De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medmec04 les 1 Game of life.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medmec04 les 1 Game of life."— Transcript van de presentatie:

1 Medmec04 les 1 Game of life

2 Herfst – creatieve technieken
Winter – jezelf als ontwerper (identiteit) Lente – ontwerpen met anderen (cocreatie) Zomer – ontwerpen met jezelf en anderen in de wereld

3 Relevant feedbackformulier
Les Week Onderwerpen Voorbereiding voor volgende bijeenkomst 1 Inleiding module en werkwijze Inleiding opdracht 1 en 2 Bestuderen modulewijzer Maken opdracht 1 Starten opdracht 2 en 4 Werken in dummy, let op week 6! 2 Hoorcollege (verplicht) (Recensie schrijven voor bonuspunt, zie p. 11) Inleveren opdracht 1, uitgeprint Maken opdracht 2 (Student heeft het onderzoek naar games uitgebreid door games uit het verleden en uit andere culturen te beschrijvenen te analyseren en zo mogelijk maatschappelijke thema’s te achterhalen voor bonuspunt, zie p. 11) Werken in dummy 3 Presenteren en inleveren opdracht 2 Thema’s bespreken, teams vormen Inleiding opdracht 3 Ontwerp procedure/planning maken Werken aan opdracht 3 Bijhouden individuele procesverslag 4 Werken volgens planning aan opdracht 3 5 In de les het laten testen van je game, eerste versie 6 In de les het laten testen van je game, tweede versie Dummy inleveren! (Nut en meerwaarde aantonen van de dummy voor bonuspunt, zie p. 11) 7 Relevant feedbackformulier In de les het laten testen van je game, derde versie Opdracht 3 afronden Voorbereidingen treffen voor het spelen, feedbackformulieren bedenken 8 Voorbereidingen treffen voor het spelen, feedbackformulieren maken (Student heeft de vormgeving en uitwerking van het spel tot in detail verzorgd voor bonuspunt, zie p. 11) 9 Spel spelen Spel beoordelen Jouw spelbeoordeling verwerken in een conclusie Inleveren opdracht 3 FEEST!!! Opdracht 1, 2 en 4 ophalen

4 Relevant feedbackformulier
Les week Onderwerpen Voorbereiding voor volgende bijeenkomst 1 Inleiding module en werkwijze Inleiding opdracht 1 en 2 Bestuderen modulewijzer Maken opdracht 1 Starten opdracht 2 en 4 Werken in dummy, let op week 6! 2 Hoorcollege (verplicht) (Recensie schrijven voor bonuspunt, zie p. 11) Inleveren opdracht 1, uitgeprint Maken opdracht 2 (Student heeft het onderzoek naar games uitgebreid door games uit het verleden en uit andere culturen te beschrijvenen te analyseren en zo mogelijk maatschappelijke thema’s te achterhalen voor bonuspunt, zie p. 11) Werken in dummy 3 Presenteren en inleveren opdracht 2 Thema’s bespreken, teams vormen Inleiding opdracht 3 Ontwerp procedure/planning maken Werken aan opdracht 3 Bijhouden individuele procesverslag 4 Werken volgens planning aan opdracht 3 5 In de les het laten testen van je game, eerste 6 In de les het laten testen van je game, tweede versie Dummy inleveren! (Nut en meerwaarde aantonen van de dummy voor bonuspunt, zie p. 11) 7 Relevant feedbackformulier In de les het laten testen van je game, derde versie Opdracht 3 afronden Voorbereidingen treffen voor het spelen, feedbackformulieren bedenken 8 Voorbereidingen treffen voor het spelen, feedbackformulieren maken (Student heeft de vormgeving en uitwerking van het spel tot in detail verzorgd voor bonuspunt, zie p. 11) 9 Spel spelen Spel beoordelen Jouw spelbeoordeling verwerken in een conclusie Inleveren opdracht 3 FEEST!!! Opdracht 1, 2 en 4 ophalen

5 Agenda Lezen van de inleiding Lezen van de beoordelingsmatrix
- Opdrachten bespreken - Module zelf doornemen - Vragen? - Starten met opdracht 1

6 Opdracht 1 Vooronderzoek, individueel, essay schrijven: Hoe sta jij in de maatschappij?

7 Opdracht 1 Vooronderzoek, individueel, essay schrijven: Hoe sta jij in de maatschappij? Mindmap maken Essay schrijven Drie voordelen en drie nadelen noemen

8 Opdracht 2 Vooronderzoek, individueel, onderzoek en speel een game gedurende een week!

9 Opdracht 2 Vooronderzoek, individueel, onderzoek en speel een game gedurende een week! Visuele voorbeelden van meaningful play Hoe is het spel verloop? Wie behoord tot de doelgroep?

