De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De FFT spectrumanalyzer

Verwante presentaties


Presentatie over: "De FFT spectrumanalyzer"— Transcript van de presentatie:

1 De FFT spectrumanalyzer
Algemeen blokschema. signaalconditionering en enti-aliasing A/D conversie Geheugen µ-processor display W. De Geest - Analoge meettechniek 1

2 De FFT spectrumanalyzer
Fourierreeks continue signalen. Voorstelling in het tijdsdomein van het periodiek signaal fT(t). complexe vorm Fourierreeks trigonometrische vorm Fourierreeks A0/2= C(o) = DC- componente. W. De Geest - Analoge meettechniek 2

3 De FFT spectrumanalyzer
Fourierreeks continue signalen. Voorstelling in het tijdsdomein van het periodiek signaal fT(t). Complex amplitudespectrum van een periodiek signaal. W. De Geest - Analoge meettechniek 3

4 De FFT spectrumanalyzer
Fourierreeks voor continue signalen. Voorstelling in het tijdsdomein van het periodiek signaal fT(t). f A0 A1 A2 A3 A4 An Amplitudespectrum van een periodiek signaal. W. De Geest - Analoge meettechniek 4

5 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen. Voorstelling in het tijdsdomein van het periodiek signaal fT(t). Overgang naar een niet-periodiek signaal f(t) : T   W. De Geest - Analoge meettechniek 5

6 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen. Overgang naar een niet-periodiek signaal f(t) : T   W. De Geest - Analoge meettechniek 6

7 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen. Overgang naar een niet-periodiek signaal f(t) : T   W. De Geest - Analoge meettechniek 7

8 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen. Overgang naar een niet-periodiek signaal f(t) : T   W. De Geest - Analoge meettechniek 8

9 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen.  Besluiten:  F ()/ T is de omhullende van het amplitudespectrum van fT(t). Verband tussen F()/ T en C(n) W. De Geest - Analoge meettechniek 9

10 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen.  Besluiten: 2. Een periodiek signaal heeft een discreet amplitudespectrum (dimensie = V). Een niet-periodiek signaal heeft een continu amplitudedichtheidspectrum (dimensie: Vs of V/ Hz). W. De Geest - Analoge meettechniek 10

11 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen.  Besluiten: 3. Verandering van de frequentie of de periode van fT (t) verandert de afstand tussen de spectrale lijnen. De amplitude verandert met een factor 1/T. Zolang men de pulsvorm echter niet wijzigt, blijft F() ongewijzigd (en dus ook C(n).T).  W. De Geest - Analoge meettechniek 11

12 De FFT spectrumanalyzer
Fourierintegraal voor continue signalen.  Besluiten: 4. F() kan men niet meten met een selectieve voltmeter of spectrum analyzer; de frequentie componenten zijn bij een éénmalige puls immers niet permanent aanwezig. Om F() van een pulsvormig signaal te meten, kan men de puls periodiek herhalen. De omhullende vanC(n) is dan gelijk aan F()/ T W. De Geest - Analoge meettechniek 12

13 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. f(t) een continu signaal f(nTs) een reeks meetwaarden N = aantal metingen Ts het interval tussen twee meetwaarden NTs = de meetduur W. De Geest - Analoge meettechniek 13

14 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Periodieke herhaling met periode NTs W. De Geest - Analoge meettechniek 14

15 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. W. De Geest - Analoge meettechniek 15

16 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. W. De Geest - Analoge meettechniek 16

17 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. N-punts DFT W. De Geest - Analoge meettechniek 17

18 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Eigenschap : C(k) = C(k+pN) met p = geheel getal Bewijs : W. De Geest - Analoge meettechniek 18

19 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 19

20 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. het is een discreet spectrum C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 20

21 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. het is een periodiek spectrum C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 21

22 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Ook het bemonsteringstheorema is hier van toepassing: om het spectrum zonder vouwvervorming (aliasing) te kunnen berekenen moet fs minstens het dubbele zijn van de hoogste frequentiecomponente fM van het signaal f(t). C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 22

