De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum Psychologie 2010-2011
19 mei 2010 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst

2 Programma Algemene toelichting master psychologie (H. Boer, Opleidingsdirecteur) Wijzigingen mastercurriculum psychologie (Studieadviseur) “Harde knip” overgang bachelor naar master Psychologie Korte pauze Bachelor 3 (B3-keuzeruimte/Bachelorthese) Wijzigingen bachelor 2 Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011

3 Toelichting wijzigingen mastercurriculum Psychologie
Verdere ontwikkeling Psychologie in Twente Leerstoelplan Psychologie Vijf masterspecialisaties vanaf Cognitie en media Conflict, risico en veiligheid Geestelijke gezondheidsbevordering Gezondheidspsychologie Instructie, leren en ontwikkeling Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 3 3

4 Toelichting wijzigingen mastercurriculum Psychologie
Dit betekent een overgangssituatie voor: Masterspecialisatie Arbeid en Organisatie (A&O) Masterspecialisatie Consument en Gedrag (C&G) Deze masterspecialisaties worden (in aangepaste vorm) voor het laatst aangeboden in studiejaar Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 4 4

5 Welke studenten kunnen de master A&O nog afronden?
Je hebt in het kader van de master A&O al een of meerdere vakken van de masterspecialisatie A&O behaald Deze studenten dienen uiterlijk 1 februari 2010 te starten met de masterthese. Voor 1 februari moeten zij dus de bachelor psychologie hebben afgerond. Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011

6 Welke studenten kunnen de master A&O nog afronden?
Je hebt de bachelorthese A&O afgerond voor 1 september 2010, en je bent op 1 september 2010 in bezit van de propedeuse psychologie, en je hebt niet meer dan 10 EC uit de B2 en B3 nog niet behaald. Statistiek 3 ( ) (of het oude data-2) dient voor 1 sept 2010 wel behaald te zijn Studenten die de bachelor hebben afgerond beginnen dan met hun masterthese. Studenten die de bachelor nog niet helemaal hebben afgerond dienen dat uiterlijk voor te doen. Uiterlijk 1 februari 2011 kunnen ze vervolgens nog starten met hun masterthese. De bachelor moet dus uiterlijk 1 februari 2011 afgerond zijn! Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 6

7 Welke bachelorstudenten kunnen de master A&O nog afronden?
Vakken van de masterspecialisatie A&O worden voor het laatst aangeboden in De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van een vak deelneemt in heeft het recht om het examenonderdeel nog tweemaal af te leggen in studiejaar Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 7

8 Welke bachelorstudenten kunnen de master A&O nog afronden?
Ben je een bachelor of masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Wil je in studiejaar de masterspecialisatie A&O volgen? Je dient je dan vóór 15 juni 2010 (per mail) aan te melden bij de bachelorstudieadviseur Martine van Maarseveen: Vakken A&O + masterthese zijn alleen toegankelijk voor studenten die zich vóór 15 juni 2010 hebben aangemeld! Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 8

9 Welke bachelorstudenten kunnen de master C&G nog afronden?
In is er sprake van een overgangscurriculum C&G. 1. Je hebt in het kader van de master C&G al een of meerdere vakken van de masterspecialisatie C&G behaald Deze studenten dienen uiterlijk 1 februari 2010 te starten met de masterthese. Voor 1 februari moeten zij dus de bachelor psychologie hebben afgerond. Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 9

10 Welke bachelorstudenten kunnen de master C&G nog afronden?
Je hebt de bachelorthese C&G afgerond voor 1 september 2010, en je bent op 1 september 2010 in bezit van de propedeuse psychologie, en je hebt niet meer dan 10 EC uit de B2 en B3 nog niet behaald. Statistiek 3 ( ) (of het oude data-2) dient voor 1 sept 2010 wel behaald te zijn Studenten die de bachelor hebben afgerond beginnen dan met hun masterthese. Studenten die de bachelor nog niet helemaal hebben afgerond dienen dat uiterlijk voor te doen. Uiterlijk 1 februari 2011 kunnen ze vervolgens nog starten met hun masterthese. De bachelor moet dus uiterlijk 1 februari 2011 afgerond zijn! Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 10

