De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 9 DECEMBER 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 9 DECEMBER 2013"— Transcript van de presentatie:

1 KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 9 DECEMBER 2013
. KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 9 DECEMBER 2013

2 PROGRAMMA AFRONDING SEMESTER 1 Rick Vermin SEMESTER 2 Jaap Rothuizen
KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Aukje Molenaar & Suzanne van Nimwegen STUDEREN IN HET BUITENLAND Opleidingscoördinator

3 AFRONDING SEMESTER I DECEMBER & JANUARI
Donderdag 12 dec: Deeltoets Recht Toekomstperspectief voor de samenleving Woensdag 18 dec: Laatste deeltoets Toekomstperspectief voor de samenleving Vrijdag 20 dec: Tentamen Analyse IPCC rapport Donderdag 19 dec: Tentamen Toekomstperspectief voor de aarde Zondag 15 dec 23:59: Deadline voor het paper van TUIO Woensdag 11 december Deadline inleveren formulier Energiestransities Vrijdag 13 december Deadline betalen Energietransities excursie Dinsdag 7 t/m donderdag 9 januari: Energietransities excursie Kijk altijd op voor het actuele rooster

4 HERKANSINGEN Houd rekening met herkansingen tijdens planning vakantie!
Check in datanose/ rooster.uva.nl (onder voorbehoud!) Onvoldoende eindcijfer  automatisch ingeschreven Semester II: Blok 1 – begin blok 3 Blok 2 – begin blok 4 Blok 3 – begin blok 5 Blok 4 – begin blok 6 Blok 5&6 – begin-half juli Houd rekening met herkansingen tijdens planning vakantie! Jasper

5 VAK AANMELDING SEMESTER II
Aanmelden voor vakken doe je vanaf nu zelf via de studiegids / studieplanner: Deadline FNWI en dus FPS: dinsdag 7 jan (17.00) Keuzevakken buiten FNWI? Mogelijk andere deadlines: Zoek op studiegidsnummer! Leeg je winkelwagentje, niet daarin houden. Pas ingeschreven na bevestigingsmail. Niet gehad en niet in winkelwagentje? Contact secretariaat.

6 Programma Future Planet Studies Jaar 1 – Semester 2

7 Semester 2: Kwaliteit van Leven
Wat is de invloed van ecosystemen op het menselijk welzijn? Wat is de menselijke invloed op kwaliteit van ecosystemen? Hoe kunnen we een duurzame toekomst garanderen op basis van een gezonde relatie tussen de mens en ecosystemen?

8 Gamma: Economie in perspectief
Kritische benadering van het economisch systeem Breder begrip van economie van welvaart naar welzijn Met mogelijkheden om negatieve effecten te integreren naar ‘internalisatie’ Van externalities

9 Bèta: Natuurrampen en toekomstbedreigingen

10 Bèta + gamma: Kwaliteit van Leven & Duurzame Dynamiek
Gebrek aan institutioneel vermogen, kennis en/of financiële mogelijkheden. Verschillende actoren, conflicterende belangen en perspectieven. Kwaliteit van leven waarborgen voor toekomstige generaties: de kern van duurzame ontwikkeling!

11 TWEEDE EN DERDE JAAR Future Planet Studies vakken: Food & Water
Majorvakken (studieplan major) Keuzevakken/minor Buitenland VERVANGEN! Extra keuzevakken in overleg met ons. Keuzeruimte binnen 180 goedkeuring vereist.

12 2e en 3e jaar curriculum

13 Ingangseisen major Minimaal 48 EC op 1 augustus Check!

14 Ecologie en Evolutie (bèta profiel en Biologie op VWO)
Majoren Aardwetenschappen Bedrijfskunde Economie Ecologie en Evolutie (bèta profiel en Biologie op VWO) Kunstmatige intelligentie Planologie Rechten Sociale geografie Zie profielkeuze en website student.uva! Met voorbeeld

15 Majorsite: www.student.uva.nl

16 Deadline majorkeuze: maandag 1 mei 2014 MAJORKEUZE TRAJECT
Majorinformatie  student.uva.nl (vb studieplan) Meelooplijst ( ouderejaars) Majormarkt januari Majorworkshop maart/april Majorspeeddate SVBG maart/april Deadline majorkeuze: maandag 1 mei 2014 Aanvullen

17 (EXTRA) KEUZEVAKKEN? Digitale studiegids UvA (studiegids.uva.nl)
IIS Colleges: Interdisciplinaire collegereeksen (Interdisciplinaire) MINOREN Studeren in het buitenland Honoursonderwijs Andere universiteiten Meer informatie en aanmelding, zie: Suzanne Minor en keuzevak kan ook aan andere faculteit, check inschrijfprocedure en –periode en ingangseisen via studiegids. Check goed: Aanmelden voor minor en apart voor cursussen vd minor! IIS colleges (interdisciplinair keuzeonderwijs van IIS): reguliere inschrijfperiode FNWI (11/11 – 07/01) IIS minoren: Inlichtingenstudies, Rechten van het kind, FPS: Food (vol), Water (vol).

