De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa"— Transcript van de presentatie:

1 Het Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa
Cor van der Meer Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning Lededei Fryske Akademy, 9 juni 2012 Salam Salamatsis, ba?

2 Oersjoch Achtergrûn Aktiviteiten Projekten Gearwurking
First of all an overview of my presentation I will start with the introduction, about my work, Mercator Education which recently has been turned into the Mercator European Research Centre on Multiling and Langu learning After that i will speak about the study on the development of minimum standards, where I will mention some of the outcomes of the research in ‘observations’, challenges and its recommendations. I will finish the presentation after mentioning some conclusions and perspectives.

3 Mercator Research Centre
: Documentation and Information Centre. Funded by the European Union. : transition into: Information and Research Centre. Funded by the Province of Fryslân and the municipality of Ljouwert/Leeuwarden. Hosted at the Fryske Akademy

4 Visit SPLIKA, december 2010

5 Mercator’s activities
Research Publications & databases Network of Schools Network of Teacher Trainings Institutes Conferences & seminars Q&A service Mercator is onderdeel van een netwerk. Mercator Education is sinds gehuisvest bij de fryske Akademy, de andere netwerk partners zij Mercator-Legislation (Barcelona / CIEMEN) en Mercator-Media (Aberysthwyth / University of Wales) Daarnaast werken alle centra nauw samen met het European Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) Mercator Education was hoofdzakelijk een informatie en dokumintatiecentrum, het verzameld en verspreid veel informatie over RML’s yn de EU, net allinnich yn de EU mar ek dêr bûten… Het mercator netwurk heeft dus zo’n 20 jaar ervaring opgebouwd. Een aantal belangrijke activiteiten zijn: Publikaties, Regionale Dossiers!!! en de maandelijkse nieuwsbrieven Ook de nieuwe lidstaten heeft Mercator duidelijk in het vizier, er zijn al verschillende Reg Dos uit deze regio beschikbaar. Databases van specialisten op het gebied van meertaligheid en onderwijs Organisatie van congressen of symposia, bekend is de serie van Mercator symposia die sinds 2000 vrijwel jaarlijks worden georganiseerd Network of schools; meer dan 60 scholen in ongeveer 20 gebieden waar men minderheidstalen spreekt en waar alle scholen twee of meertalig zijn Op de Website is een Question & Answer service beschikbaar, en men kan veel informatie vinden over RML, bv. Onderzoeksverslagen, de Regdossen (PDF), gemiddeld hebben we ongeveer 3000 unieke bezoekers per maand

6 Onderzoeks gebieden Meerwaarde van meertaligheid
Taalvitaliteit en het gebruik van ICT; e-learning en sociale media (Taal)onderwijs en de toepassing van internationale standaarden Het informele taalleren en het stimuleren van lezen in de thuissituatie CEFR en ELP binne middels om by it taal ûnderwiis yn Europa mear structuer oan te bringen en om der better ynternasjonaal oer te kommuniseren te kinnen TOMKE is der in konkrete ynbring !!!

7 Publications Research reports Articles Newsletters
Regional dossiers series - > 40 language descriptions - Update every 5-8 years - Online available Over 40 regional dossiers available at the website 7

8 Gestructureerde inhoud
1 Introduction 2 Pre-school education 3 Primary education 4 Secondary education 5 Vocational education 6 Higher education 7 Adult education 8 Educational research 9 Prospects 10 Summary of statistics Education System in …. References and further reading Useful addresses With the regional dossiers, Mercator Education aims to provide concise, descriptive information and basic educational statistics about minority language education in a specific region of the European Union. Details about the features of the educational system, recent educational policies, divisions of responsibilities, main actors, legal arrangements, support structures, and qualitative information on a number of schools, teachers, pupils, and financial investments. This information is designed to serve the needs of policy makers, researchers, teachers, students, and journalists as they assess the developments in European minority language schooling. This information may also serve as a first orientation towards further research (additional readings are suggested and contact information provided). The dossiers are written by our correspondents in the different language communities. Without the great and loyal support of these people Mercator would not have been able to elaborate any study! They are small reports, but there is a lot of work needed to search and gather all the necessary statistics and up-to-date information. There are many facts in the reports. And the correspondents are usually very busy and are not waiting for a Frisian lady to ask them to write a report, nagging about deadlines and sticking to the model, etc. Well, the interest on their part is to have a publication on their name and adding a document to a series that can help to compare a whole range of different situations to each other.

9 Research Reports Development of Minimum Standards for RML language education Use of the CEFR and ELP in RML language education Comparative studies Study on the devolvement of legislative power to regional authorities Trilingual Education in Europe

10 Not only EU member states, but also for example Chuvash Republic (a federal state in Russia)
Target groups; teachers, students and parents: pre-primary, primary and secondary schools. New members are constantly joining the Network – free of charge 4 x per year a newsletter Dedicated part of the website for learning materials; Aim: schools being part of the Network initiate common activities, i.e. chat sessions, teacher exchange, student exchange, etc.

