De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ASV 22 maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ASV 22 maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ASV 22 maart 2007

2 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Conclusies Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

3 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Coclusies Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

4 Voorgeschiedenis project
10 oktober 2002: Eindrapport van het IWT/STWW-project ‘Flanders Barge Traffic System’ (FBTS). 24 februari 2003: De ICT-visienota <Antwerp e-Port> schetst een toekomstvisie voor de Haven van Antwerpen die steunt op de bestaande ICT-componenten van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van Alfaport Antwerpen (voorheen AGHA).   12 december 2003: De Vlaamse regering kent een subsidiebudget van maximaal 2,5 miljoen euro toe aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor de gefaseerde realisatie van het PCSP-project (Port Community Services Portal). Klemtoon verschuift van Antwerps naar Vlaams project! 30 april 2004: De Vlaamse regering keurt het convenant goed dat de subsidieprocedure beschrijft met het IWT en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen voor het realiseren van het PCSP-project. van tot : Het PCSP-project loopt over drie jaar en elke module start na het indienen van een gedetailleerde planning. 31 augustus  2004: De installatievergadering van de Stuurgroep. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

5 DOELSTELLINGEN PCSP Doelstelling: communicatiestromen tussen havengebruikers (privé en publiek) te vereenvoudigen, te versnellen en het risico op fouten te verminderen. Een basisdoelstelling is dat informatie slechts éénmaal hoeft te worden ingevoerd. Dit kan gebeuren door: Beheersen gigantische documentenstroom > ‘paperless port’ via kruispuntdatabank ladinggegevens Ondersteuning (administratief en operationeel) van alle havenactoren via informatisering van bepaalde processen (aanloop schip, binnenvaart) Verhoging veiligheid en efficiëntie van het havengebeuren Finaal dient dit te resulteren naar een versterking van de competitieve positie van de Vlaamse havens Eerste project met functionerende samenwerking tussen de Vlaamse havens Havenconcurrentie sterk beïnvloed door kwaliteit dienstverlening: Antwerpen en Vlaamse havens dienen hun voorsprong op ICT te consolideren Cf. 24 miljoen “messages” Seagha, Antwerpen vs 12 miljoen Portinfolink, Rotterdam Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

6 Waarom drie modules? Evenwicht zoeken tussen directe baten en concretiseren langetermijnvisie
Module 1: e-loket zeeschepen: project met onmiddellijke meerwaarde voor havengemeenschap Kan in belangrijke mate worden opgevolgd worden door eigen ICT-afdeling en GHA Module 2: goederenkruispuntdatabank Grote meerwaarde voor havengemeenschap Is evenwel lange-termijnproject Medewerking privé-sector is essentieel Module 3: BTS Beantwoordt aan expliciete vraag van binnenvaartoperators en stouwers n.a.v. “hete zomers” van 2003 en 2004 Kan in belangrijke mate worden ingevuld door eigen ICT-afdeling en GHA Onmiddellijke aansluiting bij project privé-sector Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

7 Overzicht PCSP Innovatiedoel volgens PCSP convenant Overzicht
Het PCSP project beoogt de uitbouw en de implementatie van een portaalsite die moet uitgroeien tot een interactief logistiek platform waar de gebruiker een complete dienstverlening op maat krijgt aangeboden. Overzicht Medewerking van alle Vlaamse Zeehavens IWT project Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie Voogdijminister: F. Moerman Looptijd: 2004 – 2007 Steun: 2.4 m€ Organen Beheerscomité Stuurgroep: o.a. vertegenwoordiging VHV, Vlaamse zeehavens, Vlaamse administratie, IWT. Projectcoördinatie Gegund aan een externe partij (DP-Europe) Opmerkingen, vragen  Projectcoördinator: 0479/ Zie PCSP website voor méér informatie: 3 modules Module 1: E-loket Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

8 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Conclusies Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

9 E-LOKET : HET DOEL ACCURAAT EN ELECTRONISCH AFHANDELEN VAN ALLE
INFORMATIESTROMEN IN VERBAND MET DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN EEN VLOTTE EN VEILIGE OP-, DOOR- OF AFVAART VAN EEN ZEESCHIP VAN, NAAR OF DOOR EEN VLAAMSE ZEEHAVEN Realisatie in samenwerking met de werkgroep ASV Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

