De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De opwarming sinds 1880 bedraagt 0,05 graden per decade,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De opwarming sinds 1880 bedraagt 0,05 graden per decade,"— Transcript van de presentatie:

1

2 De opwarming sinds 1880 bedraagt 0,05 graden per decade,
Totale opwarming sinds 1880: 0,6 graden. NCDC Global Yearly Mean Temperature Anomalies Selected Region: Longitude: to Latitude: to 90 Trend: 0.05°C/decade Significance: %

3 De door satellieten gemeten opwarming sinds 1979 is 0,18 graden per decade

4 Op het zuidelijk halfrond (beneden de tropen) is de opwarming nihil

5 De opwarming per maand op het noordelijk halfrond.

6 Kenmerken van de opwarming sinds 1950
Vermindering van koude nachten en toename van warme nachten Grootste opwarming aan het aardoppervlak, minder opwarming in de mid-troposfeer, en afkoeling in de lagere stratosfeer De opwarming is vooral op het noordelijk halfrond (>20 NB), op het zuidelijk halfrond (<20 ZB) is de opwarming nihil (satelliet gegevens) Meer opwarming boven continenten dan oceanen Klopt dit met de CO2-hypothese? Niet: de opwarming zou het grootst moeten zijn in de mid-troposfeer; het zuidelijk halfrond zou ook moeten opwarmen; minder opwarming boven oceanen is ook niet direct te verklaren met CO2. Wel: de overige kenmerken kloppen wel.

7 Wat veroorzaakte de temperatuurstijging rond 1940 en de daling tot 1975?
IPCC: de opwarming van is “toeval” (valt binnen 5%-95% onzekerheidsmarge)(?)

8 Gemeten temperatuur aan de zuidkust van Groenland:
Rond werd het ook warmer.

9 In de middeleeuwen bestond er ook een warme periode die gevolgd werd door een koude periode 16e-17e eeuw (de “kleine ijstijd”). Maakt de huidige opwarming deel uit van het herstel op deze koudeperiode? temp jaar

10 Andere factoren die (op relatief korte termijn) opwarming of afkoeling kunnen veroorzaken:
Veranderingen in de zonneactiviteit Verandering in het gehalte aan waterdamp (irrigatie in droge gebieden)(waterdamp is een sterk broeikasgas) Veranderingen in het landgebruik, zoals ontbossing, verstedelijking en asfaltering, waardoor de albedo van de aarde verandert. De aarde is nog aan het herstellen van de kleine ijstijd Opwarming van oceanen overdag door minder bewolking Afkoeling door aerosolen en wolken overdag Andere broeikasgassen als methaan, stikstofdioxide en ozon

11 CO2-gehalte neemt exponentieel toe sinds 1880

12 Het IPCC voorspelt in 2100 meer dan een verdubbeling van het huidige (begin 2008) CO2-gehalte.

13 Verschillende klimaatmodellen verschillen nogal in het voorspellen van de mate van opwarming tot 2100 op basis van de verwachte CO2-toename. model A2

14 Is CO2 de oorzaak van de opwarming sinds 1950?
Is CO2 een vervuiler? Is een beetje opwarming per definitie negatief? Positieve effecten van CO2: CO2 is grondstof voor fotosynthese, staat aan begin van voedselketen, te weinig CO2 brengt het leven in gevaar. Meer CO2 bevordert plantengroei en is dus goed voor de aangroei en het herstel van oerwouden. CO2 is een broeikasgas en versterkt daarom waarschijnlijk het broeikaseffect; hogere temperaturen kunnen binnen zekere grenzen de plantengroei bevorderen.

15 CO2-reductie betekent niet dat het hele milieu er beter van wordt:
de aantasting van de natuur gaat in hoog tempo gewoon door Verdwijnen van de habitat (leefgebied) van dieren en planten waardoor veel soorten gevaar lopen te verdwijnen. De regenwouden in Indonesie en Brazilie worden vernietigd. Door de steeds grotere vraag naar voedsel, drinkwater en grondstoffen zoals hout neemt de groeiende wereldbevolking een steeds groter deel van de natuur in beslag waardoor de biodiversiteit onherstelbaar vermindert. Overbevissing, de oceanen worden leeggevist Afvallozing en vervuiling

16 Het CO2-gehalte loopt gemiddeld 800 jaar achter op de veranderingen in de temperatuur:
CO2 lijkt niet de oorzaak te zijn van de temperatuur-veranderingen, maar veeleer een gevolg ervan. De temperatuurveranderingen hangen o.a. samen met de Milankovitch cycli (periode jaar) in de omloop van de aarde om de zon, waarin de afstand van de aarde tot de zon verandert.

17 Als de aarde opwarmt in perioden dat de aarde dichterbij de zon staat zal een deel van de in de oceanen opgeloste CO2 vrijkomen. De oplosbaarheid van CO2 neemt af met de temperatuur. De vrijgekomen CO2 kan de opwarming dan nog wat versterken.

18 Het atmosferische CO2-gehalte in het geologische verleden laat zeer hoge waarden zien.

19 Uit het verre geologische verleden blijkt geen duidelijk verband tussen zeer hoge CO2 waarden en een hoge temperatuur op aarde. Critici menen dat dit aantoont dat boven een bepaald CO2-gehalte het toevoegen van nog meer CO2 geen effect meer heeft (verzadigingseffect)

20 Het aantal krachtige tornado’s neemt niet toe

21


Download ppt "De opwarming sinds 1880 bedraagt 0,05 graden per decade,"

Verwante presentaties


Ads door Google