11 Network of Schools www.networkofschools.org > 90 members
> 30 language communities 15 EU member states News bulletins Website: - teaching materials - projects Target groups; teachers, students and parents More members soon 4 x per year a newsletter Partner schools Dedicated part of the website for learning materials; exchange experiences (small) projects for children. Some examples: project quaack, project postcards

12 Congressen 2012 February 9 – 10: International Expert Seminar on “Early Language Learning” (Poliglotti4.eu) June 20 – 23: International Conference on Language and Social Psychology (ICLASP13) November 28 – 30: European Expert Seminar on Social Media and Lesser Used Languages April: “Languages of the Wider World”. Co-operation with SOAS Centre of University of London.  Understanding Resilience and Shift in Regional and Minority languages. May: “Multilingual society: what can languages contribute?” in Ljouwert. Conference part of the co-operation with the Basque Autonomous Community. 12

13

14 Projecten 1 Mercator Network of Language Diversity Centres
MELT: Multilingual Early Language Transmission EUNoM: The European Universities’ Network on Multilingualism More Languages, More Opportunities

15 Mercator Research Centre - “lead partner” 4 Partner institutes:
Aberystwyth – University of Wales Barcelona – Ciemen Budapest – Hungarian Academy of Sciences Sweden – Stockholm University

16 Projecten 2 Language Rich Europe Study on city dialects in Europe
Poliglotti4.eu project MELT2MOVE project MOVE = Multilingual opportunities Vocational Education

17 De Europese Context Europese Unie Raad van Europa
Communication on Multilingualism Civil Society Platform on Multilingualism Raad van Europa European Charter for RML Framework Convention for National Minorities Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) De Europese Unie. Vooral gericht op beleid. It is it wurkfjild fan it Mercator netwurk. Net allinich belangryk as subsidies verstrekker foar Mercator Education, mar ek omdat sy it kultureel- en taalferskaad heech yn it faandel hat. In haar recente kader strategie voor meertaligheid geeft de EU aan in te willen inzetten op meertaligheid en de meertalige maatschappij. (Linguistic diversity en M+2 als doelstelling ! ) De Raad van Europa hat op dit stuit 46 leden. Vooral gericht op wetgeving. Sy hawwe in pear tige belangryke dokuminten gearstald: it “European Charter for Regional or Minority Languages” (23 leden fan de Rie fan Europa hawwe dit leste dokumint ratifiseert.) en it “Framework Convention for the protection of National Minorities” (Nederland heeft dit in 2005 geratificeerd voor Friesland) Beide dokumenten zijn erg belangrijk voor ons onderzoek en het Netwerk waarin wij opereren. OVSE / OSCE heeft ons uitgenodigd voor spreekbeurt in Oslo bij gelegenheid van 10 jaar OSLO-recommendations voor de bescherming van rechten van minderheden. Binnenkort komt de minister van Kirgizië op bezoek en vervolgens gaat één van ons naar Kirgizië voor een conferentie over het verder ontwikkelen van evenwichtig taalbeleid en meertalig onderwijs in Kirgizië. Eén belangrijke opmerking van de OVSE in onze richting is: jullie bevorderen meertaligheid en organiseren meertalig onderwijs met de polder-aanpak, zonder geweld, in vrede en jullie laten iedereen in zijn of haar recht en overtuiging. Dat creëert voor de verschillende doelgroepen steeds winst en dat maakt jullie aanpak tot een aantrekkelijk voorbeeld voor onze activiteiten in de sfeer van peace keepers.

18 Netwerken en Samenwerking
Network for the Promotion of Linguistic Diversity in Cardiff European Network of Multilingualism in Barcelona European Centre for Modern Languages in Graz Regional authorities Partners en organisaties waar wij mee samenwerken…… ECML = European Center for Modern Languages, ECMI = European Center for Minority Issues De Baskische overheid & Overheidsinstituten van de Moldavische overheid Met GEORGIE samenwerking via het MATRA programma van het (NL) ministerie van buitenlandse zaken.

19 Co-operation with the Basque Autonomous Community
Minister fan Underwiis Tonxu Campos en Reinier Salverda, direkteur fan de FA Samenwerking op drie terreinen: Onderzoek , met name op het terrein van de meerwaarde of toegevoegde waarde van meertaligheid Het netwurk fan scholen, vooral promotie en het vergroten van het netwerk in Baskenland Het organiseren van seminars voor specialisten op het terrein van meertaligheid en onderwijs

20 Co-operation with Yamal-Nenets?
Intentieverklaring, verhaal over reizen, -25 graden

21 Mercator Research Website
21

22 Twitter & Facebook 22

23 Mercator, de staf Elly Albers Idske Bangma Saskia Benedictus
Nienke Boomstra Truus de Vries Mirjam Günther Tjallien Kalsbeek Adrie Kaspers Cor van der Meer Aukje Holtrop Jildou Popma Alex Riemersma Tjeerd Rintjema

24 Mercator, affiliated researchers
Tjeerd de Graaf Durk Gorter Durk Gorter Tseard de Graaf Jeroen Darquennes Jeroen Darquennes

25 Samenvattend, conclusies
Uniek Kenniscentrum en platform in Europa Tal van activiteiten en projecten Europese netwerken en samenwerking De paraplu van FA en KNAW Aansluiting bij provinciale initiatieven zoals: Friese Taalsurvey Culturele Hoofdstad 2018 Universitaire Campus Fryslân (UCF) Als spiler goed sichtber yn europa en as spin midden yn in grut tal netwurken op it med fan meartaligens Mei aktiviteiten en projekten dy’t der ta dogge UCF Masteropleiding Meertaligheid & IGRS

26 www.mercator-research.eu mercator@fryske-akademy.nl Tige tank
Mersi dit Thank you Danke Tak Haristo Dzãczi Köszönöm rrrrrak – mit !!!! Eskerrik asko Teşekkür ederim Hvala Ful toank


Download ppt "Het Mercator Kenniscentrum, platform voor meertaligheid in Europa"

Verwante presentaties


Ads door Google