De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historiek en resultaten van de ESF projecten Alexandre Lesiw – Directeur generaal POD Maatschappelijke Integratie 29 / 06 / 2011 Programmatorische Federale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historiek en resultaten van de ESF projecten Alexandre Lesiw – Directeur generaal POD Maatschappelijke Integratie 29 / 06 / 2011 Programmatorische Federale."— Transcript van de presentatie:

1 Historiek en resultaten van de ESF projecten Alexandre Lesiw – Directeur generaal POD Maatschappelijke Integratie 29 / 06 / 2011 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

2 Inhoud Het federaal Operationeel Programma a.De assen b.Financieringsplan De ontwikkelde tools a.De gidsen b.De informaticatoepassing c.De overlegmiddelen d.De internetsite e.De tevredenheidsgraad van de stakeholders Beheers- en controlestructuur van het ESF a.Beheersautoriteit b.Certificeringsautoriteit c.Auditautoriteit As 1 Objectieven Realisaties a.Aantal projecten en goedgekeurde bedragen per jaar b.Cumulatief aantal deelnemers per jaar Resultaten Tussentijdse evaluatie As 2 Conclusie Programmatorische Federale Overheidsdienst, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

3 Het federaal Operationeel Programma a.Het OP bestaat uit 3 assen:  As 1: "Stimuleren van sociale en professionele activeringstrajecten" vormt het gedeelte "Maatschappelijke Integratie" van de federale programmatie Activerende voortrajecten Socio-professionele inschakelingstrajecten  As 2: "Loopbaanplanning en diversiteit op het werk aanmoedigen en discriminatie bestrijden" legt de nadruk op de structurele acties die een vaste vorm aannemen in de volgende prioriteiten: Prioriteit 1: loopbaanplanning bevorderen Prioriteit 2: diversiteit op het werk aanmoedigen Prioriteit 3: discriminatie bestrijden  As 3: Technische bijstand" Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

4 Het Federaal Operationeel Programma b.Financieringsplan  Algemeen budget: 45.064.810 €  As 1: 33.072.855 €  minstens 50 % bijdrage van de Lidstaat  maximum 50 % ESF-subsidie Regionale verdeelsleutel voor de enveloppe Vlaanderen 46.2 % Wallonië 40.2 % Brussel 13.2 %  As 2: 10.189.333 €  As 3: 1.802.592 € Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

5 De ontwikkelde tools a.De gidsen  Beschrijvende gids van het OP ESF 2007-2013  Boekhoudkundige gids  Gids informaticatabeheer  De FAQ b.De informaticatoepassing  Geïntegreerde toepassing Alle actoren van de programmatie werken in eenzelfde toepassing  Vereenvoudiging voor de promotoren Automatische antwoorden bij fout / link met Dmfa  Niet duur Gratis ter beschikking gesteld Toegang tot het internet Programmatorische Federale Overheidsdienst, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

6 De ontwikkelde tools c.De overlegmiddelen  Usergroup van promotoren opgericht  Studiedag  Informatiesessie  Werkgroep bij de EC  ESF-conferentie in het kader van het Voorzitterschap van de EU d.De internetsite  Vernieuwde lay-out  Voortdurende bijwerking van de toegankelijkheid van de documenten  Efficiëntere visualisering van de informatie  Mogelijkheid om online in te schrijven voor de evenementen Programmatorische Federale Overheidsdienst, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

7 De ontwikkelde tools e.De tevredenheidsgraad van de stakeholders op het niveau van de resultaten  Tevredenheid betreffende resultaten laat een score zien van 6.32 (6,21 (2010) en 6,15 (2008)) Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

8 Beheers- en controlestructuur van het ESF a.Beheersautoriteit (BA)  Bezoek ter plaatse door de dossierbeheerder Preventieve bezoeken Controle ter plaatse  Controle on-desk van de bewijsstukken  Controles ter plaatse door de inspectie Inspectie van de ESF-projecten b.Certificeringsautoriteit  Certificeert de uitgaven gecontroleerd door de BA c.Auditautoriteit  Operationele audits van de ESF-projecten  Systeemaudits in 2009, 2010 en februari 2011 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

9 As 1 - Doelstellingen Gekwantificeerde doelstellingen - As 1  Tabel 1: gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van verwezenlijkingen  Tabel 2: gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van resultaten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

10 AS 1 - Realisatie a.Aantal projecten en goedgekeurde bedragen per jaar  2007: scharnierjaar tussen de programmatie 2000-2006 en 2007- 2013 (goedkeuring van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013 door de Commissie op 18 december 2007)  2008 : 66 projecten (42 trajecten en 24 voortrajecten) 14 Waalse 9 Brusselse 43 Vlaamse Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst Budget enveloppe Goedgekeurd budget 2008verschil Brussel, 13,2%696.844,14 € 864.508,22 € 167.664,08 € Wallonië 40,6 %2.143.323,65 € 1.283.576,96 € -859.746,69 € Vlaanderen 46,2 %2.438.954,50 € 3.611.842,17 € 1.172.887,67 € 5.279.122,30 € 5.759.927,35 €

