De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Environmental data > education Prof.dr.ir. Taeke M. de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Environmental data > education Prof.dr.ir. Taeke M. de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Environmental data http://team.bk.tudelft.nl/http://team.bk.tudelft.nl/ > education Prof.dr.ir. Taeke M. de Jong

2 1 Impacts of social developments Describe one of the A. Societal developments quantitatively and its possible impacts onA. Societal developments B. Resources B. Resources, C. Environmental pressure C. Environmental pressure, D. Environmental themes D. Environmental themes, E. Environmental quality E. Environmental quality, F1. Nature F1. Nature or F2. Public health F2. Public health. Name the radius of impact R={1,3,10,30 … 10 000 000m} and the term of impact T={1,10,100 or 1000 years}

3 2 Impacts of decrease of resources Describe one of the decreases of B. Resources quantitatively and its possible impact onB. Resources A. Societal developments A. Societal developments, C. Environmental pressure C. Environmental pressure, D. Environmental themes D. Environmental themes, E. Environmental quality E. Environmental quality, F1. Nature F1. Nature or F2. Public health F2. Public health. Name the radius of impact R={1,3,10,30 … 10 000 000m} and the term of impact T={1,10,100 or 1000 years}

4 3 Impacts of target groups Describe quantitatively an environmental impact of C2. Agriculture and horticulture C2. Agriculture and horticulture, C3. Industry, C4. Energy supply, C5. Traffic and transport, C6. Consumers, C7. Construction, C8. Actors in the water chain, C9. Waste disposal or C10. Trade, Services and Government (TSG)C3. Industry C4. Energy supply C5. Traffic and transport C6. Consumers C7. Construction C8. Actors in the water chain C9. Waste disposal C10. Trade, Services and Government (TSG) and its possible impact on Societal developments Societal developments, B. Resources, C. Environmental pressure, D. Environmental themes, E. Environmental quality, F1. Nature or F2. Public health.B. Resources C. Environmental pressureD. Environmental themes E. Environmental quality F1. Nature F2. Public health Name the radius of impact R={1,3,10,30 … 10 000 000m} and the term of impact T={1,10,100 or 1000 years}

5 4 Decrease of environmental impact Describe quantitatively a decrease of environmental impact of C2. Agriculture and horticulture C2. Agriculture and horticulture, C3. Industry, C4. Energy supply, C5. Traffic and transport, C6. Consumers, C7. Construction, C8. Actors in the water chain, C9. Waste disposal or C10. Trade, Services and Government (TSG)C3. Industry C4. Energy supply C5. Traffic and transport C6. Consumers C7. Construction C8. Actors in the water chain C9. Waste disposal C10. Trade, Services and Government (TSG) and its possible impact on Societal developments Societal developments, B. Resources, C. Environmental pressure, D. Environmental themes, E. Environmental quality, F1. Nature or F2. Public health.B. Resources C. Environmental pressureD. Environmental themes E. Environmental quality F1. Nature F2. Public health Name the radius of impact R={1,3,10,30 … 10 000 000m} and the term of impact T={1,10,100 or 1000 years}

6 World population

7 Agricultural surface

8 Per person

9 Yield per hectare

10 GLOBAL Ozone layer Climate change CONTINENTAL Cross-border air pollution Ozone on low level Acidification Winter smog Heavy metals FLUVIAL Rivers Regional waters Salt waters Water bottoms REGIONAL Accumulation Overfertilization Pesticides Heavy metals Removal Soil pollution Drying out LOCAL Noise nuisance Smell nuisance Air pollution in the city Interior environment Environmental problems

11 Possible futures

12 Causal and conditional thinking

13 Environmental data

14 Social developments A1. General developments A2. Agriculture and horticulture A3. Industry A4. Energy supply A5. Traffic and transport A6. Consumers A7. Construction A8. Actors in the water chain A9. Waste disposal facilities A10. Trade, services and government (TSG)

15 RUIMTE

16 Population and households Bevolking Huishoudens Eenpersoons huishoudens

17 Cattle

18 Ecological footprint

19 Claims

20 ECOLOGY

21 USE OF ENERGY

22

23 Photovoltaic

24 Energy: sun and use

25 Sun and resource

26 Final energy use

27 Reductions theoretical potential of wind

28 Comparison wind, sun en biomass

29 Alternatives

30 Sustainable

31 Wind, sun and heatpumps

32 Energy scenarios

33 ECONOMY Voertuigkm. Industrie BBP Part. bestedingen Afval Energie Bevolking Veestapel

34 CULTURE Criminaliteit Openbare orde Sociale zekerheid Economische groei Vrijheid meningsuiting Werkeloosheid Milieu

35 Finance

36 Resources B1. Energy carriers B2. Water B3. Space B4. Surface minerals B5. Timber B6. Fish B7. Ecological footprint

37 Environmental pressure C1. Total emissions and waste in the Netherlands C2. Agriculture and horticulture C3. Industry C4. Energy supply C5. Traffic and transport C6. Consumers C7. Construction C8. Actors in the water chain C9. Waste disposal C10. Trade, Services and Government (TSG)

