De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2011 – 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2011 – 2012"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2011 – 2012
Els Martens & Carl Demeyere

2 Wetenschappelijke informatie
Bronnen van wetenschappelijke informatie ENCYCLOPEDIE Basisinformatie over uiteenlopende onderwerpen Bevat doorgaans een referentielijst naar verdere literatuur De lemma’s worden opgemaakt door vakspecialisten Ideaal instrument voor een eerste oriëntatie over het onderwerp VAKWOORDENBOEK Verklarend woordenboek voor vakterminologie Systematisch aangepakt Handig instrument bij een eerste oriëntatie over het onderwerp HANDBOEK Behandelt systematisch een bepaalde tak van de wetenschap Gebruik: uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp. DOCTORAAT Academische eindverhandeling Wordt openbaar verdedigd en besproken met vakspecialisten

3 Wetenschappelijke informatie
Bronnen van wetenschappelijke informatie ELEKTRONISCHE DATABANK Bevat de bibliografische referenties van artikelen die gepubliceerd zijn in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Kan naast de referenties (bibliografische databank) ook de full text van de artikelen bevatten (full text databank) Bepaalde databanken bevatten ook citatiegegevens. WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN Publiceert op systematische basis en periodiek de meest recente evoluties in het vakgebied. De wetenschappers communiceren via deze tijdschriften over de evoluties in het vakgebied. Kenmerken: systematische aanpak, duiding van de gebruikte methodologie en de resultaten en een referentielijst Gebruik: de meest recente publicaties in een vakgebied. INTERNET De meest recente informatie Opgelet! De informatie op het internet is niet “peer reviewed” en dus niet gecontroleerd op zijn wetenschappelijke waarde.

4 Wetenschappelijke informatiebronnen
Wanneer gebruik je welke informatiebron? Eerste oriëntatie over een onderwerp woordenboeken en encyclopedieën : voordeel correctie definitie snel zicht op essentiële aspecten synoniemen, vertalingen Uitgebreide informatie over een onderwerp Handboeken beste informatiebron, veel informatie meestal minder geschikt voor zeer recente informatie

5 Wetenschappelijke informatiebronnen
Specifieke informatie over een onderwerp doctoraat specifieke en gedetailleerde wet. info wet. artikel specifieke en gedetailleerde wet. info minder geschikt voor zeer recente info Recente informatie over een onderwerp wet. artikel preprints : actueel en betrouwbaar internet up to date niet altijd even betrouwbaar

6 Wetenschappelijke informatiebronnen
Wetenschappelijke, populariserende of beroepsgerichte tijdschriften? Wetenschappelijke * systematische opbouw * gedetailleerde beschrijving * referentielijst Populair * breed publiek; weinig of geen voorkennis * algemene uitleg * weinig tot geen bronvermeldingen Professioneel * vaktijdschriften * praktische benadering van het onderw

7 Algemeen zoeken (tijd, omvang, welke literatuur)
Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen (tijd, omvang, welke literatuur) Bepalen van sleutelwoorden Sleutelwoorden vertalen naar zoektermen (synoniemen, enkel- of meervoud, samenstellingen, vertalingen,…) Zoektermen combineren (AND, OR, NOT) In welke systemen ga je zoeken? (bibliotheekcatalogus, elektronische database) Referenties ontcijferen

8 Wetenschappelijke informatie
Bruikbare tijdschriften: Harvard Business Review MIT Sloan Management Review Organisation Dynamics Academy of Management Perspectives Journal of Development Economics Journal of Economic Literature World development ……

9 WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Bruikbare websites : ………………..

10 Interessante zoekmachines

11 Wanneer gebruik ik welke soort informatiebron?
Edities (teksten, afbeeldingen, enz.) VAN auteur Wat gebruiken ? Bronnen : voor het raadplegen van een online edities van teksten, afbeeldingen, composities, objecten, inscripties, enz LIMO : voor het lokaliseren van gedrukte edities in de bibliotheken K.U.Leuven Catalogi : voor het lokaliseren van gedrukte edities buiten de bibliotheken Waarom gebruiken? - Om je onderwerp zelf te leren kennen en te begrijpen - Om je onderwerp voor de eerste keer in detail te bestuderen. De kritische inleiding van een editie is hiervoor vaak heel geschikt

12 Wanneer gebruik ik welke soort informatiebron?
Wetenschappelijke publicaties OVER mijn onderwerp Wat gebruiken ? LIMO voor het opsporen van wetenschappelijke publicaties over je onderwerp Catalogi : voor het opsporen van boeken en tijdschriften Databanken : voor het opsporen van artikels en recensies Waarom gebruiken ? Om te weten wat onderzoekers denken over je onderwerp Om de verschillende theorieën en hypotheses te kennen over aspecten van je onderwerp Om de verschillende theorieën en hypotheses te toetsen aan de bronnen

13 Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Interne criteria Opbouw van de publicatie: Een betrouwbare wetenschappelijke publicatie heeft de meeste van deze kenmerken: bibliografie, voetnoten, inleiding, abstract, conclusie, enz. Inhoud van de publicatie: Doen de argumenten ter zake? Zijn de gebruikte data controleerbaar? Is het taalgebruik objectief en niet te persoonlijk?

