De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn
Regionale intervisie Vlaams-Brabant/Brussel Leuven, 22 februari 2013

2 H0 INHOUD Agenda Doel en samenstelling regionale intervisie
Voorstelling EMK organisaties Praktische opstart Concrete vragen Convenant Data en thema

3 H1 Regionale intervisie Doel en samenstelling

4 H1 Doel en samenstelling
systematische uitwisseling tussen organisaties onderling Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe regie) Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op trajectniveau) Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging) Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet crisisverblijf, …) Samenstelling 1 afgevaardigde per organisatie Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke, teamverantwoordelijke, jeugdrechter, consulent, …)

5 H2 Organisaties

6 LEUVEN BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT LEUVEN DE WISSEL MFC COMBO SPOREN MONTE ROSA AMBER ALBA – DIENST ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING CIDAR – DE VUURVOGEL HUIZE LEVENSRUIMTE HUIZE LEVENSLUST HUIZE SINT-VINCENTIUS BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD MINOR-NDAKO TONUSO, CENTRUM VOOR JEUGDHULP

7 Ondersteunende begeleiding: 7
De Wissel Contextbegeleiding: 34 Cb ifv aut wonen: 1 Verblijf: 21 (1bis) Ondersteunende begeleiding: 7

8 De Wissel: afdelingen Centrum Molenmoes
Ondersteunende begeleiding: 7 (j-m, 12-18j) De Rotonda Contextbegeleiding: 28 (m, 14-18j) Cb aw: 1 Verblijf: 13 (1 bis, m, 14-18j) Ondersteunende begeleiding: 2 (m, 14-18j) De Switch Contextbegeleiding: 14 (m, 14-18j) Cb aw: 1 Verblijf: 12 (1 bis, m, 14-18j) Ondersteunende begeleiding: 2 (m, 14-18j)

9 MFC Combo Contextbegeleiding: 71 Cb aw: 6 Dagbegeleiding in groep: 22
Verblijf: 33 (j-m: j / j / j, (13 1bis, 14-18j))

10 MFC Combo: afdelingen Surdo Contextbegeleiding: 16 (j-m, 0-18j)
Unit Buken Contextbegeleiding: 22 (j-m, 0 -18j) Cb aw: 5 Verblijf: 20 (5 j-m, 0-12j / 15 j-m, 12-18j (10 1bis)) Dagbegeleiding: 2 (j-m, 6 -18j) Unit Leuven Contextbegeleiding: 20 (j-m, 0-18j) Cb aw: 1 Verblijf: 10 (7 j+m, 10-18j / 3 j+m, 12-18j (1bis)) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -16j) Unit Tienen Contextbegeleiding: 13 (j-m, 6-18j) Verblijf: 3 (j-m, 6-14j) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -14j)

11 Sporen Contextbegeleiding: 128 Cb ifv aut wonen: 6
Dagbegeleiding in groep: 9 Verblijf: 63 ( j / j (14 1bis, 14-18j)) Ondersteunende begeleiding: 1

12 Sporen: afdelingen CANO De Pas Contextbegeleiding: 12 (j, 14-18j)
Cb aw: 1 Verblijf: 4 (1bis, j, 14-18j) Ondersteunende begeleiding: 1 (j, 14-18j) DTL Contextbegeleiding: 32 (j-m, 0 -18j) Kinderdorp Contextbegeleiding: 29 (j-m, 0-18j) Cb aw: 2 Verblijf: 29 (j-m, 0-18j) MFC Contextbegeleiding: 55 (j-m, 0-18j) Cb aw: 3 Verblijf: 30 (10 j-m, 4-18j / 20 j 12-18j, m 14-18j (10 1bis)) Dagbegeleiding: 9 (j-m, j)

13 Verblijf: 40 (31 j-m, 0-18j, 9 j-m, 14-18j)
Monte Rosa Contextbegeleiding: 43 Cb ifv aut wonen: 5 Verblijf: 40 (31 j-m, 0-18j, 9 j-m, 14-18j)

14 Monte Rosa: afdelingen
DeNiZ en Denoek Contextbegeleiding: 26 (j-m, 0-18j) Verblijf: 24 (j-m, 0-18j) Monte Rosa Herent Contextbegeleiding: 11 (j-m, 14-18j) Verblijf: 10 (j-m, 14-18j) Studiowonen Slick 87 Contextbegeleiding: 11 (j-m, 17-18j) Cb aw: 5 Verblijf: 10 (j-m, 17-18j)

