De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22/09/2014 Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit MIRA-infodag studies luchtkwaliteit, 05/04/2011 - Aalst Felix Deutsch, Frans Fierens,

Verwante presentaties


Presentatie over: "22/09/2014 Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit MIRA-infodag studies luchtkwaliteit, 05/04/2011 - Aalst Felix Deutsch, Frans Fierens,"— Transcript van de presentatie:

1 22/09/2014 Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit MIRA-infodag studies luchtkwaliteit, 05/04/2011 - Aalst Felix Deutsch, Frans Fierens, Nele Veldeman, Charlotte Vanpoucke, Jean Vankerkom, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt

2 22/09/20142 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Inhoud 1.) Inleiding + Doel van deze studie 2.) Resultaten 2.1) Fijn stof: - Sectorbijdragen - Polluentbijdragen 2.2) Ozon: - Sectorbijdragen - “Ozonheuvel” 3.) Conclusies

3 22/09/20143 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Inleiding + Doel van deze studie

4 22/09/20144 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Doel: Onderzoek naar “verklarende factoren” voor de vastgestelde evoluties in luchtkwaliteit bij de doorrekening van de 3 emissiescenario’s Wat zijn de bijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM en O 3 concentraties? Wat zijn de bijdragen van de verschillende economische sectoren? Wat zijn de bijdragen van de verschillende polluenten? Wat zijn de bijdragen van niet-Vlaamse emissies? Kunnen we de “ozonheuvel” bedwingen?

5 22/09/20145 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden 3 emissiescenario’s: overzicht »Referentie Scenario (REF) 2007, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 »Huidig beleid scenario »Geen bijkomende maatregelen »Europa Scenario (EUR) 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 »Bevat (geplande) maatregelen bedoeld voor het midden- en langetermijn Europese Milieubeleid (o.a. C&E Package, EURO VI HD, TSAP in 2020, IPPC) »Visionair Scenario (VISI) 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 »Scenario ‘opgehangen’ aan de uitdagingen van de klimaatverandering »Ambitieuze doelen (GHG reductie van 50% 1990 - 2030) »Bijkomende emissiereducties boven op het EUR scenario

6 22/09/20146 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Methodiek »BelEUROS model, maar zonder RIO-corine downscaling (15x15 km) »Emissieprojecties: REF2007, REF2020, EUR2020, VISI2020 »Telkens 20% emissiereductie doorgerekend met model »Vastgesteld effect geëxtrapoleerd naar 100% (lineair gedrag verondersteld) »Dit wordt (ook internationaal) beschouwd als de meest realistische methode om sector/land-bijdragen te berekenen »(100% emissiereductie leidt tot een scheikundig totaal onrealistische situatie met onvoorspelbare gevolgen…)

7 22/09/20147 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Resultaten - Fijn stof

8 22/09/20148 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de emissies van de economische sectoren in Vlaanderen aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 (Som genormeerd op 100%) Met hoeveel procent dalen de PM-concentraties (die te wijten zijn aan Vlaamse emissies), wanneer we de emissies van een bepaalde sector reduceren? Landbouwemissies verklaren ongeveer 50% van PM10 en PM2,5 vanuit Vlaamse bronnen. Industrie en Transport zijn de 2 de en 3 de meest belangrijke sector.

9 22/09/20149 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Relatieve bijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10-concentraties in Vlaanderen – evolutie Daling voor sectoren Landbouw en Huishoudens, geen daling voor sector Transport! Toename van de bijdrage voor sector Industrie! Dit zijn geen absolute bijdragen!

10 22/09/201410 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Relatieve bijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM2,5-concentraties in Vlaanderen – evolutie Daling voor sectoren Landbouw en Huishoudens, geen daling voor sector Transport! Toename van de bijdrage voor sector Industrie!

11 22/09/201411 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Hierbij stellen zich een aantal vragen, o.a.: »Hoge bijdrage voor Landbouwsector en lage bijdrage voor Transportsector (waarom?) »Waarom daalt de bijdrage voor de Transportsector niet?