10 E-LOKET : HET DOEL Volledig elektronische opvolging nautische keten
Inclusief bestellingen van sleepboten, loodsen, bootmannen, … Voor inkomende, uitgaande en verhalende schepen Voor rivier en dokken Up-to-date, dwz actuele toestand altijd kenbaar Accurate, volledige, gestroomlijnde infosets VTMIS- en SAFESEANET-compatibel State-of-the-art: technologisch geavanceerde toepassingen EDI + Web Services + WWW-toepassing Inkomend zeeschip: huidige praaiprocedure zal behouden blijven, agenten hebben wel de mogelijkheid om bestelling elektronisch op te geven. Informatie van het schip primeert steeds op de bestelling van de agent. Opgave verhalend en vertrekkend zeeschip: opgave moet steeds elektronisch gebeuren. Laattijdige wijzigingen in de bestellingen voor Brabo en het Sleepbedrijf (< 2 u voor aanvang) moeten wel steeds telefonisch afgesproken worden. VTMIS studie = Studie voor de uitbouw van Vessel Traffic Management & Information services. -> afschaffing fax seinvoerende stoffen -> SafeSeaNet integratie -> Elektronische bemannings- en passagierslijst Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

11 CENTRAAL BROKER SYSTEEM
E-LOKET : DE TACTIEK CENTRAAL BROKER SYSTEEM HAVENS INFORMEREN AWZ, SRK OF ANDERE OVERHEDEN VIA HET CBS Daarbij wordt vermeden dat dezelfde informatie aan verschillende overheden moet worden doorgegeven IVS-SRK LIS IVS90 GWS ZEEBRUGGE GENT ANTWERPEN PORT COMMUNITY PORT COMMUNITY PORT COMMUNITY EDI WEBAPP WEBAPP EDI WEBAPP DIGITISER CBS = Centraal Broker Systeem -> Berichtenuitwisselingssysteem waar de verschillende Vlaamse havens en andere overheden adhv atomaire berichten gegevens uitwisselen op basis van het publish/subscribe concept. SOAP Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

12 E-LOKET : HET ANTWERPSE MODEL
CENTRAAL BROKER SYSTEEM E-LOKET : HET ANTWERPSE MODEL IVS-SRK LIS OP/SL URS APICS BRABO VTS-A PSC PCSP DOUANE EDI EDI EDI SOAP SOAP SOAP Gegevens die uitgewisseld worden via het e-loket, bestemd voor andere CBS partners, krijgen deze informatie via het CBS S&SS WEBAPP Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

13 E-LOKET: HET PLAN Situatie vandaag 0. BPR Antwerpen & fit-gap VTMIS
“THE MATRIX” 2. MIG’s bijwerken & XSD’s opstellen 4. Piloot met enkele agenten 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2005Q4 1. Service layer afstemmen met Vlaamse zeehavens 2006Q2 3. APICS backoffice aanpassen & proof of concept 2006Q4 5. Impactstudie VTMIS Pilootfase is nu in testfase Pilootfase in productie is gepland voor april 2007 Het gedeelte van de loodsbestelling zal niet mee opgenomen worden in de operationele pilootfase. Pas wanneer iedereen verplicht wordt het e-loket te gebruiken, zal deze functionaliteit eveneens verplicht via het e-loket worden aangeboden. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

14 E-LOKET: BATEN, VOORDELEN, …
Rederij, scheepsagent: 1 LOKET voor ALLE communicatie richting OVERHEDEN en SERVICE PROVIDERS (melding, plaatsaanvraag, praaibrief en bestellingen, voorrangen, scheepsafval, opgave vertrek, immigration forms, ISPS, …) Schermt projecten (CBS, VTMIS, SAFE SEA NET, …) en technische veranderingen in de backoffices af voor het cliënteel Minder bilaterale end-to-end koppelingen: minder afhankelijkheden, oplossing voor versieproblemen, … Lage instapdrempel “Vereenvoudiging”: sterke reductie van aantal EDI-berichten voor aanloop GHA Informatie wordt van bij de oorsprong elektronisch aangeleverd: onmiddellijk validatie en cross-checks mogelijk Performant communicatiekanaal naar het cliënteel, kortere doorlooptijden voor nieuwe projecten Transparante, objectiveerbare bestelprocedure CBS-partners (SRK, Loodswezen, andere zeehavens) Ontvangen informatie via port community system: elektronisch, gevalideerd en gecontroleerd en op het juiste/gevraagde ogenblik Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