11 Welke bachelorstudenten kunnen de master C&G nog afronden?
Vakken van het overgangscurriculum C&G worden voor het laatst aangeboden in De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van een vak deelneemt in heeft het recht om het examenonderdeel nog tweemaal af te leggen in studiejaar vertellen Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 11

12 Welke bachelorstudenten kunnen de master C&G nog afronden?
Ben je een bachelor of masterstudent en voldoe je aan de voorwaarden? Wil je in studiejaar het overgangscurriculum C&G volgen? Je dient je dan vóór 15 juni 2010 (per mail) aan te melden bij de bachelorstudieadviseur Martine van Maarseveen: Vakken C&G + masterthese zijn alleen toegankelijk voor studenten die zich vóór 15 juni 2010 hebben aangemeld! Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 12

13 Wat als je niet aan de voorwaarden voldoet?
Ben je 2e of oudere jaars psychologie student, voldoe je niet aan de genoemde voorwaarden, en wil je toch een master in deze richting volgen? Bespreek de mogelijkheden voor een overstap naar een andere master binnen de UT met de studieadviseur. Voorbeeld C&G  (pre-)master communication studies (Marketing Communication) A&O  (pre-)master business administration (Human Resource Management) (pre-)master Educational science and Technology (Human Resource Development) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 13

14 Mastercurriculum 2010-2011 Overige masterspecialisaties 2010-2011
Cognitie en Media Instructie, Leren en Ontwikkeling Geestelijke Gezondheidsbevordering Veiligheid en Gezondheid (opgesplitst vanaf 1 februari 2011) Conflict, Risico en Veiligheid (per 1 februari 2011) Gezondheidspsychologie (per 1 februari 2011) Hierna  voorbeelden vakkenaanbod masterspecialisaties en voorbeelden wijzigingen Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/ 14

15 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
Vakkenaanbod per specialisatie. Let op verplichte en keuzevakken. Voorbeeld masterspecialisatie C&M Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 15

16 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
Voorbeeld masterspecialisatie GG Let op: 1 instroommoment in , 1 september 2010 Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 16

17 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
Masterspecialisatie GG : maximaal 40 studenten toegang (toelatingscommissie) Informatie Voorkenniseisen Bachelor Psychologie afgerond op 1 september 2010 met daarin de vakken: Klinische gezondheidspsychologie (vaknaam = Inleiding psychopathologie) Assessment en diagnose van geestelijke gezondheid (vaknaam = Psychodiagnostiek) Bachelorthese Veiligheid en Gezondheid (vanaf Bachelorthese GG) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 17

18 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
Opsplitsing V&G: Gezondheidspsychologie, en Conflict, Risico en Veiligheid Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 18

19 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
Voorbeeld overgangsregeling mastervakken V&G  Verplicht vak Health risk psychology (voor het laatst aangeboden in ) Heb je al deelgenomen aan examenonderdeel? ja  in nog twee herkansingsmogelijkheden nee  in het nieuwe vak Public health psychology volgen Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 19

20 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie 2010-2011
V&G  Keuzevakken (verplicht twee van de drie): Opdracht health risk psychology, Opdracht klinische gezondheidspsychologie, en Opdracht psychologie in de somatische gezondheidszorg (allen voor het laatst aangeboden in ) Voorbeeld overgangssituatie: Het vak Opdracht health risk psychology wel behaald. Overige twee ‘opdracht’vakken niet gevolgd.  student moet dus in nog een vak behalen  keuze tussen volgen Capita selecta gezondheidspsychologie en Entertainment education Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 20

