De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atlantis The lost continent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atlantis The lost continent."— Transcript van de presentatie:

1 Atlantis The lost continent

2 Hoofdonderwerpen Atlantis volgens Kircher Atlantis volgens Plato
Hoe heeft Atlantis eruit gezien? Atlantis in Egypte? Wat heeft Hapgood met Atlantis te maken? Atlantis in Engeland

3 Open vragen vooraf -Wie denkt te weten waar Atlantis ligt of heeft gelegen?? -Als het heeft bestaan, hoe heeft het eruit gezien?? -Zijn er links te leggen tussen Atlantis en andere bescha- vingen/rare verschijningen??

4 Inleiding Al meer dan 2000 jaar is men in de Westerse wereld gefascineerd door het verhaal over Atlantis, een raadselachtig welvarend eilandenrijk uit de oertijd, dat door een of andere ramp plotseling onder het zeeoppervlak verdween. Sinds het einde van de vorige eeuw zijn er niet minder dan 2000 boeken verschenen en tal van films, liederen en computergames gemaakt over dit mysterieuze paradijs op aarde, dat werd verzwolgen door de woeste golven van de zee. Waar komt dit verhaal vandaan? Is het fantasie of liggen er ware historische gebeurtenissen aan ten grondslag? We hebben een heel onderzoek gedaan over de mogelijke plaatsen waar het heeft kunnen liggen, er zijn tal van theorieën over de plaats maar wij weten zelf niet of het echt bestaan heeft. We gaan het nu hebben over de mogelijke plaatsen en van wie deze theorie dat is. We behandelen onder andere de theorie van Plato (die waarschijnlijk het eerste over Atlantis schreef) en de theorie van Kircher. Over de hele wereld zijn er naar schatting 500 mythische verhalen over een paradijs dat ten onder ging door een zondvloed, vuur of aardbevingen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat er een van die verhalen echt waar is en dat er zo’n gebeurtenis heeft plaatsgevonden. (in het plaatje hieronder zijn enkele plaatsen aangegeven waar Atlantis zou kunnen liggen volgens de schrijvers en onderzoekers over Atlantis).

5 Atlantis volgens Kircher
Volgens Kircher was Atlantis net zo groot als Noord-Afrika en het Midden-Oosten bij elkaar (toen nog onder de naam van Libië en Azië). Kircher dacht ook dat Atlantis tussen Spanje, Afrika en Amerika lag wat helemaal niet zo was want het was eigenlijk het tegenwoordige Antarctica wat toen nog niet onder het ijs lag doordat de poolzones in de loop der tijd pas over Antarctica zijn geschoven (aldus tegenhangers van Kircher). Hij heeft deze kaart in 1665 getoond terwijl pas in 1881 Antarctica is gevonden (en toen lag er dus al ijs).

6 Atlantis volgens Kircher
De verhouding van Atlantis ten opzichte van de rest van de wereld.

7 Atlantis volgens Plato
Plato v Chr. Tekening van hoe Atlantis eruit heeft kunnen zien na beschrijvingen van Plato

8 Hoe zag Atlantis eruit? Volgens Plato was de hoofdstad van Atlantis een op een geometrische manier gebouwde stad dat telkens bestond uit cirkels die waren omringd door muren en kanalen dat een totale doorsnede van 22,5 km telde. Er waren sportterreinen, een paleis en een tempel (die toegewijd waren aan de zeegod Poseidon, de bescher-meling van de stad). Ook liep er een kanaal direct naar zee om zo een goede haven te vormen voor de vloot van Atlantis. (zie tekeningen en beschrijving hieronder) Op het zuidpunt van het eiland was deze stad gebouwd, genaamd Metropolis. Dit zou later hun hoofdstad worden. Deze stad was enorm rijk, er stonden veel villa's en tempels. Maar het hoogtepunt was toch wel de Tempel die voor Poseidon en zijn vrouw Cleito was. Hij schijnt van zilver te zijn geweest. Er stond een gouden beeld voor van Poseidon op een strijdwagen met onder zich honderd dolfijnen en de tempel werd omringd door een muur van puur goud. Zoals je kunt zien was Metropolis dus een bijna onneembare vesting (terwijl er ei-genlijk nooit iemand van buiten Atlantis kwam doordat men dacht dat de wereld op zou houden achter de Straat van Gibraltar) Metropolis was een echte handelsstad. Het had vele havens en een heel ingewik-keld kanalensysteem dat door het hele eiland liep. Die hadden ze gegraven zodat overal gelost kon worden en als verdediging tegen indringers. Op het midden van het eiland lag een groot stuk grond dat zo vruchtbaar was dat je er twee keer per jaar van kon oogsten. Atlantis bleef maar rijker worden.

