De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9: Implementatietechnieken voor logische programmeertalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9: Implementatietechnieken voor logische programmeertalen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9: Implementatietechnieken voor logische programmeertalen

2 WAM: Warren Abstract Machine Prolog Hardware Vertolker WAM HNT Assembler

3 Registers P Programmawijzer CP Vervolgwijzer E Huidige omgeving B Huidig terugzoekpunt A Top van de stapel TR Top van het pad H Top van de hoop HB Hoopterugzoekpunt ( H van B) S Structuurwijzer

4 Registers A 1 …A n Argumentregisters X 1 …X n Tijdelijke registers Y 1 …Y n Permanente registers

5 WAM Architectuur 1. De Stapel 4a. omgeving (cfr. stack frame) i.( Y 1 …Y n ) (cfr. locale veranderlijken) ii.Een wijzer naar decontinuatie (cfr. terugkeeradres) 4b. keuzepunt H, TR, B, CP, E, A 1..A n,

6 WAM Achitectuur 2. Hoop (heap) 3. Pad 4. Hulpstapel

7 Instructieklassen 1. get-instructies 2. put-instructies 3. unificatie-instructies 4. procedurale instructies 5. indexeringsinstructies

8 Feit zonder argumenten p. p/0:proceed P = CP

9 Twee feiten zonder argumenten p/0:try_me_else clause2, 0 proceed clause2:trust_me_else fail proceed p.

10 Een aantal feiten zonder argumenten p/0: try_me_else clause2, 0 proceed clause2: retry_me_else clause3 proceed clause3: retry_me_else clause4 proceed clause4: trust_me_else fail proceed p.

11 Een feit met een constante als argument p(a). p/1:get_constant a, A1 proceed

12 Twee feiten met constanten als argument p/1: switch_on_term Lv,Lc,fail,fail Lc: switch_on_constant 2, (a:const_a, b:const_b) Lv: try_me_else clause2, 1 const_a:get_constant a, A1 proceed clause2:trust_me_else fail const_b:get_constant b, A1 proceed p(a). p(b).

13 Verscheidene feiten met een constante als argument p/1:switch_on_term Lv,Lc,fail,fail Lc:switch_on_constant 3, (1:const_1,2:const_2,3:const_3) Lv:try_me_else clause2, 1 const_1:get_constant 1, A1 proceed clause2:retry_me_else clause3 const_2:get_constant 2, A1 proceed clause3:trust_me_else fail const_3:get_constant 3, A1 proceed p(1). p(2). p(3).

14 Feiten met gestructureerde argumenten p/1:switch_on_term Lv,fail,fail,Ls Ls:switch_on_structure 1,(f/1:label_f) label_f:try f1, 1 trust f2 Lv:try_me_else clause2, 1 f1:get_structure f/1, A1 unify_constant 1 proceed clause2:trust_me_else fail f2:get_structure f/1, A1 unify_constant 2 proceed p(f(1)). p(f(2)). f/1 1

15 Feiten met lijstargumenten p([1,2]). p([3,4]). p([1|[2|[]]]). p([3|[4|[]]]).

16 Feiten met lijstargumenten p/1:switch_on_term Lv, fail, Lli, fail Lli:try list1, 1 trust list2

17 Feiten met lijstargumenten Lv:try_me_else clause2, 1 list1:get_list A1 unify_constant 1 unify_variable X1 /* [2|[]] */ get_list X1 unify_constant 2 unify_nil proceed. 1. 2 []

18 Feiten met lijstargumenten clause2:trust_me_else fail list2:get_list A1 unify_constant 3 unify_variable X1 /* [4|[]] */ get_list X1 unify_constant 4 unify_nil proceed

19 Voorbeeld p/1:get_stucture f/2, A1 unify_variable X1 /*[1,Y]*/ unify_variable X2 /*k(l)*/ get_list X1 unify_constant 1 unify_variable X1 /*[Y|[]]*/ get_list X1 unify_void 1 unify_nil get_structure k/1, X2 /*k(l)*/ unify_constant l proceed p(f([1,Y],k(l))).

20 Feiten met veranderlijken als argumenten p/1:try_me_else clause2, 1 proceed clause2:trust_me_else fail proceed p(X). p(Y).

