De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Accreditatie NVAO “internationale joint curricula” Axel Aerden 30 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Accreditatie NVAO “internationale joint curricula” Axel Aerden 30 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Accreditatie NVAO “internationale joint curricula” Axel Aerden 30 maart 2009

2 | 2 Bologna-terminologie -Courses <> Programmes <> Degrees -Course - Modules - Study units  Curricula -Single, double, multiple & joint degrees -“Joint programmes” / gezamenlijke opleidingen -Ongeacht soort diplomering -Kan ook nationaal zijn, meestal internationaal bedoeld XYZ QualificationXYZ XYZ XYZ

3 | 3 Mogelijke “accreditatie”-procedures ?? 1.“Normale” procedure 2.Internationale equivalentie 3.Gezamenlijke procedure 4.Wederzijdse erkenning 1.“Normale” procedure 2.Internationale equivalentie 3.Gezamenlijke procedure 4.Wederzijdse erkenning

4 | 4 Mogelijke “accreditatie”-procedures ?? 1. Normale procedure Initiatief: Vlaamse instelling Einde accreditatietermijn Procedure via VLIR/VLHORA Binnen ECA raamwerk Joint principles for accreditation procedure re. joint programmes Accreditatie-aanvraag bij NVAO 1. Normale procedure Initiatief: Vlaamse instelling Einde accreditatietermijn Procedure via VLIR/VLHORA Binnen ECA raamwerk Joint principles for accreditation procedure re. joint programmes Accreditatie-aanvraag bij NVAO

5 | 5 Mogelijke “accreditatie”-procedures ?? 2. Internationale equivalentie Initiatief: Eender welke instelling Elk moment mogelijk Vrije keuze internationale accreditatieorganisatie  Equivalentie-criteria Equivalentie-besluit NVAO 2. Internationale equivalentie Initiatief: Eender welke instelling Elk moment mogelijk Vrije keuze internationale accreditatieorganisatie  Equivalentie-criteria Equivalentie-besluit NVAO

6 | 6 Mogelijke “accreditatie”-procedures ?? 3. Gezamenlijke procedure Initiatief: Aantal instellingen Einde accreditatietermijn Volgense vigerende regelgevingen Samenwerking tussen bevoegde KZ- en accreditatie-organisaties Formeel accreditatiebesluit 3. Gezamenlijke procedure Initiatief: Aantal instellingen Einde accreditatietermijn Volgense vigerende regelgevingen Samenwerking tussen bevoegde KZ- en accreditatie-organisaties Formeel accreditatiebesluit

7 | 7 Mogelijke “accreditatie”-procedures ?? 4. Wederzijdse erkenning Initiatief: Andere instelling Elk moment mogelijk (?) Volgense procedures van de andere accreditatieorganisatie Binnen ECA Raamwerk Joint principles for accreditation procedure re. joint programmes Formeel “equivalentie-besluit” 4. Wederzijdse erkenning Initiatief: Andere instelling Elk moment mogelijk (?) Volgense procedures van de andere accreditatieorganisatie Binnen ECA Raamwerk Joint principles for accreditation procedure re. joint programmes Formeel “equivalentie-besluit”

8 | 8 Equivalentie-criteria 1.Een positieve beoordeling / positief besluit; 2.De beoordeling is niet meer dan één jaar oud; 3.Het accreditatierapport en -besluit stoelt op een openbare externe beoordeling ; 4.De internationale accreditatieorganisatie heeft een adequate organisatiestructuur ; 5.De internationale accreditatieorganisatie hanteert valabele kwaliteitscriteria.  Accreditatiekader, pp. 15 – 17Accreditatiekader, pp. 15 – 17  Artikel 60sexies van het Structuurdecreet

9 | 9 ECA A Aim: Mutual recognition accreditation decisions Countries involved in the first phase (2003-2007) Signed mutual recognition agreements Letters of Intent Additional countries in the second phase (°2008) Aim: Mutual recognition accreditation decisions Countries involved in the first phase (2003-2007) Signed mutual recognition agreements Letters of Intent Additional countries in the second phase (°2008) A A A A A Agreed documents: Code of good practice (2004) Principles for the selection of experts (2005) Principles for accreditation procedures regarding joint programmes (2007) Agreed documents: Code of good practice (2004) Principles for the selection of experts (2005) Principles for accreditation procedures regarding joint programmes (2007) Joint declaration re. the automatic recognition of qualifications Aim: accept degrees from accredited institutions/programmes automatically Preconditions: 1.Mutual recognition of accreditation decisions 2.Recognition compatibility NQFs (~Bologna Process) 3.Transparent information tool Joint declaration re. the automatic recognition of qualifications Aim: accept degrees from accredited institutions/programmes automatically Preconditions: 1.Mutual recognition of accreditation decisions 2.Recognition compatibility NQFs (~Bologna Process) 3.Transparent information tool

10 | 10 Wederzijdse erkenningsovereenkomsten -12 bilaterale en 4 intentionele tussen 8 landen -NVAO -Erkenningsovereenkomsten met: CTI (Toegepaste wetenschappen, FR), NOKUT (NO), FHR en ÖAR (AT), PKA (PL), OAQ (CH) -Intentionele overeenkomst met ANECA (Spanje) -Tekst: -“agree to regard their accreditation procedures, standards and decisions/results as free of significant differences”; -“confirm that within their competences they accept the decisions/results of the accreditation procedures of the other signing accreditation organisation”.

11 | 11 Principles for accreditation re. joint programmes -Vaststellingen joint programmes (2006) -Toegenomen zichtbaarheid en belang -Aanleiding tot discussies en verwarring onder kwaliteitszorgorganisaties -Zorgen over kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling  Kan ECA een toegevoegde waarde bieden? -Aanpak (2006) -Survey: ervaringen met joint programmes -Komen tot een nieuwe set principes  Gepaste waarborg voor externe kwaliteitszorg

12 | 12 Principles for accreditation re. joint programmes -Principles in twee delen -Opleidingsaccreditatie & instellingsaccreditatie -Principes volgen normale procedure -Van aanvraag tot accreditatiebesluit -wederzijdse erkenning van dat accreditatiebesluit -Doelstellingen: -Transparantie en delen informatie -Eén procedure voor de gehele joint programme -Beoordeling van de gehele opleiding -Wederzijdse verplichting  Wederzijdse erkenning  http://www.ecaconsortium.net/download.php/?id=81http://www.ecaconsortium.net/download.php/?id=81

13 | 13 Principles for accreditation re. joint programmes -Informatie delen en transparantie -Wie doet aanvraag; iedereen betrokken? -Commissiesamenstelling -Principles selection of experts; -Belang internationale expertise -Beoordelingsproces -Gehele opleiding: in ZER/informatiedossier, site visit(s), gesprekspartners, eindkwalificaties (LOs) Accreditatiebesluit -Gehele opleiding: instellingen, locaties -Andere organisatie(s) informeren over besluit

14 | 14 Besluit -Laat steeds uitdrukkelijk de hele opleiding beoordelen -Niet enkel de eigen onderwijslocatie -Niet enkel de eindkwalificaties te behalen aan de eigen instelling -Engelstalige documentatie -Internationale commissie/panel -Engelstalige procedure -NVAO: brug met andere accreditatieorganisaties -Met vragen om informatie kun je bij NVAO terecht

15 | 15 a.aerden@nvao.net http://www.nvao.net http://www.ecaconsortium.net http://www.qrossroads.eu


Download ppt "Accreditatie NVAO “internationale joint curricula” Axel Aerden 30 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google