De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ASV 22 maart 2007 2Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ASV 22 maart 2007 2Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie ASV 22 maart 2007

3 2Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Conclusies

4 3Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Coclusies

5 4Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Voorgeschiedenis project  10 oktober 2002: Eindrapport van het IWT/STWW-project 990033 ‘Flanders Barge Traffic System’ (FBTS).  24 februari 2003: De ICT-visienota schetst een toekomstvisie voor de Haven van Antwerpen die steunt op de bestaande ICT-componenten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van Alfaport Antwerpen (voorheen AGHA).  12 december 2003: De Vlaamse regering kent een subsidiebudget van maximaal 2,5 miljoen euro toe aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor de gefaseerde realisatie van het PCSP-project (Port Community Services Portal). Klemtoon verschuift van Antwerps naar Vlaams project!  30 april 2004: De Vlaamse regering keurt het convenant goed dat de subsidieprocedure beschrijft met het IWT en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor het realiseren van het PCSP-project.  van 07-2004 tot 06-2007: Het PCSP-project loopt over drie jaar en elke module start na het indienen van een gedetailleerde planning.  31 augustus 2004: De installatievergadering van de Stuurgroep.

6 5Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 DOELSTELLINGEN PCSP  Doelstelling: communicatiestromen tussen havengebruikers (privé en publiek) te vereenvoudigen, te versnellen en het risico op fouten te verminderen. Een basisdoelstelling is dat informatie slechts éénmaal hoeft te worden ingevoerd.  Dit kan gebeuren door:  Beheersen gigantische documentenstroom > ‘paperless port’ via kruispuntdatabank ladinggegevens  Ondersteuning (administratief en operationeel) van alle havenactoren via informatisering van bepaalde processen (aanloop schip, binnenvaart)  Verhoging veiligheid en efficiëntie van het havengebeuren  Finaal dient dit te resulteren naar een versterking van de competitieve positie van de Vlaamse havens  Eerste project met functionerende samenwerking tussen de Vlaamse havens  Havenconcurrentie sterk beïnvloed door kwaliteit dienstverlening: Antwerpen en Vlaamse havens dienen hun voorsprong op ICT te consolideren  Cf. 24 miljoen “messages” Seagha, Antwerpen vs 12 miljoen Portinfolink, Rotterdam

7 6Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Waarom drie modules? Evenwicht zoeken tussen directe baten en concretiseren langetermijnvisie  Module 1: e-loket zeeschepen:  project met onmiddellijke meerwaarde voor havengemeenschap  Kan in belangrijke mate worden opgevolgd worden door eigen ICT-afdeling en GHA  Module 2: goederenkruispuntdatabank  Grote meerwaarde voor havengemeenschap  Is evenwel lange-termijnproject  Medewerking privé-sector is essentieel  Module 3: BTS  Beantwoordt aan expliciete vraag van binnenvaartoperators en stouwers n.a.v. “hete zomers” van 2003 en 2004  Kan in belangrijke mate worden ingevuld door eigen ICT-afdeling en GHA  Onmiddellijke aansluiting bij project privé-sector

8 7Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Overzicht PCSP  Innovatiedoel volgens PCSP convenant  Het PCSP project beoogt de uitbouw en de implementatie van een portaalsite die moet uitgroeien tot een interactief logistiek platform waar de gebruiker een complete dienstverlening op maat krijgt aangeboden.  Overzicht  Medewerking van alle Vlaamse Zeehavens  IWT project  Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie  www.iwt.be www.iwt.be  Voogdijminister: F. Moerman  Looptijd: 2004 – 2007  Steun: 2.4 m€  Organen  Beheerscomité  Stuurgroep: o.a. vertegenwoordiging VHV, Vlaamse zeehavens, Vlaamse administratie, IWT.  Projectcoördinatie  Gegund aan een externe partij (DP-Europe)  Opmerkingen, vragen  Projectcoördinator: gilbert.bentein@haven.antwerpen.be 0479/65 41 44gilbert.bentein@haven.antwerpen.be  Zie PCSP website voor méér informatie: www.pcsp.bewww.pcsp.be  3 modules  Module 1: E-loket  Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens  Module 3: Barge Traffic System

9 8Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Conclusies

10 9Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET : HET DOEL ACCURAAT EN ELECTRONISCH AFHANDELEN VAN ALLE INFORMATIESTROMEN IN VERBAND MET DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN VLOTTE EN VEILIGE OP-, DOOR- OF AFVAART VAN EEN ZEESCHIP VAN, NAAR OF DOOR EEN VLAAMSE ZEEHAVEN

11 10Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET : HET DOEL 1.Volledig elektronische opvolging nautische keten  Inclusief bestellingen van sleepboten, loodsen, bootmannen, …  Voor inkomende, uitgaande en verhalende schepen  Voor rivier en dokken 2.Up-to-date, dwz actuele toestand altijd kenbaar  Accurate, volledige, gestroomlijnde infosets  VTMIS- en SAFESEANET-compatibel 3.State-of-the-art: technologisch geavanceerde toepassingen  EDI + Web Services + WWW-toepassing

