De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering Module 2B: Sporttechnische module Talentdetectie (inclusief testen & meten) Owen Malone.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering Module 2B: Sporttechnische module Talentdetectie (inclusief testen & meten) Owen Malone."— Transcript van de presentatie:

1 Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering Module 2B: Sporttechnische module Talentdetectie (inclusief testen & meten) Owen Malone

2 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)2 Overzicht Structuren VAL Talentdetectie: Wat is talent? Welke testen? Testbatterijen –Voorbeeld provinciale talentdetectie Opdracht

3 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)3 Topsportpiramide: Waarom Topsport?

4 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)4 Topsportpiramide: Elitewerking

5 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)5 Topsportpiramide: Onderste sectie

6 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)6 Talentdetectie: Wat is ‘talent’? Selectie/oriëntering op basis van prestaties?

7 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)7 Talentdetectie: Wat is ‘talent’? Selectie op basis van prestaties?

8 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)8 Wat is ‘talent’? Wat beïnvloedt prestaties bij de jeugd? –Maturatiestatus –Relatieve Leeftijdseffect –Training

9 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)9 67 8 9101112 131415 SL > CL SL < CL Gemiddeld verschil SL-CL Attributes of the radiographic standard of reference for the National Health Examination Survey.Attributes of the radiographic standard of reference for the National Health Examination Survey. Pyle SI, Waterhouse AM, Greulich WW. Am J Phys Anthropol. 1971 Nov;35(3):331-7.

10 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)10 CL=13 j, maturiteitseffecten op gestalte SL= 13 j, “lee(r/f)tijd”- effecten op gestalte (chronologische tijdeffecten) Beunen et al. 1978

11 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)11

12 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)12 Relatieve Leeftijdseffect Helsen WF, Van Winckel J, Williams AM (2005). The relative age effect in youth soccer across Europe. Journal of Sports Sciences, 23(6), 629-636.

13 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)13 Relatieve Leeftijdseffect VAL-Elite 2001-2008

14 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)14 Training Korte termijn –Vroege specialisatie –Zware conditionele belasting Bewegingsgeschiedenis

15 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)15 Wat is ‘talent’? Prestaties? => Technische disciplines eisen leerproces => Prestatie beoordeelt product en niet proces => Vaardigheden beoordelen (voorwaarde voor leerproces/technische ontwikkeling)

16 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)16 Wat is ‘talent’? Prestaties => ontoereikend Talent is multidimensioneel

17 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)17 Talent is multidimensioneel Alle factoren die ervoor kunnen zorgen dat een atleet kan uitgroeien tot een hoog prestatieniveau op de seniorleeftijd!

18 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)18 Talent is multidimensioneel Anthropometrie Kracht Snelheid Uithouding Lenigheid Coördinatie – Psychomotoriek - Aanleringsvermogen Trainbaarheid Motivatie Club + Trainers Ouders …

19 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)19 Talentdetectie Proberen de (combinatie van) eigenschappen te meten die goede voorspellers zijn van een prestatie op senior-leeftijd Meerdere combinaties mogelijk Opletten met vroege oriëntering!

20 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)20 Talentdetectie Eénmalig? => Longitudinaal => Meerdere jaren zelfde test => Evoluties door de jaren heen ECHTER: Nummers en statistieken zeggen niet alles => ‘Oog van de trainer’

21 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)21 Talentdetectie: Welke testen? Waarom wil ik meten? Wat wil ik meten? Wat meet mijn test (validiteit)? Is mijn test specifiek? Kan mijn test herhaald worden (betrouwbaarheid)? Kan mijn test een toekomstige prestatie ‘voorspellen’?

22 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)22 Waarom wil ik meten? Talentdetectie / -identificatie Talentoriëntatie Kennis van sterke en zwakke punten Conditiepeil van de atleet Heeft training het beoogde effect? Voorspellen van wedstrijdprestatie

23 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)23 Wat wil ik meten? Welke vaardigheid/eigenschap wil ik meten? Vb. 100m : Snelheid –Start –Versnelling –Maximale snelheid –Snelheidsuithouding

24 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)24 Wat meet mijn test? Meet mijn test wat ik wil meten (Validiteit!) Vb. 30m-test met oogjes op 0-10-30-40m –0-30m: versnelling –10-40m: maximale snelheid? Vb. Staande hoogtesprong zonder vooruitrekking –Meet deze test sprongkracht?

