De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer B Disciplineoriëntering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer B Disciplineoriëntering"— Transcript van de presentatie:

1 Trainer B Disciplineoriëntering
September 2010 Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering Module 2B: Sporttechnische module Talentdetectie (inclusief testen & meten) Owen Malone Module 2 - Talentdetectie (inclusief testen & meten)

2 Talentdetectie: Wat is talent? Welke testen? Testbatterijen Opdracht
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Overzicht Structuren VAL Talentdetectie: Wat is talent? Welke testen? Testbatterijen Voorbeeld provinciale talentdetectie Opdracht

3 Topsportpiramide: Waarom Topsport?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Topsportpiramide: Waarom Topsport? Waarom topsport?: Successen topsport zorgen voor uitstraling land en sport Wisselwerking topsport <> Participatie Idolen en voorbeelden zorgen voor motivatie en doorstroming

4 Topsportpiramide: Elitewerking
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Topsportpiramide: Elitewerking Waarom topsport?: Successen topsport zorgen voor uitstraling land en sport Wisselwerking topsport <> Participatie Idolen en voorbeelden zorgen voor motivatie (doelen) en doorstroming

5 Topsportpiramide: Onderste sectie
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Topsportpiramide: Onderste sectie Waarom topsport?: Successen topsport zorgen voor uitstraling land en sport Wisselwerking topsport <> Participatie Idolen en voorbeelden zorgen voor motivatie en doorstroming

6 Talentdetectie: Wat is ‘talent’?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie: Wat is ‘talent’? Selectie/oriëntering op basis van prestaties?

7 Talentdetectie: Wat is ‘talent’?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie: Wat is ‘talent’? Selectie op basis van prestaties?

8 Wat beïnvloedt prestaties bij de jeugd?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Wat is ‘talent’? Wat beïnvloedt prestaties bij de jeugd? Maturatiestatus Relatieve Leeftijdseffect Training

9 SL > CL Gemiddeld verschil SL-CL SL < CL 9 10 11 12 6 7 8 13 14
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Attributes of the radiographic standard of reference for the National Health Examination Survey. Pyle SI, Waterhouse AM, Greulich WW. Am J Phys Anthropol Nov;35(3):331-7. SL > CL Gemiddeld verschil SL-CL SL < CL 9 10 11 12 6 7 8 13 14 15

10 CL=13 j, maturiteitseffecten op gestalte
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Beunen et al. 1978 CL=13 j, maturiteitseffecten op gestalte SL= 13 j, “lee(r/f)tijd”- effecten op gestalte (chronologische tijdeffecten)

11 Niet enkel maturiteit, maar leeftijd op zich (‘leertijd’) verklaren
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Niet enkel maturiteit, maar leeftijd op zich (‘leertijd’) verklaren verbetering in prestaties op meer complexe performance taken

12 Relatieve Leeftijdseffect
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Relatieve Leeftijdseffect Helsen WF, Van Winckel J, Williams AM (2005). The relative age effect in youth soccer across Europe. Journal of Sports Sciences, 23(6),

13 Relatieve Leeftijdseffect VAL-Elite 2001-2008
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Relatieve Leeftijdseffect VAL-Elite

14 Bewegingsgeschiedenis
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Training Korte termijn Vroege specialisatie Zware conditionele belasting Bewegingsgeschiedenis

15 => Technische disciplines eisen leerproces
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Wat is ‘talent’? Prestaties? => Technische disciplines eisen leerproces => Prestatie beoordeelt product en niet proces => Vaardigheden beoordelen (voorwaarde voor leerproces/technische ontwikkeling) Vaardigheden beoordelen

16 Talent is multidimensioneel
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Wat is ‘talent’? Prestaties => ontoereikend Talent is multidimensioneel

17 Talent is multidimensioneel
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talent is multidimensioneel Alle factoren die ervoor kunnen zorgen dat een atleet kan uitgroeien tot een hoog prestatieniveau op de seniorleeftijd!

