De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek"— Transcript van de presentatie:

1 Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek
Evelyn Hooft Bart Thieren 20 juni 2008

2 Inleiding NIRAS : openbare instelling belast met het veilig beheer van radioactief afval in België. Heeft hiervoor een samenhangend en gecentraliseerd beheersysteem ontwikkeld. Belgoprocess : industriële dochteronderneming van NIRAS, staat in voor verwerking & opslag van radioactief afval en ontmanteling& sanering van stilgelegde nucleaire installaties

3 Inleiding NIRAS door de Belgische staat belast met de sanering van nucleaire passiva = taak van openbaar nut 1986 : site BP 1 (Eurochemic) 1989 : site BP 2 (Ex waste afdeling SCK.CEN) 1991 : uitrustingen & splijtstoffen van onderzoeksreactoren & andere installaties van SCK.CEN

4 Foto site 1

5 Eurochemic

6 Eurochemic Eerste opwerkingsfabriek in Europa Doel
research en ontwikkeling op gebied van opwerking van bestraalde brandstoffen afkomstig uit kernreactoren bouw van een pilooteenheid

7 Opwerken ? Definitie: Opwerken = recycleren
De gebruikte splijtstof (kernbrandstof) kan gerecycleerd worden. 97% van het materiaal kan opnieuw dienen voor elektriciteitsproductie (U en Pu). 3% zijn afvalstoffen en worden door verglazing geconditioneerd en tussentijds opgeslagen in afwachting van berging.

8 Geschiedenis Eurochemic
1957 Oprichting van Eurochemic 1960 Start van de bouw 1966 Opstart en exploitatie 1974 Stopzetting 1978 Overname door de Belgische Staat met de bedoeling om verder op te werken 1984 Oprichting Belgoprocess 1985 Belgoprocess neemt personeel over

9 Geschiedenis Eurochemic
1986 Beslissing geen opwerking meer in België  Overdracht aandelen naar NIRAS 1987 Start ontmantelingsstudies 1989 Start ontmanteling van pilootproject 1990 Start ontmanteling Eurochemic 2008 Start conventionele afbraak

10 Pilootproject Ontmanteling van twee deel-gebouwen voor eindproducten afkomstig van opwerking Aantonen dat ontmanteling haalbaar is Aantonen dat kosten beheersbaar zijn Ontwikkelen en optimaliseren van ontmantelingstechnieken Trainen van personeel

11 Voor en na

12 Belangrijkste lessen Nadruk leggen op:
Decontamineren van metalen componenten Automatiseren van het decontamineren van betonnen structuren

13 Sanering van Eurochemic

14 Sanering van Eurochemic
Belangrijkste gegevens Lengte 90 m, breedte 27 m, hoogte 27 m Volume: m³ Volume beton: m³ Betonoppervlakte: m² Metaal: ton 7 verdiepingen, 40 grote cellen 106 celstructuren

15 Sanering van Eurochemic
Radiologische status in 1981 Besmettingsniveau tot 200 Bq/cm² (alfa) en 125 Bq/cm² (bèta) Dieptebesmetting aanwezig Hot spots tot verschillende mSv/h Geen activatie

16 Gebruikte technieken Verwijderen van metalen componenten
Decontamineren van betonoppervlakken Verwijderen van dieptebesmetting Verwijderen van leidingdoorvoeringen Technieken voor het werken op hoogte

17 Verwijderen metaal

18 Verwijderen metaal

19 Decontamineren betonoppervlakten

20 Decontamineren vloer

21 Verwijderen dieptebesmetting

22 Verwijderen leidingdoorvoeren

23 Werken op hoogte

24 Werken op hoogte

25 Decontamineren Belangrijkste stromen Metaal Beton

26 Decontamineren Belangrijkste stromen Metaal 1.494 ton
Beton ton (incl. barietblokken) (periode 1988 – 2007)

27 Decontamineren metaal

28 Voor en na

29 Betonbemonstering

30 Vrijgavemetingen 100 % opp.meting Staalnames en analyses
Procedure representatief en goedgekeurd door de dienst fysische controle Toezichthoudend organisme (Bel-V) filiaal van het FANC

31 Vrijgavemetingen

32 Veiligheid Topprioriteit voor Belgoprocess Stralingsdosis
Besmettingsrisico Conventionele veiligheid

33 Veiligheid Topprioriteit voor Belgoprocess
Stralingsdosis (gem.< 2 mSv/jaar.persoon over ) Besmettingsrisico (Beschermingskledij inclusief volgelaatsmasker) Conventionele veiligheid Omstandigheden als op een bouwwerf Trillingsbelasting

34 Beschermkledij

35 Beschermkledij

36 Isoleren van een deel

37 Afbraak Werkwijze

38 Resultaat: Productiestromen Manuren Budget Planning

39 DECONTAMINATIE MATERIALEN
Resultaat: productie ONTMANTELING & BESMET MATERIAAL & & & NIET BESMET MATERIAAL & DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL & & & RECYCLAGE AFVALVERWERKING

40 DECONTAMINATIE MATERIALEN
Resultaat: productie 4.588 t ONTMANTELING (31/12/2007) & 2.501 t BESMET MATERIAAL 1.530 t 557 t & & & 2.356 t 145 t NIET BESMET MATERIAAL & DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL & & & 2.913 t 63% 1.675 t RECYCLAGE AFVALVERWERKING

41 DECONTAMINATIE MATERIALEN
Resultaat: productie 4.588 t ONTMANTELING (31/12/2008) t & 2.501 t BESMET MATERIAAL 1.530 t 557 t & & & 2.356 t 145 t NIET BESMET MATERIAAL & DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL & & & 2.913 t 63% -> 88% 1.675 t t RECYCLAGE AFVALVERWERKING

42 Resultaat: manuren Initiële raming: 403 manjaar
Huidige raming: 600 manjaar Verschil verklaard door: Decontaminatie tot vrijgave Afwijkingen in de initiële inventaris Arbeidsintensieve vrijgavemetingen en procedures

43 Resultaat: budgetbeheer
Doorgedreven decontaminatie tot vrijgave Initiële raming M€ M€2008 M€2008 na 2007 Totaal M€ Ratio Ontmantelingskosten 54, ,9 115,1 30,0 145,1 1,96 Verwerking (tarief 2008) 68, ,6 25,7 4,2 29,9 0,32 123, ,5 140,8 34,2 175,0 1,05 Minder verwerken, tussentijdse opslag en berging Eindresultaat blijft gelijk

44 Resultaat: planning Conventionele afbraak
Oostelijk deel: september 2008 Centraal deel: einde 2010 Westelijk deel: einde 2012 Gedeelte nutsleidingen voor andere gebouwen blijft bestaan

45 Resultaat: planning 2008 2010 2012

46 Ambities Veiligheid Milieu Socio-economisch
Uitbating bergingssite categorie-A Internationale partner

47 Conclusie Start van de conventionele afbraak van Eurochemic
In 2012 volledig afgebroken Historische erfenis gesaneerd Know-how om >90% te recycleren Belgoprocess en NIRAS saneren met succes een nucleaire fabriek

48 Meer informatie Websites Eurochemic www.eurochemic.be
Belgoprocess NIRAS


Download ppt "Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek"

Verwante presentaties


Ads door Google