15 E-LOKET: BERICHTENSET
Vervangen PREANN PASANN REQBER REBECH REQPRI CANMES HISTOR APERMS Door BERMAN IFTSTA APERAK Behouden IFTDGN CUSCAR CUSREP WASDIS NIEUW Elektronisch PAXLST INVRPT SCOPE VAN E-LOKET XML versies vertaald volgens richtlijnen ebXML en PROTECT Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

16 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Conclusies Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

17 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens
Overzicht KPDB Doelstellingen; Aanpak Kritische succesfactoren; Risico’s Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

18 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens
Doelstellingen KPDB Gegevens slechts één maal inbrengen, vereenvoudiging van de processen; Verminderen van de administratieve overhead, betere gegevensuitwisseling met de overheid; Efficiënter gebruik van de infrastructuur en de transportmiddelen; Betere traceerbaarheid van de goederen; Hogere betrouwbaarheid van de gegevens (validatie, “cross-checks”); Beantwoorden aan wettelijke verplichtingen; Minder betwistingen; Verhoogde veiligheid; Gegevens slechts één maal inbrengen. Wat is de aard en het volume van de gegevens die meermaals ingebracht worden en tussen welke actoren en in welke processen gebeurt dit? Hoeveel van dit dubbele werk zou kunnen vermeden worden? Verminderen van de administratieve overhead. De KPDB heeft als belangrijk doel de hoeveelheid administratief werk voor de hele havengemeenschap te verminderen, en mag uiteraard zelf geen bijkomende overhead creëren. Betere gegevensuitwisseling met de overheid. Moet dezelfde informatie nu aan verschillende overheidsinstellingen (o.a. Douane, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, etc.) geleverd worden en kan dit vermeden worden door die overheidsinstellingen toegang te geven tot de KPDB? Back-end processen De gegevens uit de KPDB gebruiken om de back-end processen bij de actoren te optimaliseren. Efficiënter gebruik van de infrastructuur en de transportmiddelen Doordat we sneller over méér en betere gegevens over de lading kunnen beschikken kunnen de infrastructuur en de transportmiddelen beter benut worden. Betere traceability van de goederen De goederen kunnen beter gevolgd worden doorheen het logistieke proces. Betere dienstverlening. De service aan de eindklant verbeteren o.a. doordat de goederenstromen beter kunnen gepland en getraceerd worden. Hogere betrouwbaarheid van de gegevens. In welke domeinen worden er de meeste fouten gemaakt, wat is de impact van die fouten en zouden ze kunnen vermeden worden door een KPDB? Beantwoorden aan wettelijke verplichtingen. Zijn er wettelijke verplichtingen zoals de meldingsplicht van gevaarlijke of verontreinigende producten waaraan gemakkelijker zou kunnen voldaan worden door de introductie van een KPDB? Minder betwistingen. Transparantie van de gegevens vermindert het risico op betwistingen. Op welk gebied zijn er voornamelijk betwistingen en in welke mate zouden ze kunnen vermeden worden door de KPDB? Verhoogde veiligheid. De actoren die instaan voor de veiligheid in de haven beschikken sneller over vollediger informatie betreffende gevaarlijke goederen. Vereenvoudiging van de processen. Welke business processen kunnen vereenvoudigd worden door de introductie van de KPDB? Betere beveiliging. Elektronische informatie kan gemakkelijker beveiligd worden dan formulieren. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

19 Kruispuntdatabank ladingsgegevens
Aanpak Van een technologische aanpak naar een business analyse Wijziging van het bereik: De beschikbare middelen volledig inzetten om een model te maken van de goederengerelateerde informatiestromen (as-is situatie) en aan de hand van dit model, de noden identificeren en bepalen hoe de processen voor de privé-sector in het algemeen en voor de expediteur in het bijzonder efficiënter en betrouwbaarder kunnen gemaakt worden (to-be situatie). Samenwerking met het VHV Wijziging van de aanpak: Aangezien het GHA slechts over een (in verhouding) beperkte kennis van de materie beschikt, wensen wij een beroep te doen op een derde partij en lid van de stuurgroep, namelijk de Vlaamse Havenvereniging. Zij beschikt over de nodige expertise en is als koepelorganisatie goed geplaatst om op een neutrale manier de belangen van de privé-partijen te behartigen. Zoals voorzien in het convenant zal deelproject 2 uiteraard verder gecoördineerd worden door het GHA. Eindresultaat Geen werkend IT systeem; Een beter inzicht in de business processen; De behoeftes van de sector betreffende ladingsgegevens duidelijk in kaart brengen; Andere architecturen dan een centrale database worden onderzocht; Mogelijke conclusie kan “no/go” zijn, maar indien “go” voor databank of deelprojecten voor realisatie: formuleren van een vervolgtraject voor implementatie; Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

