De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MG Theorie* volgens Frank van Dalen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MG Theorie* volgens Frank van Dalen"— Transcript van de presentatie:

1 MG Theorie* volgens Frank van Dalen
m . a Een cyclus van MG Workshop winterlezingen * Geldt niet voor andere merken!

2 Inhoud van de cyclus Aflevering 1 ging over:
De MG als puntmassa (“bowlingbal”) volgens de klassieke mechanica van Newton Wrijving tussen rubber en wegdek Prestaties van de MG Bochten “Ideale” lijnen

3 Inhoud van de cyclus Aflevering 2 gaat over:
De MG met vier wielen en een zwaartepunt boven de weg Accelereren en remmen Bochten Overstuur / onderstuur Aflevering 3: Naar behoefte

4 Aflevering 2: de MG met vier wielen
De wrijving en de traagheidskrachten werken niet meer op hetzelfde punt. De wrijving werkt op de contactvlakken van de banden met de weg. Traagheidskrachten werken op alles wat massa heeft.

5 Traagheidskrachten, vertikale reacties en wrijving

6 Het zwaartepunt De resultante van alle traagheidskrachten bij een bepaalde versnelling grijpt aan in het “zwaartepunt” Het zwaartepunt ligt ergens tussen voor- en achteras

7 Traagheidskrachten grijpen aan in het zwaartepunt

8 Van 1 wiel naar 4 wielen: De MG met voor- en achterwielen
De MG met linker- en rechterwielen Ten slotte: de MG met 4 wielen

9 Stap 1: De MG met voor- en achterwielen Accelereren Remmen

10 Invloed van zwaartepuntsligging bij accelereren
Stel: zwaartepunt ligt halverwege tussen de assen op de weg: G 2 G = M x g

11 Maximale wrijving op aangedreven as:
2 Cw x G 2

12 Maximale acceleratie a = F / M a = (Cw x M x g) / (2 x M)
a = Cw x g (was: Cw x g!) 2

13 Invloed van de hoogte van het zwaartepunt
b

14 Reactiekrachten door hoog zwaartepunt
M x a M x a x h b

15 Krachten mag je optellen…
+ =

16 Totale reactiekrachten
M x a G G + M x a x h 2 b G - M x a x h

17 Kip-en-ei probleem De druk op de achteras hangt af van de versnelling
De versnelling hangt af van de wrijvingskracht op de achteras De maximale wrijving op de achteras hangt weer af van de druk op de achteras!

18 Oplossing: wiskunde achter spreadsheetje verstoppen
Acceleratie met achterwielaandrijving

19 Maximale acceleratie wordt gehaald als…
h = Cw 2 b b x Cw 2 b

20 Krachtenspel bij dit zwaartepunt:
Resultante van traagheidskracht door contactvlak G G x Cw G x Cw Voorwielen komen los! G

21 Motorfietsen kunnen zo snel accelereren door hun hoge zwaartepunt…
Waarom hebben onze MG’s niet zo’n hoog zwaartepunt…?!

22 Invloed van zwaartepunts-ligging bij remmen
Stel: we remmen alleen op de voorwielen…

23 Het krachtenspel is gespiegeld t.o.v. situatie bij accelereren:
M x a M x a M x a x h b M x a x h b

24 Oplossing: zelfde sommetjes als voor acceleren met achterwielen
Remmen op de voorwielen

25 En dan nu voor de gein: remmen op alleen de achterwielen!
M x a G G + M x a x h 2 b G - M x a x h

26 Het gewicht verplaatst zich naar de “verkeerde” as…
Remmen op de achterwielen Dit remt dus voor geen meter!

27 Accelereren met voorwielaandrijving
Het gewicht verplaatst zich weer naar de verkeerde as Zie dezelfde spreadsheet als hiervoor Voorwielaandrijving is dus net zo idioot als remmen op je achterwielen Conclusie: de Mini valt af als serieuze automobiel.

