De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL"— Transcript van de presentatie:

1 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
REGRESSIEMETHODEN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL (MET DUMMY VARIABELEN) ANCOVA LOGISTISCH REGRESSIEMODEL COLLEGE 1: INTRO VOOR PAUZE MethStat College Frans Tan Methodologie & Statistiek

2 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
TWEE DOELEN: BESCHRIJF EXACTE VORM SAMENHANG X EN Y VOORSPEL WAARDE Y VOOR ELKE WAARDE VAN X Y X

3 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
VOOR ELKE X-WAARDE OF EEN COLLECTIE VAN X-WAARDEN BEPAAL GEMIDDELDE Y-WAARDE Y X

4 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
TREK EEN LIJN DIE DE GRAFIEK VAN GEMIDDELDEN ZO GOED MOGELIJK BESCHRIJFT Y X

5 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
EEN REGRESSIELIJN IS EEN GLADGESTREKEN (GESMOOTHDE) VERSIE VAN EEN GRAFIEK VAN GEMIDDELDEN Y X

6 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
AFWIJKINGEN VAN GEMIDDELDEN T.O.V. DE REGRESSIELIJN WORDEN VERONDERSTELD TE ZIJN ONTSTAAN DOOR STEEKPROEFFLUCTUATIES Y X

7 ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
HET POPULATIEMODEL HET STEEKPROEFMODEL DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN COLLEGE 1: EINDE INTRO VOOR PAUZE

8 HET POPULATIEMODEL ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
VOOR ELK PAAR VAN ONAFHANKELIJKE WAARNEMINGEN GELDT: Y X

9 HET POPULATIEMODEL ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y POPULATIE INTERCEPT POPULATIE REGRESSIE- HELLING AFWIJKING VAN WAARNEMING OOK WEL : ERROR NORMAAL VERDEELD MET VERWACHTING 0 EN VARIANTIE POPULATIE REGRESSIELIJN R.C. X

10 HET STEEKPROEFMODEL ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
MODEL AANPASSEN AAN DE DATA Y POPULATIE REGRESSIELIJN R.C. X

11 HET STEEKPROEFMODEL ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
STEEKPROEF REGRESSIEMODEL: Y STEEKPROEF REGRESSIELIJN X

12 DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y Y X X DE MATE WAARIN DE REGRESSIELIJN DE VERSCHILLEN IN Y-WAARDEN VERKLAART

13 DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y Y SS(Y) X X TOTALE VARIATIE DE DOOR DE REGRESSIELIJN TE VERKLAREN VARIATIE

14 DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y Y SS(E) X X ONVERKLAARDE VARIATIE DE DOOR DE REGRESSIELIJN NIET TE VERKLAREN VARIATIE

15 DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y Y X X VERKLAARDE VARIATIE DE DOOR DE REGRESSIELIJN VERKLAARDE VARIATIE SS(REGRESSIE) = SS(Y) – SS(E)

16 DE KWALITEIT VAN DE REGRESSIELIJN ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
Y Y X X SS(E) >> R-SQUARE << SS(E) << R-SQUARE >>

17 MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
TEKORTKOMING ENKELVOUDIGE REGRESSIE MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MODELLEN MET ELKAAR VERGELIJKEN COLLEGE 1 VOOR PAUZE

18 TEKORTKOMING ENKELVOUDIGE REGRESSIE MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
HET ANALYSEREN VAN DATA M.B.V. ENKELVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE IS VAAL EEN TE SIMPLISTISCHE VOORSTELLING VAN DE WERKELIJKHEID EEN SITUATIE DE RELATIE TUSSEN BEHAALDE CIJFER EN DE TIJDSDUUR BESTEED TER VOORBEREIDING VAN EEN TOETS X IS BEHAALDE CIJFER Y IS TIJDSDUUR

19 TEKORTKOMING ENKELVOUDIGE REGRESSIE MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER 7.5 5 2.5 STUDIETIJD 2 4 6 8 10 DE CORRELATIE TUSSEN STUDIETIJD EN CIJFER IS –0.370 DE REGRESSIE VERGELIJKING: Y = 6.98 – X + e R-SQ = 13.7 %

20 TEKORTKOMING ENKELVOUDIGE REGRESSIE MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER 7.5 5 2.5 STUDIETIJD 2 4 6 8 10 EEN NEGATIEVE SAMENHANG ZEGT NIETS OVER EEN EVENTUEEL CAUSAAL VERBAND TUSSEN STUDIETIJD EN CIJFER