18 HONOURSPROGRAMMA Meer uit je studie halen? Horizon verbreden?
Semester 2: Masters of Suspicion The Crisis of Europe Big History Suzanne 3 vakken voor 1e jaars te volgen in semester 2 Aanmelden voor programma EN aanmelden voor vak Voorwaarden: Alle vakken 1e semester gehaald, gemiddeld 7.5. Als je nog niet alle cijfers binnen hebt wordt gemiddelde berekend over wel geregistreerde cijfers.

19 AANMELDEN? Try out class 4 december
Ingangseisen 7,5 gemiddeld, nominaal studeren Verschillend per major Inhoudelijk coördinator: Machiel Keestra Vakaanmelding 5-9 december via formulier Aanmelden voor het honoursprogramma: stuur een mail Voorwaarden student: Gemiddeld 7,5 en bachelor binnen 3 jaar > wordt 4 Voorwaarden programma: Honoursprogramma van minimaal 30 EC bovenop 180 EC bachelor Min. 2 interdisciplinaire honoursmodules Min. 1 disciplinaire honoursmodule Bachelorthesis uitbreiden met 6 EC Reflectieverslag Info op student.uva.nl > A-Z > Honoursprogramma IIS

20 VRAGEN ? Jessica

21 Studeren in het buitenland

22 Studeren in het buitenland – Waarom?
Academische uitdaging (expertise en verbreding)

23 Studeren in het buitenland – Waarom?
Academische uitdaging (expertise en verbreding) Internationale ervaring

24 Studeren in het buitenland – Waarom?
Academische uitdaging (expertise en verbreding) Internationale ervaring Persoonlijke ontwikkeling

25 IStuderen in het buitenland – Waarom?
Academische uitdaging (expertise en verbreding) Internationale ervaring Persoonlijke ontwikkeling Leuke ervaring

26 Studeren in het buitenland – Waarom?
Academische uitdaging (expertise en verbreding) Internationale ervaring Persoonlijke ontwikkeling Leuke ervaring Kans!

27 Studeren in het buitenland – Een paar dagen, een paar maanden
Mogelijkheden: Uitwisseling via Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) Uitwisseling via major (Uitgebreid) veldwerk Summercourse Researchproject (binnen major)

28 Studeren in het buitenland – dagen/weken
Veldwerk Onderdeel van je major Bij Aardwetenschappen Luxemburg en Spanje, bij sociale geografie China

29 Studeren in het buitenland – paar weken
Research project Aansluiting bij major Inventariseren bij major wat de eisen zijn Contact via studieadviseur/docenten major

30 Studeren in het buitenland – paar weken
Summercourse Aansluiting bij major of vrije keuze Vaak drie tot zes weken Dossier inleveren bij BIS Deadline half maart

31 Studeren in het buitenland – een semester
Uitwisseling via BIS Keuzevrijheid Buiten Europa Deadline inleveren dossier BIS: 15 januari 2014 Contact via BIS

32 Studeren in het buitenland – een semester
Uitwisseling via major Aansluiting bij major Veelal binnen Europa Deadline inleveren dossier 1 maart 2014 Contact via international office major

33 Studeren in het buitenland - Aandachtspunten
Begin op tijd!!! Denk goed na over de vakken die je wilt gaan doen en de plaats daarvan binnen je programma Laat je vakken vantevoren goedkeuren door de examencommissie van je major of Future Planet Studies (bij keuzeruimte)

34 Studeren in het buitenland – Meer informatie
Facultaire contactpersoon internationalisering Voorlichting van BIS en faculteiten

35 Studeren in het buitenland
Hulp van het IIS? Inpassing studieprogramma Doorverwijzen Algemene informatie en vragen Tips en tricks voor je dossier Maar vooral veel zelf doen!!!

36 VRAGEN ?


Download ppt "KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 9 DECEMBER 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google