21 p/1:switch_on_term Lv,Lc,Lli,Ls Ls:switch_on_structure 1, (f/1:label_f) label_f:try struct_f1, 1 trust struct_f2 Lc:switch_on_constant 2, (a:label_a, 2:label_2) Lv:try_me_else clause2, 1 label_a:get_constant a, A1 proceed clause2:retry_me_else clause3 label_2:get_constant 2, A1 proceed p(a). p(2). p([a]). p(f(1)). p(f(2)). Gemengde argumenttypes

22 clause3:retry_me_else clause4 Lli:get_list A1 unify_constant a unify_nil proceed clause4:retry_me_else clause5 struct_f1:get_structure f/1, A1 unify_constant 1 proceed clause5:trust_me_else fail struct_f2:get_structure f/1, A1 unify_constant 2 proceed p(a). p(2). p([a]). p(f(1)). p(f(2)). Gemengde argumenttypes

23 veranderlijken als argumenten p/1:try_me_else block2, 1 switch_on_term Lv, Lc, fail, fail Lc:switch_on_constant 2, (1: label_1, 2: label_2). Lv:try_me_else clause2, 1 label_1:get_constant 1, A1 proceed clause2:trust_me_else fail label_2:get_constant 2, A1 proceed block2:retry_me_else block3 proceed block3:retry_me_else block4 proceed block4:trust_me_else fail get_constant a, A1 proceed p(1). p(2). p(X). p(Y). p(a).

24 Compilatie van regels P(…) :- Q(…). wordt gecompileerd tot verwerk de argumenten van P zet de argumenten voor Qklaar roep Q op

25 Voorbeeld element/2:get_list A2 unify_void 1 unify_variable A2 execute element/2 Staartoproep element(X,[Y|Z]) :- element(X,Z).

26 Voorbeeld p(X,Y) :- q(X,Y). p/2:execute q/2

27 Voorbeeld p(X,Y) :- q(Y,X). p/2:get_variable X3,A1 put_value A2,A1 put_value X3,A2 execute q/2

28 complex doel in het antecedens main :- p(f([1,Y],k(l))). main/0:put_list X1 /*[_|_]*/ unify_void 1 /*[Y|_]*/ unify_nil /*[Y|[]]*/ put_list X2 /*[_|_]*/ unify_constant 1 /*[1|_]*/ unify_value X1 /*[1|[Y|[]]]*/ put_structure k/1,X3 /*k(_)*/ unify_constant l /*k(l)*/ put_structure f/2,A1 /*f(_,_)*/ unify_value X2 /*f([1|Y|[]]],_)*/ unify_value X3 /*f([1|Y|[]]],k(l))*/ execute p/1

29 Regel met verscheidene doelen in het antecedens P :- Q, R, S. allocate verwerk de argumenten P zet de argumenten van Q klaar call Q, M zet de argumenten van R klaar call R, M1 zet de argumenten van S klaar deallocate execute S

30 Voorbeeld p(X,Y):- q1(X), q2(Y), q3(X,Y). p/2:allocate get_variable Y1,A1 get_variable Y2,A2 call q1/1, 2 put_value Y2,A1 call q2/1, 2 put_value Y1,A1 put_value Y2,A2 deallocate execute q3/2

31 Alternatieve implementatiemethoden 1. Op het Prologniveau 2. Op het WAM niveau 3. Op het niveau van codegeneratie 4. Op het hardwareniveau

32 Op het Prologniveau 1. Abstracte interpretatie 2. Binarisatie

33 Binarisatie p(X,[X|Y]). p(X,[Y|Z]) :- q(Z), p(X,Z). q([_|_]). wordt vertaald naar p(X,[X|Y],C):- call(C). p(X,[Y|Z],C):- q(Z,p(X,Z,C)). q([_|_],C) :- call(C).

34 Uitvoering gebinariseerd programma p(2,[1,2,3],true) q([2,3],p(2,[2,3],true)) call(p(2,[2,3],true)) p(2,[2,3],true) call(true) true

35 Op het WAM-niveau  Samennemen van instructies unify_list = unify_variable + get_list qPrimitiever maken van instructies (afsplitsen van deref) qDataflowanalyse om typecontroles te vermijden

36 Op het niveau van codegeneratie qCompilatie naar assembler of naar C

37 Op het hardwareniveau qWAM-chips (LISP chips)

38 Prestatiemetingen qLIPS = aantal call en execute-instructies nrev([],[]). nrev([X|L],R) :- nrev(L,L1), append(L1,[X],R). append([],L,L). append([X|Xs],Ys,[X|Zs]) :- append(Xs,Ys,Zs).

