De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dekolonisatie van Vietnam

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dekolonisatie van Vietnam"— Transcript van de presentatie:

1 De dekolonisatie van Vietnam

2 Frans Indochina 17e eeuw: missie 1858: Cochinchine 1863: Cambodja
1884: Annam 1885: Tonkin 1887: Union Indochinoise 1893: Laos enkele tienduizenden Franse kolonisten exploitatie

3 Oorzaken van modern imperialisme? Vinden we die in Vietnam terug?

4 Modern imperialisme Beschaving bijbrengen en bekeren: in Vietnam ontstaat een katholieke elite. Meerderheid blijft boeddhistisch Wingewest: rubber wordt belangrijk exportproduct. Verder thee en rijst (dit verstoort de plattelandseconomie) Statussymbool: de Fransen zijn trots op hun koloniale rijk en willen het niet kwijt

5 Koloniaal bestuur Export van thee, rijst, rubber
Grote tegenstelling tussen verfranste elite en arme boerenbevolking Versterkt door godsdienst: katholieke elite en boeddhistische bevolking Kleine geïsoleerde groepjes nationalisten

6 Ho Chi Minh Als jongeman in Parijs tijdens Vrede van Versailles (1919)
Stelt petitie op voor zelfstandigheid en democratie voor zijn land Geen reactie Hij zoekt naar een ideologische basis voor zijn ideeën

7 Nationalisme?? Opkomende onafhankelijkheids- bewegingen bv. Soekarno in Indonesië en natuurlijk:

8 Een inspiratiebron: Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk. ( Uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring) Hielp het??

9 Lenin als inspiratiebron
Strijd van de gekoloniseerde volken tegen het kapitalisme Daar kan Ho Chi Minh wat mee Het Westen heeft immers niet naar hem geluisterd..

10 De Vietminh: communistisch of nationalistisch?
Het communisme wordt de leidende ideologie van de Vietnamese onafhankelijkheidsbeweging De militaire organisatie wordt de Vietminh( 1941) Volgens de leer van Lenin had deze twee doelen. Welke?

11 Naar het communisme in twee stappen
Stap 1: alle anti-Franse krachten bundelen en de Fransen eruit gooien Stap 2: de sociale revolutie

12 Gevolgen van de Japanse bezetting
Van 1941 tot 1945 was Vietnam door de Japanners bezet. De Vietminh onder generaal Giap strijdt tegen de Japanners.. met Amerikaanse wapensteun Na de Japanse capitulatie heeft de Vietminh een groot deel van het Noorden in handen

13 Onafhankelijkheidsverklaring
2 sept. 1945: Ho roept in Hanoi de Democratische republiek Vietnam uit Wordt niet erkend door de Fransen, en evenmin door de VS Fransen stellen nepkeizer aan: Bao Dai Een koloniale oorlog tussen Vietminh en Fransen volgt De Vietminh blijkt gespecialiseerd in guerrilla

14 Fasering strijd I - warrig - opbouw expeditieleger (LeClerc) - Vietminh guerrilla II - uitbouw Franse leger - vietnamisering - Vietminh vergroot greep - opgave grensgebied met China III - Franse succesjes (De Lattre) - Franse leger in defensief - Dien Bien Phu ( ) - Militaire nederlaag Frankrijk

15 1949 Dit verandert alles Vietnam wordt onderdeel van de Koude Oorlog
Ho krijgt steun van China..en van Stalin! De VS zetten in op handhaving van de Franse macht

16 De Domino-theorie

17

18 Dien Bien Phoe 1954 Uiterste poging van de Fransen om bevoorrading Vietminh uit Laos af te snijden Overmacht van de Vietminh Alleen luchtsteun VS kan oplossing bieden Maar die komt niet…waarom?

19 Dien Bien Phu - 13 maart 1954 - start offensief Giap
- voorposten overlopen (Beatrice, Gabrielle…) - hoofdkamp in tweeën - 7 mei 1954 - capitulatie krijgsgevangenen ( overleven)

20 Akkoorden Genève Frankrijk vertrekt uit Indo-China
Vietnam voorlopig in tweeën gedeeld Beide delen blijven neutraal Verkiezingen en hereniging binnen 2 jaar

21 Geen democratie, geen vrije verkiezingen, geen hereniging
Noord Zuid


Download ppt "De dekolonisatie van Vietnam"

Verwante presentaties


Ads door Google