9 Hoe zag Atlantis eruit? Ook had Atlantis een oorlogsvloot die bestond uit 1200 schepen en bemanning. Hiermee probeerden ze andere gebieden te veroveren (buiten Atlantis). In het ver-haal dat de priester tegen Solon vertelde sprak de priester over een overwinning van de Grieken op een reusachtig leger dat probeerde het tegenwoordige Europa binnen te vallen. Plato vertelt ook dat er op Atlantis delfstoffen voorkwamen, dat er bossen waren, veel dieren (waaronder zeer grote kuddes olifanten) en dat het heel vruchtbaar was. Er lagen bruggen over gordels van zeewater die rondom de oude hoofdstad lagen. De muren om de nieuwe stad waren bedekt met koper en tin. Er waren bronnen en aquaducten brachten het water in de stad. Het koninklijke paleis stond op een eiland dat een kilometer in doorsnede was. Er was een kanaal, 90 meter breed en 30 meter diep, dat toegang gaf tot een haven waarin grote schepen konden afmeren en waar scheepswerven lagen. De kanalen werden gebruikt voor het transport van hun producten, zowel door het land als voor de handel met de ander continenten en ze werden gebruikt voor agrarische doeleinden. De kanalen doorkruisten het hele eiland en liepen er omheen. Het kanalennetwerk bevatte ook sluizen om de watertoevoer te kunnen regelen. De aanwezigheid en de opbouw van dit zeer complete netwerk wijst opnieuw op een hoge technologische ontwikkeling.Maar waar kwam de rijkdom bij de Atlantiërs dan vandaan? De Rijkdom kwam door aanwezigheid van veel metalen Plato spreekt van de aanwezigheid van een enorme hoeveelheid metalen, waardoor de Atlantiërs rijkdom verwierven. Een van die metalen was orichalcum, van grotere waarde dan goud of zilver, wat blonk als vuur en waar een rode gloed vanaf kwam. Dit kan ook rode koper geweest zijn. Hiermee, en met koper, waren de paleizen bedekt

10 De ligging van Atlantis
De grootte van de bevolking zegt ook iets over de grootte van het eiland. Plato vertelt over de hoeveelheid soldaten. In totaal heeft hij het over soldaten. Als er al zoveel soldaten nodig zijn, moet de bevolking wel heel erg groot zijn willen de soldaten echt nodig zijn. Stel dat de helft van de bevolking man is, en de helft van de mannen zijn kinderen. Dan zit je al aan een bevolking van personen. Het lijkt me logisch dat niet alle mannen in het leger zaten. Dus als ik gok dat ongeveer ¼ deel van de volwassen mannen in het leger zat dan heb je al snel een enorme bevolking. Plato had dit alles gehoord van zijn overgrootvader die dit gehoord had van staatsman Solon die dit op zijn beurt weer gehoord had van een priester. Deze priester vertelde Solon over een overwinning van de Grieken op een leger dat buiten de Pilaren van Hercules (nu de Straat van Gibraltar) kwam en Europa wilde veroveren. De oppervlakt van het hele continent Atlantis was volgens Plato 3000 bij 2000 stadiën, dit is oppervlakte van 442 km 368 km, dit is dus km² Op dit plaatje is nog een manier getekend hoe Atlantis zou hebben kunnen gelegen. Je ziet dat er een soort armen bestaande uit eilandjes naar continenten zoals Amerika en Europa voerden. Dit zou ook een mogelijke manier kunnen zijn hoe de legers in Europa en daarbuiten kwamen.

11 Atlantis in Egypte? Er is ook een raadsel dat Atlantis in Egypte heeft gelegen. Er is namelijk een Sfinx die ongeveer rond voor Christus is gebouwd. De Sfinx is uitgehouwen in kalksteen en bevat verticale en horizontale erosie. Tegenwoordig is het gebied rond de Sfinx een woestijn (vlakte van Gizeh). Dat verklaard de horizontale erosie (winderosie en schurend zand dat langs de Sfinx gaat) maar hoe komen die verticale gaten er dan in? Dat is wat de meeste onderzoekers vandaag de dag bezighoud. Volgens de Amerikaanse archeoloog John West is deze verticale erosie ontstaan door neervallende regen (stortregens enzovoorts). Dat is in deze tijd niet meer mogelijk omdat het in deze tijd een droge woestijn was. De verticale erosie moet dus heel vroeger ontstaan zijn. Zelfs voor de komst van de farao’s omdat het toen al een woestijn was. En als de farao’s dit beeld niet gemaakt hebben wie heeft het beeld dan wel gemaakt???? Hier is goed te zien hoe de Sfinx aan het vergaan is door erosie

12 Atlantis in Egypte? Op dit zijaanzicht is goed te zien dat de verhouding lijf-kop van de Sfinx niet klopt. Het lichaam is veel te groot.