21 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER IQ = HOOG 7.5 5 IQ = LAAG 2.5 STUDIETIJD 2 4 6 8 10 PER INTELLIGENTIEGROEP DE RELATIE TUSSEN CIJFER EN TIJDSDUUR ANALYSEREN

22 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
REGRESSIE VERGELIJKING VOOR IQ = HOOG: REGRESSIEVERGELIJKING VOOR IQ = LAAG : WE WILLEN BEIDE VERGELIJKINGEN SAMENVOEGEN VOER DAARTOE IN DE INDICATOR VARIABELE 1 ALS IQ HOOG IQ = 0 ALS IQ NIET HOOG

23 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
IQ HOOG : IQ LAAG : 1 ALS IQ HOOG IQ = 0 ALS IQ NIET HOOG DAN VOLDOET HET VOLGENDE MODEL IQ IS EEN STORENDE VARIABELE VOOR DE RELATIE TUSSEN X EN Y

24 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
HET ‘MEENEMEN’ IN DE REGRESSIEVERGELIJKING HEEFT TOT EFFECT DAT REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE VERSCHILLEN IN IQ. JE CORRIGEERT ALS HET WARE VOOR VERSCHILLEN IN IQ ALGEMEEN: F MAG OOK CONTINU ZIJN

25 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER IQ = HOOG 7.5 5 IQ = LAAG 2.5 STUDIETIJD 2 4 6 8 10 GESCHAT DOOR: Y = X IQ + e R-SQ = 96.7 %

26 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER 7.5 5 2.5 STUDIETIJD 2 4 6 8 10 MERK OP: EFFECT VAN X OP Y VERANDERT NA OPNAME VAN F IN HET MODEL EN BESCHRIJFT HET ZUIVERE EFFECT (GECORRIGEERD VOOR F) VAN X OP Y.

27 MEERVOUDIGE REGRESSIE ALS OPLOSSING MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
10 CIJFER IQ = HOOG 7.5 5 IQ = LAAG 2.5 COLLEGE 1 : LAATSTE SHEET VOOR PAUZE STUDIETIJD 2 4 6 8 10 MERK OP: EFFECT VAN X OP Y VERANDERT NA OPNAME VAN F IN HET MODEL EN BESCHRIJFT HET ZUIVERE EFFECT (GECORRIGEERD VOOR F) VAN X OP Y.

28 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
ÉÉN DISCRETE VARIABELE MET TWEE CATEGORIEËN 1 ALS IQ HOOG IQ = 0 ALS IQ LAAG INDICATOR VOOR MENSEN MET EEN HOOG IQ CIJFER COLLEGE 1: NA PAUZE IQ 1

29 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
ÉÉN DISCRETE VARIABELE MET TWEE CATEGORIEËN CIJFER MODEL: E(Y|X=1) a E(Y|X=0) b UIT FIGUUR: IQ 1

30 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
ÉÉN DISCRETE VARIABELE MET TWEE CATEGORIEËN CIJFER DOOR BEREKENING: E(Y|X=1)= E(Y|X=0)= DUS E(Y|X=1) a E(Y|X=0) b IQ 1

31 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
ÉÉN DISCRETE VARIABELE MET DRIE CATEGORIEËN MODEL SPECIFICATIE IS FOUT WANT LINEAIRITEIT ALLEEN VOLDAAN ONDER SPECIALE CODERING Y Y X X 1 2 3 1 5

32 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
EEN ANDERE MANIER ON DE DRIE GROEPEN TE ONDERSCHEIDEN IS D.M.V. DRIE INDICATOREN D_HOOG HOOG NIET ZO D_LAAG LAAG NIET ZO D_GEM GEMID. NIET ZO

33 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
TWEE INDICATOREN ZIJN VOLDOENDE OM DE DRIE GROEPEN TE ONDERSCHEIDEN DEZE INDICATOREN WORDEN OOK WEL DUMMY VARIABELEN GENOEMD D_HOOG HOOG NIET ZO D_LAAG LAAG NIET ZO D_GEM GEMID. NIET ZO

34 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
VOORBEELD IQ D_HOOG D_GEM HOOG 1 GEMID LAAG

35 REGRESSIE MET DUMMY VARIABELEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
MODEL SPECIFICATIE: NU IS WEL AAN DE LINEAIRITEITSEIS VOLDAAN

36 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP POPULATIE NIVEAU VERWACHT CIJFER BIJ GEGEVEN IQ VERGELIJKING IN VERWACHT CIJFER TUSSEN DE DRIE GROEPEN

37 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP POPULATIE NIVEAU DUS MERK OP!

