De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RUG 16-11-2006 1 Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring Postbus 9034 6800 ES ARNHEM

Verwante presentaties


Presentatie over: "RUG 16-11-2006 1 Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring Postbus 9034 6800 ES ARNHEM"— Transcript van de presentatie:

1 RUG Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring Postbus ES ARNHEM

2 RUG Te behandelen onderwerpen qAchtergronden qDosimetrische grootheden qTL-dosimetrie qKwaliteitsborging qDosisregistratie

3 RUG Waarom persoonsdosimetrie qDemonstratie goede werkwijzen qImplementatie adequate beschermingsmaatregelen qEvaluatie van werkmethoden qBeperking risico’s qALARA-doelstellingen qWettelijke basis – Besluit stralingsbescherming – Persoonlijk controlemiddel – Dosislimieten

4 RUG Soorten persoonsdosimetrie qOperationele dosimetrie qWettelijke dosimetrie Art. 8 Besluit stralingsbescherming qLichaamsdosismeters qExtremiteitendosismeters – ledematen – ogen – vingers

5 RUG Effectieve dosis gerelateerd aan het risico Effectieve dosis niet meetbaar Operationele grootheden H P (10) – H P (10) H P (0.07) – H P (0.07) H P (3) – H P (3) Dosimetrische grootheden

6 RUG H P (0.07) en H P (10) als schatters voor H T -huid en effectieve dosis ICRU 57 AP

7 RUG Informatie op etiket Naam gebruiker Abonnee A=fotonenB=bèta-fotonenD=neutronen, bèta-fotonen bèta-fotonen Periodeduur Jaar Periodenummer Volgnummer Fotonen dosismeter Bèta fotonen dosismeter TLDnummer

8 RUG TL-dosismeter in onderdelen

9 RUG Principe van thermoluminescentie X of  h X of  h h TL Valentieband Geleidingsband Trap

10 RUG De uitlezing

11 RUG Eisen te stellen aan een dosimetrische dienst

12 RUG Voorbeelden passieve dosismeters

13 RUG Responskarakteristieken

14 RUG Spectrale verdeling ziekenhuisomgeving

15 RUG Responscurve NRG-TLD en spectrum ziekenhuis Gemiddelde response in ziekenhuisveld 1.04 ± 15% 90%

16 RUG QA-abonnement Respons en standaardafwijking

17 RUG Gegevensstromen NDRIS

18 RUG Verdeling personen en collectieve dosis Alle toepassingen Excl. luchtvaart

19 RUG Collectieve dosis per sector Dosis na correctie voor loodschort met 0.2 voor card. en vet. >1 msv >6 mSv >20 mSv

20 RUG Collectieve dosis per sector >1 msv >6 mSv >20 mSv

21 RUG Dosistempo op 10 km

22 RUG Dosisverdeling luchtvaart


Download ppt "RUG 16-11-2006 1 Persoonsdosimetrie Peter de Jong NRG/RE/Individual Monitoring Postbus 9034 6800 ES ARNHEM"

Verwante presentaties


Ads door Google