14 Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Ouderdom van de publicatie: Recente publicaties zijn vaak up-to-date en dus betrouwbaar. De betrouwbaarheid van een oudere publicatie is afhankelijk van de intensiteit waarmee het onderwerp bestudeerd wordt en eventueel van het tijdsgebonden karakter van het onderwerp Profiel van de auteur: Een auteur ontleent zijn betrouwbaarheid aan een gekwalificeerde opleiding, een leidinggevende functie en/of zijn relatie met een wetenschappelijke instelling.

15 Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Externe criteria Beoordelingen vooraf: redactiecommissies of collega-onderzoekers die vertrouwd zijn met het onderwerp (peer reviewers) beoordelen de aangeboden publicatie vooraleer deze mag verschijnen bij een wetenschappelijke uitgever. Beoordelingen nadien: recensies in wetenschappelijke tijdschriften en citaties in andere wetenschappelijke publicaties helpen je om de betrouwbaarheid van een publicatie te beoordelen.

16 LIMO Wat is LIMO ? Vanaf academiejaar is LIMO de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten K.U.Leuven in één zoekactie diverse wetenschappelijke informatiebronnen kunnen bevragen. De belangrijkste zijn:

17 LIMO LIBISnet: bevat de catalogi van de bibliotheken K.U.Leuven en andere wetenschappelijke instellingen (5 miljoen records) LIRIAS: bevat de publicaties van de eigen onderzoekers van K.U.Leuven Primo Central: bevat miljoenen publicaties van wetenschappelijke uitgevers. Primo Central is nog in volle ontwikkeling en zal de komende maanden stelselmatig aangevuld worden met nieuwe databestanden van wetenschappelijke uitgevers.

18 LIMO Om zo optimaal mogelijk te werken : aanmelden bij K.U.Leuven en LIMO Je moet “on campus zijn”, anders krijg je niet alle zoekresultaten van LIMO te zien! Om over de volledige inhoud van LIMO te kunnen beschikken, moeten we eerst weten dat je verbonden bent aan de K.U.Leuven. Daarom moet je je indien nodig eerst aanmelden bij K.U.Leuven via de link 'Get on Campus' rechts bovenaan zodat de mededeling 'You are on campus' verschijnt. Er zijn meerdere situaties mogelijk: In de bibliotheek: Je bent reeds on campus. Je kan je als student aanmelden via KULeuvenNet (vaste computer) of via Campusnet (laptop).

19 LIMO Kotnet : https://netlogin.kuleuven.be/
Op kot: als je aangemeld bent via KotNet (regio Leuven), ben je automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite. Thuis: als je internetverbinding loopt via KotNet (regio Leuven), ben je automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite. Je krijgt dan de mededeling 'You are Off Campus'. Klik op 'Members K.U.Leuven' om je aan te melden bij K.U.Leuven. Kotnet : https://netlogin.kuleuven.be/ Thuiswerk : https://admin.kuleuven.be/icts/services/stuiterproxy

20 LIMO Tip : Het is een goede gewoonte om jezelf altijd aan te melden bij LIMO via de link “Sign in”; rechts bovenaan het scherm. Zo kan je ook meteen reserveren, IBL-aanvragen plaatsen enz.

21 LIMO Simple search Advanced search
Startscherm doet denken aan Google - Uitgebreid zoekscherm Eenvoudige zoekbalk voor zoektermen - Zoekactie beperken tot bepaalde zoekvelden Miljoenen records, zelfs full-text artikels - Vooraf resultatenlijst beperken (naar eigen keuze)

22 LIMO Formuleren van een zoekopdracht Taal: NL, ENG
Wetenschappelijke bronnen zijn gericht aan andere wetenschappers uit de hele wereld. De gangbare taal in wetenschappelijke publicaties is het Engels, ook als die geschreven zijn door onderzoekers uit België of Nederland. Het is dus belangrijk dat je een Engelstalige zoekterm gebruikt voor het zoeken naar actuele wetenschappelijke literatuur. Begripsmatige verbanden tussen sleutelwoorden en zoektermen Probeer diverse kernwoorden en synoniemen te zoeken die relevant zijn voor je thema Let op met spelfouten: efect in plaats van effect. Je kunt kiezen om een term in het enkelvoud of in het meervoud te formuleren: effect of effects. Je kunt zoeken op onderwerp, auteur, titel, ...; bij een eerste verkennende zoektocht zoek je doorgaans op onderwerp. Van zodra je meerdere wetenschappelijke bronnen hebt bestudeerd en je de belangrijke of interessante auteurs/onderzoeken/theorieën hebt onderscheiden, kan je meer gericht zoeken op basis van andere onderwerpen, auteur en titel. Je kunt je zoekterm vernauwen of verbreden Booleaanse operatoren: AND, OR, NOT