13 Atlantis in Egypte? De kop van de Sfinx is waarschijnlijk uit het originele hoofd van een leeuw uitgehakt, en door de farao’s omgetoverd tot een hoofd van een farao. Dit is een met de computer uitgewerkte kop van een leeuw, de archeologen denken dat het er ongeveer zo uit heeft gezien. Deze zou ook beter op schaal zijn geweest ten opzichte van het lichaam. Op deze computeranimatie is een voorbeeld te zien over hoe de kop van de Sfinx er ongeveer uit zou moeten hebben gezien

14 Vergelijk de ligging van de piramides met de sterren.
Atlantis in Egypte? Op niet al te verre afstand zijn ook nog een aantal piramides die niet uitgehouwen zijn uit de bestaande grond, kalksteen dus, maar uit blokken die op onverklaarbare wijze omhoog zijn gebracht, maar men weet ook niet hoe deze blokken zijn gemaakt. Met onze huidige technische middelen kunnen we niet eens van die zwaren blokken tillen en we zijn er ook nog steeds niet uit hoe we zo’n perfecte punt op een piramide krijgen van die omvang. Dat is dus ook weer een bewijs dat ze onze tijd ver vooruit waren Nog een ander bewijs is dat deze piramides precies op 30º Noorderbreedte staan, dat is precies 1/3 van de afstand tussen de evenaar en de noordpool. De 3 piramides vlak bij de Sfinx staan ook precies op dezelfde wijze als de sterren van Orion in voor Christus. Dit is opnieuw een wonder, en dat wijst er weer op dat ze grote kennis hadden. Vergelijk de ligging van de piramides met de sterren.

15 Wat had Hapgood met Atlantis te maken?
Deze meer dan 5 eeuwen oude tekening bevat de omtrek van Antarctica als deze niet onder ijs zou liggen. Stel dat er mensen waren die het hadden overleefd, is het dan niet mogelijk dat ze producten uit hun verzonken wereld hadden meegebracht? Zulke fragmenten zouden in handen kunnen zijn gekomen van Piri Reis, een Turks admiraal uit 1513, omdat hij oude kaarten gebruikte om zijn eigen kaart mee samen te stellen. Pas toen deze kaart in 1956 op het bureau van Hapgood terecht kwam, werd het belang ervan duidelijk. Hapgood vroeg zich af hoe de Reiskaart de oostelijke kustlijn van Zuid-Amerika kon laten zien omdat die pas in 1513 volledig in kaart werd gebracht. En Antarctica, waarvan een gedeelte op de kaart stond, werd pas in 1820 ontdekt. Hij zond de kaart naar deskundigen uit de Amerikaanse Luchtmacht (USAF), die net zo verbijsterd waren. Terwijl ze de Reiskaart vergeleken met een geologisch overzicht van Antarctica uit 1949 dat het continent toont voordat er ijs overheen gegaan was, ontdekten de USAF-deskundigen dat die twee bijna identiek waren. De conclusie van het USAF-rapport was: "Dit geeft aan dat de kustlijn al in kaart is gebracht voordat het door ijs werd bedekt. De ijskap in dit gebied is nu zo'n 1,5 kilometer dik. We snappen niet hoe de gegevens op deze kaart overeen kunnen komen met de geografische kennis uit 1513." Toen haalde Hapgood nog een "onmogelijke kaart" tevoorschijn: die van Oronteus Finaeus, gemaakt in Deze toont heel Antarctica met opmerkelijk nauwkeurige details en de plaatsen waar de vlakten, bergen en rivieren zich bevonden. Deze zaken waren ook aanwezig in Antarctica volgens het overzicht van 1949 en in de beschrijving van Plato 2000 jaar daarvoor.

16 Atlantis in Engeland? Er bestaat ook een theorie dat Atlantis in Engeland zou hebben kunnen gelegen. De meest populaire is misschien de theorie dat  Atlantis het vulkaaneilandje Thera of Santorini was, dat in een grote ramp ten onder ging. Het zwakke punt van de the-orie is dat Thera niet buiten de Zuilen van Hercules (de Straat van Gibraltar) lag. Volgens de aanhangers van deze theorie verging Atlantis niet 9000 maar 900 jaar geleden, gerekend vanaf de tijd van Solon (600 v.Chr.). Het is heel waarschijnlijk dat alle getallen in het Atlantis-verhaal van Plato tienmaal te groot zijn. Volgens Plato lag de hoofdstad op de zuidkust en had het een haven. Ook was het gebied heel hoog en een steile kust, terwijl om de stad een vlakte was. De steile kust kan slaan op de witte krijtrotsen van Dover die aan de zuidkust van Engeland liggen, de vlakte zal slaan op de zuid-Engelse laagvlakte. Atlantis lag in een vruchtbare vlakte, omringd door bergen. Dat klopt ook. De vlakte zou 370 bij 550 km groot zijn, veel te groot dus. Maar een tiende daarvan, 37 bij 55 km, komt ongeveer overeen met een rechthoek tussen Salisbury en Chichester.(zie het plaatje hieronder)

17 Deze presentatie is gemaakt door:
Tom Blankendaal & Roy Wijte A4d


Download ppt "Atlantis The lost continent."

Verwante presentaties


Ads door Google