38 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP POPULATIE NIVEAU VERWACHT CIJFER BIJ GEGEVEN IQ VERGELIJKING IN VERWACHT CIJFER TUSSEN DE DRIE GROEPEN

39 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP STEEKPROEF NIVEAU GEMIDDELD CIJFER BIJ GEGEVEN IQ VERGELIJKING IN GEMIDDELD CIJFER TUSSEN DE DRIE GROEPEN

40 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP POPULATIE NIVEAU DUS MERK OP!

41 INTERPRETATIE REGRESSIEPARAMETERS MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
OP STEEKPROEF NIVEAU DUS COLLEGE 1: LAATSTE SHEET NA PAUZE MERK OP!

42 MODELLEN MET ELKAAR VERGELIJKEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
F-TOETSEN GESCHIKT OM HIËRARCHISCHE MODELLEN MET ELKAAR TE VERGELIJKEN HIËRARCHISCH: TWEE MODELLEN ZIJN HIËRARCHISCH TE NOEMEN ALS HET ENE MODEL VERKREGEN WORDT UIT HET ANDERE DOOR TOEVOEGING VAN EXTRA X-VARIABELEN

43 MODELLEN MET ELKAAR VERGELIJKEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
F-CHANGE: TOETST SIGNIFICANTIE VAN EXTRA X-VARIABELEN VOORBEELD: DF1: VERSCHIL IN AANTAL TE SCHATTEN REGRESSIEPARAMETERS DF2: AANTAL VRIJHEIDGRADEN VAN MODEL ONDER

44 MODELLEN MET ELKAAR VERGELIJKEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
F-OVERALL: TOETST SIGNIFICANTIE VAN ALLE REGRESSIE- PARAMETERS (UITGEZONDERD DE CONSTANTE) VOORBEELD: DF1: VERSCHIL IN AANTAL TE SCHATTEN REGRESSIEPARAMETERS DF2: AANTAL VRIJHEIDGRADEN VAN MODEL ONDER

45 MODELLEN MET ELKAAR VERGELIJKEN MEERVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL
F-PARTIEEL: TOETST SIGNIFICANTIE VAN ÉÉN EXTRA X-VARIABELE VOORBEELD: NB. F-PARTIEEL IS GELIJK AAN HET KWADRAAT VAN DE PARTIËLE T-TOETS VOOR HET TOETSEN OP SIGNIFICANTIE VAN ÉÉN EXTRA X-VARIABELE

46 ANCOVA COVARIANTIEANALYSE
GROEPEN MET ELKAAR TE VERGELIJKEN IN AANWEZIGHEID VAN COVARIATEN COVARIAAT EEN ONAFHANKELIJKE VARIABELE IN HET MODEL WAARVAN HET EFFECT NIET INTERESSANT IS VOOR DE ONDERZOEKSVRAAG COLLEGE 2: VOOR PAUZE

47 ANCOVA COVARIANTIEANALYSE
VOORBEELD T-TOETS VERSUS LINEAIRE REGRESSIE MODEL MET STORENDE VARIABELE WELK MODEL VERDIENT DE VOORKEUR

48 VOORBEELD COVARIANTIEANALYSE
VERGELIJKEN TUSSEN ROKERS EN NIET ROKERS MET BETREKKING TOT VERANDERING IN POLSSLAG NA EEN LOOPOEFENING POLS ROKER NIET ROKER GEWICHT

49 T-TOETS VERSUS LINEAIRE REGRESSIE COVARIANTIEANALYSE
TWEE FORMULERINGEN: VERGELIJKEN TUSSEN TWEE ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN. LEIDT TOT T-TOETS. EFFECT VAN ROKEN OP VERANDERING IN POLSSLAG. LEIDT TOT LINEAIRE REGRESSIE.

