De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 24/04/2014 UREG Certificate requests for hospitals NL sessie Kris VAN AKEN Project Manager eHealth platform eHealth platform April 24 th, 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 24/04/2014 UREG Certificate requests for hospitals NL sessie Kris VAN AKEN Project Manager eHealth platform eHealth platform April 24 th, 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 24/04/2014 UREG Certificate requests for hospitals NL sessie Kris VAN AKEN Project Manager eHealth platform eHealth platform April 24 th, 2014

2 2 24/04/2014 Certificaatproces - Agenda  Basisdienst digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heeft u nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling (ziekenhuis)  Installatie, gebruik, lifecycle

3 3 24/04/2014 Certificaatproces - Agenda  Basisdienst digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaatCriteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heeft u nodig om de certificaataanvraag te makenWat heeft u nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraagOnline toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling (ziekenhuis)  Installatie, gebruik, lifecycle

4 4 24/04/2014 Doel en functie basisdienst « eHealth Certificaten »  Functie van een digitaal certificaat Een certificaat is een digitaal bestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. Dit bestand wordt door een certificatieautoriteit (CA) uitgereikt en beheerd en certifieert het publieke deel van een sleutelpaar, waarvoor de eigenaar het private deel met een paswoord beschermt. Een certificaat dat door een certificatie authoriteit is uitgereikt is een elektronische bevestiging van identiteit en bevat informatie die gebruikt wordt om gegevens te beschermen of om een beveiligde netwerkverbinding te maken.  Doel in eHealth context  Doel in eHealth context: Zekere identificatie en authenticatie van zorgverlener om veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen systemen mogelijk te maken

5 5 24/04/2014 Doel en functie basisdienst « eHealth Certificaten »  Functie in eHealth context Identificatie & authenticatie van actors in de Belgische gezondheidssector Voor toegang tot eHealth basisdiensten via system-to-system verbinding (en niet via webtoepassing); voor gebruik basisdiensten en DTW in de vorm van webservices Authenticatiecertificaat wordt uitgebreid met een eHealth encryptie-sleutel  Software-integratoren (geen zorgverleners): Mogelijkheid om testcertificaten aan te vragen. Hiermee kunnen IT-medewerkers van software-integratoren die in de Belgische gezondheidssector actief zijn, de integratie van eHealth basisdiensten testen.  eHealth Integrated User and Access Management Na authenticatie met eHealth certificaat kan UAM op basis van toegangsregels al dan niet gebruikers authoriseren tot specifieke deelprocessen en gegevens. Scheiding application access / data access

6 6 24/04/2014 Certificate Manager genereert tevens encryptiesleutels  De encryptiesleutels (ETK) worden op basis van het eHealth- certificaat gegenereerd.  Het eHealth-certificaat wordt gebruikt telkens de webservices van het eHealth-platform worden aangeroepen.  Om het certificaat te verkrijgen, stelt het eHealth-platform een interface ter beschikking. Voor deze interface is een sterke authenticatie vereist (op basis van de eID van de aanvrager). Nadat de certificaataanvrager zijn certificaataanvraag automatisch heeft ingediend (ehcsr-bestand), ontvangt hij enkele dagen later, na validatie, het authenticatiecertificaat.  Met dit eHealth-certificaat kan hij vervolgens via dezelfde interface het bijbehorende encryptiecertificaat (ETK) aanmaken, dat hij nodig zal hebben wanneer hij de basisdienst voor end-to-end vercijfering zal gebruiken.

7 7 24/04/2014 Agenda  Basisdienst Digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heb ik nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling (ziekenhuis)  Installatie, gebruik, lifecycle

8 8 24/04/2014 Criteria voor het verkrijgen van eHealth-certificaten  Elke zorgverlener kan als entiteit de eHealth-certificaten gebruiken die voor de zorgverleners worden uitgereikt.  Het eHealth-authenticatiecertificaat certificeert de identiteit van hetzij natuurlijke personen, gekend in de authentieke bron “Kadaster van gezondheidsberoepen”, hetzij instellingen die actief zijn in de Belgische gezondheidssector.  Het is de taak van de verantwoordelijke van de instelling om een certificaat aan te vragen. Deze persoon moet geregistreerd zijn in de statuten als wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie.

