De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek Evelyn Hooft Bart Thieren 20 juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek Evelyn Hooft Bart Thieren 20 juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek Evelyn Hooft Bart Thieren 20 juni 2008

2 2 Inleiding ■ NIRAS : openbare instelling belast met het veilig beheer van radioactief afval in België. Heeft hiervoor een samenhangend en gecentraliseerd beheersysteem ontwikkeld. ■ Belgoprocess : industriële dochteronderneming van NIRAS, staat in voor verwerking & opslag van radioactief afval en ontmanteling& sanering van stilgelegde nucleaire installaties

3 3 Inleiding ■ NIRAS door de Belgische staat belast met de sanering van nucleaire passiva = taak van openbaar nut ~ 1986 : site BP 1 (Eurochemic) ~ 1989 : site BP 2 (Ex waste afdeling SCK.CEN) ~ 1991 : uitrustingen & splijtstoffen van onderzoeksreactoren & andere installaties van SCK.CEN

4 4 Foto site 1

5 5 Eurochemic

6 6 Eurochemic ■ Eerste opwerkingsfabriek in Europa ■ Doel ~research en ontwikkeling op gebied van opwerking van bestraalde brandstoffen afkomstig uit kernreactoren ~bouw van een pilooteenheid

7 7 Opwerken ? ■ Definitie: Opwerken = recycleren ~De gebruikte splijtstof (kernbrandstof) kan gerecycleerd worden. ■ 97% van het materiaal kan opnieuw dienen voor elektriciteitsproductie (U en Pu). ■ 3% zijn afvalstoffen en worden door verglazing geconditioneerd en tussentijds opgeslagen in afwachting van berging.

8 8 Geschiedenis Eurochemic ■ 1957Oprichting van Eurochemic ■ 1960Start van de bouw ■ 1966Opstart en exploitatie ■ 1974Stopzetting ■ 1978Overname door de Belgische Staat met de bedoeling om verder op te werken ■ 1984Oprichting Belgoprocess ■ 1985Belgoprocess neemt personeel over

9 9 ■ 1986Beslissing geen opwerking meer in België  Overdracht aandelen naar NIRAS ■ 1987Start ontmantelingsstudies ■ 1989Start ontmanteling van pilootproject ■ 1990Start ontmanteling Eurochemic ■ 2008Start conventionele afbraak Geschiedenis Eurochemic

10 10 Pilootproject ■ Ontmanteling van twee deel- gebouwen voor eindproducten afkomstig van opwerking ~Aantonen dat ontmanteling haalbaar is ~Aantonen dat kosten beheersbaar zijn ~Ontwikkelen en optimaliseren van ontmantelingstechnieken ~Trainen van personeel

11 11 Voor en na

12 12 Belangrijkste lessen ■ Nadruk leggen op: ~Decontamineren van metalen componenten ~Automatiseren van het decontamineren van betonnen structuren

13 13 Sanering van Eurochemic

14 14 ■ Belangrijkste gegevens ~Lengte 90 m, breedte 27 m, hoogte 27 m ~Volume: 56.000 m³ ~Volume beton:12.500 m³ ~Betonoppervlakte:55.000 m² ~Metaal: 1.500 ton ■ 7 verdiepingen, 40 grote cellen ■ 106 celstructuren Sanering van Eurochemic

15 15 ■ Radiologische status in 1981 ~Besmettingsniveau tot 200 Bq/cm² (alfa) en 125 Bq/cm² (bèta) ~Dieptebesmetting aanwezig ~Hot spots tot verschillende mSv/h ~Geen activatie Sanering van Eurochemic

16 16 Gebruikte technieken ■ Verwijderen van metalen componenten ■ Decontamineren van betonoppervlakken ■ Verwijderen van dieptebesmetting ■ Verwijderen van leidingdoorvoeringen ■ Technieken voor het werken op hoogte

17 17 Verwijderen metaal

18 18 Verwijderen metaal

19 19 Decontamineren betonoppervlakten

20 20 Decontamineren vloer

21 21 Verwijderen dieptebesmetting

22 22 Verwijderen leidingdoorvoeren

23 23 Werken op hoogte

24 24 Werken op hoogte

25 25 Decontamineren ■ Belangrijkste stromen ~Metaal ~Beton

26 26 Decontamineren ■ Belangrijkste stromen ~Metaal1.494 ton ~Beton2.913 ton (incl. barietblokken) (periode 1988 – 2007)