15 Amber Contextbegeleiding: 32 Cb ifv aut wonen: 24

16 Ondersteunende begeleiding: 10 (j-m, 12-18j)
Alba Ondersteunende begeleiding: 10 (j-m, 12-18j)

17 Ondersteunende begeleiding: 3 (j-m, 12-18j)
Cidar – De Vuurvogel Contextbegeleiding: 16 Ondersteunende begeleiding: 3 (j-m, 12-18j)

18 Verblijf: 42 (5, j-m, 0-12j / 37, j-m, 0-18j)
Huize Levensruimte Contextbegeleiding: 58 Cb ifv aut wonen: 3 Verblijf: 42 (5, j-m, 0-12j / 37, j-m, 0-18j)

19 Huize Levenslust Contextbegeleiding: 14 Cb ifv aut wonen: 1
Verblijf: 12 (j-m, 0-18j)

20 Huize Sint-Vincentius
Contextbegeleiding: 154 Cb ifv aut wonen: 8 Dagbegeleiding in groep: 30 Verblijf: 100 ( j / j (10 1bis) Opmerking: Limburg + Vlaams-Brabant

21 Huize Sint-Vincentius: afdelingen
Thuisbegeleidingsdienst Oost-Brabant Contextbegeleiding: 24 Transit Contextbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j) Meander Opm: deels Limburg / Vl-Brabant (CWL Limburg) Contextbegeleiding: 92 (j-m, 0-18j) Cb aw: 8 Verblijf: 92 (52 j-m, 0-18j / 40j 12-18j, m ) Raat ‘t Spant Contextbegeleiding: 10 (m, 12-18j) Contextbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j) Verblijf: 10 (m, 1bis) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)

22 Verblijf: 60 (22 j-m, 0-12j / 38 j-m, 12-18j (1bis))
Minor-Ndako Contextbegeleiding: 76 Cb aw: 18 Verblijf: 60 (22 j-m, 0-12j / 38 j-m, 12-18j (1bis))

23 Minor-Ndako: afdelingen
Thuisbegeleiding Contextbegeleiding: 38 Ambulant Contextbegeleiding: 38 Cb aw: 18 Koala Verblijf: 9 (j-m, 0-12j) Benjamin Verblijf: 13 (j-m, 0-12j) Minor/Major Verblijf: 19 (j-m, 1bis) Juna Verblijf: 19 (j-m, 1bis)

24 Minor-Ndako: afdelingen
Contextbegeleiding: 76 Cb aw: 18 Verblijf: 60 (22 j-m, 0-12j / 38 j-m, 12-18j (1bis))

25 Tonuso, centrum voor Jeugdhulp
Contextbegeleiding: 139 Cb aw: 16 Dagbegeleiding in groep: 30 (j-m 6-18j) Verblijf: 42 (28 j-m 6-18j / 14 j-m 14-18j (1bis))

26 Tonuso: afdelingen Kom-aid Contextbegeleiding: 58 Cb aw: 6
Verblijf: 21 (10 j-m, 6-18j / j (1bis)) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j) Magn-aid Contextbegeleiding: 30 Cb aw: 4 Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j) Plan-aid Contextbegeleiding: 51 Cb aw: 6 Verblijf: 21 (18 j-m, 6-18j/ 3 j-m, 14-18j(1bis) Dagbegeleiding: 10 (j-m, 6 -18j)

27 H3 Praktische Opstart

28 EMK in kernwoorden Geen erkenningscategorieën meer, maar een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die modules aanbiedt Cliënttraject centraal: organisatie past aanbod aan in functie van wijzigende nood in traject Verwijzende instantie bepaalt de bandbreedte waarmee een jongere in een organisatie instroomt: welke modules ingezet kunnen worden zonder dat de beschikking wijzigt Bij wijziging bandbreedte: nieuwe beschikking Modules vanuit één organisatie (uitz: ondersteunende begeleiding) (IJH: ruimer)

29 Cliënttraject binnen EMK
Samengesteld op basis van modules Minimaal: contextbegeleiding Modules = 6 maanden minimaal 6-maandelijkse evaluatie (beschikkingen kunnen langer lopen, cf. vroeger) Versterkte regie en constante vraagverheldering Belang van driehoek cliënt – organisatie – verwijzende instantie: wijzigingen in trajecten gebeuren in overleg vanuit de driehoek. Verwijzende instantie heeft hier een bijzonder mandaat in vanuit bewaker maatschappelijke noodzaak en veiligheid.