28 MG’s remmen op vier wielen
M x a Fa x Cw Fv x Cw G - M x a x h 2 b Fa = G + M x a x h 2 b Fv =

29 … en kunnen zo toch de maximale versnelling halen:
a = Cw x g Ongeacht de ligging van het zwaartepunt. Dit geldt ook voor accelereren met vierwielaandrijving.

30 Conclusie uit stap 1: Bij accelereren en remmen verschuift het
gewicht tussen voor- en achteras. De nadelen hiervan kunnen worden opgeheven met: Remmen op vier wielen met goede balans Aandrijving op vier wielen Bij gebrek aan 4-wielaandrijving: een hoog/achterlijk zwaartepunt (motorfietsen/Formule 1)

31 P A U Z E

32 Stap 2: De MG met linker- en rechterwielen: Bochten

33 Krachtenspel in een bocht naar links: lijkt op remmen met vier wielen…
G M x a Fl x Cw Fr x Cw G - M x a x h 2 b Fl = G + M x a x h 2 b Fr =

34 …dan volgt ook weer dezelfde zijwaartse versnelling :
a = Cw x g Met andere woorden: de hoogte van het zwaartepunt heeft geen invloed op hoe snel we een bocht kunnen nemen!

35 Geloven we dit wel…?

36 Neen! Back to the drawing board…
Zijdelingse wrijving van een rollende band is iets anders dan rubber over schuurpapier slepen. Wat gebeurt er precies als een rollende band opzij geduwd wordt?

37 Driftend wiel van onderen gefilmd
Aanstormend asfalt Dwarskracht Wiel draait Contactvlak Drifthoek: uitvergroot voor duidelijkheid Als de drifthoek niet te groot is, blijft het rubber aankleven en vervormt de band.

38 Vervorming van de band (uitvergroot en in ‘t echt)
Aanstormend asfalt Dwarskracht Hoe groot is de dwarskracht?

39 De dwarskracht op de band hangt af van o.a.:
Wiellast Drifthoek Luchtdruk in de band Bandenmaat Constructie van de band Enz enz.

40 Vervorming van de band bij een grotere drifthoek
Bij een grotere drifthoek vervormt de band meer… Dwarskracht …en gaat het achterste deel van het contactvlak schuiven

41 Verloop van dwarskracht met drifthoek bij een gegeven wiellast Fv
Fz = Cw x Fv Dwarskracht Fz Drifthoek F (tangens) : rechts van deze lijn begint contactvlak te schuiven

42 Effect van toenemende bandendruk
Drifthoek F (tangens) Dwarskracht Fz Effect hogere bandendruk Fz = Cw x Fv : rechts van deze lijn begint contactvlak te schuiven

43 Vervorming van de band bij toenemende wiellast
F F Bandendruk: P Bij een hogere wiellast F wordt het contactvlak A groter… A = F / P

44 Bij een grotere wiellast wordt het contactvlak dus langer…
…waardoor de band meer vervormt… Dwarskracht … en het achterste deel van het contactvlak gaat schuiven.

45 Verloop van dwarskracht met wiellast bij een gegeven drifthoek
Fz = Cw x Fv Dwarskracht Fz Wiellast Fv : rechts van deze lijn begint contactvlak te schuiven

46 Effect van toenemende bandendruk
Fz = Cw x Fv Dwarskracht Fz Effect hogere bandendruk Wiellast Fv : rechts van deze lijn begint contactvlak te schuiven

47 Bochtgedrag van twee wielen op 1 as
Aanstormend asfalt F F Beide wielen driften onder dezelfde hoek, want ze zitten op 1 as.

48 Op de as staat een bepaalde massa
F Dwarskracht Om die massa de bocht om te krijgen, is een bepaalde dwarskracht nodig.

49 Invloed van het zwaartepunt
Bocht naar rechts: M x a Het buitenste wiel wordt zwaarder belast; het binnenste minder zwaar.

50 Verloop van dwarskracht met wiellast bij een gegeven drifthoek
Toename Afname Buitenwiel Symmetrisch Wiellast Binnenwiel

51 Er staat meer dwarskracht op het buitenwiel, maar…
F Dwarskracht De totale dwarskracht is kleiner geworden door de gewichtsverschuiving!

