De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding Dr. Alex M.J. Riemersma Lector Frisian & Multilingualism in Education Raad van Toezicht Stenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding Dr. Alex M.J. Riemersma Lector Frisian & Multilingualism in Education Raad van Toezicht Stenden."— Transcript van de presentatie:

1 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding Dr. Alex M.J. Riemersma Lector Frisian & Multilingualism in Education Raad van Toezicht Stenden hogeschool Emmen, 24 September, 2012

2 Overzicht Start: Vertserking hoger onderwijs: ‘hotspot’ meertaligheid Doelstelling Onderzoek Onderwijs Internationalisering

3 ‘Hotspot’ Meertaligheid Fryslân: ‘laboratory of multilinugalism’ Gemeenschappelijk lectoraat van: - Stenden hogeschool - NHL hogeschool (penvoerder) - Fryske Akademy (afgehaakt) Bekostiging: 50% prov. Fryslân / UCF

4 Doelstelling Aansluiting tweetalig / drietalig basisonderwijs > voortgezet onderwijs Versterking relatie basis- & v.o. Versterking relatie lerarenopleiding met meertalige scholen

5 Onderzoek (1) Taalbeheersing Fries (woordenschat, leesvaardigheid) geijkt aan: - referentieniveaus Taal en ERK (= Europees Referentiekader) - Anglia-toetsen (of: Me! English) Dr. Reitze Jonkman (CVO Bogerman)

6 Onderzoek (2) Activerende en outputgerichte didactiek in groep 7 & 8 basisonderwijs, bewust gebruik transfer tussen de drie doeltalen Nederlands-Engels-Fries. Drs. Eabele Tjepkema (Stenden) Promotor: Kees de Bot (RUG)

7 Actie-onderzoek (1) ‘Vak en voertaal’ = Taalgericht vakonderwijs = Content and Language Integrated Learning (CLIL) Bijv.: Ondersteuning wiskunde in Engels door Erasmus-student (‘native speaker’)

8 Actie-onderzoek (2) My Schools Network > My Multilingual Schools Network Schrijfvaardigheid door authentieke opdrachten (“events”) in echte communicatie met leerlingen elders Closed facebook system ! Drs. Roelien Bos-Wierda (NHL)

9 Onderwijs Minor Meertaligheid (30 EC) Master Multilingualism (60 EC) Gastcolleges, bijv.: - Drietalige PABO-stroom (Ljouwert) - ITEPS (Meppel) - Master-opleiding Euskadi (Donostia) - Themaweek Streektaalonderwijs (Emmen) - Ostfriesische Landschaft (Aurich)

10 Development of multilingual education in 20th century Neglect of mother tongue > submersion Transitional bilingualism > subtractive bilingualism Equal footing / immersion > additive / full bilingualism

11 11 Old theory / ferâldere ideeën

12 12 New theory / nij ynsjoch

13 Why multilingual education? Mother tongue development Cognitive developments Easier third language acquisition Flexible communication: > social participation > economic success Cultural heritage/language maintenance

14 Wat meertalig onderwijs Van systeemscheiding tussen mto / vto > TTO-plus > inclusief regionale talen “English is not enough” Mother tongue + 2 other languages > 2 M + 2 = ‘range of source and target languages’

15 Resultaten meertalig onderwijs Leerresultaten op gelijkwaardig niveau in nationale taal, regionale taal en internationale taal – MITS: Taalrijke input Systematisch onderwijs Continuïteit Kwaliteit

16 Internationalisering Alle scholen doen aan internationalisering Internationalisering begint bij de buren: - Ems-Dollard Regio: uitwisseling leerkrachten en lerarenopleiders Frysk- Nedersaksisch-Niederdeutsch-Saterfriesisch; - profiel Duits en Nederlands als tweede taal

17 Conclusion Long way to: > fully integrated language learning > based on equality of languages > continuity of learning & teaching > quality of teachers Longer way to: > common approaches > common European standards Reitze Jonkman en Alex Riemersma

18 18 Eskerrik asko Mange Takk Diolch Tankewol Trugarez Grazia Graciis Dankscheen Mercé plan Kiitos Köszönöm Multimesc Thank you Hvala Dankuwel Tankewol


Download ppt "Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding Dr. Alex M.J. Riemersma Lector Frisian & Multilingualism in Education Raad van Toezicht Stenden."

Verwante presentaties


Ads door Google