39 Prestatiemetingen qLogische inferenties: n(0) = 1 n(L) = 1 + n(L-1) + a(L-1), L>0 a(0) = 1 a(L) = 1 + a(L-1), L > 0

40 Gesloten uitdrukking  Reductie van f (n) geeft

41 Resultaat

42 Accumulatorversie rev(L1,L2) :- rev(L1,[],L2). rev([],R,R). rev([X|L],A,R) :- rev(L,[X|A],R). n(L) = 2 + L

43 Naïef sorteeralgoritme permsort(L,R) :- perm(L,R), sorted(R). perm([],[]). perm([X|Xs],Zs) :- perm(Xs,Ys), insert(X,Ys,Zs).

44 Naïef sorteeralgoritme insert(X,Ys,[X|Ys]). insert(X,[Y|Ys],[Y|Zs]) :- insert(X,Ys,Zs). sorted([]). sorted([_]). sorted([X,Y|Z]) :- X= { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2173458/slides/slide_44.jpg", "name": "Naïef sorteeralgoritme insert(X,Ys,[X|Ys]).insert(X,[Y|Ys],[Y|Zs]) :- insert(X,Ys,Zs).", "description": "sorted([]). sorted([_]). sorted([X,Y|Z]) :- X=

45 straat([huis(1,N1,P1,D1,A1,C1), huis(2,N2,P2,D2,A2,C2), huis(3,N3,P3,D3,A3,C3), huis(4,N4,P4,D4,A4,C4), huis(5,N5,P5,D5,A5,C5)]). solve(X,Y) :- straat(Straat), voorwaarde(huis(_,english,red,_,_,_),Straat), voorwaarde(huis(_,spanish,_,_,dog,_),Straat), voorwaarde(huis(_,_,green,coffee,_,_),Straat), voorwaarde(huis(_,_,_,_,chicken,camel),Straat), voorwaarde(huis(_,ukraine,_,tea,_,_),Straat), voorwaarde(huis(N1,_,green,_,_,_),Straat), voorwaarde(huis(N2,_,white,_,_,_),Straat), buren(N1,N2), voorwaarde(huis(_,_,yellow,_,_,lord),Straat), voorwaarde(huis(3,_,_,milk,_,_),Straat),

46 voorwaarde(huis(1,norway,_,_,_,_),Straat), voorwaarde(huis(M1,_,_,_,_,marlboro),Straat), voorwaarde(huis(M2,_,_,_,fox,_),Straat), buren(M1,M2), voorwaarde(huis(K1,_,_,_,_,lord),Straat), voorwaarde(huis(K2,_,_,_,horse,_),Straat), buren(K1,K2), voorwaarde(huis(_,_,_,wine,_,hb),Straat), voorwaarde(huis(_,japanese,_,_,_,luckystrike),Straat), voorwaarde(huis(L1,norway,_,_,_,_),Straat), voorwaarde(huis(L2,_,blue,_,_,_),Straat), buren(L1,L2), voorwaarde(huis(_,X,_,water,_,_), Straat), voorwaarde(huis(_,Y,_,_,elefant,_), Straat). voorwaarde(X,[X|_]). voorwaarde(X,[_|L]) :- voorwaarde(X,L). buren(N1,N2) :- N1 is N2 + 1. buren(N1,N2) :- N2 is N1 + 1.

47 /******************************** BinProlog 3.00 Copyright (C) Paul Tarau, 1992-93 by FTP from: clement.info.umoncton.ca E-MAIL to : binprolog@info.umoncton.ca begin loading wam.bp......finished loading ?- [houses]. compiling(to(mem),houses.pl,...) compile_time(220) ?- solve(X,Y). X=norway, Y=japanese; X=norway, Y=japanese; no ***********************************/

48


Download ppt "Hoofdstuk 9: Implementatietechnieken voor logische programmeertalen."

Verwante presentaties


Ads door Google