De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afd. Documentaire Informatie Zoeken naar literatuur Gastcollege Opleiding Ergotherapie Hogeschool Rotterdam 10 oktober 2002.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afd. Documentaire Informatie Zoeken naar literatuur Gastcollege Opleiding Ergotherapie Hogeschool Rotterdam 10 oktober 2002."— Transcript van de presentatie:

1

2 Afd. Documentaire Informatie Zoeken naar literatuur Gastcollege Opleiding Ergotherapie Hogeschool Rotterdam 10 oktober 2002

3 Afd. Documentaire Informatie Frans de Meijer Manager afd. Documentaire Informatie Literatuuronderzoeker deMeijer@paramedisch.org

4 Afd. Documentaire Informatie Uw vakreferent: Inka Logister-Proost Vakreferent ergotherapie Ergotherapeut logister@paramedisch.org

5 Er zijn in Nederland zo'n 35.000 paramedici werkzaam. Ze vormen naast artsen en verpleegkundigen de derde grote groep professionals in de zorg. Het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) Documentaire Informatievoorziening; Onderzoek & Ontwikkeling; Deskundigheidsbevordering. Paramedische Zorg is de beroepsinhoud van elf beroepsgroepen. Het NPi kent drie kerntaken c.q. afdelingen: hèt landelijk kenniscentrum paramedische zorg

6 draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van paramedische zorg, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van evidence based paramedische zorg. De bijdrage vanuit de Afdeling O&O is indirect van aard. ontwikkelt scholingsactiviteiten en voert deze uit. Dit gebeurt in samenwerking met ongeveer 500 externe deskundigen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 5.000 paramedici de NPi-cursussen. De Afdeling Onderzoek & Ontwikkeling De Afdeling Deskundigheidsbevordering

7 heeft als doel het beheren en verspreiden van paramedische informatie om op die manier bij te dragen aan de kwaliteit van de paramedische zorg. De Afdeling Documentaire Informatie De afdeling Documentaire Informatie is de intermediair tussen de verschillende kennis- of informatiebronnen en de paramedicus.

8 De Afdeling Documentaire Informatie Vakreferenten voor elke paramedische discipline: Diëtetiek Ergotherapie Fysiotherapie Logopedie MBRT (medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken) Mondhygiëne Oefentherapie Cesar Oefentherapie-Mensendieck Optometrie Orthoptie Podotherapie

9 Nederlands Paramedisch Instituut Amsterdamseweg 16, 3812 RS Amersfoort Tel: (033) 421 61 20, Fax: (033) 421 61 90 Algemeen: doc@paramedisch.org Er wordt geen materiaal uitgeleend aan derden. Telefonisch bereikbaar voor het stellen van vragen of bestellingen van artikelen en NPi-publicaties Het Documentatiecentrum van het NPi Geopend op werkdagen van 9.00 - 16.30 uur. Kosteloos te bezoeken, uitsluitend nadat een telefonische afspraak is gemaakt.

10 Documentatiecentrum NPi

11 Mediatheek Museumpark

12 Uw intermediair: Anne-Marie Begheijn Informatiespecialist ergotherapie Hogeschool van Rotterdam Museumpark 40 3015 CX Rotterdam tel.: 010 - 241 51 76 a.m.a.begheijn@hro.nl  http://www.mediatheek.hro.nl/

13 Doelstellingen Module Inleiding & Onderzoeken: EBP De student beheerst de vaardigheden om relevante nationale en internationale (onderzoeks)artikelen op te kunnen zoeken in de daarvoor geschikte databases. De student kan het beste bewijs zoeken, en de toegepaste zoekstrategieën en gebruikte zoeksystemen weergeven en evalueren.

14 Programma GASTCOLLEGE HOGESCHOOL ROTTERDAM Opsporen van Informatie Informatiebronnen –Via het Internet –Via de mediatheek Systematisch zoeken: voorbereiding Systematisch zoeken: praktijkvoorbeeld Beoordeling van Internetbronnen

15 Systematisch zoeken naar wetenschappelijk evidentie DEFINITIE EBM (1) (Bron: BMJ 1995;310:1122) The process of systematically finding, appraising, and using contemporaneous research findings as the basis for clinical decisions. Evidence-based medicine asks questions, finds and appraises the relevant data, and harnesses that information for everyday clinical practice.