9 9 24/04/2014 Type certificaataanvragen eHealth Portal  Beide certificaattypes volgen de wereldwijde standaard voor PKI voor single sign-on  Volgorde van de attributen (inhoud) wordt niet gegarandeerd (bepaald door de CA)

10 10 24/04/2014 Agenda  Basisdienst Digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heb ik nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling (ziekenhuis)  Installatie, gebruik, lifecycle

11 11 24/04/2014 Startpunt certificaataanvraag: eHealth Portal https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

12 12 24/04/2014 eHealth Portal : downloadsectie docu https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

13 13 24/04/2014 Acceptatie - Stap 1

14 14 24/04/2014 Acceptatie - Stap 1

15 15 24/04/2014 Acceptatie - Stap 1 : testgeval registreren  Testgeval ziekenhuis Link tussen zorginstelling NIHII ( RIZIV, INAMI ) en certificaatverantwoordelijkeSSIN ( INSZ, NISS )

16 16 24/04/2014 Acceptatie - Stap 2: Procuratie bevestiging https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

17 17 24/04/2014 Procuratieformulier + testgeval aan eHealth https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

18 18 24/04/2014 Procuratieformulier + testgeval aan eHealth bezorgen UREG : Registratie van de testgevallen wordt in globo voor alle deelnemende ziekenhuizen voorbereid. Zodra registratie gebeurd is ontvangt u bevestiging en kunt u overgaan tot de certificaataanvraag zelf (stap 3)  Validatie eHealth

19 19 24/04/2014 Acceptatie - Stap 3: Certificate Manager (ACC) https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

20 20 24/04/2014 Acceptatie - Stap 3: Certificate Manager (ACC) https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten

21 21 24/04/2014 Aanvraagproces in een notendop  De aanvraagprocedure voor een eHealth-certificaat bestaat grosso modo uit 3 fases: 1.In de eerste fase dient u de aanvraag in d.m.v. een applicatie beschikbaar op het eHealth portaal. 2.Validatie van de aanvraag. Het eHealth-platform controleert of u wel degelijk bent wie u beweert te zijn. Automatisch indien testgeval geregistreerd is. Anders manueel (deze fase kan enkele dagen duren). Het eHealth-platform verwittigt u per e-mail over de goedkeuring van uw aanvraag. 3.Nadat u de bevestiging (e-mail) heeft ontvangen, gebruikt u de applicatie om de aanvraag te vervolledigen 21 1.Aanvraag eHealth certificaat 2. e-mail notificatie authenticatiecertificaat voorhanden 3. Vervollediging aanvraag eHealth certificaat

22 22 24/04/2014 Wat heeft u nodig ?  Om de aanvraag te kunnen doen, moet uw PC beschikken over Een eID lezer De nodige middleware om eID te kunnen gebruiken http://eid.belgium.be/ Een recente versie van Java http://www.java.com/nl/download/  U moet ook volgende zaken bij de hand houden Uw identiteitskaart en de bijhorende PIN code Het RIZIV nummer of het KBO nummer (i.e. ondernemingsnummer) dat overeenkomt met uw instelling, praktijk of apotheek.  Indien u een probleem met de certificaat aanvraag ondervindt, gelieve het eHealth contactcenter te contacteren. https://www.ehealth.fgov.be/nl/contact De link naar dit contactcenter vindt u tevens in de certificaat aanvraag toepassing Telefonisch via 02 788 51 55 of via het online formulier

23 23 24/04/2014 Handleiding eHealth Certificate Manager  Toepassing loodst u door de stappen om de certificaataanvraag in te dienen.  Handleiding online

24 24 24/04/2014 Java webstart : lokale sleutelgeneratie  Dit proces wordt uitgevoerd met behulp van de eHealth Requestor utility. Dit is een Java webstart applicatie die Java versie 1.6 of hoger vereist.  Het is vereist dat deze software lokaal draait omwille van de lokale sleutel generatie, belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid van uw private sleutels.  Dit soort van lokaal uitgevoerde proces is van belang omdat het de enige manier is dat eHealth kan garanderen dat uw private authenticatiesleutel veilig is en niet gecompromitteerd.  U moet de private sleutel op uw lokale systeem genereren en moet u de private sleutel ten alle tijden veilig houden. Daarom is het belangrijk dat uw eigen systemen correct beveiligd zijn en als voldoende beschermd beschouwd kunnen worden voor het opslaan van persoonlijke sleutels voordat u start met dit proces.

25 25 24/04/2014 Agenda  Basisdienst Digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heb ik nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG Bevoegdheidsprincipe Acceptatie resp. Productie Productie : UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling (ziekenhuis)  Installatie, gebruik, lifecycle

26 26 24/04/2014 Certificaat namens ziekenhuis Proces dat een ziekenhuis moet doorlopen om een productiecertificaat te bekomen Wie uit het ziekenhuis kan een eHealth certificaat aanvragen Acceptatie resp. Productie

27 27 24/04/2014 Wie kan namens ziekenhuis certificaat aanvragen Productieomgeving  Bestuurder (juridische bevoegdheid namens ziekenhuis) Mag het ziekenhuis rechtsgeldig vertegenwoordigen Kan een volmacht namens het ziekenhuis verlenen. Nodige stavingsstukken (statuten, beslissing raad van bestuur,...) bijbrengen, die afdoende bevestigen dat de betrokkene rechtsgeldig een volmacht kan verlenen namens de instelling in kwestie.  Gevolmachtigde Via een volmachtformulier (bestuurder aan gevolmachtigde) Te downloaden via eHealth portaal - (support  basisdiensten  toegangsbeheer  certificaten  downloadsectie)

