De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring
Postbus 9034 6800 ES ARNHEM

2 Te behandelen onderwerpen
Achtergronden Dosimetrische grootheden TL-dosimetrie Kwaliteitsborging Dosisregistratie

3 Waarom persoonsdosimetrie
Demonstratie goede werkwijzen Implementatie adequate beschermingsmaatregelen Evaluatie van werkmethoden Beperking risico’s ALARA-doelstellingen Wettelijke basis – Besluit stralingsbescherming – Persoonlijk controlemiddel – Dosislimieten

4 Soorten persoonsdosimetrie
Operationele dosimetrie Wettelijke dosimetrie Art. 8 Besluit stralingsbescherming Lichaamsdosismeters Extremiteitendosismeters – ledematen – ogen – vingers

5 Dosimetrische grootheden
Effectieve dosis gerelateerd aan het risico Effectieve dosis niet meetbaar Operationele grootheden – HP(10) – HP(0.07) – HP(3)

6 HP(0.07) en HP(10) als schatters voor HT-huid en effectieve dosis
ICRU 57 AP

7 Bèta fotonen dosismeter
Informatie op etiket Naam gebruiker Abonnee A=fotonen B=bèta-fotonen D=neutronen, bèta-fotonen Periodeduur Jaar Periodenummer Volgnummer Fotonen dosismeter Bèta fotonen dosismeter TLD nummer

8 TL-dosismeter in onderdelen

9 Principe van thermoluminescentie
X of  h h TL Valentieband Geleidingsband Trap

10 De uitlezing

11 Eisen te stellen aan een dosimetrische dienst

12 Voorbeelden passieve dosismeters

13 Responskarakteristieken

14 Spectrale verdeling ziekenhuisomgeving

15 Responscurve NRG-TLD en
spectrum ziekenhuis Gemiddelde response in ziekenhuisveld 1.04 ± 15% 90%

16 Respons en standaardafwijking
QA-abonnement Respons en standaardafwijking

17 Gegevensstromen NDRIS

18 Verdeling personen en collectieve dosis
Alle toepassingen Excl. luchtvaart

19 Collectieve dosis per sector
>1 msv >6 mSv >20 mSv Dosis na correctie voor loodschort met 0.2 voor card. en vet.

20 Collectieve dosis per sector
>1 msv >6 mSv >20 mSv

21 Dosistempo op 10 km

22 Dosisverdeling luchtvaart


Download ppt "Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring"

Verwante presentaties


Ads door Google