het grootste van alle dieren (lidwoord + vaak gen. van geheel)

9 hoe vertalen? absoluut: alleen comparatief: A is vrij eng A

10 hoe vertalen? absoluut: alleen superlatief: De muis is zeer schattig

11 Oef. a p. 127 1. ajgaqw:n st.tr., gen. (3) mv.

12 2. kreivttwn comp., nom. enk.

13 3. pleivstwn sup., gen. mv.

14 4. pleivwn comp., nom. enk.

15 5. megivstwn sup., gen. mv.

16 6. aijscrw:n st. tr., gen. mv.

17 7. qavttwn comp., nom. enk.

18 8. ajmeivnwn comp., nom. enk.

19 9. dikaivwn st. tr., gen. mv.

20 10. beltivwn comp., nom. enk.

21 11. ajfrovnwn st. tr., gen. mv.

22 12. uJstevrwn comp., gen. mv.

23 13. hJmetevrwn st. tr., gen. mv.

24 14. kallivstwn sup., gen. mv.

25 15. sofwtavtwn sup., gen. mv.

26 16. iJeroi:V st. tr., dat. mv.

27 oef. g 1-8 1. mevgista devndra heel/zeer grote bomen

28 2. pleiovnwn tovxwn van vrij veel bogen

29 3. tacivstw/ oJplivth/ aan/voor een heel snelle hopliet

30 4. taceivaV newvV van een snel schip

31 5. qavttosin iJvppoiV aan/voor vrij snelle paarden

32 6. mikrotavth oijkiva een heel klein huisje een piepklein..

33 7. hJdivstw/ oijvnw/ met/door heerlijke wijn zeer aangename

34 8. tw:/ filtavtw/ uiJw/: aan/voor (mijn) liefste zoon

35 b, g (9-12), d = reserve e, z = pers. werk leer kader p. 129: speciale aoristen van didovnai,...


Download ppt "6.3 Oef. bij de verbaaladjectieven op -tevoV en -toV zie Pers.werk."

Verwante presentaties


Ads door Google