21 “ Harde knip” overgang bachelor naar master Psychologie
“Harde knip”: toelating tot masteropleiding Psychologie na afronding bachelor Psychologie Uitzondering volgen van mastervakken: propedeuse Psychologie behaald, en 110EC uit de B2 en B3 behaald. Let op: het B2 vak Statistiek 3 ( ) moet behaald zijn. Start masterthese  bachelor Psychologie afgerond Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 21

22 Meer informatie over masterrichtingen?
Op 27 mei om uur in Spiegel 2 geven de themacoördinatoren uitleg over de inhoud en het latere werkveld van de verschillende thema’s/specialisaties binnen de (master)opleiding Psychologie. Deze voorlichting is interessant voor studenten die een keuze moeten maken voor het thema van hun bachelorthese en/of de masterspecialisatie.   Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 22

23 Pauze Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 23

24 Studieprogramma B Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 24

25 Studieprogramma B3 2010-2011 Verplichte vakken 30 EC
Beroepsethiek voor psychologen 5EC Geschiedenis van de psychologie 5EC Onderzoeksopzet en data-analyse in psychologisch onderzoek 5EC Bachelorthese 15EC (www.psy.utwente.nl/afstudeerweb) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 25

26 Keuzeruimte B3 (30 EC) Voor de B3 keuzeruimte (30 EC) zijn er verschillende opties: Minor (UT-minor of vrije minor) Stage Studeren in het buitenland Keuzevakken psychologie Keuzevakken elders Alles uitgewerkt in Handleiding B3 keuzeruimte op  informatie over bachelor 3 Zorg altijd voor een goede spreiding van de studiepunten over de twee kwartielen (bij voorkeur: 15EC kwartiel 1 en 15EC kwartiel 2) Uiteindelijke keuze doorgeven via B3-formulier (volgende week te vinden op de website) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011

27 Keuzeruimte B3 (30 EC) Alleen starten met B3 als je al een flink eind gevorderd bent in je studie. Voorkenniseisen: UT-minor/ keuzevakken  Miminaal 80 EC behaald Studeren in het buitenland  Minimaal 80 EC behaald (liever nog B1 en B2 afgerond) Stage  B1 en B2 afgerond Bachelorthese  B1 en B2 afgerond Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 27

28 Keuzeruimte B3 (30EC) Minor:
Informatie hierover op In toelatingsmatrix zie je voor welke minoren je als psy-student toelaatbaar bent Minoren vaak 20 EC, soms 25 EC. In enkele gevallen is uitbreiding tot 30 EC mogelijk Vrije minor (of individuele minor) Deze minor stel je zelf samen Er moet samenhang tussen vakken bestaan en vakken moeten van voldoende niveau zijn (=B2 en B3 niveau) Aanvraag indienen bij examencommissie Inschrijven voor minoren via Osiris (ook de individuele minor) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 28

29 Keuzeruimte B3 (30EC) Stage:
Informatie hierover op (Stagehandleiding) Onderzoekstage van 5 – 20 EC (bij hogere uitzondering 30 EC na goedkeuring examencommissie) Praktijkstage 5 – 20 EC Naar het buitenland Minor International Management of Minor Sustainable Development in Developing Countries Vakken volgen aan een buitenlandse universiteit (20-30 EC) International Office van de Universiteit Twente (http://intoffice.utwente.nl/) Studieadviseur Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 29

30 Keuzeruimte B3 (30EC) Keuzevakken psychologie: Kwartiel 1
Kennis en redeneren ( ) Programmeren voor psychologie (ter voorbereiding op de masterspecialisatie C&M) Inleiding psychopathologie (ter voorbereiding op de masterspecialisatie GG) Kwartiel 2 Inleiding cognitieve neurowetenschappen ( ) Psychodiagnostiek (ter voorbereiding op de masterspecialisatie GG) Geen toestemming examencommissie nodig. Wel dien je 80EC te hebben behaald uit de B1 en B2 om te mogen deelnemen Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 30