23 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. De omhullende van C(k) is een voorstelling van de Fourier getransformeerde |F()/NTs| van het niet-periodieke continue signaal f(t) in het fundamenteel interval -fs/2 <f < +fs/2. C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 23

24 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Het aantal spectrale lijnen binnen dit interval is gelijk aan 2fs/ = fs NTs = N. C(kf) 1 2 N-1 N k N/2 f fs fs/2 -fs/2 Fundamenteel interval f C(0) C(-1) C(-2) C(2) C(1) -N/2 -1 -2 W. De Geest - Analoge meettechniek 24

25 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Opmerkingen : f(t) is meestal als een reële functie te beschouwen, bijv. als het verloop van een spanning v(t) in functie van de tijd. Voor een reële functie f(t) is F(-) = F*() en dus F(-) = F() . Het volstaat dus F() voor te stellen in het interval 0 tot fs/2 of m.a.w. C(k) te berekenen voor k = 0,1,.....N/2. W. De Geest - Analoge meettechniek 25

26 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Opmerkingen : f = 1/NTs = de afstand tussen twee spectrale lijnen = spectrale resolutie Hoe groter de meetduur NTs, hoe hoger de resolutie. f is tevens de laagste frequentie die men kan observeren (verschillend van 0 Hz). W. De Geest - Analoge meettechniek 26

27 De FFT spectrumanalyzer
2. De N-punts discrete Fouriertransformatie. Opmerkingen : Het aantal meetwaarden N zal praktisch als volgt bepaald worden: fM  fs (> 2 fM). f  N =fs/f. Voorbeeld : fM = 100 Hz, f = 0,1 Hz. Nemen we fs = 250 Hz  N = 250 Hz/0.1 Hz = 2500  NTs = 1/f = 10 s ! W. De Geest - Analoge meettechniek 27

28 De FFT spectrumanalyzer
Overzicht. W. De Geest - Analoge meettechniek 28

29 De FFT spectrumanalyzer
Overzicht. W. De Geest - Analoge meettechniek 29

30 De FFT spectrumanalyzer
Overzicht. W. De Geest - Analoge meettechniek 30

31 De FFT spectrumanalyzer
Overzicht. W. De Geest - Analoge meettechniek 31

32 De FFT spectrumanalyzer
3. Invloed van de eindige meetduur op het berekende spectrum. W. De Geest - Analoge meettechniek 32

33 De FFT spectrumanalyzer
3. Invloed van de eindige meetduur op het berekende spectrum. W. De Geest - Analoge meettechniek 33

34 De FFT spectrumanalyzer
3. Invloed van de eindige meetduur op het berekende spectrum. W. De Geest - Analoge meettechniek 34

35 De FFT spectrumanalyzer
3. Invloed van de eindige meetduur op het berekende spectrum. Gevolgen: “Uitsmeren" van het spectrum Amplitudefout: 3,92 dB W. De Geest - Analoge meettechniek 35

36 De FFT spectrumanalyzer
3. Invloed van de eindige meetduur op het berekende spectrum. Andere zienswijze: W. De Geest - Analoge meettechniek 36

37 De FFT spectrumanalyzer
4. De Hanning, Kaiser-Bessel en Flat Top-vensterfunctie W. De Geest - Analoge meettechniek 37

38 De FFT spectrumanalyzer
4. De Hanning, Kaiser-Bessel en Flat Top-vensterfunctie W. De Geest - Analoge meettechniek 38

39 De FFT spectrumanalyzer
4. De Hanning, Kaiser-Bessel en Flat Top-vensterfunctie W. De Geest - Analoge meettechniek 39

40 De FFT spectrumanalyzer
4. De Hanning, Kaiser-Bessel en Flat Top-vensterfunctie W. De Geest - Analoge meettechniek 40


Download ppt "De FFT spectrumanalyzer"

Verwante presentaties


Ads door Google