> M = ( 6 ( 6² + 1)) / 2 = 111 n = 7 >> M = ( 7 ( 7² + 1)) / 2 = 175 n = 8 >> M = ( 8 ( 8² + 1)) / 2 = 260 n = 9 >> M = ( 9 ( 9² + 1)) / 2 = 369 n = 10 >> M = (10 (10² + 1)) / 2 = 505 In de recreatieve mathematica, is een magisch vierkant van orde n een opstelling van n2 getallen, gewoonlijk integere cijfers, in een vierkant, zodat de som van de n getallen in alle rijen, alle kolommen, en beide diagonale hetzelfde resultaat hebben. Een normaal magisch vierkant bevat de integere cijfers van 1 tot n2. De benaming "magisch vierkant" is ook soms gebruikt om te verwijzen naar verscheidene types van woordvierkanten. Normale magische vierkanten bestaan voor alle richtingen in n>1 of n= 1 behalve n = 2, hoewel het geval n = 1 betwistbaar is, kan een cel het cijfer 1 bevatten. De kleinste niet betwistbare cel, zie hieronder, is het getal 3. De constante som in elke rij, kolom en diagonaal wordt de “magische constante” genoemd of de “magische som”, M. De magische constante van een normaal magisch vierkant hangt alleen af van n en heeft volgende waarde : M = (n (n² +1)) /2 Voor normale magische vierkanten van orde n = 3,4,5….,zijn de magische constanten : 15, 34, 65, 111, 175, 260,... PREVIOUS VORIGE">

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik."— Transcript van de presentatie:

1 Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik

2 Magic Square Magisch Vierkant Albrecht DÜRER MELENCOLIA EINS MAGIC SQUARE MAGISCH VIERKANT NEXT / VLGD

3 In recreational mathematics, a magic square of order n is an arrangement of n 2 numbers, usually distinct integers, in a square, such that the n numbers in all rows, all columns, and both diagonals sum to the same constant. A normal magic square contains the integers from 1 to n 2. The term "magic square" is also sometimes used to refer to any of various types of word square. Normal magic squares exist for all orders n ≥ 1 except n = 2, although the case n = 1 is trivial, consisting of a single cell containing the number 1. The smallest nontrivial case, shown below, is of order 3. The constant sum in every row, column and diagonal is called the magic constant or magic sum, M. The magic constant of a normal magic square depends only on n and has the value M = ( n (n²+1))/2 For normal magic squares of order n = 3, 4, 5,..., the magic constants are: 15, 34, 65, 111, 175, 260,... NEXT / VLGD n = 6 >> M = ( 6 ( 6² + 1)) / 2 = 111 n = 7 >> M = ( 7 ( 7² + 1)) / 2 = 175 n = 8 >> M = ( 8 ( 8² + 1)) / 2 = 260 n = 9 >> M = ( 9 ( 9² + 1)) / 2 = 369 n = 10 >> M = (10 (10² + 1)) / 2 = 505 In de recreatieve mathematica, is een magisch vierkant van orde n een opstelling van n2 getallen, gewoonlijk integere cijfers, in een vierkant, zodat de som van de n getallen in alle rijen, alle kolommen, en beide diagonale hetzelfde resultaat hebben. Een normaal magisch vierkant bevat de integere cijfers van 1 tot n2. De benaming "magisch vierkant" is ook soms gebruikt om te verwijzen naar verscheidene types van woordvierkanten. Normale magische vierkanten bestaan voor alle richtingen in n>1 of n= 1 behalve n = 2, hoewel het geval n = 1 betwistbaar is, kan een cel het cijfer 1 bevatten. De kleinste niet betwistbare cel, zie hieronder, is het getal 3. De constante som in elke rij, kolom en diagonaal wordt de “magische constante” genoemd of de “magische som”, M. De magische constante van een normaal magisch vierkant hangt alleen af van n en heeft volgende waarde : M = (n (n² +1)) /2 Voor normale magische vierkanten van orde n = 3,4,5….,zijn de magische constanten : 15, 34, 65, 111, 175, 260,... PREVIOUS VORIGE

4 =34 = Sum / som = 34 Sum / som =34 Sum / som = 34 Sum / som = 34 Sum / som = 34 Sum / som = 34 MELENCOLIA EINS Albrecht DÜRER NEXT / VLGD 34 Sum / som = = PREVIOUS VORIGE

5 Dürer made this square in 1514 Dürer maakte dit vierkant in 1514 ALBRECHT DURER = (1+12+2+18+5+3+8+20)+(4+22+18+5+18) = 136 A is the 1st letter in the alphabet, L is the 12th letter etc etc For his full name we have (see below) A is de 1ste letter in het alfabet, L is de 12de letter enz enz Voor zijn naam hebben wij dan (zie hieronder) MELENCOLIA EINS = (13+5+12+5+14+3+15+12+9+1)+(5+9+14+19) = 136 The name of his magic square is : MELENCOLIA EINS This leads us to…………………….. De naam van zijn magisch vierkant is : MELENCOLIA EINS Dit leidt ons naar……………... NEXT / VLGD PREVIOUS VORIGE

6 163213 510118 96712 415141 163 + 213 + 510 + 118 + 96 + 712 + 415 + 141 = 2368 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ = 888+1480 = 2368 In Greek de numeric value of Jesus Christ is : In het Grieks is de numerieke waarde van Jezus Christus : NEXT / VLGD PREVIOUS VORIGE

7 34 68 38 42 Albrecht Dürer Jefken 62 J O Z E F Letter in the alphabet >> Letter in het alfabet >> 10+15+26+5+6 = 62 My name is / Mijn naam is >> NEXT / VLGD Jefken PREVIOUS VORIGE

8 STOP

9 E-mail More Meer If you want to send me an e-mail >> Als je mij een e-mail wil zenden >> If you want more of my presentations >> Als je meer presentaties wil zien >> STOP


Download ppt "Sunday, 03 August 2014 zondag 3 augustus 2014 Click Klik."

Verwante presentaties


Ads door Google