18 Talent is multidimensioneel
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talent is multidimensioneel Anthropometrie Kracht Snelheid Uithouding Lenigheid Coördinatie – Psychomotoriek - Aanleringsvermogen Trainbaarheid Motivatie Club + Trainers Ouders Anthropometrie: vb. lange arm discus, lengte hoogspringen Snelheid: werper moet ook snel zijn over 30m Uithouding: ook explosieve atleet moet basisconditie hebben om grote trainingsvolumes te verwerken

19 Meerdere combinaties mogelijk Opletten met vroege oriëntering!
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie Proberen de (combinatie van) eigenschappen te meten die goede voorspellers zijn van een prestatie op senior-leeftijd Meerdere combinaties mogelijk Opletten met vroege oriëntering! opties open houden (veelzijdige ontwikkeling!) vb. verspringen

20 => Meerdere jaren zelfde test => Evoluties door de jaren heen
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie Eénmalig? => Longitudinaal => Meerdere jaren zelfde test => Evoluties door de jaren heen ECHTER: Nummers en statistieken zeggen niet alles => ‘Oog van de trainer’

21 Talentdetectie: Welke testen?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie: Welke testen? Waarom wil ik meten? Wat wil ik meten? Wat meet mijn test (validiteit)? Is mijn test specifiek? Kan mijn test herhaald worden (betrouwbaarheid)? Kan mijn test een toekomstige prestatie ‘voorspellen’?

22 Talentdetectie / -identificatie Talentoriëntatie
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Waarom wil ik meten? Talentdetectie / -identificatie Talentoriëntatie Kennis van sterke en zwakke punten Conditiepeil van de atleet Heeft training het beoogde effect? Voorspellen van wedstrijdprestatie

23 Welke vaardigheid/eigenschap wil ik meten? Vb. 100m : Snelheid
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Wat wil ik meten? Welke vaardigheid/eigenschap wil ik meten? Vb. 100m : Snelheid Start Versnelling Maximale snelheid Snelheidsuithouding

24 Meet mijn test wat ik wil meten (Validiteit!)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Wat meet mijn test? Meet mijn test wat ik wil meten (Validiteit!) Vb. 30m-test met oogjes op m 0-30m: versnelling 10-40m: maximale snelheid? Vb. Staande hoogtesprong zonder vooruitrekking Meet deze test sprongkracht?

25 Vb. Staande hoogtesprong met vooruitrekking
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Is mijn test specifiek? Zijn de resultaten van mijn test bruikbaar om te transfereren naar een atletiekdiscipline? Vb. Staande hoogtesprong met vooruitrekking Is er een verband met het hoogspringen?

26 Kan mijn test herhaald worden?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Kan mijn test herhaald worden? Indien ik mijn test herhaal, krijg ik dan dezelfde resultaten? Standaardisatie!!! Alle voorwaarden vastleggen Starthouding Start Uitvoering Testers: welke informatie aan atleten, hoe meten,… Apparatuur: meetlinten, gewichten,… Volgorde testen Intensieve en rustige testen afwisselen Testen voor armen en benen afwisselen Eerst de meest explosieve testen, uithouding als laatste

27 Kan mijn test herhaald worden? (2)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Kan mijn test herhaald worden? (2) Beïnvloedende factoren => moeten zoveel mogelijk onder controle gehouden worden Extern => toestand van de omgeving Wind Temperatuur Ondergrond Schoeisel

28 Kan mijn test herhaald worden? (3)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Kan mijn test herhaald worden? (3) Beïnvloedende factoren => moeten zoveel mogelijk onder controle gehouden worden Intern => toestand van de atleet Vermoeidheid atleet Begin of einde training? Voorgaande dagen? Slaap + rust? Bij testbatterij: volgorde van de testen Voeding + hydratatie Motivatie!