50 T-TOETS VERSUS LINEAIRE REGRESSIE COVARIANTIEANALYSE
ad 1. T-TOETS VOOR ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN Group Statistics SMOKE N Mean Std. Deviation Std. Error no , , ,3678 POLS yes , , ,4424 Independent Samples Test t-test for Equality of Means t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Equal variances assumed 1, , ,0978

51 T-TOETS VERSUS LINEAIRE REGRESSIE COVARIANTIEANALYSE
ad 2. LINEAIRE REGRESSIE MODEL DUS EEN NEGATIEVE HELLING POLS ROKER NIET ROKER 21.4 14.3 ROKEN NIET (CODE 0) WEL (CODE 1)

52 T-TOETS VERSUS LINEAIRE REGRESSIE COVARIANTIEANALYSE
UITVOER ENKELVOUDIGE REGRESSIEANALYSE Unstandardized Coefficients Model B Std. Error t Sig. (Constant) , , ,882 ,000 SMOKE , , ,340 ,189 DUS MODEL IS Y = 21.4 – 7.1 ROKEN + e = -7.1

53 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
LICHAAMSGEWICHT IS POTENTIELE STORENDE VARIABELE ER ZIJN DRIE MOGELIJKHEDEN POLS ROKER NIET ROKER GEWICHT

54 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
a. GEWICHT IS GEEN STORENDE VARIABELE POLS ROKER NIET ROKER 21.4 14.3 ROKEN

55 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
b. GEWICHT IS EEN COVARIAAT(CONFOUNDER) TWEE EVENWIJDIGE REGRESSIELIJNEN POLS ROKER NIET ROKER GEWICHT

56 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
c. ER IS EEN INTERACTIE TUSSEN GEWICHT EN ROKEN TWEE NIET EVENWIJDIGE REGRESSIELIJNEN POLS ROKER NIET ROKER COLLEGE 2: LAATSTE SHEET VOOR PAUZE GEWICHT

57 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
ad b. ALS GEWICHT EEN COVARIAAT IS, DAN MODEL POLS 21.4 14.3 COLLEGE 2: NA PAUZE GEWICHT ZONDER GEWICHT: MET GEWICHT ALS COVARIAAT:

58 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
POLS 21.4 14.3 GEWICHT

59 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
UITVOER REGRESSIEMODEL MET COVARIAAT Unstandardized Coefficients Model B Std. Error t Sig. (Constant) 69, , ,562 ,000 SMOKE , , ,926 ,362 weight in pounds -, , ,218 ,003 DUS MODEL IS: Y = 69.2 – 4.4 ROKEN -.3 GEWICHT+e = - 4.4

60 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
ad c. ALS ER EEN INTERACTIE IS TUSSEN GEWICHT EN ROKEN , DAN MODEL: POLS 21.4 R_G 14.3 GEWICHT MET INTERACTIETERM:

61 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
R_G POLS 21.4 14.3 GEWICHT

62 MODEL MET STORENDE VARIABELE COVARIANTIEANALYSE
UITVOER REGRESSIEMODEL MET INTERACTIE Unstandardized Coefficients Model B Std. Error t Sig. (Constant) , , , ,000 SMOKE , , , ,242 weight in pounds -, , , ,004 R_G , , , ,295 DUS MODEL IS: Y = 83.3 – 37.9 ROKEN - .4 GEWICHT + .2 R_G + e

63 WELK MODEL VERDIENT DE VOORKEUR COVARIANTIEANALYSE
TOETSING VOLGENS DE TOP-DOWN PRINCIPE HET MEEST ALGEMENE MODEL: TOETS OP INTERACTIE ALS DAN GEEN INTERACTIE BIJ EEN NIET SIGNIFICANT RESULTAAT TOETS OP DE COVARIAAT ALS DAN IS GEWICHT GEEN STORENDE VARIABELE

64 ANCOVA COVARIANTIEANALYSE
Unstandardized Coefficients Model B Std. Error t Sig. 1 (Constant) 21, ,102 6,882 ,000 SMOKE -7, ,298 -1,340 ,189 2 (Constant) 69,791 15, ,562 ,000 SMOKE -4, , ,926 ,362 weight in pounds -, , ,218 ,003 3 (Constant) 83,324 19, ,197 ,000 SMOKE ,933 31, ,192 ,242 weight in pounds -, , ,152 ,004 R_G , , ,066 ,295 COLLEGE 2: LAATSTE SHEET NA PAUZE

65 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
BEPERKING LINEAIRE REGRESSIEMODEL SPECIFICATIE VAN HET MODEL VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN STAPSGEWIJZE LOGISTISCHE REGRESSIE COLLEGE 3: VOOR PAUZE

66 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
CIJFER STUDIETIJD MODEL: Y IS CONTINU EN X MAG DISCREET ZIJN

67 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 UITSLAG STUDIETIJD WAT ALS Y DICHOTOOM IS ?