12 22/09/201412 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden NO x Substantiële NOx emissiereducties, vooral voor Transport; Industrie heeft stijgende NOx emissies

13 22/09/201413 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM2,5- concentraties in Vlaanderen – evolutie 65 % NOx emissiereductie, maar geen daling van de bijdrage van de sector Transport?! - 65 %

14 22/09/201414 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 Vergelijking van de emissies van Landbouw en Transport Hoge NOx emissies van Transport leiden niet tot een hoge sectorbijdrage. Hoge NH 3 emissies van Landbouw leiden tot een hoge sectorbijdrage. Van de 38 kt NH 3 wordt veel meer secundair fijn stof gevormd dan van de 79 kt NOx ?

15 22/09/201415 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse PM10-emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 PM10 PM2,5 Bijdrage van 60 % Bijdrage van 50 % - emissies van primair stof veroorzaken hoge lokale bijdragen

16 22/09/201416 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse PM10-emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – EUR2020 PM10 PM2,5 Bijdrage van 64 % Bijdrage van 54 % - emissies van primair stof veroorzaken hoge lokale bijdragen; - hogere bijdragen voor EUR2020 tov. REF2007

17 22/09/201417 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse NH 3 -emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 PM10 PM2,5 Bijdrage van 33 % Bijdrage van 41 % Ook relatief hoge bijdrage

18 22/09/201418 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdrage van de Vlaamse NH 3 -emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – EUR2020 PM10 PM2,5 Bijdrage van 24 % Bijdrage van 31 % 2007 -> 2020: Bijdrage van NH 3 neemt af!

19 22/09/201419 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse SO 2 -emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 PM10 PM2,5 Bijdrage van 7 % Bijdrage van 9 %

20 22/09/201420 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse SO 2 -emissies aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – EUR2020 PM10 PM2,5 Bijdrage van 5 % Bijdrage van 6 % - iets lagere bijdrage van de SO 2 emissies voor EUR2020

21 22/09/201421 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdrage van Vlaamse NOx-emissies (166 kt) aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007 PM10 PM2,5 Bijdrage van 0,05% !! Bijdrage van 0,2% !!

22 22/09/201422 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdrage van Vlaamse NOx-emissies (116 kt) aan de PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – EUR2020 PM10 PM2,5 Bijdrage van 7 % Bijdrage van 9 % Significant hogere bijdrage voor NOx voor EUR2020 tov. REF2007

23 22/09/201423 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10-concentraties (REF2007 en EUR2020) voor SO 2, prim. PM10, NH 3 en NOx SO 2 prim. PM10/PM2,5 NH 3 NOx

24 22/09/201424 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10-concentraties in Vlaanderen (REF2007, EUR2020) Rond 90% van PM10 en PM2,5 afkomstig van Vlaamse bronnen ontstaat door de Vlaamse PM10- en NH 3 -emissies.

25 22/09/201425 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM2,5-concentraties in Vlaanderen (REF2007, EUR2020) SO2 6% PM2,5 54% NH3 31% NOx 9% EUR2020 PM2,5 SO2 9% PM2,5 50% NH3 41% NOx 0% REF2007 PM2,5

26 22/09/201426 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Overzicht – artefact door niet-lineaire effecten? (bijdragen niet genormeerd op de totale Vlaamse bijdrage) Som van de polluentbijdragen ≈ Totale Vlaamse bijdrage -> geen (significante) fouten door toegepaste berekeningswijze

27 22/09/201427 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10-concentraties in Vlaanderen (REF2007, EUR2020)

28 22/09/201428 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Vorming van secundair fijn stof SO 2  H 2 SO 4 te traag om nog in Vlaanderen NOx  HNO 3 sulfaat en nitraat te vormen Omzettingssnelheid wordt gelimiteerd door hoeveelheid oxiderende species; SO 2 en NOx zijn vaak in overschot; bij een emissiedaling van SO 2 en NOx daalt de concentratie zwavelzuur en salpeterzuur nauwelijks. Daardoor zijn de PM- concentraties niet sterk gevoelig voor emissiedalingen van NOx en SO 2. 2 NH 3 + H 2 SO 4  (NH 4 ) 2 SO 4 snel, irreversibel NH 3 + HNO 3  NH 4 NO 3 snel, reversibel; vindt plaats met overschot NH 3 Meestal voldoende NH 3 voor reactie met H 2 SO 4, maar overschot NH 3 is niet meer voldoende voor (volledige) reactie met HNO 3. Hoge bijdrage van NH 3 omdat NH 3 kan rechtstreeks reageren zonder voorafgaande oxidatie en NH 3 is limiterend voor vorming van ammoniumnitraat en –sulfaat. Ox

29 22/09/201429 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden SO 2 en sulfaat observaties op een achtergrond EMEP meetstation 1977 – 2005: sterke niet-lineaire verbanden! Oxidatie SO 2 -> sulfaat: SO 2 in overschot, oxiderende species limiterend.