27 27 Decontamineren metaal

28 28 Voor en na

29 29 Betonbemonstering

30 30 Vrijgavemetingen ■ 100 % opp.meting ■ Staalnames en analyses ■ Procedure representatief en goedgekeurd door de dienst fysische controle ■ Toezichthoudend organisme (Bel-V) filiaal van het FANC

31 31 Vrijgavemetingen

32 32 Veiligheid ■ Topprioriteit voor Belgoprocess ■ Stralingsdosis ■ Besmettingsrisico ■ Conventionele veiligheid

33 33 Veiligheid ■ Topprioriteit voor Belgoprocess ■ Stralingsdosis (gem.< 2 mSv/jaar.persoon over 1990-2007) ■ Besmettingsrisico (Beschermingskledij inclusief volgelaatsmasker) ■ Conventionele veiligheid ~Omstandigheden als op een bouwwerf ~Trillingsbelasting

34 34 Beschermkledij

35 35 Beschermkledij

36 36 Isoleren van een deel

37 37 Afbraak ■ Werkwijze

38 38 Resultaat: ■ Productiestromen ■ Manuren ■ Budget ■ Planning

39 39 Resultaat: productie ONTMANTELING BESMET MATERIAAL DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL NIET BESMET MATERIAAL RECYCLAGEAFVALVERWERKING & & && & & &&

40 40 Resultaat: productie ONTMANTELING (31/12/2007) BESMET MATERIAAL DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL NIET BESMET MATERIAAL RECYCLAGEAFVALVERWERKING & & && & & && 4.588 t 557 t 1.530 t 2.356 t145 t 2.913 t1.675 t63% 2.501 t

41 41 Resultaat: productie BESMET MATERIAAL DECONTAMINATIE MATERIALEN RADIOACTIEF AFVAL NIET BESMET MATERIAAL RECYCLAGEAFVALVERWERKING & & && & & && 557 t 1.530 t 2.356 t145 t 2.913 t1.675 t63% -> 88% ONTMANTELING (31/12/2008) +9.552 t 4.588 t 2.501 t

42 42 Resultaat: manuren ■ Initiële raming:403 manjaar ■ Huidige raming:600 manjaar ■ Verschil verklaard door: ~Decontaminatie tot vrijgave ~Afwijkingen in de initiële inventaris ~Arbeidsintensieve vrijgavemetingen en procedures

43 43 Resultaat: budgetbeheer Initiële raming M€ 1992 M€ 2008 1990 - 2007 M€ 2008 na 2007 M€ 2008 Totaal M€ 2008 Ratio Ontmantelings kosten 54,8 73,9115,130,0 145,1 1,96 Verwerking (tarief 2008) 68,7 92,625,74,2 29,9 0,32 Totaal123,5 166,5140,834,2 175,0 1,05 Doorgedreven decontaminatie tot vrijgave Minder verwerken, tussentijdse opslag en berging Eindresultaat blijft gelijk

44 44 Resultaat: planning ■ Conventionele afbraak ~Oostelijk deel:september2008 ~Centraal deel:einde2010 ~Westelijk deel:einde2012 ~Gedeelte nutsleidingen voor andere gebouwen blijft bestaan

45 45 Resultaat: planning 2008 2010 2012

46 46 Ambities ■ Veiligheid ■ Milieu ■ Socio-economisch ■ Uitbating bergingssite categorie-A ■ Internationale partner

47 47 Conclusie ■ Start van de conventionele afbraak van Eurochemic ■ In 2012 volledig afgebroken ■ Historische erfenis gesaneerd ■ Know-how om >90% te recycleren Belgoprocess en NIRAS saneren met succes een nucleaire fabriek

48 48 Meer informatie ■ Websites ~Eurochemicwww.eurochemic.be ~Belgoprocesswww.belgoprocess.be ~NIRASwww.nirond.be


Download ppt "1 Succesvolle sanering van een nucleaire fabriek Evelyn Hooft Bart Thieren 20 juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google