68 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 UITSLAG STUDIETIJD BEPAAL HET PERCENTAGE GESLAAGDEN PER STUDIE-TIJDSINTERVAL

69 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 UITSLAG STUDIETIJD BEPAAL HET PERCENTAGE GESLAAGDEN PER STUDIE-TIJDSINTERVAL

70 LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 EEN MODEL DAT IN VEEL GEVALLEN ZO’N S-VORMIG VERBAND GOED BESCHRIJFT IS PERCENTAGE SLAGINGS X = STUDIETIJD IN PLAATS VAN NOTEREN WE

71 SPECIFICATIE VAN HET MODEL LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
HET LOGISTISCHE MODEL KAN HERSCHREVEN WORDEN ALS IN PLAATS VAN NOTEREN WE OOK LOGIT(P) OF LN(ODDS)

72 SPECIFICATIE VAN HET MODEL LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 X = STUDIETIJD

73 SPECIFICATIE VAN HET MODEL LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 X = STUDIETIJD

74 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIE 1 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 19 89 MAN 313 512 VOORBEELD: EFFECT VAN GESLACHT OP TOELATING TOT DE UNIVERSITEIT BERKELEY. STUDIE 2 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 8 17 MAN 207 353 STUDIE 3 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 391 202 MAN 205 120

75 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
SAMENGEVOEGD AANGENOMEN NIET WEL VROUW 418 308 MAN 725 985 VRAAG: HEBBEN MANNEN MEER KANS TOEGELATEN TE WORDEN TOT DE UNIVERSITEIT IN TERMEN VAN KANSEN RELATIEVE SUCCESKANS (IN LITERATUUR: RELATIEF RISICO (RR)) MANNEN WORDEN EERDER TOEGELATEN TOT DE UNIVERSITEIT

76 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
SAMENGEVOEGD AANGENOMEN NIET WEL VROUW 418 308 MAN 725 985 IN TERMEN VAN ODDS RELATIEVE ODDS (IN LITERATUUR: ODDSRATIO(OR)) MANNEN WORDEN EERDER TOEGELATEN TOT DE UNIVERSITEIT

77 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
HET VERSCHIL TUSSEN RR (=1.34) EN OR (= 1.84) IS EEN VERSCHIL IN SCHALING BELANGRIJK VOOR INTERPRETATIE: ALS RR > (OF <) 1, DAN OR > (OF <) 1

78 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
DEZELFDE ANALYSE MET LOGISTISCHE REGRESSIE TE VOLGEN STAPPEN: MODEL SPECIFICEREN EN LET OP DE CODERING VAN DE VARIABELEN SCHAT DE REGRESSIEPARAMETERS MET SPSS BEREKEN DE ODDSRATIO(S) MET BEHULP VAN REKENREGELS

79 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STAP 1. MODEL SPECIFICEREN EN LET OP DE CODERING VAN DE VARIABELEN MODEL: LET OP! WAT GEEFT P AAN ALS MAN HOE IS GESL. GECODEERD. HIER: GESL = ALS VROUW

80 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STAP 2. SCHAT DE REGRESSIEPARAMETERS MET SPSS HET GESCHATTE MODEL: MERK OP : ODDS = I.H.B. LN(ODDS(MAN)) = * 1 = .307 LN(ODDS(VROUW))= * 0 = -.305

81 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STAP 3. BEREKEN DE ODDSRATIO(S) MET BEHULP VAN REKENREGELS REKENREGELS: 1. 2. DUS: REGEL 1. = = REGEL 2. LN (OR) = DUS OR = EXP (.612) = 1.84