30 22/09/201430 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Evenwicht ammoniumsulfaat - ammoniumnitraat Bij weinig NH 3 vooral ammoniumsulfaat, bij veel NH 3 vooral ammoniumnitraat.

31 22/09/201431 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van de chemische samenstelling van PM2,5: ammonium, nitraat en sulfaat (observaties) Bij lage PM2,5 concentraties vinden we in metingen vaak meer ammoniumsulfaat, bij hoge PM2,5 concentraties relatief meer ammoniumnitraat.

32 22/09/201432 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies aan de PM10-concentraties in Vlaanderen (REF2007, EUR2020) REF2007 -> EUR2020: Afbouw van overschot van NOx heeft grotere gevoeligheid bij emissiedaling tot gevolg. NH 3 is minder vaak limiterende component met lagere bijdrage tot gevolg.

33 22/09/201433 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdrage van niet-Vlaamse emissies aan de (gemodelleerde) PM10- en PM2,5-concentraties in Vlaanderen – REF2007

34 22/09/201434 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van niet-Vlaamse emissies aan de PM10- concentraties in Vlaanderen – evolutie

35 22/09/201435 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van niet-Vlaamse emissies aan de PM2,5- concentraties in Vlaanderen – evolutie

36 22/09/201436 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van niet-Vlaamse emissies aan de PM10- en PM2,5- concentraties in Vlaanderen – evolutie Toenemende bijdrage van Vlaamse emissies Dalende bijdrage van niet-Vlaamse (Europese) emissies Toenemende bijdrage van andere bronnen - Emissiereducties in Vlaanderen kleiner dan in de rest van Europa? (6 polluenten, 10 sectoren, 32 landen), zeer moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk niet… - primaire stofemissies -> lokale effecten - precursoren (NOx, SO 2 ) emissies -> regionale effecten --> primaire stofemissies dalen trager dan de precursoren emissies -> Reduceren van emissies over heel Europa zal leiden tot een reductie van overschotten van precursoren en dus tot een reductie van het lange afstands (grensoverschrijdend) transport van luchtverontreiniging; -> eigen bijdragen nemen in vele landen toe en buitenlandse bijdragen dalen - dalende antropogene emissies -> (relatief) hogere bijdrage van andere (natuurlijke + niet-Europese) bronnen

37 22/09/201437 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies en emissies van niet-Vlaamse bronnen in de buurregio’s aan de PM10-concentraties in Vlaanderen (REF2007) Effect van Vlaamse emissies vs. effect van buitenlandse emissies - Veel hogere bijdragen van NOx en SO 2 t.o.v. Vlaanderen - Veel lagere bijdragen voor de primaire stofemissies

38 22/09/201438 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden De buurregio’s van Vlaanderen

39 22/09/201439 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Analyse van polluentbijdragen van de Vlaamse emissies en emissies van niet-Vlaamse bronnen binnen het gridverfijningsgebied aan de PM2,5- concentraties in Vlaanderen (REF2007) Effect van Vlaamse emissies vs. Effect van buitenlandse emissies 50% bijdrage van NOx en SO 2. Dit bevestigt het grote belang van de omzettingssnelheid van NOx en SO 2.

40 22/09/201440 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Resultaten - Ozon

41 22/09/201441 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Jaargemiddelde ozonconcentratie (2008, BelEUROS)

42 22/09/201442 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Jaargemiddelde ozonconcentratie (2008, BelEUROS) Toont aan dat wij meer ozon afbreken (dat via langeafstandstransport tot in Vlaanderen terechtkomt) dan dat we ozon vormen en dit door de snelle reactie tussen NO en O 3 : NO + O 3 -> NO 2 + O 2

43 22/09/201443 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Bijdragen van de Vlaamse emissies aan de gemiddelde max 8h ozonconcentraties in Vlaanderen – REF2007 Negatieve sectorbijdragen: NOx-emissies breken meer ozon af dan dat ze bijdragen aan de ozonvorming (NO + O 3 -> NO 2 + O 2 ). Ook voor een indicator die eerder een maat voor de ozon-piekconcentraties is vinden we negatieve sectorbijdragen.