28 28 24/04/2014 Productieomgeving Online registratie via UMan  Registratie als certificate manager via eHealth User Management (UMAN) eHealth portal  Zorgverlener  Hoe krijgt u toegang tot eHP  Toegang krijgen  Kies type instelling : Ziekenhuis : RSZ of RSZ/PPO https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/comment-acceder-la-plate-forme-ehealth/toegang-krijgen  VTE : Verantwoordelijke Toegang Entiteit Rechtskundige bevoegdheid via statuten van de zorginstelling (entiteit) VTE duidt lokale beheerder (LB) aan  LB 2  LB 3 LB krijgt automatisch de rol “Certificate Manager” in UMan  Deze gevolmachtigde (lokale beheerder) namens het ziekenhuis zal nu bij de certificaataanvraag herkend worden al ‘certificaatbeheerder’  Opstarten eHealth Certificate Manager via eHealth portal https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten https://www.ehealth.fgov.be/nl/support/basisdiensten/ehealth-certificaten Support  basisdiensten  Toegangsbeheer  eHealth certificaten Start “eHealth Certificate Manager” (Zorgverlener = productie-certificaat) Gebruik NIHII-HOSPITAL als identifiertype voor de zorginstelling

29 29 24/04/2014 Productieomgeving ziekenhuizen - Stap 1  UMan namens ziekenhuis: registratie “certificaatbeheerder” (certificate manager) in UMan Reeds groot aantal ziekenhuizen hebben VTE in kader van eerste eHealth toepassing in UMan geregistreerd Het eHealth contactcenter kan u bevestigen of verantwoordelijke toegang entiteit (VTE) voor ziekenhuis in UMan gekend is Contactcenter : 02 788 51 55 Vermeld naam + RIZIV nummer van het ziekenhuis

30 30 24/04/2014 Productie Stap 2 : eHealth Certificate Manager

31 31 24/04/2014 Samengevat: Certificaat namens ziekenhuis  ACCEPTATIE Registratie testcase 3 stappen  PRODUCTIE Registratie VTE in UMan VTE  Lokale Beheerder voor de toepassing eHealth platform Certificate Manager Lokale beheerder lanceert aanvraag(toepassing)

32 32 24/04/2014 Agenda  Basisdienst Digitale certificaten : doel en eigenschappen Functie van een digitaal certificaat Functie in eHealth context  Type eHealth certificaten Criteria voor aanvraag van eHealth certificaat Onderscheid naar gebruik en omgeving (toepassing)  Hoe verloopt het aanvraagproces Wat heb ik nodig om de certificaataanvraag te maken Online toepassing voor eHealth certifcaat aanvraag  Concreet voor ziekenhuizen UREG UMAN + aanvraag certificaat zorginstelling ziekenhuis  Installatie, gebruik, lifecycle

33 33 24/04/2014 Lifecycle van een certificaat  Installatie Geen manipulaties met bestanden door gebruiker meer nodig(opzoeking bestand op PC, bestand per e-mail versturen, certificaatbestanden ontvangen per e-mail en deze opslaan op harde schijf) Certificaat wordt in achtergrond op PC geïnstalleerd Veiligheidsvoorschriften (supportpagina eHealth portaal)  Levensduur Geldigheidsperiode: nominaal1 jaar ACCEPTATIE 3 jaar PRODUCTIE + 3 maand renewalperiode Periode waarin vernieuwing toegelaten is: 3 maanden vóór vervaldatum Automatische herinneringen vanaf 3 maanden vóór vervaldatum Verantwoordelijkheid van de certificaathouder om certificaat te vernieuwen Vernieuwingsaanvraag  er wordt geen verlenging gedaan Belangrijk bij vernieuwing:Belangrijk bij vernieuwing: Achterwaartse compatibiliteit voor encryptie wordt niet gewaarborgd. Doordat encryptie voor “data in transit” is, wordt bij de implementatie van hernieuwing van certificaten en ETK’s een nieuw certificaat en ETK geleverd zonder garantie dat oude berichten met een nieuwe ETK kunnen ontcijferd worden.

34 34 24/04/2014 Ondersteuning eHealth portal (sectie support) Handleiding eHealth Certificate Manager UMAN eHealth contactcenter Tel. contactcenter : 02 788 51 55 Maandag tot vrijdag van 07:00 tot 20:00 vb.: Status certificaat-aanvraag


Download ppt "1 24/04/2014 UREG Certificate requests for hospitals NL sessie Kris VAN AKEN Project Manager eHealth platform eHealth platform April 24 th, 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google