82 VERGELIJKING MET EEN KRUISTABELANALYSE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
ENKELE OPMERKINGEN: MODEL: = LN (OR), MITS VERSCHIL IN CODES VAN VARIABELE X GELIJK IS AAN 1. ALS VERSCHIL IN CODES VAN X GELIJK IS AAN 7 (IN DEZELFDE RICHTING) , DAN = * LN (OR) VERSCHIL IN CODES VOOR DE Y VARIABELE (MITS IN DEZELFDE RICHTING HEEFT GEEN INVLOED OP DE WAARDEN VAN DE BETAS

83 SPECIFICATIE VAN HET MODEL LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
1 COLLEGE 3: LAATSTE SHEET VOOR PAUZE X DE HELLING IS RECHTEVENREDIG MET DE ODDSRATIO OR

84 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
NET ALS BIJ ANCOVA KAN ER SPRAKE ZIJN VAN EEN STORENDE VARIABELE ONTSTAAT BIJVOORBEELD DOORDAT ER STUDIERICHTINGEN ZIJN MET STRENGE EISEN EN OVERWEGEND VROUWEN ER STUDIERICHTINGEN ZIJN MET MINDER STRENGE EISEN EN OVERWEGEND MANNEN COLLEGE 3: NA PAUZE

85 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIE 1 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 19 89 MAN 313 512 MINDER STRENGE EISEN EN OVERWEGEND MANNEN STUDIE 2 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 8 17 MAN 207 353 STUDIE 3 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 391 202 MAN 205 120 STRENGE EISEN EN OVERWEGEND VROUWEN

86 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIERICHTING 1 1 GECOMBINEERD STUDIERICHTING 3 GESLACHT VROUW MAN DIT FENOMEEN HEET CONFOUNDING (VERGELIJK ANCOVA) IN MODEL STUDIERICHTING OPNEMEN ALS COVARIAAT

87 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIERICHTING 1 1 GECOMBINEERD STUDIERICHTING 3 GESLACHT VROUW MAN DIT FENOMEEN HEET INTERACTIE(VERGELIJK ANCOVA). IN MODEL GESLACHT * STUDIERICHTING OPNEMEN ALS INTERACTIE

88 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIERICHTING 1 1 GECOMBINEERD STUDIERICHTING 3 GESLACHT VROUW MAN NB. INTERACTIE OOK MOGELIJK INDIEN VERDELING MANNEN EN VROUWEN OVER STUDIERICHTINGEN GELIJK

89 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
STUDIE 1 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 19 89 MAN 313 512 STUDIE 2 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 8 17 MAN 207 353 STUDIE 3 AANGENOMEN NIET WEL VROUW 391 202 MAN 205 120

90 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
VERSCHILLEN TUSSEN ODDSRATIOS KUNNEN TOEGESCHREVEN WORDEN AAN TOEVAL (HIEROVER LATER) EERST CONSEQUENTIE VOOR MODEL EN INTERPRETATIE ALS STUDIERICHTING EEN COVARIAAT IS ER SPRAKE IS VAN INTERACTIE TUSSEN STUDIERICHTING EN GESLACHT

91 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
DAAR STUDIERICHTING DISCREET IS, DIENEN WE DUMMY VARIABELEN AAN TE MAKEN 1 ALS STUDIERICHTING 2 STUDIE (2) = 0 ANDERS 1 ALS STUDIERICHTING 3 STUDIE (3) = STUDIERICHTING 1 FUNGEERT ALS REFERENTIEGROEP

92 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
ad1. STUDIERICHTING IS EEN COVARIAAT LN (ODDS) GECOMBINEERD GESLACHT VROUW MAN ALLE REGRESSIELIJNEN ZIJN EVENWIJDIG AAN ELKAAR. DUS MAAR ONGELIJK AAN MODEL IS:

93 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
UITVOER LOGISTICH REGRESSIEMODEL MET COVARIAAT Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) GESLACHT -,197 ,117 2,829 1 ,093 ,821 STUDIE 139,246 2 ,000 STUDIE(2) -,037 ,110 ,110 1 ,740 ,964 STUDIE(3) -1,315 ,117 126,961 1 ,000 ,268 Constant ,768 ,125 37,930 1 ,000 2,156 DUS MODEL IS GESCHAT DOOR: LN (ODDS) = GESLACHT STUDIE (2) – STUDIE (3) EN = EXP (-.197) = .821 NB! DENK AAN STAPPENPLAN

