De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands Maatschappelijke ontwikkeling en de rol van de overheid: Multi-actor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands Maatschappelijke ontwikkeling en de rol van de overheid: Multi-actor."— Transcript van de presentatie:

1 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Maatschappelijke ontwikkeling en de rol van de overheid: Multi-actor procesmanagement Boek: Henk Diepenmaat, Multi-actor Procesmanagement in theorie en praktijk, uitgeverij Parthenon (2011) Klimaatverbond, Oktober 2013 Henk Diepenmaat directeur, Actors Procesmanagement BV Zeist associate professor, Center for Sustainability, Nyenrode Business Universiteit 1

2 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Onderwerpen 1.Maatschappelijke ontwikkeling 2.Generaties in duurzaamheid 3.Rol van de overheid 4.=> Multi-actor procesmanagement Workshop Multi-actor procesmanagement 2

3 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl

4 Onderwerpen 1.Maatschappelijke ontwikkeling 2.Generaties in duurzaamheid 3.Rol van de overheid 4.=> Multi-actor procesmanagement Workshop Multi-actor procesmanagement 4

5 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 5 2. Generaties in duurzaamheid

6 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 6

7 Dat stapelen, dat zie je steeds meer (nationale politiek, verkeer Overschie, tunnel Maastricht, crises, …) “To invent, you need a good imagination and a pile of junk.” Thomas A. Edison 7

8 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 1: Generaties in duurzaamheid 8

9 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: Generaties in duurzaamheid 9

10 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Generatie 3: toenemend belang van samenwerken, betrokkenheid, sensitiviteit, overigens met scherp oog voor je eigen wensen en belangen. 10

11 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Kan dat? 11

12 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 12

13 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 3. Rol van de overheid Generatie 1: Planet Misstanden aanpakken met mandaat en wetten Generatie 2: People Planet Profit Stimuleren, informeren, communiceren, motiveren, (zenden), subsidiëren, … Generatie 3: Krachtige multi-actor praktijken Samenwerken, waarde genereren, wederkerigheid, luisteren, begrijpen, ontwikkelen, aanpassen, teamwork, verbinden, schakelen, gunnen, aanspelen, aannemen, participeren, … (partners doen waar ze goed in zijn en krijgen wat ze nodig hebben) 13

14 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Onderwerpen 1.Maatschappelijke ontwikkeling 2.Generaties in duurzaamheid 3.Rol van de overheid 4.=> Multi-actor procesmanagement Workshop Multi-actor procesmanagement 14

15 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Er is een schreeuwende behoefte aan generatie 3 mensen! 1.Welke spelers staan/horen op het veld? 2.Wanneer gaan ze (niet) bewegen, en waarom? 3.Hoe zit dat in samenhang? 4.Hoe zit dat met jezelf? => Multi-actor procesmanagement 15

16 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Workshop multi-actor procesmanagement De krachtigste processen gaan (uiteindelijk) vanzelf! Boek: Henk Diepenmaat, Multi-actor Procesmanagement in theorie en praktijk, uitgeverij Parthenon (2011) 16

17 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl De krachtigste processen gaan (uiteindelijk) vanzelf! 17

18 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Thuisbezorgmaaltijden. Vroeger: 2 actoren; vraag en aanbod Voorbeelden: 1: klanten en 2: lokale chinees 1: klanten en 2: lokale pizzeria 18

19 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Nu: 3 actoren; vraag en aanbod en ‘Thuisbezorgd’ 1: regionale klanten 2: regionale restaurants 3: ‘Thuisbezorgd’ als faciliterende matchmaker Waarom werkt 3 actoren veel beter dan 2 actoren? 19

20 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 20

21 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl PAIR matrix Een stabiele PAIR matrix: de speler in kwestie doet iets specifieks (acties) wat hij goed kan (rol), omdat hij dat wilt (i, belang). Hij zal dat ook beamen (positie). 21

22 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Blz 214: PAIR matrices in businessmodellen: “Thuisbezorgd” 22

23 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 23

24 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 24

25 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl De koffielijst (actorenlijst) PAIR matrix (per actor) 25

26 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Sterke multi-actor processen De individuele PAIR matrixen zijn stabiel: iedere speler doet iets specifieks (acties) wat hij goed kan (rol), omdat hij dat graag wilt (i, belang). Hij zal dat ook publiekelijk beamen (positie). Daar bovenop hangen de PAIR matrixen goed samen (geen gaten, geen clashes). De samenhang in het spelersveld is dus in orde, en iedereen doet graag en kundig mee. Omgekeerd: ontbreken samenhang en stabiliteit, dan is het een zootje. (Dat is overigens niet ongebruikelijk in onze maatschappij.) 26