10 Opdracht 3 Het spel, groepsopdracht

11 Opdracht 3 Het spel, groepsopdracht Het spel De spelregels
Een procesmap: Planning, takenlijst, urenverantwoording, onderzoek, aangepaste feedbackformulier, evaluatie en conclusies

12 Opdracht 4 Dummy

13 Opdracht 4 Dummy Kwantiteit Minimaal 30 items
Kwaliteit De dummy geeft blijk van een kritische blik met inhoudelijk commentaar. Diversiteit Minimaal vijf verschillende soorten bronnen zijn aangesproken over minimaal vier verschillende onderwerpen. Originaliteit Specifieke, persoonlijke, vakgerelateerde interesses zijn aanwezig. Er is sprake van verrassende vondsten die een ander niet heeft.

14 Opdracht 1 Hoe sta jij in de wereld?
Welke maatschappelijke thema’s vind jij belangrijk? Wat is jouw visie op de maatschappij? Wat heeft de maatschappij nu en over vijf tot tien jaar nodig en wat draagt bij aan een betere maatschappij? Maak een mindmap met minimaal tien maatschappelijke thema’s waar je een duidelijke persoonlijke mening over hebt. Wat zou jij veranderen/verbeteren in de wereld? Ga in op een maatschappelijk thema en geef aan hoe jij dit verbeterd wil zien binnen vijf tot tien jaar. Schrijf een essay van ongeveer 500 woorden waarin je het thema analyseert. Geef ten minste drie voordelen en drie nadelen van jouw verbetering/oplossing. (Zie modulewijzer)

15 Opdracht 2 onderzoek een game
Kies een maatschappelijk thema uit je mindmap. Je gaat op zoek naar een game waarin jouw maatschappelijk thema naar voren komt. Dit spel/deze game ga je een week lang spelen. Je bevindingen en indrukken van het spel noteer je. Maak regelmatig een foto/screenshot van de game. Ook ga je het spel analyseren aan de hand van de volgende drie vragen: - Waar zit de meaningful play in het spel? (Geef visuele voorbeelden) - Hoe is het spel verloop? (Geef visuele voorbeelden waar mogelijk) - Wie behoord tot de doelgroep? (Vermeld de bron om aan te geven hoe je aan de informatie komt) Geef uitgebreide antwoorden, je mag natuurlijk de andere factoren benoemen die specifiek voor jouw game zijn. Presenteer je bevindingen in een powerpoint: welke game heb je gespeeld, hoe is dit je vergaan en geef jou uitgebreide analyse.

16 Opdracht 3, het spel, groepsopdracht, product realiseren Ontwikkel een spel rond een centraal thema met een maatschappelijk karakter. 1 Het spel heeft een informatief, educatief of preventief karakter. 2 Het spel wordt gespeeld in de openbare ruimte. 3 Bij het spel maak je gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals internet, mobiele telefonie, gps enz. 4 Het spel dient met drie tot vier mensen gespeeld te worden. 5 De spelduur ligt tussen 40 en 80 minuten. 6 Je doet onderzoek naar spellen, het gekozen thema en het karakter van het spel waarin ideeën, inspiratie en schetsen zijn vastgelegd. 7 Beschrijf de doelgroep, de doelstelling en de regels om het spel te spelen. De spelregels zijn eenduidig. De spelregels (inhoud en vorm) zijn onderdeel van de opdracht en de oplevering. Dus besteed aandacht aan de vormgeving. 8 Het spel is aantrekkelijk en inspirerend om te spelen. Het spel nodigt uit tot spelen en je wordt op ideeën gebracht over het centrale thema en hoe je hier zelf mee om kunt gaan. 9 Je maakt een relevant feedbackformulier voor de spelers van jouw spel door specifieke vragen toe te voegen aan het standaard feedbackformulier. De link naar dit standaard feedbackformulier staat ook op de wiki.

17 Vervolg opdracht 3, het spel, groepsopdracht, product realiseren
10 Laat het spel spelen door eerstejaars studenten uit een andere klas (week 8), ontvang en verwerk de feedback, eindig met conclusies. Beoordeel en evalueer individueel het spel in een verslag van ongeveer één A4. Voeg de procesmap toe met daarin de planning die in het begin is gemaakt met je team, een takenlijst, een urenverantwoording, het onderzoek, het aangepaste feedbackformulier, de evaluatie van het spel en de conclusies en eventueel TOPS en TIPS voor de werkwijze en de inhoud van de module. Het spel wordt gemaakt in groepjes van drie tot vier personen. Kies met je team op grond van jullie geformuleerde maatschappelijke thema’s uit opdracht 1 en 2 een centraal maatschappelijk thema voor het spel. Maak met je team een planning. In de planning komen de begrippen ideevorming, onderzoek, creatieve technieken toepassen, visie, concept en productvoorstel voor. Gebruik de informatie die in de lessen aan de orde komt.

18 Huiswerk voor volgende les
Maak opdracht 1 (volgende week inleveren) Werk in je dummy

19 Huiswerk voor les 3 Maak opdracht 2 (zorg dat je een interessante presentatie hebt over een game) Werk in je dummy


Download ppt "Medmec04 les 1 Game of life."

Verwante presentaties


Ads door Google