94 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
ad2. ER IS INTERACTIE TUSSEN STUDIERICHTING EN GESLACHT STUDIE 3 LN (ODDS) STUDIE 2 GECOMBINEERD STUDIE 1 GESLACHT VROUW MAN REGRESSIELIJNEN ZIJN NIET EVENWIJDIG. DUS ER GELDT NIET = MODEL IS:

95 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
UITVOER LOGISTISCH REGRESSIEMODEL MET INTERACTIE Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step GESLACHT -1,052 ,263 16,036 1 ,000 ,349 a 1 STUDIE 75,430 2 ,000 STUDIE(2) -,790 ,498 2,522 1 ,112 ,454 STUDIE(3) -2,205 ,267 68,094 1 ,000 ,110 GESLACHT * STUDIE 15,462 2 ,000 GESLACHT by STUDIE(2) ,832 ,510 2,657 1 ,103 2,298 GESLACHT by STUDIE(3) 1,177 ,300 15,436 1 ,000 3,244 Constant 1,544 ,253 37,333 1 ,000 4,684 . DUS MODEL IS GESCHAT DOOR: LN (ODDS) = GESLACHT STUDIE (2) STUDIE (3) GESLACHT * STUDIE (2) GESLACHT * STUDIE (3)

96 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
LN (ODDS) = GESLACHT STUDIE (2) STUDIE (3) GESLACHT * STUDIE (2) GESLACHT * STUDIE (3) OR VOOR STUDIERICHTING 1: LN(ODDS{M,ST1}) = LN(ODDS{V,ST1})= 1.544 OR VOOR STUDIERICHTING 2: LN(ODDS{M,ST2}) = LN(ODDS{V,ST2}) = OP DEZELFDE MANIER

97 MODEL MET COVARIAAT/INTERACTIE LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
ENKELE OPMERKINGEN: OR OP BASIS VAN MODEL IS OOK OP BASIS VAN EEN 2X2 TABEL TE BEREKENEN DE STUDIE-SPECIFIEKE OR’S OP BASIS VAN MODEL IS OOK OP BASIS VAN EEN 2X2X2 TABEL TE BEREKENEN DE VOOR STUDIERICHTING GECORRIGEERDE OR OP BASIS VAN MODEL IS NIET EENVOUDIG UIT EEN 2X2X2 TABEL TE BEREKENEN COLLEGE 3: LAATSTE SHEET NA PAUZE

98 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
DRIE MODELLEN 1. 2. 3. COLLEGE 4: VOOR PAUZE

99 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL

100 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
MODEL IS Block 0: Beginning Block

101 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
Block 1: Method = Enter MODEL

102 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
Block 2: Method = Enter MODEL -2LL = – = Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step GESLACHT -,197 ,117 2,829 1 ,093 ,821 a 1 STUDIE 139,246 2 ,000 STUDIE(2) -,037 ,110 ,110 1 ,740 ,964 STUDIE(3) -1,315 ,117 126,961 1 ,000 ,268 Constant ,768 ,125 37,930 1 ,000 2,156 a. Variable(s) entered on step 1: GESLACHT, STUDIE.

103 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
Block 3: Method = Enter MODEL STEP = DF = 2 P-WAARDE = .0002 -2LL = – =

104 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
WELK MODEL: OP GROND VAN TOP-DOWN PROCEDURE KEUZE MODEL MET INTERACTIE DUS INTERPRETEREN DE STUDIE-SPECIFIEKE ODDSRATIOS

105 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
LN (ODDS) = GESLACHT STUDIE (2) STUDIE (3) GESLACHT * STUDIE (2) GESLACHT * STUDIE (3) OR VOOR STUDIERICHTING 1: LN(ODDS{M,ST1} = LN(ODDS{V,ST1} = 1.542 OR VOOR STUDIERICHTING 2: LN(ODDS{M,ST2} = LN(ODDS{V,ST2} = OP DEZELFDE MANIER

106 TOETSEN VOOR HET VERGELIJKEN TUSSEN MODELLEN LOGISTISCH REGRESSIEMODEL
CONCLUSIE STUDIE 3 LN (ODDS) STUDIE 2 STUDIE 1 GESLACHT VROUW MAN COLLEGE 4: LAATSTE SHEET VOOR PAUZE ER IS INTERACTIE TUSSEN STUDIERICHTING EN GESLACHT


Download ppt "ENKELVOUDIG LINEAIR REGRESSIEMODEL"

Verwante presentaties


Ads door Google