16 Systematisch zoeken naar wetenschappelijke evidentie DEFINITIE EBM (2) (Bron: BMJ 1995;310:1122) Evidence-based medicine follows four steps: –formulate a clear clinical question from a patient's problem; –search the literature for relevant clinical articles; –evaluate (critically appraise) the evidence for its validity and usefulness; –implement useful findings in clinical practice.

17 Zoeken naar literatuur OPSPOREN VAN INFORMATIE

18 Opsporen van informatie Protocollen, standaarden Meetinstrumenten Lopend onderzoek Adressen Typen informatie Literatuur “Kennis”

19 Opsporen van informatie Waar is die informatie te halen? Internet Mediatheek / bibliotheek –Hogescholen en universiteiten –Instellingen en (grote) praktijken –Wetenschappelijke (steun)bibliotheken Kennis- en expertisecentra Collega’s

20 Opsporen van informatie Typen bronnen Primaire bronnen –Publicatie waarin op grond van oorspronkelijk onderzoek nieuwe informatie wordt gepresenteerd Boek, tijdschrift(artikel), software, rapport Secundaire bronnen –Publicatie waarvan de inhoud is afgeleid van primaire publicaties –Publicatie die een overzicht geeft van primaire publicaties Bibliografie, index (bijv. MEDLINE), referaat(tijdschrift)

21 Zoeken naar literatuur INFORMATIEBRONNEN

22 WEBSITES NVE - www.ergotherapie.nl NPi - www.paramedisch.org WFOT - www.wfot.org.au ENOTHE - www.enothe.hva.nl iRV - www.irv.nl Primaire Informatiebronnen

23 Met zoekfunctie: American Journal of Occupational Therapy www.aota.org/ajot/ Australian Journal of Occupational Therapy www.ausot.com.au Met samenvattingen: Acta Ergotherapeutica Belgica www.ergobel.be American Journal of Occupational Therapy www.aota.org/ajot/ Australian Journal of Occupational Therapy www.ausot.com.au ERGOTHERAPIETIJDSCHRIFTEN OP HET INTERNET (1)

24 Primaire Informatiebronnen Occupational and PhysioTherapy Journal for Geriatrics Occupational and PhysioTherapy Journal for Pediatrics Occupational Therapy Journal of Mental Health Occupational Therapy Journal of Health ERGOTHERAPIETIJDSCHRIFTEN (2) Gespecialiseerde ergotherapietijdschriften: OTJR; Occupation, Participation and Health www.aotf.org/html/otjr.html

25 Primaire Informatiebronnen Journal of Handtherapy –http://www.hanleyandbelfus.com/jhandtherapy/jhthome.htm Archives of physical medicine and rehabilitation –http://www.archives-pmr.org./fcgi-bin/displaypage.pl?isbn=00039993 Ergonomie, o.a. –http://www.ergonoom.nl/tijdschrift.htm Revalidatietijdschriften RELEVANTE TIJDSCHRIFTEN OP HET INTERNET (3)

26 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE HRO v NPi v Internet v

27 MEDLINE Index Medicus Online

28 MEDLINE (via PubMed) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ entrez/query.fcgi

29 MEDLINE (via BioMedNet) http://research.bmn.com/medline

30 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL HRO v NPi v Internet v

31 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL DocOnline HRO v Internet v NPi v

32 DocOnline http://www.paramedisch.org

33 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL DocOnline EMBASE/RPM HRO v NPi v Internet v

34 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL DocOnline EMBASE/RPM The Cochrane Library HRO v v! NPi v Internet v (v)

35 The Cochrane Library http://www.cochrane.org/ alleen abstracts zijn gratis

36 Cochrane Library CCTR: Cochrane Controlled Trials Register CDSR: Cochrane Database of Systematic Reviews DARE: Database of Abstracts of Review of Effectiveness CRMD: Cochrane Review Methodology Database HTA: Health Technology Assessment Database NHS EED: NHS Economic Evaluation Database DE MEIJER F. The Cochrane Library. Issue 1999; 16(3): 25.