27 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Daarom: Ken uzelf … … en verdiep u in de ander Orakel van Delphi Levinas 27

28 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Wat betekent dat voor ons, morgenvroeg, in het werken aan regionaal klimaatbeleid? Ben je bewust van generatie (1, 2 en) 3 Weet welke thema’s leven Stap 1: Maak per thema die koffielijst (versie 0) Stap 2: Verken de PAIR matrices (versie 0) Stap 3: Ontwikkel in cirkels generatie 3 samenwerking! Loop je vast? Bel of mail me gerust! 28

29 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Workshop multi-actor procesmanagement henk.diepenmaat@actors.nl Plenair: Benoem allemaal een multi-actor project/initiatief In groepjes: benoem een penvoerder. 1.Welke spelers horen daarbij? (Maak een koffielijst p. 45 ) 2.Kennen we die spelers? (Maak een PAIR analyse van twee of drie cruciale spelers uit de koffielijst, ook jezelf! p. 201-217, 262-273 ) 3.Verkenning/verdieping van aanpak (Open groepsdiscussie) Plenair: korte terugmelding NB: bladzijdenummers verwijzen naar het boek “multi-actor procesmanagement in theorie en praktijk” 29

30 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 1: De koffielijst (Ruwe actorenlijst, rijp en groen) Thema: ………………………………………………………………………………………………………… 30

31 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (korte toelichting) De PAIR matrix (Diepenmaat 2011) biedt een handvat om samenwerking en samenhang tussen partijen voor elkaar te krijgen. ‘Positie’ (p) beschrijft waar een partij (voor) staat. Vooral als er sprake is van onderhandelingen of spanningen, kunnen posities ferm worden ingenomen. ‘Acties’ (a) zijn de concrete handelingen, gedragingen van een partij. Een adviseur kan bijvoorbeeld een gesprek tussen twee partijen beleggen; een aannemer brengt isolatiemateriaal aan. ‘Belangen’ (i van het Engelse Interests) is dat wat actief wordt gewenst of nagestreefd of verdedigd door een actor (zoals een comfortabele én betaalbare woning door huurders; of een gevulde orderportefeuille en winst door aanbieders). De actor is graag bereid te handelen in het verlengde van zijn belangen. ‘Rol’ (r) is het etiket op een set bij elkaar passende acties (bijvoorbeeld renovatiebedrijf; woningbouwcorporatie). Als een partij een rol professioneel invult, is hij vaardig, beschikt hij over de bijbehorende kennis, technieken, gereedschappen et cetera. In een goede samenwerking doet iedere speler iets specifieks (a) wat hij goed kan (r), omdat hij dat wilt (i). Hij zal dat ook beamen (p). Kortom: de PAIR matrices worden gerespecteerd (zie ook de pijlen in de figuur). Als consequentie hiervan is de kwaliteit in orde, en doet iedereen graag mee. Omgekeerd: ontbreekt samenwerking, dan worden de PAIR matrices niet afdoende gerespecteerd. Voor een uitgebreide toelichting zie Diepenmaat (2011), Multi-actor Procesmanagement in theorie en praktijk, Uitgeverij Parthenon 31

32 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (voorbeelden) 32

33 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (invulformulier) Actor: ………………………………………………………………………………………………………… 33

34 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (invulformulier) Actor: ………………………………………………………………………………………………………… 34

35 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (invulformulier) Actor: ………………………………………………………………………………………………………… 35

36 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 2: De PAIR analyse (invulformulier) Actor: ………………………………………………………………………………………………………… 36

37 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 3: De aanpak (kijk naar koffielijst en PAIRs!) 37

38 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 3: De aanpak (kijk naar koffielijst en PAIRs!) 38

39 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl Onderwerpen 1.Maatschappelijke ontwikkeling 2.Generaties in duurzaamheid 3.Rol van de overheid 4.=> Multi-actor procesmanagement Workshop Multi-actor procesmanagement 39

40 © Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands henk.diepenmaat@actors.nl 40


Download ppt "© Henk Diepenmaat Actors Procesmanagement BV Zeist the Netherlands Maatschappelijke ontwikkeling en de rol van de overheid: Multi-actor."

Verwante presentaties


Ads door Google