23 LIMO Maak gebruik van de zoekfilters in het linkermenu
De belangrijkste filters staan bovenaan Print Copies: beperkt de zoekresultaten tot de voormalige LIBISnet-catalogus, i.e. voornamelijk boeken en tijdschriften uit de gedrukte collecties in de wetenschappelijke bibliotheken van de K.U.Leuven en van andere LIBIS-partners Peer-reviewed: beperkt de zoekresultaten tot publicaties uit tijdschriften die werken met collegiale toetsing Full Text Online: beperkt de zoekresultaten tot publicaties waarvan een elektonische versie beschikbaar is voor K.U.Leuven-gebruikers. In sommige gevallen moet je dus eerst aangemeld zijn via Get on Campus Cited in WoS: beperkt de zoekresultaten tot publicaties die volgens de citatiedatabank Web of Science door andere wetenschappelijke publicaties geciteerd werden in voetnoot. Een vaak geciteerde publicatie is vaak gezaghebbend en dus betrouwbaar

24 LIMO Zoekfilters : per filter kan je maximaal 1 keuze maken
Resource Type: filter op materiaalsoort Creation Date: filter op publicatiedatum Creator: filter op auteur van de publicatie Topic: filter op trefwoord (Let op: niet ieder record heeft trefwoorden en dus kan je hiermee onbewust relevante records wegfilteren) Language: filter op taal waarin de publicatie geschreven is Source: filter op de informatiebron die het record aan LIMO doorgegeven heeft Journal Title: filter op de tijdschrifttitel Library (K.U.Leuven): filter op de K.U.Leuven-bibliotheek waar de publicatie zich bevindt.

25 Zoekresultaat lokaliseren
Full text Available / Online access: LIMO weet dat je via de tab 'View Online' kan doorklikken naar een elektronische versie van deze publicatie. Available in K.U.Leuven: LIMO weet dat je via de tab 'Locations' een gedrukte versie kan lokaliseren in een bibliotheek K.U.Leuven. Het is mogelijk dat het boek niet in open rek staat, maar in een gesloten magazijn. In dat geval moet je (indien nodig eerst aanmelden in LIMO en dan) een magazijnaanvraag plaatsen via de link 'Request'. Available in other institution: LIMO weet dat je via de tab 'Locations' géén gedrukte versie kan lokaliseren in een bibliotheek K.U.Leuven, maar wel in een andere bibliotheek buiten K.U.Leuven. Je kan dan ofwel zelf naar deze andere bibliotheek gaan ofwel een IBL-aanvraag plaatsen via de tab 'Details' en de link 'Request in another library'.

26 Zoekresultaten lokaliseren
Check Details: LIMO heeft geen onmiddellijke informatie gevonden over de eventuele beschikbaarheid van een elektronische of gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in sommige gevallen een gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'. Anders moet je een IBL-aanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another library'. Currently not on shelf : Er is geen elektronische versie beschikbaar. LIMO heeft wel een gedrukte versie gevonden, maar die is momenteel niet in de bibliotheek wegens uitgeleend, in bestelling, vermist, naar de boekbinder, enz. Meer informatie over de precieze reden vind je in de tab 'Locations'. In sommige gevallen kan je een reservering plaatsen via de link 'Request' (indien nodig eerst aanmelden in LIMO). No full text available: Er is geen elektronische versie beschikbaar en LIMO heeft geen onmiddellijke informatie gevonden over de beschikbaarheid van een gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in sommige gevallen een gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'. Anders moet je een IBL-aanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another library'.

27 Publicaties terugvinden
Een elektronische versie kan je terugvinden via “view Online”

28 Publicaties terugvinden
Een gedrukte versie kan je terugvinden via “Locations”

29 Publicaties terugvinden
Bibliotheek waar je gevonden item kan terugvinden; klik op lib info en je ziet adresgegevens en openingsuren Verwijst naar de collectie Plaatsingsnummer : nodig om een werk te kunnen lokaliseren

30 Reservatie plaatsen Via tab “locations” en link “request” kan je een reservering plaatsen. Let wel op : je moet je eerst aanmelden in LIMO Publicatie moet effectief ontleend zijn

31 IBL plaatsen Via tab “detail” en de link “request in another libary” kan je een IBL plaatsen Dit voor publicaties niet beschikbaar via K.U.Leuven, tegen betaling