30 Praktische Opstart - Toewijzing
maatregelen Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een bandbreedte met één of meerdere modules (maar geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer) Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer modules (uitz: MOF) Één mobiele maatregel (met enkel module ‘contextbegeleiding’) per gezin (cf. bezetting) (optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’) Voortgezette maatregelen: cf. vandaag

31 Toewijzing Maatregelen: modules
De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en kunnen afzonderlijk ingezet worden. De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds gecombineerd worden met de module ‘contextbegeleiding’ De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet gecombineerd worden voor één minderjarige. De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd worden.

32 + voortgezette maatregelen
Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJ JRB POS JRB MOF BXL Ord Art 69 2° Art 38 §1, 3° Art 37 §2, 7° Art 10 §1, 3° CB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/cb aw Art 69 4° Art 38 §1, 5° Art 10 §1, 5° DB Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 10 §1, 10° V OVBJ met verblijf/cb aw Art 69 5° Art 38 §1, 6° Art 10 §1, 6° cb aw Art 69 3° Art 38 §1, 4° Art 37 §2, 4° Art 10 §1, 4° + voortgezette maatregelen

33 Toewijzing Beschikking:
Voorbeeld 1: jongere moet residentieel worden geplaatst in Tonuso, centrum voor Jeugdhulp ‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg Tonuso, centurm voor Jeugdhulp, adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding, verblijf en crisisverblijf, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’ Voorbeeld 2: jongere moet mobiel worden begeleid, maar de mogelijkheid van crisisverblijf wordt ingeschat: ‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg Tonuso, centrum voor Jeugdhulp, adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’

34 Toewijzing als een module definitief wordt uitgeschakeld, verandert de bandbreedte Bijvoorbeeld: jongere zit in verblijf + contextbegeleiding in Huize Levensruimte. Cliënttraject evolueert zodanig dat na afbouw van verblijfsdagen de minderjarige volledig in de context kan verblijven. Toch wordt de mogelijkheid van crisisopvang voorzien als back-up  nieuwe beschikking waarbij de bandbreedte verandert van ‘contextbegeleiding + verblijf + crisisverblijf’ naar ‘contextbegeleiding + crisisverblijf’.  geen verrekening kinderbijslag meer. Als een module moet worden ingeschakeld die niet in de bandbreedte staat, nieuwe beschikking nodig Bijvoorbeeld: jongere schakelt van verblijf + contextbegeleiding naar dagbegeleiding + contextbegeleiding  nieuwe bandbreedte = nieuwe beschikking

35 Registratie in DOMINO:
Toewijzing Registratie in DOMINO: Artikelnummers zoals voorheen Begin- en einddatum beschikking Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader (EMK)’ Voorziening: naam organisatie Type: OVBJ met verblijf/cb aw OVBJ zonder verblijf/cb aw KINDERBIJSLAG! Bijzondere mededelingen: modules benoemen Extra: crisisverblijf niet in bandbreedte (in Domino: ‘time-out’)

36 Centrale Wachtlijst Op niveau van modules (instroom)
Wachtlijst contextbegeleiding Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen Wachtlijst ondersteunende begeleiding  Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…  Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende cb,…)  Belang van transparantie!

37 Samenvatting toewijzing
Indicatiestelling i.t.v. modules Op wachtlijst (i.t.v. modules) Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg x, (ev. afdeling),… binnen een bandbreedte met de modules x, y, z Registratie in Domino Opstart hulpverleningstraject Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking

38 H4 Concrete vragen CWB Samenstelling bandbreedte (CBJ – JRB)
Ondersteunende begeleiding: combineerbaarheid Rechtstreeks instroom cb in afgebouwde residentie Convenant (werkingsgebied – innovatie) Afwijkingen (overtal, leeftijd)

39 H5 Convenant

40 Praktische opstart Erkenningsbesluit
Convenant (werkingsgebied – innovatie)

41 H6 Data en thema


Download ppt "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google