De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAVENBEVEILIGING (Port Security)

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAVENBEVEILIGING (Port Security)"— Transcript van de presentatie:

1 HAVENBEVEILIGING (Port Security)
Presentatie 14 april 2003.

2 Acties Internationaal
: 9/11 Eind : VS: aanpassing “Hollings’ Port and Maritime Security Act” : CSI +C-TPAT (Custom’s Trade Partnership against Terrorism) : MSWG: ontwerp amendementen SOLAS Ch. V & XI en ISPS-code (MSC 75/WP.18) : Advanced Manifest Filing (400 ‘holds’ ww) 9/13-12-’02: MSC76 + Diplomatic Conference : ISPS komt in voege!

3 Acties Vlaanderen 21-02-2002: oprichten WGHB voor de Vlaamse havens.
: voorstel tot een geïntegreerde aanpak van de havenbeveiligingplannen (SPN op verzoek van Min. BZ). : oprichten ‘Port Security Committee’ -Gent : verslag over oprichting nationale werkgroep beveiliging onder leiding van DBH. maart 2003: Antwerpen start zijn Port Security Committee : 4 Vlaamse havens aanhoren 5 int. consultants betr. risico-analyse (Security Assessment)

4 Dipl. Conference 13 dec 2002: Amenderen SOLAS ‘74 (o.a. AIS)
uitbreiden SOLAS ‘74 (Ship’s identification Number + Continuous Synopsis Record) nieuwe resoluties :ISPS-code, samenwerking met ILO, met Int. Customs Org. betr. closed CTU, enz..

5 ISPS-code (Interface Ship & Port facility Security)
Deel A : algemene verplichtingen voor havens, reders en schepen. Deel B : richtlijnen gebruikt bij het uitvoeren van de algemene bepalingen.

6 Verplichtingen voor het schip
AIS : gefaseerd invoeren - verplicht voor alle schepen vanaf 2008 (2004:.…) SSP: scheepsbeveiligingsplan: procedures van maatregelen ingeval van terrorisme. SSO: scheepsbeveiligingsofficier: verantwoordelijk voor de beveiliging van het schip (speciaal opgeleid en voorziet in training a/b). CSO: rederij beveiligingsverantwoordelijke: beheert de beveiliging van de schepen (speciaal opgeleid).

7 Verplichtingen van de haven:
Port facility Security Plan: plan ter beveiliging van haven, schepen, personen, lading, vervoer en scheepsvoorraden Port facility Security Officer: verantwoordelijke voor PSP en voor verbinding met SSO en CSO.

8 Drie Beveiligingsniveaus:
Security level 1: min. niveau dat ten allen tijde wordt aangehouden Security level 2: niveau met bijkomende beveiligingsmaatregelen door een verhoogd risico.. Security level 3: .. bij een imminente of waarschijnlijke beveiligingsinbreuk (ook al is doel onbekend)

9 Toepassingsgebied: vaartuigen op intern. reis (onderhevig aan SOLAS):
Havenfaciliteiten die dergelijke schepen ontvangen (indien occasioneel: .. na een ‘port facility security assessment’).

10 Verplichtingen v/d deelstaat:
De deelstaat bepaalt het beveilingsniveau. Bij niveau 3 geeft de deelstaat de nodige instructies.. De deelstaat mag slecht enkele delen uitbesteden aan een erkende organisatie.. Deelstaten zullen beveiligingsplannen uittesten (..)

11 ‘Declaration of Security’:
De deelnemende deelstaat bepaalt de nood hieraan. Aanvraag door gezagvoerder of SSO, bevestiging door haven beveiligingsofficier

12 Verplichtingen v/d reder:
.. De gezagvoerder primeert boven scheepsveiligheidsplan.. De reder moet gezagvoerder, CSO en SSO steunen (..)

13 Scheepsbeveiliging (1):
Bij niveau 1 moet het schip: alle beveiligingsverplichtingen opvolgen toegang tot het schip, het a/boord komen van personen en hun bezittingen controleren zones met beperkte toegang, het dek en de zones rondom het schip monitoren lading en scheepsproviand superviseren beveiligingscommunicatie standby hebben

14 Scheepsbeveiliging (2):
Bij niveau 2 en 3: zie voorgaand + deel B. Het schip moet ontvangst van instructies bij verandering van status bevestigen. Bij niveau 2 of 3: bij het binnenvaren v/e haven moet het schip ontvangst en opstart van zijn beveiligingsplan bevestigen (..)

15 Scheepsbeveilingsplan:
In ‘werk’taal en/of vertaling: Engels, Frans of Spaans bevat maatregelen tegen wapens,.. Identificeert zones met beperkte toegang en.. Bepaalt procedures..! Identificeert waar de alarm activatie zich.. Veranderingen: samen met Int. Ship Sec. Certificaat mag elektronisch zijn controle: ev. door psc

16 Havenfaciliteitbeveiliging:
Beveiliging gebeurt met een minimum aan interferentie.. Bij niveau 1 moet havenfaciliteit: alle beveiligingstaken volbrengen (incl. comm.) haventoegang controleren monitoren van: havenfaciliteit (incl. ankeren en dokken), zones met beperkte toegang superviseren van: laden/lossen (ook scheepsproviand)

17 Haven..beveiliging (2): Bij niveau 2 en 3: zie 1 + deel B
verplichte x-ray van alle bagage die aan boord gaat

18 PfSA: Haven..beveiliging: beoordeling
Gebeurt door de deelnemende deelstaat (of..). bevat: lijst van belangrijke infrastructuren en eigendommen (..); mogelijke gevaren en probabiliteit; tegenmaatregelen en effect; zwakke punten (mensen, procedures,..)

19 PfSP: Haven..beveiligingsplan:
Mag door een erkend beveiliging-organisatie (RSO) Voor Nederland en Vlaanderen: in het Nederlands (mag elektronisch) bevat min. vereisten (15-tal) volgen EU: voor 1 mei 2004

20 Port facility Security Officer
Per ‘facility’ ofwel groep van faciliteiten een 13-tal minimum vereisten

21 ISPS: deel B Havenfaciliteiten: het Port Facility Security Assessment bepaalt welke faciliteit een beveiligingsplan en beveiligingsofficier nodig heeft. Bepalingen van RSO (Recognized Security Organisation..) Verdere details betr.. deel A

22 Einde. Havenbedrijf Gent Dank u wel. Kapt. A. Jacxsens, Havenkapitein


Download ppt "HAVENBEVEILIGING (Port Security)"

Verwante presentaties


Ads door Google