32 Vrije IBL plaatsen Een vrije IBL-aanvraag heeft enkel zin als de titel van het boek of van het tijdschrift niet via LIMO opzoekbaar is. In geval van een artikel kijk je dus best eerst of de tijdschrifttitel in LIMO aanwezig is In sommige gevallen kan je publicaties terugvinden waarvan K.U.Leuven geen elektronische of gedrukte versie ter beschikking heeft. Als je deze referentie niet terugvindt in LIMO, kan je een vrije IBL-aanvraag plaatsen. Deze vrije IBL-aanvraag gebeurt via je persoonlijke omgeving in LIMO (My Account). Bij 'Requests' vind je een link 'Make an ILL-request'. Vervolgens kan je de verschillende velden in het aanvraagformulier invullen. Er zijn twee mogelijkheden/tabs

33 Vrije IBL plaatsen Request a journal/serial (standaard): aanvragen van artikels in tijdschriften (ISSN) Request a book: aanvragen van boeken (ISBN)

34 Databanken Zoeken in de databanken rond bepaalde onderwerpen blijft mogelijk

35 E-journals Snel een e-journal zoeken via “find e-journal”

36 E-journals Bekijk best alle resultaten

37

38 Plagiaat

39 Plagiaat Plagiaat is het overnemen van stukken tekst, ideeën, ontwerpen en theorieën van anderen op identieke wijze zonder bronvermelding. Voorbeelden van plagiaat : Een werk van iemand anders inleveren en doen alsof je het zelf geschreven hebt Korte of lange stukken tekst uit een bron kopiëren zonder bronvermelding Andermans woorden of ideeën ‘lenen’ zonder bronvermelding ‘Vergeten’ om aanhalingstekens te plaatsen bij een letterlijk citaat Zoveel woorden of ideeën overnemen uit een bron dat dit het grootste deel van je werk uitmaakt, geldt als plagiaat, zelfs als je wel naar de bron verwijst Onvolledig of incorrecte bronverwijzing geven, zodat de bron niet te traceren is

40 Plagiaat

41 Wat is citeren / parafraseren
Citeren, het letterlijk overnemen van een tekst. Dit is toegestaan mits : De tekst niet te lang is Het citaat tussen aanhalingstekens staat De bron, ook als dit een internetbron is, op de juiste manier wordt vermeld Parafraseren Parafraseren is het op eigen wijze weergeven van ideeën van anderen Dit is toegestaan, mits : Aangegeven wordt wat van wie overgenomen wordt Er wordt een duidelijke scheiding aangegeven tussen de eigen ideeën en die van de ander

42 DENK ERAAN VOOR JE ER MEE BEGINT
PLAGIAAT IS STRAFBAAR Bron : Inter Bron : Internet : / Zoekterm plagiarism / selectie afbeeldingen.

43 Handig om je kennis te testen van zowel :
Catalogus Plagiaat Zoeken op het web Refereren

44 APA De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, masterproeven en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association. De APA-stijl stelt duidelijke richtlijnen op voor citaten, referenties, een bronvermelding, bibliografie of literatuurlijst en dergelijke.

45 APA Basisregels : Auteursnamen worden omgezet naar het formaat familienaam, initialen van de voornamen van alle auteurs tot en met zes auteurs Als er meer dan zes auteurs zijn, worden de eerste zes vermeld en wordt “et all.” toegevoegd De referenties worden alfabetisch op de familienaam van de eerste auteur geordend Als er meerdere bronnen met dezelfde eerste auteur zijn, worden de bronnen met één auteur of bronnen met exact dezelfde meerdere auteurs geordend volgens het jaar van publicatie beginnend met de oudste bronnen Titels van boeken en tijdschriften worden cursief weergegeven

46 APA Enkele voorbeelden Boeken :
Kenneth, E. & Kurtz, D. (1998). Services marketing. New York: John Wiley & Sons. Boeken met editor(s) : Kochan, T.A., Lansbury, R. & MacDuffie, JP. (Eds). (1997). After lean production: evolving employment practices in the world auto industry. Ithaca (NY): ILR press

47 APA Artikel met 1 auteur :
Steiner, R.L. (2008). Vertical competition, horizontal competition, and market power. The antitrust bulletin: the journal of American and foreign antitrust and trade regulation, (2), Artikel met 2 auteurs : Eriksson, T. & Villeval, M.C. (2008). Performance-pay, sorting and social motivation. Journal of economic behavior & organization, 68(2),

48 APA Nuttige links :

49 Met dank aan collega Peter Verbist voor het mogen gebruiken van materiaal uit : Meer info ?


Download ppt "INFORMATIEVAARDIGHEDEN 2011 – 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google