20 Kruispuntdatabank voor ladingsgegevens
Kritische succesfactoren Focus op business, meerwaarde voor havengemeenschap aantonen; Beveiliging en confidentialiteit garanderen; Betrouwbaarheid; Lage instapdrempel en dus gebruiksvriendelijkheid; Synergie nastreven (win-win); Participatiegraad moet hoog genoeg zijn; Geen “big bang” aanpak. Kritische succesfactoren Focus op business. Zoals omschreven in de management synthese wordt de focus van de studie gelegd op de business aspecten en de vereisten van de KPDB en niet op implementatie details. Om voldoende draagvlak te bekomen is een goede communicatie met de business van essentieel belang. De gebruikers mogen nooit de indruk krijgen dat hun belangen op één of andere manier zouden kunnen geschonden worden door de KPDB. Meerwaarde aantonen. Het moet snel duidelijk worden voor de actoren dat de KPDB voor hen een meerwaarde kan creëren. Indien ze daar niet van overtuigd zijn zullen ze niet bereid zijn om bijvoorbeeld deel te nemen aan diepte-interviews Om deze meerwaarde aan te tonen wordt er gewerkt met quick wins Beveiliging. Er moet zeer veel aandacht besteed worden aan beveiliging. Dit betreft niet alleen de technische aspecten van de KPDB maar stelt ook vereisten aan de exploitant. De gebruikers moeten er vertrouwen in hebben dat er geen oneigenlijk gebruik van hun gegevens kan gemaakt worden. Betrouwbaarheid. Idem wat betreft betrouwbaarheid. Het kan bijvoorbeeld niet zijn dat goederen geblokkeerd raken omdat de KPDB niet operationeel is. De maatregelen die nodig zijn om een voldoende niveau van betrouwbaarheid te bekomen hangen af van het feit of de KPDB een component is in een business kritisch proces. Lage instapdrempel. De kosten voor de deelnemende partijen moeten beperkt gehouden worden. Dit betreft zowel initiële investeringen (beperkte aanpassingen aan de systemen en processen die men in gebruik heeft, geringe opleidingskosten), als recurrente kosten (licenties, gebruikskosten, onderhoudscontracten, etc.) (zie par pag. 35) Synergie nastreven. Er moet rekening gehouden worden met andere projecten en systemen zoals PLDA, SafeSeanet, etc. Confidentialiteit. De actoren moeten er van overtuigd zijn dat informatie die ze ter beschikking stellen van de business analyse ook effectief confidentieel zullen behandeld worden indien zij daarom verzoeken. Participatiegraad De KPDB kan slechts een succes zijn indien de participatiegraad van de actoren voldoende groot is. Er moet nagegaan worden of deelname aan de KPDB afdwingbaar is. Gebruiksvriendelijkheid Het systeem moet eenvoudig in gebruik zijn Geen big bang aanpak Het systeem moet modulair ontwikkeld worden en gefaseerd ingevoerd kunnen worden. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

21 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntdatabank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Conclusies Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

22 Barge Traffic System: Wat ?
Barge Traffic System, kortweg BTS, laat toe om: Interactie binnenschepen en containerterminals beter te plannen, een terminalplanning op te stellen, vooraanmeldingen en termijnaanvragen te doen, de route van schepen nauwgezet op te volgen De efficiëntie van de bargeafhandeling te registreren & te analyseren.. Via een webtoepassing die toegankelijk is via het internet ( ). XML of EDI-berichten die via een machine-to-machinekoppeling worden uitgewisseld Toepassing beschikbaar via internet maar bedrijven kunnen ook koppelen via EDI (electronic data interchange) of XML (extensible markup language) berichten. Beiden kunnen trouwens gecombineerd worden. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