25 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)25 Is mijn test specifiek? Zijn de resultaten van mijn test bruikbaar om te transfereren naar een atletiekdiscipline? Vb. Staande hoogtesprong met vooruitrekking –Is er een verband met het hoogspringen?

26 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)26 Kan mijn test herhaald worden? Indien ik mijn test herhaal, krijg ik dan dezelfde resultaten? Standaardisatie!!! Alle voorwaarden vastleggen –Starthouding –Start –Uitvoering –Testers: welke informatie aan atleten, hoe meten,… –Apparatuur: meetlinten, gewichten,… –Volgorde testen Intensieve en rustige testen afwisselen Testen voor armen en benen afwisselen Eerst de meest explosieve testen, uithouding als laatste

27 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)27 Kan mijn test herhaald worden? (2) Beïnvloedende factoren => moeten zoveel mogelijk onder controle gehouden worden –Extern => toestand van de omgeving Wind Temperatuur Ondergrond Schoeisel

28 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)28 Kan mijn test herhaald worden? (3) Beïnvloedende factoren => moeten zoveel mogelijk onder controle gehouden worden –Intern => toestand van de atleet Vermoeidheid atleet –Begin of einde training? –Voorgaande dagen? –Slaap + rust? –Bij testbatterij: volgorde van de testen Voeding + hydratatie Motivatie!

29 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)29 Kan mijn test een prestatie ‘voorspellen’? Betrouwbaarheid, specificiteit, validiteit Longitudinaal testen –Zoveel mogelijk factoren in rekening brengen –Statistisch onderzoek Correlaties Voorspellende modellen (regressie-analyse)

30 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)30 Praktijkvoorbeeld: Talentidentificatie VAL - via clubtesten op de VAL-website OF - organisatie van een meerkamp in de club OF - observaties tijdens training,… Min/Cad/Schol Niveau 1 TALENTDETECTIE OP CLUBNIVEAU: club organiseert zelf talentdetectie Niveau 2 Provinciale Talentendagen Min/Cad/Schol PROVINCIALE TALENTENWERKING Niveau 3 Federale talentendag Min/Cad/Schol FEDERALE TALENTENWERKING Provinciale Trainingen Min/Cad/(Schol)* Federale Trainingsgroep Min/Cad/(Schol)* SELECTIE DOOR DE CLUB SELECTIE DOOR DE FEDERATIE: (resultaten talentendag, scouters, provinciale trainers,…) => Terugkoppeling naar clubs (clubs kunnen aanvraag doen om extra atleten op te nemen) *: De talentontwikkeling richt zich qua inhoud vooral op miniemen en cadetten (basistraining). Scholieren die voldoen aan de criteria mogen echter steeds aansluiten bij deze trainingen

31 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)31 Talentdetectie: Provinciale testbatterij 30m Staand/Vliegend Sit and reach Ritmeloop 4-sprong Cross-hopping Staande hoogtesprong Medecinebalstoten Shuttle werpen/tennisbalwerpen uit ridderstand Staande vertesprong Shuttle Run Ladderloop 6’-loop Anthropometrie (Lichaamslengte/Lichaamsgewicht) Bevraging trainingsgeschiedenis

32 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)32 30m Staand/Vliegend Elektronische oogjes op 30m Staand: –Vanuit stilstand –Eerste been doorbreekt de sensoren –Meet versnellingsfase (explosiviteit) Vliegend: –Tot 30m inloop –Max snelheid 2m voor oogjes –Meet maximale snelheid 2x staand, 1x vliegend

33 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)33 Sit and Reach Lenigheidsbank (Nulpunt 20cm) Meet lenigheid van onderrug, bekken, hamstrings Bepalend voor talent?

34 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)34 Ritmeloop 30m met horde (30cm) op 7m-11m-19m-24m Scouting (1-5) op: –Ritmegevoel –2-benigheid –Trippelen Meet snelheidsbehoud en aanpassingsvermogen over hindernissen

35 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)35 4-sprong Vanuit stilstand! 4 loopsprongen met landing in zandbak Scouting op ‘sprongvoet’ (0-1): –Grote impuls uit het enkelgewricht Meet explosieve dynamische kracht (1-benig) + sprongcoördinatie

36 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)36 Cross-hopping 30” tweevoetig uit het middelste vierkant en terug springen Meet coördinatievermogen (cave: zeer trainbaar!) 1 2 3 4 START

