De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie ECTS- en DS-label aanvragen 2009. Procedure/1 1 18.03.2008 beslissing nieuwe oproep labelaanvragen meegedeeld aan de Nationale Agentschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie ECTS- en DS-label aanvragen 2009. Procedure/1 1 18.03.2008 beslissing nieuwe oproep labelaanvragen meegedeeld aan de Nationale Agentschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie ECTS- en DS-label aanvragen 2009

2 Procedure/1 1 18.03.2008 beslissing nieuwe oproep labelaanvragen meegedeeld aan de Nationale Agentschappen 2 29.08.2008 aanvraagformulieren en guidelines ter beschikking gesteld 3 vóór 15.01.2009 mogelijkheid advies te vragen aan een BolExp uit eigen land/regio 4 15.01.2009 deadline voor het indien van de labelaanvragen bij het Nationaal Agentschap 5 Vóór einde februari 2009 pre-selectie op nationaal vlak van de ingediende aanvragen 6 03.03.2009 deadline voor het insturen van de gepreselecteerde aanvragen naar het Executive Agency

3 Procedure/2 1 13.02.2009 aanstelling evaluatiecommissie op Europees niveau: 10 leden, relevante expertise, geografische spreiding, talenkennis, genderevenwicht 2 16-20.03.2009 screening door Europees team 3 vóór 15.01.2009 mogelijkheid advies te vragen aan een BolExp uit eigen land/regio 4 03 en 17.04.2009 bespreking en finalisering resultaten 5 11.06.2009 uitreiking labels

4 Afspraken/Vlaanderen 1voorafgaand en dus onwetend over wie wat aanvraagt 2elke vraag tot advies wordt gemeld aan Nationaal Agentschap 3wie een instelling voor een aanvraag adviseert, kan de aanvraag van die instelling niet screenen 4elke aanvraag wordt door een duo gescreend 5dit duo behoort niet tot de associatie van waar de aanvraag komt

5 Afspraken/Europa 1evaluatoren beoordelen geen aanvragen uit eigen land 2evaluatoren krijgen de aanvragen uit landen met vergelijkbare onderwijsstructuren als het hunne 3evaluatoren beoordelen aanvragen uit meerdere landen 4elke aanvraag wordt door één avaluator gescreend, gezien de pre- selectie op nationaal niveau 5een afgewezen aanvraag wordt nog door een tweede evaluator bekeken; bij tegengesteld oordeel volgt overleg met de Executive Agency

6 Concreet/Europa 1. ECTS 1. 63 aanvragen 2. 36 over na nationale pre-selectie 3. 23 toegekend; 13 verworpen 4. 37 % success rate 1. DS 1. 161 aanvragen 2. 92 over na nationale pre-selectie 3. 52 toegekend; 40 verworpen 4. 32 % success rate

7 Concreet/Vlaanderen 1. Geen aanvragen vanuit de instellingen voor advies 2. Aanvragen: ECTS 5 – DS 4 – totaal 9 3. na de ‘Vlaamse’ screening nog 7 over: 5 ECTS en 2 DS 4. Einduitslag na Europese evaluatie 1. 2 ECTS positief 2. 3 ECTS negatief 3. 2 DS negatief

8 ECTS-label Algemene informatie 1 Namen van academische overheid, ECTS institutional en departmental coordinator vermelden 2 Noodzakelijke informatie niet verspreiden over de gehele website, maar bijeenbrengen onder “ECTS information Package” 3 Info in pdf is moeilijk traceerbaar 4 Sommige info enkel op te downloaden brochures

9 ECTS-label ECTS Information Package 1De term ‘ECTS Information Package’ moet worden gebruikt 2 In alle rubrieken moet info worden vermeld 2 reading materials 3 teaching methods 4 assessment 5 … 3‘none’ indien vb. geen prerequisites vereist

10 ECTS-label Structuur academiejaar 1. Opleidingsonderdelen niet groeperen per ‘soort’, maar wel per semester 2.Aantal credits avermelden bper semester (30) en per jaar (60) (en niet > of <)

11 ECTS-label Studiepunten 1Allocatie moet gebaseerd zijn op student workload 2Credits niet alleen vermelden bij de course description; ook in het programma-overzicht 3Procedure voor toekenning van studiepunten moet worden uitgelegd 4Term ‘studypoints’ niet aanvaardbaar

12 ECTS-label Taal 1ALLE documenten inzake ECTS moeten in het Engels beschikbaar zijn

13 ECTS-label Studentendossiers 1Systeem van quoteren moet worden uitgelegd 2Alle documenten moeten worden ondertekend en gedateerd (vermelding van jaar of semester is niet voldoende); LA vóór vertrek 3Geen credits aan niet voleindigde opleidingsonderdelen 41 semester = 30 credits en niet vb. 15 5Credits gastinstelling = credits thuisinstelling

14 ECTS-label Erkenning studieresultaten 1procedure moet duidelijk worden uitgelegd 2uitleg geven over systeem van quoteren en slagen 3principe van tweede zittijd uitleggen

15 DS-label algemeen 1preamble moet volledig worden weergegeven 2geen subsecties invoegen 3Engels mag geen vertaling zijn 4info op web moet ook over DS gaan en moet vermelden dat het in een widelyspoken language en free of charge verleend wordt 5informatie moet op DS voorkomen; verwijzing naar website is onvoldoende 6verwijzing naar associatie is verwarrend

16 DS-label inhoud 1 informatie over access requirements moet specifiek zijn en niet enkel algemeen 2 DS moet de informatie over het geheel van de studie bevatten (en niet enkel over laatste jaar) 3 onderscheid professioneel-academisch ≠ ‘level’ 4 doorstroommogelijkheden: verwijzen naar HOR is onvoldoende 5 Erasmusverblijven expliciet op DS vermelden 6 vermelden dat credits ECTS-credits zijn

17 ECTS- en DS-label Conclusies/1 1 Ook evidente zaken voor ons moeten worden uitgelegd 2 ECTS User’s guide en check list gebruiken 3 Slordigheden en onvolledigheden vermijden 4 Afhankelijk van de beoordelaar (vb.: info over creditallocatie: detail of algemeen)

18 ECTS- en DS-label Conclusies/2 1 overleg met Europa Vlaamse HO-structuur beter bekend maken (flexibilisering, taal) 2 overleg met Vlaamse overheid vooral over DS 3 onderling overleg tussen instellingen en met BolExps krachten bundelen voor 2010 adviesronde beter benutten


Download ppt "Evaluatie ECTS- en DS-label aanvragen 2009. Procedure/1 1 18.03.2008 beslissing nieuwe oproep labelaanvragen meegedeeld aan de Nationale Agentschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google