De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Global Change” in het Wageningse Onderwijs Carolien Kroeze Johan Feenstra.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Global Change” in het Wageningse Onderwijs Carolien Kroeze Johan Feenstra."— Transcript van de presentatie:

1 “Global Change” in het Wageningse Onderwijs Carolien Kroeze Johan Feenstra

2 Global Change in het Wageningse Onderwijs •BSc / Msc programma’s •PhD programma’s •Overig

3 BSc / MSc Programma’s Stand van zaken •Onderwijsprogramma’s zijn in ontwikkeling •Globale opzet: –BSc: drie jaar (laatste jaar specialisatie) –MSc: twee jaar (specialisatie, major) •Huidige programma’s zijn opgestart in 2000/2001 (tweede jaar loopt nu) •De vakken zijn ontwikkeld t/m het tweede jaar •Het vakkenaanbod voor het derde (BSc) jaar staat vast, maar veel vakken moeten nog ingevuld ontwikkeld worden •De MSc programma’s (4e en 5e jaar) zijn op hoofdlijnen ingevuld •Momenteel lopen ook oude programma’s (studenten gestart voor 2000)

4 BSc Programma’s 2002/2003 Er zijn 15 Opleidingen •Bedrijfs- en consumentenwetenschappen •Biologie •Biologische productwetenschappen •Biotechnologie •Bos- en natuurbeheer • Bodem, Water, Atmosfeer •Dierwetenschappen •Internationale ontwikkelingsstudies •Landinrichting •Levensmiddelentechnologie • Milieukunde •Moleculaire wetenschappen •Plantewetenschappen •Agrotechnologie •Voeding en gezondheid

5 MSc Program Environmental Sciences Specialisation Environmental Quality •Major Environmental Systems Analysis •Major Aquatic Ecology and Water Quality •Major Soil Quality •Major Meteorology and Air Quality Specialisation Environmental Health •Major Toxicology •Major Epidemiology Specialisation Environmental Policy •Major Environmental Policy •Major Environmental Economics Specialisation Environmental Technology •Major Environmental Technology

6 Global Change in BSc programma’s Opleiding Milieukunde/ Bodem, Water, Atmosfeer •BSc eerste jaar: –Inleiding Atmosfeer (stralingsbalans, broeikaseffect) –Mens en Milieu •BSc tweede jaar: –Air Quality (stralingsbalans, broeikaseffect, modellen en scenario’s) –Environmental Systems Analysis (IA modellen) •BSc derde jaar: –bachelor afsluiting ?? •Overige –Inleiding betawetenschappen –Plant, Dier, Mens, Milieu –Milieubeleidsindicatoren –etc.

7 Global Change: BSc/MSc vak uit oude curriculum Vak: Broeikaseffect en klimaatveranderingen (H250-208) •capita selecte: niet verplicht; vrije keuze voor studenten •eenmaal per twee jaar gegeven •goed gewaardeerd en goed bezocht vak (> 50 studenten) •Inhoud: oorzaken, effecten en oplossingen van klimaatverandering •Serie lezingen door gastsprekers, werkstuk •Vak wordt dit jaar voor het laatst gegeven; het is niet opgenomen in de nieuwe onderwijsprogramma’s

8 Global Change in SENSE PhD courses 2001/2002 A COMPULSORY SENSE COURSES • A1 Environmental Research in Context (2 credits) •A2 Research Context Activity (4 credits) Individual PhD planning B INTEGRATING CORE COURSES •B5 Environmental Chemistry and Ecological Risk Assessment of Micropollutants (2 credits) October 2002-March 2003 (ten meetings, dates to be announced) •B6 Interaction between Element Cycles and Ecosystems (2 credits) • B7 Human dimensions of Global Environmental Change (2 credits) •B8 Energy, Materials and Waste: The industrial transformation perspective (1 or 2 credits)

9 Other SENSE PhD courses 2001/2002 S OTHER SENSE COURSES •S01 Basic Statistics and Advanced Statistics (2 credits) •S02 Uncertainty Analysis (2 credits) •S10 Analytical Chemistry of Environmental Micropollutants (2 credits) •S11 QSARs for Environmental Contaminants (1 credit) •S12 Euro Summerschool: Use of the Biological Sulphur Cycle for Environmental Protection •S20 Applied Soil Ecology: from rhizosphere to landscape level (PE&RC) (1 credit) •S21 Community Ecotoxicology (1 credit) •S22 Dynamic Energy Budgets (4 credits) •S24 Theoretical Ecology / FE + SENSE (2-4 credits) •S25 Ecotoxicology ( 2 credits) •S26 Postgraduate Course on Soil and Plant Analysis and Data Handling •S30 International Course on Anaerobic Treatment of Industrial Wastewater •S31 Introduction to Environmental and Resource Economics for Non-Economists (2 credits) •S32 Environmental Policy Analysis: selected concepts, theories and methodologies (2 credits) •S33 Environmental Policy and Management (3 credits) •S34 Social Theory and the Environment. Introduction into Ecological Modernisation Theory

10 SENSE course B7 HUMAN DIMENSIONS OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE •Natuurwetenschappelijke en maatschappijwerenschappelijke aspecten van “global environmental change” •Het vak wordt gecoordineerd door WIMEK onderzoekers; colleges worden gegeven vanuit verschillende SENSE instituten •Colleges en werkstuk •Vak is bedoeld voor SENSE promovendi

11 Conclusies •BSc/MSc: Geen specifieke vakken over “global change” •SENSE PhD: 1 specifiek vak over “global change” •“Global change” komt in veel vakken aan de orde, maar meestal zijdelings of in een casus •Er is geen MSc specialisatie/major op het gebied van “global change”, maar het kan een belangrijk element worden van verschillende specialisaties in de MSc Milieukunde

12 Meer Global Change in onderwijs? Opties (afnemend ambitienivo) •MSc opleiding “Global Change” •Binnen bestaande opleidingen –specialisatie “Global Change” op BSc nivo –specialisatie “Global Change” op MSc nivo •Binnen bestaande specialisaties –een vak “Global Change” opnemen –een major “Global Change” opnemen •Binnen bestaande vakken / majors –meer aandacht voor “Global Change”


Download ppt "“Global Change” in het Wageningse Onderwijs Carolien Kroeze Johan Feenstra."

Verwante presentaties


Ads door Google