37 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL DocOnline EMBASE/RPM The Cochrane Library REHADAT (D/CDN) HRO v v! NPi v Internet v (v)

38 REHADAT http://www.rehadat.de/

39 Secundaire Informatiebronnen Literatuur MEDLINE CINAHL DocOnline EMBASE/RPM The Cochrane Library REHADAT (D/CDN) HRO v v! NPi v Internet v (v)

40 Secundaire Informatiebronnen Protocollen Databank Protocollen NPi ICF CBO NAVB (Geïnformeerde Huisarts)

41 Secundaire Informatiebronnen Meetinstrumenten QOLID (Quality of Life Instruments Database) Databank Meetinstrumenten NPi (in opbouw)

42 Secundaire Informatiebronnen Lopend Onderzoek Databank Nederlands Paramedisch Onderzoek (NPO) Nederlands Onderzoek Databank (NOD) BORG REHADAT (D/CDN)

43 Secundaire Informatiebronnen Productinformatie HandyWijzer REHADAT (D/CDN)

44 HandyWijzer http://www.handywijzer.nl/

45 Secundaire Informatiebronnen Overheid en wetgeving OPmaat HandyWijzer

46 Zoeken naar literatuur SYSTEMATISCH LITERATUUR ZOEKEN (THEORIE)

47 Booleaanse operatoren AND OR NOT ADJ NEAR WITH George Boole (1815-1864)

48 Booleaanse operatoren AND cerebral AND palsy Zoekt naar documenten die zowel cerebral als palsy bevatten. Vindt dus ook: cerebral compression (…)recurrent laryngeal nerve palsy !

49 Booleaanse operatoren OR parkinson OR paralysis agitans Zoekt naar documenten die óf parkinson en/of paralysis agitans bevatten.

50 Booleaanse operatoren NOT (AND NOT) “low back pain” NOT “surgery” Zoekt naar documenten die low back pain bevatten, maar niet surgery.

51 Booleaanse operatoren ADJ “occupational” ADJ “therapy” Zoekt naar documenten die occupational therapy bevatten (achter elkaar).

52 Booleaanse operatoren NEAR hips NEAR elderly patient Zoekt naar documenten die zowel hips als elderly patient in dezelfde zin bevatten.

53 Booleaanse operatoren WITH hogeschool WITH Rotterdam Zoekt naar documenten die zowel hogeschool als Rotterdam bevatten in hetzelfde veld (bijv. uitgever).

54 Trunceren en maskeren Trunceren Ergother* zoekt naar: –Ergotherapie –Ergotherapeut(en) –Ergotherapeutisch(e) –Etc. Maskeren m?cdonald zoekt naar: –McDonald –MacDonald

55 Systematisch literatuur zoeken Stappenplan I. I. Formuleer een probleemstelling II. II. Formuleer daaruit een zoekvraag en bepaal in- en exclusiecriteria III. III. Bepaal het doel van de zoektocht IV. IV. Bepaal het(de) gewenste documenttype(n) V. V. Selecteer de te doorzoeken bronnen VI. VI. Vertaal de zoekvraag naar zoektermen, die bij de gekozen bronnen horen VII. VII. Stel een zoekstrategie op

56 II. zoekvraag Systematisch literatuur zoeken II. Formuleer een zoekvraag Stel deelonderwerpen van de probleemstelling vast Bedenk suggesties voor zoektermen –synoniemen –Engelstalige termen –verwante ruimere of nauwere termen –namen van auteurs –titelwoorden uit reeds bekende titels Formuleer in- en exclusiecriteria t.a.v.: –leeftijd –geslacht –tijdsperiode –taal en bij effectonderzoek ook: – aandoening – interventie – soort onderzoek (PICO)

57 III.doel Systematisch literatuur zoeken III. Bepaal het doel Het doel van de zoektocht is bepalend voor –de omvang van de zoektocht –de manier van zoeken en –het type publicatie dat gezocht wordt praktijkprobleem proefschrift / onderzoek publicatie / lezing / referaat onderwijs / cursus scriptie / studie-activiteit beleid(sontwikkeling)

58 IV.documenttype Systematisch literatuur zoeken IV. Bepaal het documenttype Het documenttype is o.a. bepalend voor de bron waarin gezocht wordt overzichtartikel (review) richtlijn / protocol abstract / samenvatting / referaat tijdschriftartikel (R)CT / meta-analyse meetinstrument website (patiënten)folder etc.