37 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)37 Staande hoogtesprong Hoogtesprong (meter tikken) – reikhoogte met/zonder vooruitrekking Meet explosieve beenkracht

38 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)38 Medecinebalstoten Medecinebal (2kg) vanuit de borst stoten Voeten moeten op de grond blijven (specificiteit?) Cave uitvoering! Meet de stootkracht (combinatie been-romp-arm)

39 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)39 Shuttle werpen/tennisbalwerpen uit ridderstand Shuttle werpen –Badmintonpluim op zeil gooien naar centrale lijn –Afstand en afwijking worden gemeten Tennisbalwerpen –Ridderstand Meet werpkracht slagworp

40 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)40 Staande vertesprong Tweevoetige sprong op mat of in zandbak Meet explosieve beenkracht (werpen!)

41 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)41 Shuttle Run 5x heen en terug over 5m Meet repeated sprint ability (specificiteit?)

42 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)42 Ladderloop Loopladder (12 sporten met 45cm tussenafstand) Scouting op ‘snelle voetplaatsing’: kort (re)actief contact Meet frequentie en (loop)coördinatie

43 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)43 6’-loop 6’ lopen op afgebakend parcours Organisatie! Meet algemene cardiorespiratoire uithouding (~ VO 2 max)

44 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)44 Anthropometrie (Lichaamslengte/Lichaamsgewicht) Zeer belangrijk (indicator maturatie!) Relatieve maten –Vertesprong/lengte –Hoogtesprong/lengte –Medecinebalstoten/gewicht

45 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)45 Bevraging trainingsgeschiedenis Op welke leeftijd ben je begonnen met atletiek? Hoeveel uren train je per week? Welke sporten doe je of heb je gedaan?

46 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)46 Output Provinciale talentendag

47 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)47 Output Provinciale talentendag

48 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)48 Talentdetectie: Federale Structuur - via clubtesten op de VAL-website OF - organisatie van een meerkamp in de club OF - observaties tijdens training,… Min/Cad/Schol Niveau 1 TALENTDETECTIE OP CLUBNIVEAU: club organiseert zelf talentdetectie Niveau 2 Provinciale Talentendagen Min/Cad/Schol PROVINCIALE TALENTENWERKING Niveau 3 Federale talentendag Min/Cad/Schol FEDERALE TALENTENWERKING Provinciale Trainingen Min/Cad/(Schol)* Federale Trainingsgroep Min/Cad/(Schol)* SELECTIE DOOR DE CLUB SELECTIE DOOR DE FEDERATIE: (resultaten talentendag, scouters, provinciale trainers,…) => Terugkoppeling naar clubs (clubs kunnen aanvraag doen om extra atleten op te nemen) *: De talentontwikkeling richt zich qua inhoud vooral op miniemen en cadetten (basistraining). Scholieren die voldoen aan de criteria mogen echter steeds aansluiten bij deze trainingen

49 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)49 Federale talentendag 3 sessies (3x1u): Lopen, werpen, springen ‘Oog van de trainer’ (kwalitatieve scouting) 1 trainer, 1 scouter

50 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)50 Output Federale Talentendag

51 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)51 Output: Talentendossier

52 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)52 Opdracht Bedenk zelf een systeem voor talentdetectie of – oriëntering in jouw club Selecteer de testen in functie van de mogelijkheden van jouw club Evt.: Oog van de trainer => Hoe ga je dit doen? Wie is scouter? Wat beoordeelt hij/zij? Pas je systeem toe op enkele atleten (MIN/CAD) uit jouw club (min. 5)

53 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)53 Volgende les: 16/12/10 Iedereen stuurt op voorhand zijn testprotocol door naar owen@val.beowen@val.be Voorstelling eigen talentdetectie (10’): –Wat getest? Waarom? –Resultaten atleten (anoniem) + adviezen naar atleet –Analyse eigen systeem: Wat heb je ervaren? Wat kan beter?

54 Trainer B Atletiek - Discipline-oriëntering - Module 2B - Talentdetectie (inclusief testen & meten)54 Contact Owen Malone Tel: 02/474.72.36 - GSM: 0494/16.30.23 Mail: owen@val.beowen@val.be


Download ppt "Trainer B Atletiek - Disciplineoriëntering Module 2B: Sporttechnische module Talentdetectie (inclusief testen & meten) Owen Malone."

Verwante presentaties


Ads door Google