De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 111 Groene grondstoffen in topsector chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 111 Groene grondstoffen in topsector chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia."— Transcript van de presentatie:

1 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 111 Groene grondstoffen in topsector chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia Mgr. Onderwijs & Innovatie VNCI / Secretaris Regiegroep Chemie Rotterdam, 1 november 2011

2 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 112 EU Chemicals industry sales by sectoral breakdown

3 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 113 EU (27) chemicals domestic use 2005 B€ Billion 2005 Euros 317 477 Major growth markets (over € 6.5 billion) are expected to grow from 1.1% per year to 4.4% per year and include: Chemicals Health & social Services Agriculture Construction Motor vehicles Food & beverages Industrial equipment Refining and nuclear Fabricated metals Basic metals Pulp / paper and textile chemicals are projected to decline in share significantly. Source: Accenture

4 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 114 Europe 2020 Innovation Union Resource efficient Europe A digital agenda for Europe Youth on the move An industrial policy for the globalisation era European platform against poverty Flagship Initiatives European Innovation Partnerships (EIPs) Water efficiency Raw Materials Smart Cities Resource Efficiency In Process Industry HLG KET EU and national funding programmes, risk capital & structural funds An agenda for new skills and jobs Healthy ageing Financial instruments EITFP7CIPLife+Structural Funds National Funding Risk Capital EIB Horizon2020 Multi-program funding will be applied Smart Mobility Agricultural sustainability YE 2011 PPP

5 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 115 5 Extended SusChem Work Plan SusChem Board National Program Group Horizontal Innovation & Development Project -Teams Stakeholders Visionary projects ERA-nets, ETPs. value chain, ECRN eo. Education Biochem Future projects National platforms EC networking communication Education Project championing Management Team Industrial Biochem Materials Process & Reaction Design Research and Science SME’s + INNOVATION Building Up ChemWater Nanofutures

6 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 116 Added value of SusChem An European Technology platform with a strong Research AND Innovation Agenda, and a strong commitment of the Chemical Industry A recognized record of Impact : > 500 Mio Euro/year EU funding on Sustainable Chemistry Good reach out to member states through 11 National Technology Platforms Cz Fr Ge It Po Ro Slo Sp Be Uk NL  Value chain reach out essential to address the Efficiency and SPEED. 6

7 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 117

8 8 Impact Uncertainty EU population ageing first Continuing specialisation of NW-EU chem. Key uncertainties: energy sources, technological developments, awareness of environmental change and global governance HighLow High Key Industry drivers Driving ForcesKey Uncertainties GDP Shift Global Governance* Global Regulation CO2 Emis- sion growth Urbanisation Technological developments** Scarcity of energy Education shift Awareness Environment. change GDP growth Food scarcity 2 Water scarcity Rare metals scarcity Convergence of end- markets 1 Talent shortage Role of IP Key uncertainties for scenarios Possibility of new energy sources Ageing population Population shift Decreasing EU export Land scarcity Increasing role of clusters Polarisation : Local for local bulk – global specialty Slow EU end market growth Consolidation bulk chemicals in NW-EU Technological developments** Awareness Environment. change Possibility of new energy sources Technological developments** Awareness Environment. change Global Regulation Possibility of new energy sources Technological developments** Awareness Environment. change

9 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 119 Four scenarios on these four key uncertainties Dutch Chemical Industry Scenarios Time Today Scenarios Scenarios are alternative future environments in which today's decisions may be played out Scenarios are not predictions but descriptions of different futures specifically designed to highlight the uncertainties inherent in specific strategic issues Alternative scenarios provide a way of focusing on the future without locking in on one forecast to the exclusion of other possibilities Technological Revolution Rapid technological developments Solar Revolution Solar PV decreases energy prices Green Revolution High climate change and sustainability awareness in society Fragmented Future The world will fragment in order to ensure self sufficiency

10 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1110 ‘New Earth, New Chemistry’ Grand Challenges: Grondstoffen raken uitgeput Groei wereldbevolking Globalisering, opkomende economieën Klimaatverandering Spanning economie - natuur New Earth is een wereld waarin we de grand challenges de baas zijn. Het zijn kansen voor wie die kansen ziet New Earth moet – anders lopen we vast

11 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1111 Sleutelrol Chemie in transitie New Chemistry maakt de New Earth mogelijk. Kennis van moleculen is de sleutel voor een duurzame samenleving Dat biedt geweldige, wereldwijde kansen: Hernieuwbare grondstoffen Slimme materialen Alternatieven voor schaarse grondstoffen Schone procestechnologie Energiebesparing Cradle to cradle kringlopen

12 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1112 Ambities Actieagenda Richtinggevende langtermijn doelen Actieagenda: In 2050 is Nederland hét land van de groene chemie In 2050 staat Nederland in de wereldtop-3 van producenten van slimme materialen Bedrijven, kennisinstellingen en overheid willen deze ambities realiseren – begonnen in 2007 en versterkt in 2011 De gouden driehoek: bedrijfsleven – wetenschap - overheid blijft essentieel

13 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1113 agrofood tuinbouw high tech life sciences hoofdkantoren energie creatieve industrie biobased slimme materialen logistiek water chemie Samenwerking met topsectoren