29 Kan mijn test een prestatie ‘voorspellen’?
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Kan mijn test een prestatie ‘voorspellen’? Betrouwbaarheid, specificiteit, validiteit Longitudinaal testen Zoveel mogelijk factoren in rekening brengen Statistisch onderzoek Correlaties Voorspellende modellen (regressie-analyse)

30 Praktijkvoorbeeld: Talentidentificatie VAL
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Praktijkvoorbeeld: Talentidentificatie VAL via clubtesten op de VAL-website OF organisatie van een meerkamp in de club OF observaties tijdens training,… Min/Cad/Schol Niveau 1 TALENTDETECTIE OP CLUBNIVEAU: club organiseert zelf talentdetectie 2 Provinciale Talentendagen PROVINCIALE TALENTENWERKING 3 Federale talentendag FEDERALE TALENTENWERKING Trainingen Min/Cad/(Schol)* Federale Trainingsgroep SELECTIE DOOR DE CLUB SELECTIE DOOR DE FEDERATIE: (resultaten talentendag, scouters, provinciale trainers,…) => Terugkoppeling naar clubs (clubs kunnen aanvraag doen om extra atleten op te nemen) *: De talentontwikkeling richt zich qua inhoud vooral op miniemen en cadetten (basistraining). Scholieren die voldoen aan de criteria mogen echter steeds aansluiten bij deze trainingen Algemene structuur – categorieën

31 Talentdetectie: Provinciale testbatterij
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie: Provinciale testbatterij 30m Staand/Vliegend Sit and reach Ritmeloop 4-sprong Cross-hopping Staande hoogtesprong Medecinebalstoten Shuttle werpen/tennisbalwerpen uit ridderstand Staande vertesprong Shuttle Run Ladderloop 6’-loop Anthropometrie (Lichaamslengte/Lichaamsgewicht) Bevraging trainingsgeschiedenis

32 30m Staand/Vliegend Elektronische oogjes op 30m Staand: Vliegend:
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) 30m Staand/Vliegend Elektronische oogjes op 30m Staand: Vanuit stilstand Eerste been doorbreekt de sensoren Meet versnellingsfase (explosiviteit) Vliegend: Tot 30m inloop Max snelheid 2m voor oogjes Meet maximale snelheid 2x staand, 1x vliegend Vanuit stand: meet aanleg voor alle explosieve disciplines

33 Lenigheidsbank (Nulpunt 20cm)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Sit and Reach Lenigheidsbank (Nulpunt 20cm) Meet lenigheid van onderrug, bekken, hamstrings Bepalend voor talent?

34 30m met horde (30cm) op 7m-11m-19m-24m Scouting (1-5) op:
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Ritmeloop 30m met horde (30cm) op 7m-11m-19m-24m Scouting (1-5) op: Ritmegevoel 2-benigheid Trippelen Meet snelheidsbehoud en aanpassingsvermogen over hindernissen

35 4 loopsprongen met landing in zandbak Scouting op ‘sprongvoet’ (0-1):
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) 4-sprong Vanuit stilstand! 4 loopsprongen met landing in zandbak Scouting op ‘sprongvoet’ (0-1): Grote impuls uit het enkelgewricht Meet explosieve dynamische kracht (1-benig) + sprongcoördinatie Hinkstap – hoogspringen – werpnummers?

36 30” tweevoetig uit het middelste vierkant en terug springen
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Cross-hopping 30” tweevoetig uit het middelste vierkant en terug springen Meet coördinatievermogen (cave: zeer trainbaar!) 1 2 3 4 START

37 Hoogtesprong (meter tikken) – reikhoogte met/zonder vooruitrekking
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Staande hoogtesprong Hoogtesprong (meter tikken) – reikhoogte met/zonder vooruitrekking Meet explosieve beenkracht

38 Medecinebal (2kg) vanuit de borst stoten
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Medecinebalstoten Medecinebal (2kg) vanuit de borst stoten Voeten moeten op de grond blijven (specificiteit?) Cave uitvoering! Meet de stootkracht (combinatie been-romp-arm)

39 Shuttle werpen/tennisbalwerpen uit ridderstand
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Shuttle werpen/tennisbalwerpen uit ridderstand Shuttle werpen Badmintonpluim op zeil gooien naar centrale lijn Afstand en afwijking worden gemeten Tennisbalwerpen Ridderstand Meet werpkracht slagworp

40 Tweevoetige sprong op mat of in zandbak
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Staande vertesprong Tweevoetige sprong op mat of in zandbak Meet explosieve beenkracht (werpen!)