31 Keuzeruimte B3 (30EC) Keuzevakken voor GW studenten: Kwartiel 2:
Wetenschapscommunicatie en -journalistiek ( ) Academic writing in English ( ) (maximum aantal deelnemers) Spreken in het openbaar(247112) (maximum aantal deelnemers) Geen toestemming examencommissie nodig. Wel dien je 80EC te hebben behaald uit de B1 en B2 om te mogen deelnemen Voor de twee vakken met een maximum aantal deelnemers geldt: bij overschrijding van het maximum aantal studenten zal er waarschijnlijk een loting plaatsvinden Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 31

32 Keuzeruimte B3 (30EC) Overige vakken
Naast minor/ vrije minor/ stage/ psy-keuzevakken mogelijkheid aanvullen B3 keuzeruimte met vakken van andere UT-opleidingen of andere WO-instellingen Niveau: 2e of 3e jaars bachelorvakken Altijd aanvragen bij examencommissie Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 32

33 Voorbeelden invulling keuzeruimte B3
Student A Minor Medische & Sportfysiologie (20EC) Keuzevak Kennis & redeneren (5EC) Keuzevak Wetenschapscommicatie en –journalistiek (5EC) = 30 EC Student B Praktijkstage (20EC) Vak Criminologie (uit minor crime science) (5EC) Vak Bedrijfsrecht (uit minor bedrijfskunde) (5EC) = 30EC Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 33

34 Voorbeelden invulling keuzeruimte B3
Student C Minor International management (Incl. buitenlandverblijf) (25EC) Keuzevak Programmeren voor psychologie (5EC) = 30 EC Student D Vrije minor (20EC) Keuzevak Inleiding psychopathologie (5EC) Keuzevak Psychodiagnostiek (5EC) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 34

35 Voorbeelden invulling keuzeruimte B3
Student E Vakken aan een buitenlandse Universiteit in Noorwegen (30EC) Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 35

36 Bachelorthese Individueel product Omvang: 15 EC
B1 en B2 volledig afgerond Leiding: eerste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Soms een externe, derde begeleider:adviseur Vorm: APA, Engels of Nederlands Eindpresentatie Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 36

37 Stappenplan Bachelorthese
Propedeuse & B2 afgerond?  Start Bachelorthese Aanmeldformulier start Bachelorthese Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken  informeer bij themacoordinator/ docent/ studieadviseur Bachelorthese contract inleveren bij BOZ Aan het werk! Aanmelden voor presentatiedag bachelorthese Evaluatieformulier bachelorthese Aanmeldingsformulier Bachelordiploma-uitreiking Ga naar: Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 37

38 Kiezen thema Bachelorthese
Begin je in september met je bachelorthese en moet je nog een thema kiezen? Op 27 mei om uur in Spiegel 2 geven de themacoördinatoren uitleg over de inhoud en het latere werkveld van de verschillende thema’s/specialisaties binnen de (master)opleiding Psychologie. Deze voorlichting is interessant voor studenten die een keuze moeten maken voor het thema van hun bachelorthese en/of de masterspecialisatie. Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 38

39

40 Nog vakken openstaan uit de B2?
Wordt dat vak volgend jaar nog aangeboden? Ja  je kunt het opnieuw volgen Nee : Kijk in de overgangsregelingen wat voor jou van toepassing is Als je al aan het examenonderdeel van dat vak hebt deelgenomen mag je het in studiejaar nog twee maal in de oude vorm herkansen Zo niet, dan dien je een nieuw vak te volgen (zie overgangsregeling welk vak) Let hierbij op het aantal EC’s Kom je EC’s tekort in de B2?  Neem contact op met de studieadviseur Meerdere vakken uit de B2 nog open staan?  planning maken met studieadviseur Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 40

41 Vragen? Bachelor Martine van Maarseveen Cubicus C-116
Master Karlien Zomer Cubicus C-114 Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum 2010/2011 41


Download ppt "Wijzigingen bachelor- en mastercurriculum Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google