14 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1114 BBE Coördinatieteam Weckhuysen /Schouten/De Winde TKI Proces- Technologie TKI Materialen TKI Biobased Economie Jongsma /Schouten Joosten /Brouwer Hartvelt /V.d. Wielen Wetenschappelijk Onderzoek TKI TASC Valorisatie / Implementatie Lommerts /Brouwer (MKB) Hartvelt Innovatietafels chemie 27 okt. 2011 BBE Andere topsectoren De Winde 1) 1) Specifiek fundamenteel R&D

15 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1115 Groene grondstoffen in topsector chemie E I N D E

16 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1116 Biotechnologie voor specialties R&DPilotProductie IBOS (Integration of Biosynthesis and Organic Synthesis) aanpassing van de strategie in synthetische chemie door state-of-the-art organische chemie, moderne biochemie en biotechnologie te integreren. B-Basic (Bio-based Sustainable Industrial Chemistry) ontwikkelen van op biologisch materiaal gebaseerde duurzame procesconcepten voor de chemische industrie, met hergebruik van bronnen BE-Basic (Bio-based, Ecologically balanced Sustainable Industrial Chemistry) ontwikkeling van schone, robuust en concurrerend biobased chemie, materialen en energie-industrie incl. toezicht/controle van een gezonde bodem en wateromgevingen, op basis van geavanceerde genomics technologieën en Bioprocestechnologie.

17 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1117 Biotech in katalyse & duurzame processen R&DPilotProductie ASPECT (Advanced Sustainable Processes by Engaging Catalytic Technologies) Richt zich op katalytische chemische processen in de bulkchemie met als doel de duurzaamheid van deze processen te verbeteren. CatchBio (Catalysis for Sustainable Chemicals from Biomass): Richt zich op de ontwikkeling van schone en efficiënte processen voor de omzetting van biomassa in goedkope en duurzame brandstoffen, chemicaliën en farmaceutica. TASC (Technology Areas for Sustainable Chemistry) Low energy routes to bulk chemicals Grote schaal conversie van koolwaterstoffen (e.g. methaan) naar gefunctionaliseerde verbindingen Eco-efficiënt use of biomass for bulk and fine chemicals production Research op grensvlak van chemokatalyse, biokatalyse en thermische conversie om intermediates te maken uit lignine, lignocellulose en hemicellulose Syngas, a switch to flexible new feedstock for the chemical industry Zoektocht naar katalysatoren voor de conversie naar vooral olefinen en alcoholen COAST: Comprehensive Analytical Science and Technology

18 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1118 Biobrandstoffen

19 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1119 Biobased chemie samenwerkingen SER (Sociaal Economische Raad) BBE breed inzetten met draagvlak van maatschappelijke stakeholders Workshop 6 april om vooral om de dialoog met werknemersorganisaties over de type banen die BBE oplevert. VVVF (Vereniging Verf- en drukinktindustrie) Vraag naar ontwikkeling van vooral resins en oplosmiddelen naar biobased Deelname chemie aan derde workshop op 22 sept. 11 (VVVF en TNO) Productschap MVO (Margarine, Vetten en Oliën) Willen met VNCI praten over realiseren van BBE FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) Willen met VNCI praten over realiseren van BBE WoodSpirit Vragen steun van topsector chemie voor project grootschalige biomassa raffinaderij in Delfzijl om NER300 subsidie te krijgen Biomethanol uit houtafval Oost & Noord – Nederland NOM onderzoekt mogelijkheden voor COCI-locatie gericht op BBE Gelderland valoriseert! Kenniscluster Zuidoost Drenthe: biobased vezelchemie NFIA op zoek naar (buitenlandse) investeerders in BBE

20 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1120 Biobased commerciële productie Cellulose derivaten CMC (AkzoNobel, CP Kelco - gestopt) Gelatine (Sonac Vuren) Antibiotica (DSM Delft) Melkzuur (Purac - niet meer in NL) Aardappelzetmeel derivaten (Avebe) Lijnolie derivaten (verf/vloerbedekking) Verzuurchemie (Croda) Farma en personal care routes Biomethanol (BioMCN) Isobionic ( flavour) Barnsteenzuur (DSM en Roquette Freres JV Reverdia uit zetmeel) Titan wood (Accoya hout: verduurzaming?) Potentiële commerciële productie: Productie van bioethyleen uit bioethanol in Rotterdam

21 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1121 Biotech ontwikkelingen Materialen R&DPilotProductie BPM (Biobased Performance Materials) ontwikkeling van biokunststoffen voor hoogwaardige consumentenproducten gebaseerd op groene grondstoffen uit de agrosector (en minstens zo goed en betaalbaar als kunststoffen die gemaakt worden met aardolie) Avantium Furanics (Chemelot) katalytische omzetting van biomassa in ‘furanics’- bouwstenen op grotere schaal uittesten COCI Geleen (Chemelot) Biopolymers met link naar life sciences

22 Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 1122 Playing field in/to Europe Werkgroep Internationaal (incl. SusChem NL) EG Liaison (EGL) Technisch Wetenschappelijk Attachés (TWA) Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) BiotechnologieReaction & Process design Materialen ETP Suschem Economische Diplomatie (Buza/ELI) Overheid KP7 Horizon 2020 PC members Ontwikkelings- samenwerking Wet- en regelgeving Onderzoek, Ontwikkeling & Innovatie Economische diplomatie ETP SusChem WGen Europe 2020


Download ppt "Groene grondstoffen in topsector chemie, 1 11 111 Groene grondstoffen in topsector chemie Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia."

Verwante presentaties


Ads door Google