38 Evironmental themes D1. Climate change - Enhanced greenhouse effect D2. Climate change - Depletion of the ozone layer D3. Acidification and transboundary air pollution D4. Eutrophication D5. Toxic and hazardous substances D6. Disposal D7. Desiccation

39 Theme-indicators

40 D1 Climate

41 Climate target groups and impacts

42 D2 Depletion of the ozone layer

43 Ozone layer target groups and impacts

44 D3 Acidification

45 Acidification target groups and impacts

46 D5. Toxic and hazardous substances

47 D5. Toxic and hazardous substances target groups and impacts

48 D7. Desiccation

49 D7. Desiccation target groups and impacts

50 Evironmental quality E1. Air quality E2. Surface water quality E3. Soil quality E4. Groundwater quality E5. The human living environment

51 Verstoring

52 Noise and risk targetgroups and impacts

53 Impacts F1. Nature F2. Impacts on public health

54 Biodiversity and health Biodiversiteit en gezondheid

55 Balance

56 Rareness and replacebility

57 National environmental policy DOELSTELLING: Het in stand houden van het draagvermogen van het milieu ten behoeve van een duurzame ontwikkeling. (Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien.)

58 Elaboration targets Mondiaal ContinentaalVoorwaarden FluviaalWaarden RegionaalDoelstellingen LocaalNormen

59 Impact-orientated policy Erfenissen uit het verleden Brongerichte maatregelen die niet op tijd komen Het voorbereid zijn op calamiteiten Het mogelijk tekortschieten van brongerichte maatregelen

60 Source-oriented policy emissiegericht volumegericht structureelintegraal ketenbeheer energie-extensivering kwaliteitsbevordering

61 Strategic agenda Reduceren onzekerheden Het maken van keuzen uit scenario’s Het formuleren van: thema’s signaleren en erkennen beleidsformulering oplossing beheer instrumenten samenwerking doelgroepen

62 Strategic agenda Thema’s klimaatverandering verzuring vermesting verspreiding verwijdering verstoring verdroging verspilling Instrumenten regelgeving aansprakelijkheid financiële regulering milieuzorg in bedrijven productnormering voorlichting technologie energiebesparing Samenwerking Internationaal Rijk Provincie Gemeente Doelgroepen Landbouw Verkeer envervoer Industrie en raff. Energie Bouw Consum. & detailhandel Milieubedrijven Research Onderwijs Maatsch. organisaties

63 Target groups Landbouw Industrie Raffinaderijen Energievoorziening Handel, diensten en Overheid Verkeer en vervoer Consumenten Afvalverwijderingsbedrijven Waterketen

64 Target group agriculture

65

66 Target group industry

67

68 Target group refinaries

69 Target group energy supply

70 Target group trade, services and administration

71 Target group traffic

72 Target group consumers

73 Target group disposal services

74 Waterproblems

75 Water chain

76 Target groups and actors

77 Environmental themes as agenda

78

79 Ehrlich en Speth D=BxWxM x1/2x2x5x1/20

80 Deminishing environmental loss

81 Increasing environmental profit

82 Propositions A.Er zijn geen andere ecologische problemen dan de aantasting van mondiale biodiversiteit of menselijke gezondheid. B.Uitputting van grondstoffen (waaronder fossiele brandstoffen) is geen ecologisch, maar een industriëel probleem. Wat uitgeput raakt is kwaliteit. C.Er is ook op de zeer lange termijn genoeg energie. D.Bouwen heeft ecologisch meer positieve dan negatieve effecten. E.De milieudruk per eenheid van welvaart moet tot 5% van het huidige niveau dalen. F.Er wordt in de bouw nooit meer dan 80% gehaald zolang de positieve effecten niet geoptimaliseerd worden. G.Eenzijdige nadruk op besparing blokkeert het ontwerpend denken over oplossingen.


Download ppt "Environmental data > education Prof.dr.ir. Taeke M. de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google