44 22/09/201444 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Significante daling van de NOx emissies van de Transportsector; toename van de NO 2 /NO ratio bij nieuwe dieselwagens. (NO 2 breekt geen O 3 af.) Bijdragen van de Vlaamse emissies aan de gemiddelde max 8h ozonconcentraties in Vlaanderen – evolutie

45 22/09/201445 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden NOx split van de wegverkeersemissies in Vlaanderen evolutie 2006 - 2030 NOx-split: EUR = VISI

46 22/09/201446 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Jaargemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen (REF, EUR, VISI) - Jaargemiddelde O 3 hoger in EUR dan in REF - Jaargemiddelde O 3 niet hoger in VISI dan in EUR, alhoewel NOx emissies in VISI significant lager dan in EUR  “Ozonheuvel”?

47 22/09/201447 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Het ozon-isoplethen diagramma (Keating en Farrell, 1999) de “ozonheuvel”

48 22/09/201448 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Invloed van (Vlaamse en andere Europese) emissies op de jaargemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen Een emissie- reductie van 30% NOx en NMVOS boven op de emissies EUR2020 is geen onrealistisch doel, maar…

49 22/09/201449 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Invloed van (Vlaamse en andere Europese) emissies op jaar- gemiddelde ozonconcentraties in Vlaanderen: Reducties van NOx- and NMVOS-emissies boven op EUR2020 (rel. verschil. tov REF2007) -40%-50% -75%-90% Zelfs bij hoge NOx/NMVOS-emissiereducties toenemende jaargemiddelde ozonconcentraties in stedelijke gebieden! -> consequenties voor blootstelling

50 22/09/201450 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Conclusies

51 22/09/201451 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Fijn stof: Vlaamse emissies -> 25 % bijdrage, vooral door primair fijn stof en NH 3 Europese emissies -> 50 % bijdrage, vooral door NOx en SO 2 Andere bronnen -> 25 % bijdrage De Vlaamse bijdrage aan PM neemt toe in de toekomst, de Europese bijdrage neemt af, omdat prim. PM emissies minder dalen dan emissies van precursoren en overschotten van precursoren gereduceerd worden, wat het langeafstands- transport zal verminderen (grotere fractie omgezet dichter bij de bronnen). De chemische samenstelling van PM zal veranderen naar meer primaire componenten en minder secundaire componenten. De relatieve bijdrage van natuurlijke bronnen en bronnen buiten Europa zal toenemen. Ozon: Alle sectoren dragen bij aan afbraak van ozon. Afbraak van ozon door Transportsector zal significant afnemen in de toekomst. Ozonheuvel: Emissiereductie van 30% NOx en NMVOS boven op EUR2020 zou ons de hoogste punt van het ozondiagramma laten bereiken; bijkomende emissiereducties zouden leiden tot een daling van de over Vlaanderen gemiddelde jaargemiddelde ozonconcentratie; echter zal er een verdere toename zijn in de stedelijke gebieden.

52 22/09/201452 Vertrouwelijk – © 2009, VITO NV – Alle rechten voorbehouden Enkele meer algemene conclusies: Hoe meer we NOx emissies reduceren hoe belangrijker bijkomende NOx emissiereducties zullen zijn, omdat de NOx overschotten in Europa gereduceerd worden. Dus, hoe lager de NOx emissies zijn, hoe gevoeliger de PM-concentraties worden voor bijkomende NOx- emissiereducties. Deze NOx reducties zullen ook leiden tot toenemende jaargemiddelde ozonconcentraties in het begin. In het verdere verloop zullen de jaargemiddelde ozonconcentraties dalen met bijkomende NOx emissie- reducties. De twee meest belangrijke maatregelen voor de reductie van de PM concentraties in Vlaanderen zijn de reductie van primaire stofemissies en van NH 3. NOx afkomstig van buitenlandse emissies vormt nitraat aerosol in Vlaanderen, Vlaamse NOx emissies vormen nitraataerosol in het buitenland. De Vlaamse bijdrage aan PM in Vlaanderen zal toenemen in de toekomst, wat de baten vergroot van Vlaamse emissiereducties.


Download ppt "22/09/2014 Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit MIRA-infodag studies luchtkwaliteit, 05/04/2011 - Aalst Felix Deutsch, Frans Fierens,"

Verwante presentaties


Ads door Google