De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke soorten informatiebronnen zijn er en hoe ze te gebruiken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke soorten informatiebronnen zijn er en hoe ze te gebruiken?"— Transcript van de presentatie:

1 Welke soorten informatiebronnen zijn er en hoe ze te gebruiken?
Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er en hoe ze te gebruiken?

2 Module 1 Doel Voorkennis Tijdsduur
In deze module maak je kennis met de verschillende soorten wetenschappelijke informatiebronnen en leer je ook wanneer je deze types best (niet) gebruikt. Voorkennis Voor deze module is geen specifieke voorkennis vereist. Tijdsduur 10-15 minuten

3 Inhoud Inleiding Welke soorten informatiebronnen zijn er?
Catalogi Databanken Naslagwerken Zoekmachines Welke bron gebruik je wanneer? Samenvatting

4 Inleiding Google is omwille van zijn gebruiksvriendelijkheid terecht enorm populair, ook bij onderzoekers en studenten. Maar er is een maar...

5 Google maakt miljarden webpagina’s opzoekbaar
Google maakt miljarden webpagina’s opzoekbaar. Dat is natuurlijk best veel, maar om een goede paper of een goed eindwerk te schrijven, moet je op zoek naar ALLE relevante informatie die nodig is voor je paper of eindwerk.

6 Inleiding Als je enkel op Google of Yahoo zou vertrouwen, mis je essentiële informatie. Hoewel je gigantisch veel (vaak irrelevante) zoekresultaten krijgt, geven zoekmachines maar toegang tot een beperkt deel van het internet. Ook de kwaliteit van Google-zoekresultaten is niet gegarandeerd. Bovendien spelen bij zoekmachines ook niet-inhoudelijke factoren mee bij het rangschikken van de zoekresultaten: commerciële (hoe meer gesponsord, hoe hoger je ranking) statistische (hoe meer aangeklikt, hoe hoger je ranking) nationalistische (hoe gevaarlijker voor de nationale veiligheid, hoe lager je ranking) Ten slotte vind je ook heel wat informatie in de collecties van onze bibliotheek die niet vrij toegankelijk via het internet raadpleegbaar is.

7 Inleiding Internetzoekmachines: voor- en nadelen
Voordelen Nadelen Gebruiksvriendelijk Snelle resultaten Niet alle relevante informatie is online beschikbaar Informatie is niet gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid Onoverzichtelijk aantal vaak irrelevante zoekresultaten Niet-inhoudelijke (commerciële, statistische, nationalistische) argumenten bepalen mee de ranking van de zoekresultaten

8 Inleiding Google is natuurlijk gemakkelijk. Je kan ‘s avonds laat vanuit je comfortabele zetel met enkele muiskliks soms heel recente informatie over je onderwerp terugvinden. Maar toch... Bibliotheken zijn al lang niet meer de enige plaatsen waar je informatie kan vinden, maar toch behouden ze een aantal voordelen t.o.v. populaire zoekmachines als Google.

9 Inleiding Als een boek terechtkomt in een wetenschappelijke bibliotheek, kan je dat vergelijken met een soort kwaliteitslabel. De informatie is vooraf geselecteerd, staat (meestal) per onderwerp keurig geordend in de rekken en blijft beschikbaar. Een groot aantal wetenschappelijke informatie uit databanken en elektronische tijdschriften is bovendien niet vrij via internet raadpleegbaar. De bibliotheek geeft je wel toegang tot zulke bronnen.

10 Inleiding Bibliotheken: voor- en nadelen
Voordelen Nadelen De wetenschappelijke waarde ervan wordt vooraf beoordeeld De collectie wordt gestructureerd per onderwerp aangeboden De informatie blijft zeker beschikbaar De bibliotheek biedt toegang tot niet vrij toegankelijke e-bronnen Je moet je verplaatsen naar de bibliotheek De bibliotheek is niet altijd open De informatie is niet altijd actueel of geactualiseerd

11 Inleiding Conclusie De bibliotheek en het internet hebben elk hun eigen voor- en nadelen en vullen elkaar perfect aan. Internetzoekmachines zijn zeker een belangrijke informatiebron, maar ze zijn alleen niet de beste plaats om te starten met je onderzoek. We raden je aan om je literatuuronderzoek te starten in de bibliotheek. Naast het aanbod van gedrukte informatie krijg je via Limo ook toegang tot de belangrijkste digitale bibliotheekbronnen.

12 Soorten informatiebronnen 1. Catalogi
Definitie Met een catalogus kan je de beschrijving (bibliografische referentie) en vindplaats opzoeken van boeken, titels van tijdschriften en audiovisuele materialen. OPGELET! Een catalogus bevat meestal géén titels van artikels uit papieren tijdschriften, enkel titels van de tijdschriften zelf.

13 Soorten informatiebronnen 1. Catalogi
Opmerking: Vanaf september 2012 wordt de oude LIBIS-catalogus van Thomas More Kempen vervangen door LIMO! LIMO is véél meer dan een klassieke catalogus: je kan zoals vroeger zoeken naar boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s uit de bibliotheekrekken je krijgt echter ook zoekresultaten van een heleboel elektronische boeken en artikels uit databanken, die je vroeger apart moest doorzoeken met LibriSource+! Meer informatie over LIMO vind je in tutorial 5: Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

14 Soorten informatiebronnen 1. Catalogi
Voorbeelden Voorbeeld Doelgroep LIMO Thomas More Kempen en andere leden van de Associatie K.U.-Leuven NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) Nederland Worldcat Wereld

15 Soorten informatiebronnen 2. Databanken
Definitie Een databank bevat bibliografische referenties van voornamelijk tijdschriftartikels, al dan niet voorzien van een link naar de elektronische versie.