11 As 1 - Realisatie  2009 : 64 projecten (38 trajecten en 26 voortrajecten) 16 Waalse 6 Brusselse 42 Vlaamse  2010 : 54 projecten (30 trajecten en 24 voortrajecten) 16 Waalse 7 Brusselse 31 Vlaamse Budget enveloppe Goedgekeurd budget 2009verschil Brussel 13,2%708.823,52 € 723.057,44 € 14.233,92 € Wallonië 40,6 %2.180.169,31 € 1.856.415,92 € -323.753,39 € Vlaanderen 46,2 %2.480.882,32 € 3.732.546,86 € 1.251.664,54 € 5.369.875,15 € 6.312.020,22 € Budget enveloppe Goedgekeurd budget 2010verschil Brussel 13,2%721.042,66 € 785.339,60 € 64.296,94 € Wallonië 40,6 %2.217.752,42 € 2.030.797,83 € -186.954,59 € Vlaanderen 46,2 %2.523.649,31 € 2.299.172,19 € -224.477,12 € 5.462.444,39 € 5.115.309,62 €

12 As 1 - Realisatie  2010 (2de oproep): 3 projecten voortrajecten 2 Waalse - 45.464,65€ 1 Vlaams – 23.700 €  2011 : 68 projecten (34 trajecten en 34 voortrajecten) 16 Waalse 14 Brusselse 38 Vlaamse  2011 (2de oproep): 2 projecten voortrajecten 2 Vlaamse – 49.262,37 € Budget enveloppeGevraagd budget 2011verschil Brussel 13,2%733.506,02 € 1.021.936,36 € 288.430,34 € Wallonië 40,6 %2.256.086,69 € 2.324.428,32 € 68.341,63 € Vlaanderen 46,2 %2.567.271,07 € 2.513.351,04 € -53.920,03 € 5.556.863,78 € 5.859.715,72 € Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

13 Axe 1 - Realisatie b.Cumulatief aantal begunstigden As 1 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

14 As 1 - Resultaten Percentage tewerkstelling van de begunstigden  bij het beëindigen van een art. 60§7 en 61 33,4%  bij het beëindigen van een andere activeringsmaatregel 58,3%  bij het beëindigen van een socioprofessioneel ESF-traject 80,5%  Bij het beëindigen van een activerend voortraject 26,1% Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

15 As 1 – Tussentijdse evaluatie  Instellen van versoepelingsmaatregelen voor de regels van As 1 vanaf 2011  Waarom ? Ingevolge het rekening houden met de moeilijkheden die op het terrein werden vastgesteld door de promotoren (Overlegtools)  Objectief ? Vergemakkelijken van het uitvoeren van ESF projecten Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

16 As 1 - Tussentijdse evaluatie Aantal uitgevoerde processen:  257 projecten (144 trajecten en 113 voortrajecten) 56 % trajecten 44 % voortrajecten Financiëel gedeelte van de verschillende soorten processen:  Van de 21.113.025,56€ die werd besteed sinds de start van de programmatie Aantal uit te voeren processen: 33 % trajecten 67 % voortrajecten Te verwachten financieel gedeelte:  33.072.855 € beschikbaar voor as 1 Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

17 As 2  Voornamelijk uitgevoerd door FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg  2 projecten : Musculo-skeletale problemen Psychosociale risico’s  In totaal 32 acties of subprojecten (bvb : uitwerken van een gedragscode voor HR verantwoordelijken, bedrijfscommunicatie teneinde stress te verminderen, studie aangaande de specifieke behoeften van oudere werknemers, sensibilisering aangaande burn- out, acties op het vlak van arbeidsongevallen,…)  Gerealiseerde acties Studies / vorsingswerk Sensibilisering Opleidingen Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

18 As 2  Doelpubliek Sociale partners Arbeidsgeneesheren Preventieadviseurs Jongeren Vrouwen Oudere werknemers (+45 jaar)  Bijzondere aandacht voor : Gender Innovatie Duurzame ontwikkeling Partnerschap Diversiteit Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

19 As 2  Resultaten As 2 - Werk Voornaamste organisaties betrokken bij de projecten: sociale partners en universiteiten Bereikt doelpubliek : vooral vrouwen en oudere werknemers Produkten gerealiseerd in 2010 : 110.000 brochures 310.000 consultaties van de website 20.000 affiches 33.000 folders Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

20 Besluit  Inspanningen blijven doen in verband met de realisatie van voortrajecten;  De tools van het ESF constant verbeteren;  De OCMW's ertoe aanzetten kandidaturen neer te leggen voor ESF-projecten;  De actie van het ESF blijven toespitsen op de meest kwetsbare groepen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (aanbeveling van de Commissie betreffende de actieve insluiting);  Zich blijven concentreren op de acties die tot doel hebben kwaliteitsvolle en duurzame banen aan te bieden aan de personen die in staat zijn om te werken en op acties die de sociale participatie stimuleren van de personen die niet in staat zijn om te werken; Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst

21 Besluit  Bijzondere aandacht blijven besteden aan de ontwikkeling van de competenties en meer in het bijzonder wat de meest kwetsbare doelgroepen betreft;  Het ESF moet de partnerschappen blijven steunen met de sociale partners en met de centrale actoren van het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder de NGO's, de organisaties die werken met kwetsbare groepen en de verenigingen die de armen het woord geven;  Het ESF moet voortdurend zorg besteden aan de gendergelijkheid en de gelijkheid van kansen als transversale aandachtspunten. Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, met de steun van de Europese Unie Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst


Download ppt "Historiek en resultaten van de ESF projecten Alexandre Lesiw – Directeur generaal POD Maatschappelijke Integratie 29 / 06 / 2011 Programmatorische Federale."

Verwante presentaties


Ads door Google