De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit

2 2 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder aan over asbest op scholen. Zij wil een controle op alle scholen. Hier gaat 200 uur in zitten. De gemeente controleert de energieprestatienorm bij de bouwaanvraag maar voor de toezichthouder heeft het geen prioriteit, ook heeft hij de kennis niet. De gemeente controleert volgens het handhavingsbeleid alle wijken systematisch op illegale bouw. In de praktijk komt hier niets van terecht.

3 3 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Welke informatie heb je dan nodig? Wat heeft nu prioriteit bij mijn bestuur ? Wat heeft inhoudelijk prioriteit vanuit veiligheid, milieubelasting etc. Welke middelen heb ik beschikbaar? Welke strategie volg ik om het beste rendement te halen. Wat doe ik met incidenten? Aantallen en kengetallen om te monitoren en bij te stellen. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de kleursporen. Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak etc. Grip krijgen op wat je mensen doen

4 4 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Best veel dus!!!! Hoe krijg je de informatie Houd je overzicht Zonder bureaucratie?

5 5 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Help Hoe kan het iTP jou als manager helpen Met deze vraagstukken

6 6 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Het iTP is Een hulpmiddel voor het goed kunnen - prioriteren - plannen - uitvoeren - rapporteren - monitoren Van het toezien op de naleving van de regelgeving via het uitvoeren van controle’s

7 7 Hoe is het opgebouwd? Objectcategorieën verzameling van objecten met een zelfde controleprofiel Toezichtmatrix aansturend hart van het toezichtprotocol beschrijving diepgang en aandachtpunten inspectie vaststelling door bestuur Checklist werkinstrument: checklist voor de inspectie aandachtspunten en bevindingen integraal en sectoraal en toch maatwerk

8 8 Objectcategorie Een kenmerkende groep van objecten met een gelijk controle profiel. Eigen objectcategorieën per vakdiscipline (BWT, milieu en brandweer) per fase per objectcategorie een eigen checklist samen vormen ze de integrale checklist

9 9 Diepgang S. Steekproef 1.Visuele controle 2.Hoofdlijnen 3.Hoofdlijnen en kenmerkende details 4.Volledige detailcontrole Voorbeeld: Controle brandblussers S. De controle van de brandblussers wordt maar bij een deel van de te controleren panden uitgevoerd. 1.Is er een brandblusser ? 2.+ Zijn er voldoende brandblussers ? 3.+ Controleer één brandblusser in detail (druk, datum etc.) 4.+ Controleer alle brandblussers in detail

10 10 Bouwfase: procesgeoriënteerd processtappen in de uitvoering Gebruiksfase: momentopname ordening op thema’s Sloopfase: procesgeoriënteerd processtappen in de uitvoering Verschil bouwfase, gebruiksfase en sloopfase

11 11 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Waarom het ? Roep om efficiency en uitwisselbaarheid van controleonderdelen welke zaken voor en door elkaar te beoordelen? hoeveel tijd moet ik hiervoor rekenen? Eénduidigheid bij stellen van prioriteiten en kwaliteit van controles wat is een acceptabel controleniveau? hoe kan ik onderbouwd prioriteren? welke informatie is beschikbaar?

12 12 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Even terug; de geschiedenis Vereniging BWT Nederland begon in 2005 met de bouwfase PMGG ging met VBWTN en NVBR bij het Activiteitenbesluit (Barim) verder met de gebruiksfase Nu in ontwikkeling de laatste 3 van de 9 kolommen binnen het iTP

13 13 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Hoe is het tot stand gekomen? Het iTP ontwikkelen we op basis van uw wensen Vanuit De inspecteur /toezichthouder Het management Het bestuur

14 14 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht helpt controles voorbereiden, uitvoeren en bij het opstellen van rapporten en brieven Gemakkelijk te gebruiken Tijdens de controle kun je kiezen op basis van praktische argumenten en vakdeskundigheid Het heeft meerwaarde en is geen extra administratieve belasting Het fungeert ook als kennisbank linken naar achterliggende wet- en regelgeving Wensen vanuit de toezichthouders

15 15 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Beter managen van de controles over naleving Verdelen van (onderdelen van) controles over specialisten en generalisten op basis van het benodigde kennisniveau Bepalen van de diepgang per stukje controle op actuele landelijk met elkaar bepaalde standaardniveaus Verzamelen van nalevings- of monitoring informatie volgens de structuur van de gestelde prioriteiten Integreren van het protocol in informatiesystemen Voorkom dat aparte applicaties nodig zijn Wensen vanuit het management

16 16 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Kan ik als bestuurder met een gerust hart gaan slapen ! Wensen vanuit het bestuur

17 17 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Het zorgt ervoor dat De regel-/wetgeving is opgedeeld in de kleinst zinvolle controle elementen of controlepunten die je tijdens een controle kunt onderscheiden. Per controle element de diverse gegevens uniform en meetbaar worden vastgelegd.