59 V.bronnen Systematisch literatuur zoeken V. Selecteer de bronnen SPECIFIEK Bibliotheekcatalogi Website van de NVE Websites van buitenlandse beroeps- verenigingen (gratis) tijdschriften (op het Internet) CCErgotherapie OT Index ALGEMEEN MEDLINE CINAHL EMBASE DocOnline The Cochrane Library NPO (NOD) REHADAT

60 VI.zoektermen Systematisch literatuur zoeken VI. Bepaal de zoektermen INDEXTERMEN MEDLINE –medical subject headings (MesH) The Cochrane Library –medical subject headings (MesH) CINAHL –descriptoren (DE) TREFWOORDEN DocOnline INDEXWOORDEN EMBASE/RPM REHADAT Vertaal de zoekvraag naar de juiste zoektermen van de betreffende bron

61 VI.Trefwoordenindextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Trefwoorden & indextermen Trefwoorden Alfabetische lijst van zoektermen Geen onderlinge relaties Indextermen (thesaurustermen) Onderlinge relaties Verwijzingen Scope notes

62 VI.Indextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Indextermen Verwijzingen bij indextermen Scope note (SN): korte beschrijving Use (USE): verwijzing naar correcte term Used for (UF): incorrecte term van waaruit verwezen is Broader term (BT) Narrower term (NT) Related term (RT)

63 VI.Indextermen Systematisch literatuur zoeken VI. Indextermen (voorbeeld) Chronic Brain Damage SN: A condition characterized by long- standing brain dysfunction or damage, … [etc.] UF: Chronic Encephalopathy BT: Brain Diseases NT: Chronic Brain Injury; Cerebral Palsy; Persistent Vegetative State RT: Brain Infarction

64 VII.zoekstrategie Systematisch literatuur zoeken VII. Stel een zoekstrategie op (1) Bepaal of je sensitief (ruim) of specifiek (begrensd) wilt zoeken Zoek eerst met gecontroleerde termen, daarna met vrije (eigen bedachte) termen combineer de zoektermen met logische (Booleaanse) en positionele operatoren maak de zoekstring niet te lang beperk op taal via het taalveld (bijv. MEDLINE: english in la) beperk op documenttype via publicatieveld: (bijv. DocOnline: RCT in form)

65 VII.zoekstrategie Systematisch literatuur zoeken VII. Stel een zoekstrategie op (2) Zoek een bekend document op auteursnaam, jaar en een woord uit de titel Gebruik eventueel vaste zoekfilters (clinical trials, prognosis, diagnosis, etiology, practice guidelines, clinical audit, systematic reviews) Schakel bij het zoeken naar literatuur voor wetenschappelijk onderzoek een deskundige in!

66 Systematisch zoeken naar external evidence PRAKTIJKVOORBEELD

67 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan Is er een relatie tussen de mentale en somatische belastbaarheid en hoe beïnvloeden deze elkaar bij de patiënt met de diagnose contusio cerebri? I.PROBLEEMSTELLING I. PROBLEEMSTELLING

68 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan II.ZOEKVRAAG II. FORMULEER EEN ZOEKVRAAG (1) deelonderwerpen: –de relatie tussen mentale en somatische belastbaarheid bij de patiënt met de diagnose contusio cerebri –hoe wordt deze relatie beïnvloed? termen belastbaarheid: –mental / somatic ~taxability, ~ratability, ~dutiability, etc. termen contusio cerebri: –brain contusion, brain concussion, chronic brain injury, hersenkneuzing, etc. termen effectiviteit: –effectonderzoek, clinical trials, evidence based pratice, RCT, meta- analyse, systematisch review, etc. termen interventie

69 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan II.ZOEKVRAAG II. FORMULEER EEN ZOEKVRAAG (2) taal: –Nederlands, Engels tijdsperiode: –recent (vanaf 2000) leeftijd: –volwassen(en), adult(s) geslacht: –man, vrouw aanvullende informatie: –patiënt

70 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan III.DOEL III. BEPAAL HET DOEL wetenschappelijk onderzoek / praktijkprobleem IV.TYPE DOCUMENT IV. BEPAAL HET TYPE DOCUMENT evidence based richtlijn indien niet gevonden, dan: systematisch review / meta-analyse indien niet gevonden, dan: effectonderzoek: RCT (CCT, (single) case study)

71 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan V.BRON(NEN) V. BEPAAL DE BRON(NEN) EBM-richtlijn: –The Cochrane Library (CRMD), Databank Protocollen NPi, websites van beroepsverenigingen, privé collectie, etc. systematisch review: –The Cochrane Library (CDSR); effectonderzoek: –literatuurdatabanken: MEDLINE, DocOnline, CINAHL