41 Meet repeated sprint ability (specificiteit?)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Shuttle Run 5x heen en terug over 5m Meet repeated sprint ability (specificiteit?)

42 Loopladder (12 sporten met 45cm tussenafstand)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Ladderloop Loopladder (12 sporten met 45cm tussenafstand) Scouting op ‘snelle voetplaatsing’: kort (re)actief contact Meet frequentie en (loop)coördinatie

43 6’ lopen op afgebakend parcours Organisatie!
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) 6’-loop 6’ lopen op afgebakend parcours Organisatie! Meet algemene cardiorespiratoire uithouding (~ VO2 max)

44 Anthropometrie (Lichaamslengte/Lichaamsgewicht)
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Anthropometrie (Lichaamslengte/Lichaamsgewicht) Zeer belangrijk (indicator maturatie!) Relatieve maten Vertesprong/lengte Hoogtesprong/lengte Medecinebalstoten/gewicht Overcompensatie?

45 Bevraging trainingsgeschiedenis
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Bevraging trainingsgeschiedenis Op welke leeftijd ben je begonnen met atletiek? Hoeveel uren train je per week? Welke sporten doe je of heb je gedaan?

46 Output Provinciale talentendag
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Output Provinciale talentendag

47 Output Provinciale talentendag
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Output Provinciale talentendag

48 Talentdetectie: Federale Structuur
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Talentdetectie: Federale Structuur via clubtesten op de VAL-website OF organisatie van een meerkamp in de club OF observaties tijdens training,… Min/Cad/Schol Niveau 1 TALENTDETECTIE OP CLUBNIVEAU: club organiseert zelf talentdetectie 2 Provinciale Talentendagen PROVINCIALE TALENTENWERKING 3 Federale talentendag FEDERALE TALENTENWERKING Trainingen Min/Cad/(Schol)* Federale Trainingsgroep SELECTIE DOOR DE CLUB SELECTIE DOOR DE FEDERATIE: (resultaten talentendag, scouters, provinciale trainers,…) => Terugkoppeling naar clubs (clubs kunnen aanvraag doen om extra atleten op te nemen) *: De talentontwikkeling richt zich qua inhoud vooral op miniemen en cadetten (basistraining). Scholieren die voldoen aan de criteria mogen echter steeds aansluiten bij deze trainingen Algemene structuur – categorieën

49 3 sessies (3x1u): Lopen, werpen, springen
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Federale talentendag 3 sessies (3x1u): Lopen, werpen, springen ‘Oog van de trainer’ (kwalitatieve scouting) 1 trainer, 1 scouter

50 Output Federale Talentendag
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Output Federale Talentendag

51 Output: Talentendossier
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Output: Talentendossier

52 Selecteer de testen in functie van de mogelijkheden van jouw club
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Opdracht Bedenk zelf een systeem voor talentdetectie of –oriëntering in jouw club Selecteer de testen in functie van de mogelijkheden van jouw club Evt.: Oog van de trainer => Hoe ga je dit doen? Wie is scouter? Wat beoordeelt hij/zij? Pas je systeem toe op enkele atleten (MIN/CAD) uit jouw club (min. 5)

53 Iedereen stuurt op voorhand zijn testprotocol door naar owen@val.be
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Volgende les: 16/12/10 Iedereen stuurt op voorhand zijn testprotocol door naar Voorstelling eigen talentdetectie (10’): Wat getest? Waarom? Resultaten atleten (anoniem) + adviezen naar atleet Analyse eigen systeem: Wat heb je ervaren? Wat kan beter?

54 Contact Owen Malone Tel: 02/474.72.36 - GSM: 0494/16.30.23
Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten) Contact Owen Malone Tel: 02/ GSM: 0494/ Mail:


Download ppt "Trainer B Disciplineoriëntering"

Verwante presentaties


Ads door Google