52 Dwarskrachten op 1 as: conclusies
Hoe hoger het zwaartepunt, hoe lager de maximaal haalbare dwarskracht Hoe hoger het zwaartepunt, hoe groter de drifthoek bij gegeven dwarskracht Je haalt nooit de maximale wrijving op basis van Cw

53 Stap 3: De MG met 4 wielen

54 Overstuur en onderstuur
Overstuur is een situatie waarbij de achterwielen een grotere drifthoek maken dan de voorwielen Onderstuur is het omgekeerde.

55 Onderstuur: het begin van iedere bocht…
Aanstormend asfalt Drifthoek nul op achteras F

56 In de bocht … Kan de auto onderstuurd blijven;
Kan onderstuur verdwijnen; Kan onderstuur omslaan in overstuur.

57 Onderstuur in de bocht Fa Fv Fa Fv

58 Overstuur in de bocht Fa Fv

59 Onderstuur wordt tegengegaan door:
Zwaartepunt naar achteren te plaatsen Hogere bandendruk voor, achter laag Slappe veren voor, stijve veren achter (in combinatie met torsiestijf chassis) Gaspedaal Bij achterwielaandrijving: los Bij voorwielaandrijving: intrappen

60 Overstuur wordt tegengegaan door:
Zwaartepunt naar voren te verplaatsen Hogere bandendruk achter, voor laag (stijvere) stabilisatorstang voor (in combinatie met torsiestijf chassis) Gaspedaal Bij achterwielaandrijving: intrappen Bij voorwielaandrijving: los

61 Kun je dit nu zelf verklaren?

62 Invloed van zwaartepunt
Als het zwaartepunt naar achter schuift komt er meer druk op de achteras Hierdoor kunnen de achterwielen wat meer dwarskracht opwekken Maar de dwarskracht op de achterwielen moet meer gewicht de bocht om krijgen De contactvlakken zijn langer door het gewicht en gaan eerder schuiven Hierdoor wordt de drifthoek op de achterwielen groter en voor kleiner Dus meer overstuur / minder onderstuur

63 Invloed van bandendruk
Een lagere druk op de achterbanden zorgt voor een langer contactvlak en meer vervorming van de band Hierdoor begint het contactvlak eerder te schuiven en onstaat een grotere drifthoek Dit zorgt voor meer overstuur / minder onderstuur

64 Invloed van gaspedaal Als je gas bijgeeft
komt er meer druk op de achteras Hierdoor kunnen de achterwielen meer dwarskracht opwekken Maar de achterwielen hoeven niet meer gewicht de bocht om te krijgen Dus wordt de drifthoek achter kleiner Dit zorgt voor minder overstuur / meer onderstuur

65 Invloed van stijfheid vering
Stabilisatorstangen (zowel voor als achter) gaan het kantelen van de MG tegen in bochten Als je de stang achter slapper maakt, moeten de stang en veren voor meer werk doen – als het chassis stijf genoeg is Voor de achteras lijkt het alsof het zwaartepunt lager komt te liggen De last op binnen- en buitenwiel blijft achter minder ongelijk Hierdoor wordt de drifthoek achter kleiner en voor groter, dus… minder overstuur.

66 Welk gedrag is gewenst voor een MG (met achterwielaandrijving)?
Een lichte mate van overstuur Die wordt dan gecompenseerd met gas geven in de bocht Dat betekent in principe: het zwaartepunt iets dichter bij de achteras dan bij de vooras Hieruit zijn de ideale proporties voor de klassieke automobiel ontstaan…:

67 Dank voor jullie belangstelling!

68 Mogelijke onderwerpen voor een volgende keer:
Wielophanging -geometrie, functies, uitvoeringen enz. Thermodynamica – alle benzine wordt omgezet in warmte. Waar blijft die warmte? Aerodynamica - weerstand, vleugels, diffusors enz.


Download ppt "MG Theorie* volgens Frank van Dalen"

Verwante presentaties


Ads door Google