18 18 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Inzet capaciteit meetbaar Uitvoering naar bestuurlijke prioriteit Ontwikkeling landelijke kengetallen Kwaliteit en transparantie Werkzaamheden inzichtelijk maken Leren en verbeteren De zwakke plekken blootgelegd Monitoring op echte cijfers Bestuurlijke dekking Voordelen

19 19 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Wat is de ambitie? Het laten uitgroeien tot DE landelijke standaard voor het omgevingstoezicht ter ondersteuning van eenduidige beleidsontwikkeling een professionele uitvoering van het omgevingstoezicht het éénduidig en landelijk kunnen monitoren van de toezichtresultaten

20 20 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Het is nu opgebouwd op basis van Sectoren > bouw, milieu, brandweer. Fasen > realisatie, gebruik, sloop. Het iTP kunt u toepassen per kolom en/of integraal Hoe integraal hangt af van uw Organisatie Ambitie Prioritering

21 21 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht De kolommen van het

22 22 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bouwfase www.bwtoezicht.nl

23 23 Bouwfase: de toezichtmatrix

24 24 Bouwfase: urenraming

25 25 Bouwfase: checklisten op maat volgens prioritering Checklist publiek gebouw groot Checklist klein gebouw

26 26 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bouwfase: integrale checklist

27 27 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Gebruiksfase www.toezichtprotocol.nu

28 28 Gebruiksfase: indeling op integrale thema’s

29 29 Gebruiksfase: checklist per branche

30 30 Gebruiksfase: Vertaald naar checklisten op maat

31 31 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sloopfase

32 32 Sloopfase: de toezichtmatrix

33 33 Sloopfase: urenraming

34 34 Sloopfase: Checklisten op maat volgens prioritering

35 35 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Het iTP heeft als voordeel dat De oog en oor functie verbetert Je mensen efficiënter werken Er minder afwijkend en tegenstrijdig wordt toegezien Er integrale risicobeheersing plaatsvindt Wat je zelf ziet tijdens een controle blijft hetzelfde. Wat verandert is de wijze waarop je het vastlegt en laat zien aan een ander

36 36 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Waaruit bestaat het Het is een integrale controle lijst op basis van standaard kantoortoepassingen Voordeel Het is gratis te gebruiken Het is nu beschikbaar Maar.. nog niet in uw applicatie

37 37 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Dit lijkt wel reclame ! Maar, dat is het niet !

38 38 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Reclame voor uzelf! Het is van u de inhoud is van uw vakorganisaties Door u gemaakt toezichthouders van verschillende gemeenten Door u onderhouden aanpassingen komen uit de praktijkervaringen U geeft verbeteringen aan alleen met uw inbreng kan het zijn doel bereiken

39 39 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Waarom zou u het willen ? 1.Het iTP faciliteert een eenduidige, goed te managen uitvoering van het toezicht op omgevingswetten 2.Vakverenigingen (PMGG, NVBR, VBWTN) ontwikkelen en beheren de inhoud en bewaken de kwaliteit van het iTP 3.Leveranciers bouwen het iTP in hun V&H applicaties 4.Bedrijven die het iTP op correcte wijze inbouwen in de applicatie ontvangen het keurmerk iTP -Proof 5.De beheerorganisatie stuurt op de kwaliteit, de actualiteit, en de ervaringen van u als gebruiker. 6.Denk nog even aan de BIG-8 !

40 40 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht De toekomst van het

41 41 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Bij deze doorontwikkeling van het ; Bent u de belangrijkste schakel voor! draagvlak de praktijkkennis die u opdoet de kengetallen en indicatoren die u ontwikkelt inbreng om het iTP te verbeteren

42 42 Is het af ? Nee nog niet helemaal! Gebruik het, en kom met suggesties We werken aan nog slimmere checklisten met een betere verhouding eigen discipline andere discipline De regelgeving is en blijft complex, de winst zit in het beter toepasbaar maken

43 43 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Workshopvragen Hoe komt u nu aan informatie over controles en hoe krijgt u dit aangeleverd? deelgebieden, integraal, op papier, digitaal etc Wanneer wilt u informatie krijgen en wat zou u er mee doen? Hoe stelt de toezichthouder nu bestuurlijke prioriteiten? Welke informatie heeft u extra nodig na invoering van de Wabo en van wie?

44 44 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Workshopvragen Hoe gaat u dit organiseren? Hoe pakt u gecoördineerd toezicht aan en hoe kan het hierbij helpen? Hoe maakt u de kwaliteit van het toezicht concreet voor het bestuur? Welk deel van de Big 8 is het beste geregeld in uw gemeente en welke het minst?


Download ppt "1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google