De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WIJZIGINGEN UNIEK VERSLAG. 2 Agenda Verbeteringen Veranderingen formulieren Praktische herinneringen Nieuwe formulieren Sociale en culturele participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WIJZIGINGEN UNIEK VERSLAG. 2 Agenda Verbeteringen Veranderingen formulieren Praktische herinneringen Nieuwe formulieren Sociale en culturele participatie."— Transcript van de presentatie:

1 1 WIJZIGINGEN UNIEK VERSLAG

2 2 Agenda Verbeteringen Veranderingen formulieren Praktische herinneringen Nieuwe formulieren Sociale en culturele participatie : Activiteiten verslag Overeenkomsten Handboeken

3 3 Verbeteringen

4 4 Afdrukken

5 5

6 6

7 7 Voorbeeld

8 8 Opslaan

9 9

10 10 Tussentijds bewaren ● Betreffende rapporten (meer dan éé n scherm): ● Verhoogde staatstoelage van grote steden ● Cluster ● Fonds gas & elektriciteit ● Sociale en culturele participatie activiteitenrapport

11 11 Tussentijds bewaren Opslaan & volgendeOpslaan

12 12 Bankrekenningnummer IBAN/BIC

13 13 Plaatsvervanger

14 14 Verbeteringen formulieren

15 15 Sociale fondsen gaz/elektriciteit

16 16 Cluster & verhoogde staatstoelage

17 17 Cluster & verhoogde staatstoelage

18 18 Praktische herinneringen

19 19 Praktische herinneringen Bankrekeningnummer : –IBAN : BE87731231234794 –Classique : 063134544022 –BIC : KREDBEBB Datum : –31.12.2009 - dd.mm.jjjj Telefoon : –043437112 – enkel cijfers Bedrag –14.23 (decimaal punt, 2 cijfers)

20 20 Praktische herinneringen https://professional.socialsecurity.be Inhoudelijke vragen ? –FrontDesk POD-MI –02 508 85 86 / question@mi-is.bequestion@mi-is.be –02 508 85 85 / vraag@mi-is.bevraag@mi-is.be Technische vragen ? –Helpdesk OCMW –02 787 58 28 (fr) / 02 787 58 27 (nl) –Ocmw_cpas@smals.be

21 21 Nieuwe formulieren

22 22 Nieuwe formulieren Sociale en culturele participatie activiteiten verslag Overeenkomsten Cluster Verhoogde staatstoelage

23 23 SCP : activiteitenverslag Na inschrijving Verschillende schermen –Rechtvaardiging van de activiteiten –Personeelforfait  Gerecycleerde PC's

24 24 SCP : activiteitenverslag

25 25 Activiteiten toevoegen

26 26 SCP : activiteiten Sociale, culturele en sportieve manifestaties Deelname aan sociale, culturele of sportieve verenigingen Ondersteuning en financiering van de initiatieven van of voor de doelgroep Initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bevorderen

27 27 Activeiteit toevoegen

28 28 Personeelsforfait, nee

29 29 Personeelsforfait, ja

30 30 Personeelsforfait : maximum Moet terzelfdertijd kleiner zijn of gelijk aan: –10% van het totaal van de activiteiten –het gevraagde bedrag – totaal van de activiteiten Opgepast wanneer de aangegeven activiteiten veranderd worden –de forfait past zich automatisch aan indien nodig

31 31 Personeelsforfait, ja

32 32 Gerecycleerde pc's

33 33 Synthese & handtekeningen

34 34 Synthese - Algemeen totaal

35 35 Overeenkomsten Cluster Verhoogde staatstoelage

36 36 Werkingschema POD stelt voor POD wijzigt, becommentarieert, stelt voor OCMW tekent (voorz. & secr.) Minister tekent OCMW wijzigt, becommentarieert, stelt voor POD valideert

37 37 Annulatie handtekeningen Minister tekent POD verandert de status (gegevens OCMW bewaard) POD laadt een formulier opnieuw op (gegevens OCMW verloren)

38 38 Overeenkomsten in Uniek Verslag

39 39 Overeenkomst in het kader van het "clusterplan" voor kleine OCMW's

40 40 Doel van de overeenkomst

41 41 Doelstellingen van het project

42 42 Overzicht van de professionele invoeging in het OCMW

43 43 Subsidie

44 44 Betalingsmodaliteiten

45 45 Evaluatie

46 46 Looptijd

47 47 Administratieve aanrekening

48 48 Geschillen

49 49 Commentaren

50 50 Handtekeningen & acties

51 51 Afdrukken PDF

52 52 Vragen ?


Download ppt "1 WIJZIGINGEN UNIEK VERSLAG. 2 Agenda Verbeteringen Veranderingen formulieren Praktische herinneringen Nieuwe formulieren Sociale en culturele participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google