23 Barge Traffic System: Voor wie ?
Vervoersondernemers van wie de lichters of duwkonvooien de Antwerpse containerterminals aanlopen Terminalbeheerders in de haven van Antwerpen die containers behandelen op hun kaaien Ook vervoersondernemers die met andere types van lading (bulkgoederen, tanktransporten, …) de haven aanlopen mogen een registratieverzoek richten tot het BTS. Zij kunnen schepen registreren in het centraal scheepsregister, reizen elektronisch aanmelden bij de havenautoriteiten en de sluisplanning van de haven van Antwerpen raadplegen. De vaartuigen van vervoersondernemers die reizen elektronisch vooraanmelden via BTS zullen op termijn gebruik kunnen maken van een verkorte meldprocedure via VHF. In eerste instantie dus containervaart getarget. Gesprekken worden nu opgestart om BTS uit te breiden naar andere terminals dan die van de werkgroep (PSA HNN en DP WORLD) naar andere trafieken (in eerste instantie bulktransporten) Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

24 Barge Traffic System: Het opzet
Transparant planningssysteem voor containerterminals Verbeterde gegevensuitwisseling tussen terminalbeheerder en vervoersondernemer Inrichten van een centraal vaartuigenbestand of rompendatabank Conform FBTS en gevoed door de vervoersondernemers zelf Inrichten van een elektronische vooraanmelding van het transport aan havens, RIS- en VTS-autoriteiten Compatibel met regionale en Europese standaarden Accurate ligplaatsreservering Open en geïntegreerd systeem voor alle deelnemende containerterminals in Antwerpen (later ook andere Vlaamse havens en alle terminals) FBTS: Flanders Barge Traffic System is onderzoeksproject dat BTS voorafging. In de gebruikerscommissie was de binnenvaartsector vertegenwoordigd. Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

25 Barge Traffic System: Het opzet
Vooraanmeldingen integreren met sluisplanning Betere voorspelbaarheid van ETA’s op de ligplaats Verhoogde veiligheid en betere serviceverlening Accuraat beeld van aanwezige binnenvaart, bemanning en gevaarlijke lading Objectieve meting van de verkeersdrukte Laagdrempelig Rich Internet Application (RIA) ETA = Estimated Time of Arrival. Rich intranet application = tracht gebruikscomfort van een pc toepassing te benaderen in een web (2.0) toepassing. Moet laagdrempeligheid realiseren (was vereiste in contract met Vlaamse regering). Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

26 Barge Traffic System: De voordelen
Voordelen voor de vervoersondernemer 1 systeem voor termijnaanvragen bij alle Antwerpse containerterminals Krijgt zicht op openingstijden van terminals, nautische beperkingen, reeds door andere operators gevraagde volumes binnen bepaald tijdsvenster (gevraagd en toegekend) Uniforme terugkoppeling over planning en transportuitvoering (in real time) Voordelen voor de terminalbeheerder 1 performante en bewaakte koppeling met de vervoersondernemer i.p.v. vele bilaterale Krijgt via BTS gegevens elektronisch aangeleverd die al een eerste controle hebben doorstaan Krijgt zicht op vaartraject van het binnenschip op basis van passagepunten uit APICSVoordelen voor de haven(s) Voordelen voor de haven(s) Planningsproces wordt transparanter, klachten kunnen beter geplaatst worden, congestie-indicator, beleidsstatistieken Reizen die elektronisch aangemeld worden hoeven niet meer via VHF de reis- en ladingsinformatie te communiceren: minder data-input, minder fouten Terminalbeheerder bezorgt het systeem informatie over start en einde van goederenbehandeling van binnenschepen op de ligplaats Nuttig instrument om toekomstige projecten naar het cliënteel te brengen Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

27 Barge Traffic System: FASEN
Go live januari 2007 Elektronische vooraanmelding Termijnaanvraag Communicatie van de planning en de uitvoering van het transport Monitoring van de reis (zeker in de haven, buiten de haven in functie van planningen gekoppelde waterwegbeheerders) Fase 2 Go live target januari 2008 Elektronische laad- en loslijsten Rapportering gevaarlijke goederen Fase 3 Go live tbn Douanestatus van de goederen Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

28 Screenshot BTS 1.0 Jaarvergadering ASV 22 maart 2007

29 AGENDA Overzicht PCSP Module 1: e-loket
Module 2: Kruispuntbank voor Ladingsgegevens Module 3: Barge Traffic System Besluiten Jaarvergadering ASV 22 maart 2007


Download ppt "Presentatie ASV 22 maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google