12 11Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET : DE TACTIEK GENTANTWERPENZEEBRUGGE CENTRAAL BROKER SYSTEEM IVS-SRKLISIVS90GWS EDI WEBAPPWEBAPPWEBAPPEDIDIGITISER SOAP PORT COMMUNITY HAVENS INFORMEREN AWZ, SRK OF ANDERE OVERHEDEN VIA HET CBS Daarbij wordt vermeden dat dezelfde informatie aan verschillende overheden moet worden doorgegeven

13 12Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET : HET ANTWERPSE MODEL CENTRAAL BROKER SYSTEEM WEBAPP EDI S&SS SOAP EDI SOAP EDI SOAP PCSP APICS LISIVS-SRK DOUANE BRABOPSC URS VTS-A OP/SL

14 13Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET: HET PLAN 0. BPR Antwerpen & fit-gap VTMIS “THE MATRIX” 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 1. Service layer afstemmen met Vlaamse zeehavens 2. MIG’s bijwerken & XSD’s opstellen 3. APICS backoffice aanpassen & proof of concept 4. Piloot met enkele agenten 5. Impactstudie VTMIS 2006Q4 2007Q1 Situatie vandaag

15 14Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET: BATEN, VOORDELEN, …  Rederij, scheepsagent:  1 LOKET voor ALLE communicatie richting OVERHEDEN en SERVICE PROVIDERS (melding, plaatsaanvraag, praaibrief en bestellingen, voorrangen, scheepsafval, opgave vertrek, immigration forms, ISPS, …)  Schermt projecten (CBS, VTMIS, SAFE SEA NET, …) en technische veranderingen in de backoffices af voor het cliënteel  Minder bilaterale end-to-end koppelingen: minder afhankelijkheden, oplossing voor versieproblemen, …  Lage instapdrempel  “Vereenvoudiging”: sterke reductie van aantal EDI-berichten voor aanloop  GHA  Informatie wordt van bij de oorsprong elektronisch aangeleverd: onmiddellijk validatie en cross-checks mogelijk  Performant communicatiekanaal naar het cliënteel, kortere doorlooptijden voor nieuwe projecten  Transparante, objectiveerbare bestelprocedure  CBS-partners (SRK, Loodswezen, andere zeehavens)  Ontvangen informatie via port community system: elektronisch, gevalideerd en gecontroleerd en op het juiste/gevraagde ogenblik

16 15Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 E-LOKET: BERICHTENSET Vervangen  PREANN  PASANN  REQBER  REBECH  REQPRI  CANMES  HISTOR  APERMS Door  BERMAN  IFTSTA  APERAK NIEUW Elektronisch  PAXLST  INVRPT Behouden  IFTDGN  CUSCAR  CUSREP  WASDIS SCOPE VAN E-LOKET XML versies vertaald volgens richtlijnen ebXML en PROTECT

17 16Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Conclusies

18 17Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens  Overzicht KPDB  Doelstellingen;  Aanpak  Kritische succesfactoren;  Risico’s

19 18Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens  Doelstellingen KPDB  Gegevens slechts één maal inbrengen, vereenvoudiging van de processen;  Verminderen van de administratieve overhead, betere gegevensuitwisseling met de overheid;  Efficiënter gebruik van de infrastructuur en de transportmiddelen;  Betere traceerbaarheid van de goederen;  Hogere betrouwbaarheid van de gegevens (validatie, “cross-checks”);  Beantwoorden aan wettelijke verplichtingen;  Minder betwistingen;  Verhoogde veiligheid;

20 19Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Kruispuntdatabank ladingsgegevens  Aanpak  Van een technologische aanpak naar een business analyse  Wijziging van het bereik: De beschikbare middelen volledig inzetten om een model te maken van de goederengerelateerde informatiestromen (as-is situatie) en aan de hand van dit model, de noden identificeren en bepalen hoe de processen voor de privé-sector in het algemeen en voor de expediteur in het bijzonder efficiënter en betrouwbaarder kunnen gemaakt worden (to-be situatie).  Samenwerking met het VHV  Wijziging van de aanpak: Aangezien het GHA slechts over een (in verhouding) beperkte kennis van de materie beschikt, wensen wij een beroep te doen op een derde partij en lid van de stuurgroep, namelijk de Vlaamse Havenvereniging. Zij beschikt over de nodige expertise en is als koepelorganisatie goed geplaatst om op een neutrale manier de belangen van de privé- partijen te behartigen. Zoals voorzien in het convenant zal deelproject 2 uiteraard verder gecoördineerd worden door het GHA.  Eindresultaat  Geen werkend IT systeem;  Een beter inzicht in de business processen;  De behoeftes van de sector betreffende ladingsgegevens duidelijk in kaart brengen;  Andere architecturen dan een centrale database worden onderzocht;  Mogelijke conclusie kan “no/go” zijn, maar indien “go” voor databank of deelprojecten voor realisatie: formuleren van een vervolgtraject voor implementatie;

21 20Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens  Kritische succesfactoren  Focus op business, meerwaarde voor havengemeenschap aantonen;  Beveiliging en confidentialiteit garanderen;  Betrouwbaarheid;  Lage instapdrempel en dus gebruiksvriendelijkheid;  Synergie nastreven (win-win);  Participatiegraad moet hoog genoeg zijn;  Geen “big bang” aanpak.