16 Soorten informatiebronnen 2. Databanken
Types Bibliografische databanken: bevatten enkel een bibliografische referentie, al dan niet aangevuld met een korte inhoud van de artikels. Sommige bibliografische databanken geven wel een link naar de elektronische versie elders op het Internet. Full text databanken: bevatten niet alleen de bibliografische referentie, maar ook de volledige elektronische versie. Vaak is de full text zelf ook volledig doorzoekbaar. Citatiedatabanken: bevatten niet alleen de bibliografische referentie, maar ook een link naar de citaties (d.i. andere publicaties die deze referentie in de voetnoot citeren).

17 Soorten informatiebronnen 2. Databanken
Voorbeelden Voorbeeld Type EBSCO (o.a. Academic Search Elite, Business Source Elite, ERIC, Greenfile, Cinahl, enz.) Bibliografische en gedeeltelijk full text databank Web of Science Bibliografische en citatiedatabank PubMed Bibliografische databank

18 Soorten informatiebronnen 2. Databanken
Opgelet: Vanaf september 2012 zijn een deel van de databanken ook doorzoekbaar met ons nieuwe opzoeksysteem LIMO! Meer informatie over LIMO vind je in tutorial 5: Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO?

19 Soorten informatiebronnen 3. Naslagwerken
Definitie Een naslagwerk bevat een hele reeks korte bijdragen over een woord/persoon/begrip/vakgebied, meestal (alfabetisch) geordend per lemma, onderwerp of sleutelwoord.

20 Soorten informatiebronnen 3. Naslagwerken
Types Woordenboeken: behandelen woorden Encyclopedieën: behandelen personen en begrippen Losbladige werken: publicaties die voortdurend aangevuld worden met het oog op de actualiteit Vakspecifieke, digitale naslagwerken: behandelen vakspecifieke onderwerpen en worden voortdurend aangevuld met het oog op de actualiteit (bevatten artikels, regelgeving, wetten, jaarverslagen, nieuwsbrieven… ) Krantenarchieven: geven toegang tot oude en recente krantenartikels

21 Soorten informatiebronnen 3. Naslagwerken
Voorbeelden Voorbeeld Type Wikipedia Online encyclopedie Van Dale Woordenboek Woordenboek Vakspecifiek, digitaal naslagwerk (rechtspraktijk) Warenwetgeving Vakspecifiek, digitaal naslagwerk (wetten en besluiten i.v.m. voeding) Sentral Vakspecifiek, digitaal naslagwerk (veiligheid en milieu) Mediargus Archief van Vlaamse en Nederlandse kranten en tijdschriften

22 Soorten informatiebronnen 4. Zoekmachines
Definitie Een zoekmachine maakt (publiek toegankelijke) pagina’s op het internet opzoekbaar.

23 Soorten informatiebronnen 4. Zoekmachines
Types Algemene zoekmachines: maken verschillende soorten webpagina’s opzoekbaar (bv. Google, Yahoo, ...) Gespecialiseerde zoekmachines: maken webpagina’s met wetenschappelijke inhoud opzoekbaar (bv. Google Scholar, Scirus, …).

24 Soorten informatiebronnen 4. Zoekmachines
Voorbeelden Voorbeeld Type Google Algemene zoekmachine Google Scholar Gespecialiseerde zoekmachine SCIRUS – for scientific information only

25 Samenvatting Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar “wetenschappelijke” informatie, heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen. We sommen de belangrijkste soorten wetenschappelijke bronnen voor je op.

26 Samenvatting 1. Soorten informatiebronnen
Catalogi Met behulp van catalogi kan je boeken en tijdschriften terugvinden, maar niet artikels die in papieren tijdschriften staan. Ze zijn dus vooral geschikt om boeken over je onderwerp terug te vinden. Voor elektronische tijdschriftartikels moet je databanken gebruiken.* Databanken Met behulp van databanken kan je artikels terugvinden uit wetenschappelijke tijdschriften, congresbundels, enz. Zij vormen je belangrijkste bondgenoot in je zoektocht naar wetenschappelijke publicaties. Naslagwerken Door het gebruiken van naslagwerken krijg je een goed idee van de belangrijkste zoektermen die verband houden met je onderwerp. In eerste instantie raadpleeg je best een aantal algemene en/of gespecialiseerde naslagwerken. Zoekmachines Het is zeker niet verkeerd om zoekmachines op het internet te gebruiken, maar wees je ervan bewust dat je met dergelijke zoekmachines nooit alle informatie kan terugvinden. Je moet daarnaast ook andere types informatiebronnen gebruiken die even noodzakelijk zijn om alle relevante informatie over je onderwerp op te zoeken. * Ons nieuwe opzoeksysteem LIMO laat je toe materialen uit de bibliotheekrekken en elektronische bronnen (ook online artikels) tegelijkertijd op te zoeken (zie module 5)

27 Samenvatting 2. Wanneer gebruik je welke informatiebron?
Fase I: zoeken naar geschikte zoektermen Fase II: zoeken naar publicaties over je onderwerp Naslagwerken Catalogi Databanken Zoekmachines


Download ppt "Welke soorten informatiebronnen zijn er en hoe ze te gebruiken?"

Verwante presentaties


Ads door Google