72 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld stappenplan VI.ZOEKTERMEN VI. BEPAAL DE ZOEKTERMEN BIJ DE BRON(NEN) MEDLINE (MeSH): –brain injuries, […] –clinical trials, meta-analysis, systematic review, randomized controlled trial CINAHL (DE): –brain concusison, […] –clinical trials, meta-analysis, systematic review The Cochrane Library (MeSH): –brain injuries, […] DocOnline (trefwoorden): –hersenletsels, belastbaarheid –RCT, meta-analyse, clinical trials, multicenter studie, systematische review

73 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld gericht zoeken VII. VII. MEDLINE 2000-heden zoeken met indextermen (MeSH) : “Brain-injuries” [MeSH] AND (”Controlled Clinical Trials" [MeSH] OR "Meta-Analysis" [MeSH]) N.B.: Boom: Brain-injuries > Brain Concussion, Brain Hemorrhage Traumatic, Brain injury Chronic, Diffuse Axonal Injury, Epilepsy Post-Traumatic, Pneumocephalus N.B.: Boom: Clinical Trials > Controlled Clinical Trials > Randomized Controlled Trials

74 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld gericht zoeken VII. VII. CINAHL 2000-heden zoeken met indextermen (Descriptors) : “BRAIN CONCUSSION"/all topical subheadings /all age subheadings and […] and (explode "CLINICAL-TRIALS"/all topical subheadings /all age subheadings or "META-ANALYSIS"/all topical subheadings/all age subheadings)

75 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld gericht zoeken VII. VII. COCHRANE LIBRARY zoeken met indextermen (MeSH) : BRAIN-INJURIES:ME N.B. (1): Een asterisk * in combinatie met het :ME achtervoegsel geeft aan dat "exploded" gezocht moet worden, bijv.: CHRONIC-BRAIN-DAMAGE*:ME. N.B. (2): Er zijn in de Cochrane Library geen termen nodig voor ‘effectonderzoek’, ‘meta-analyse’ of ‘systematisch review’, omdat dit een specifiek bestand is.

76 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld gericht zoeken VII. VII. DOCONLINE zoeken met trefwoorden en vrije termen : hersenletsels.tref. and belastbaarheid.tref. and (rct or meta-analyse or systemati* adj review)

77 Systematisch literatuur zoeken Voorbeeld gericht zoeken Hirnschädigung und Ergotherapie und (Evidence-based medicine oder Evidenz-basierte praxis) VII. VII. REHADAT/DE zoeken met indextermen :

78 Beoordeling van internetbronnen

79 Internetbronnen DocOnline (NPi) Bibliotheekcatalogi –HTML –Telnet Literatuur(referentie)databanken Zoekmachines Medische zoekportalen

80 Speuren naar de kwaliteit van internet informatie met de Internet Detective

81 Het internet is een afspiegeling van de echte wereld: Je vindt er goed en slecht, rijp en groen... Het is aan de gebruiker om het kaf van het koren te scheiden!

82 Let op! Op het internet kan iedereen willekeurig wat publiceren - academische tijdschriften of vakantiekiekjes; - politieke propaganda of de laatste roddels

83 Let op! Internetbronnen zijn vluchtig - ze kunnen van het ene op het andere moment verdwijnen - ze kunnen het ene moment bruikbaar zijn en het volgende moment niet meer

84 Let op! Bronnen zijn niet altijd gebruikersvriendelijk - een slechte vormgeving kan de bron slecht toegankelijk maken - gebruiksgemak kan variëren

85 Wees op je hoede als je internet-informatie gebruikt! doe geen afbreuk aan je werk door onbetrouwbare informatie te gebruiken laat je niet betrappen op het citeren van foute informatie leer hoe je je zoekresultaten kunt schiften

86 Ga te werk als een detective zoek naar aanwijzingen stel vragen wat zijn de motieven van degene die iets op het web zet? vertrouw niemand totdat je daar voldoende reden toe hebt

87 Internet Detective een online cursus beschikbaar via het web gratis bepaal zelf je tempo interactief - met meerkeuzevragen en oefeningen biedt praktische aanwijzingen voor de evaluatie van informatie die aangeboden wordt op het internet

88

89 De Internet Detective: http://www.kb.nl/detective/

90 Zoeken naar literatuur VRAGEN? www.paramedisch.org … ook voor brandende vragen!


Download ppt "Afd. Documentaire Informatie Zoeken naar literatuur Gastcollege Opleiding Ergotherapie Hogeschool Rotterdam 10 oktober 2002."

Verwante presentaties


Ads door Google