22 21Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Conclusies

23 22Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: Wat ? Barge Traffic System, kortweg BTS, laat toe om:  Interactie binnenschepen en containerterminals beter te plannen,  een terminalplanning op te stellen,  vooraanmeldingen en termijnaanvragen te doen,  de route van schepen nauwgezet op te volgen  De efficiëntie van de bargeafhandeling te registreren & te analyseren.. Via  een webtoepassing die toegankelijk is via het internet ( www.pcsp.be ).www.pcsp.be  XML of EDI-berichten die via een machine-to-machinekoppeling worden uitgewisseld

24 23Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: Voor wie ?  Vervoersondernemers van wie de lichters of duwkonvooien de Antwerpse containerterminals aanlopen  Terminalbeheerders in de haven van Antwerpen die containers behandelen op hun kaaien  Ook vervoersondernemers die met andere types van lading (bulkgoederen, tanktransporten, …) de haven aanlopen mogen een registratieverzoek richten tot het BTS. Zij kunnen schepen registreren in het centraal scheepsregister, reizen elektronisch aanmelden bij de havenautoriteiten en de sluisplanning van de haven van Antwerpen raadplegen. De vaartuigen van vervoersondernemers die reizen elektronisch vooraanmelden via BTS zullen op termijn gebruik kunnen maken van een verkorte meldprocedure via VHF.

25 24Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: Het opzet 1. Transparant planningssysteem voor containerterminals  Verbeterde gegevensuitwisseling tussen terminalbeheerder en vervoersondernemer 2. Inrichten van een centraal vaartuigenbestand of rompendatabank  Conform FBTS en gevoed door de vervoersondernemers zelf 3.Inrichten van een elektronische vooraanmelding van het transport aan havens, RIS- en VTS-autoriteiten  Compatibel met regionale en Europese standaarden 4. Accurate ligplaatsreservering  Open en geïntegreerd systeem voor alle deelnemende containerterminals in Antwerpen (later ook andere Vlaamse havens en alle terminals)

26 25Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: Het opzet 5. Vooraanmeldingen integreren met sluisplanning  Betere voorspelbaarheid van ETA’s op de ligplaats 6. Verhoogde veiligheid en betere serviceverlening  Accuraat beeld van aanwezige binnenvaart, bemanning en gevaarlijke lading 7. Objectieve meting van de verkeersdrukte 8. Laagdrempelig  Rich Internet Application (RIA)

27 26Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: De voordelen  Voordelen voor de vervoersondernemer  1 systeem voor termijnaanvragen bij alle Antwerpse containerterminals  Krijgt zicht op openingstijden van terminals, nautische beperkingen, reeds door andere operators gevraagde volumes binnen bepaald tijdsvenster (gevraagd en toegekend)  Uniforme terugkoppeling over planning en transportuitvoering (in real time)  Voordelen voor de terminalbeheerder  1 performante en bewaakte koppeling met de vervoersondernemer i.p.v. vele bilaterale  Krijgt via BTS gegevens elektronisch aangeleverd die al een eerste controle hebben doorstaan  Krijgt zicht op vaartraject van het binnenschip op basis van passagepunten uit APICSVoordelen voor de haven(s)  Voordelen voor de haven(s)  Planningsproces wordt transparanter, klachten kunnen beter geplaatst worden, congestie-indicator, beleidsstatistieken  Reizen die elektronisch aangemeld worden hoeven niet meer via VHF de reis- en ladingsinformatie te communiceren: minder data-input, minder fouten  Terminalbeheerder bezorgt het systeem informatie over start en einde van goederenbehandeling van binnenschepen op de ligplaats  Nuttig instrument om toekomstige projecten naar het cliënteel te brengen

28 27Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Barge Traffic System: FASEN  Fase 1  Go live januari 2007  Elektronische vooraanmelding  Termijnaanvraag  Communicatie van de planning en de uitvoering van het transport  Monitoring van de reis (zeker in de haven, buiten de haven in functie van planningen gekoppelde waterwegbeheerders)  Fase 2  Go live target januari 2008  Elektronische laad- en loslijsten  Rapportering gevaarlijke goederen  Fase 3  Go live tbn  Douanestatus van de goederen

29 28Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 Screenshot BTS 1.0

30 29Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntbank voor Ladingsgegevens 4.Module 3: Barge Traffic System 5.Besluiten


Download ppt "Presentatie ASV 22 maart 2007 2Jaarvergadering ASV 22 maart 2007 AGENDA 1.Overzicht PCSP 2.Module 1: e-loket 3.Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google