De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2012 – 2013 Els Martens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2012 – 2013 Els Martens"— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2012 – 2013 Els Martens els.martens@kuleuven.be
Welkom in de bibliotheek Economie en Bedrijfswetenschappen Algemene infosessie Academiejaar 2012 – 2013 Els Martens

2 Wetenschappelijke informatie
Bronnen van wetenschappelijke informatie ENCYCLOPEDIE Basisinformatie over uiteenlopende onderwerpen Bevat doorgaans een referentielijst naar verdere literatuur De lemma’s worden opgemaakt door vakspecialisten Ideaal instrument voor een eerste oriëntatie over het onderwerp VAKWOORDENBOEK Verklarend woordenboek voor vakterminologie Systematisch aangepakt Handig instrument bij een eerste oriëntatie over het onderwerp HANDBOEK Behandelt systematisch een bepaalde tak van de wetenschap Gebruik: uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp. DOCTORAAT Academische eindverhandeling Wordt openbaar verdedigd en besproken met vakspecialisten

3 Wetenschappelijke informatiebronnen
Bronnen van wetenschappelijke informatie ELEKTRONISCHE DATABANK Bevat de bibliografische referenties van artikelen die gepubliceerd zijn in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Kan naast de referenties (bibliografische databank) ook de full-text van de artikelen bevatten (full-text databank) Bepaalde databanken bevatten ook citatiegegevens. WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN Publiceert op systematische basis en periodiek de meest recente evoluties in het vakgebied. De wetenschappers communiceren via deze tijdschriften over de evoluties in het vakgebied. Kenmerken: systematische aanpak, duiding van de gebruikte methodologie en de resultaten en een referentielijst Gebruik: de meest recente publicaties in een vakgebied. INTERNET De meest recente informatie Opgelet! De informatie op het internet is niet “peer reviewed” en dus niet gecontroleerd op zijn wetenschappelijke waarde

4 Wetenschappelijke informatiebronnen
Wanneer gebruik je welke informatiebron? Eerste oriëntatie over een onderwerp woordenboeken en encyclopedieën : voordeel correctie definitie snel zicht op essentiële aspecten synoniemen, vertalingen Uitgebreide informatie over een onderwerp Handboeken beste informatiebron, veel informatie meestal minder geschikt voor zeer recente informatie

5 Wetenschappelijke informatiebronnen
Specifieke informatie over een onderwerp Doctoraat specifieke en gedetailleerde wet. info Wet. artikel specifieke en gedetailleerde wet. info minder geschikt voor zeer recente info Recente informatie over een onderwerp Wet. artikel preprints : actueel en betrouwbaar Internet up to date niet altijd even betrouwbaar

6 Wetenschappelijke informatiebronnen
Wetenschappelijke, populariserende of beroepsgerichte tijdschriften? Wetenschappelijke * systematische opbouw * gedetailleerde beschrijving * referentielijst Populair * breed publiek; weinig of geen voorkennis * algemene uitleg * weinig tot geen bronvermeldingen Professioneel * vaktijdschriften * praktische benadering van het onderwerp

7 Algemeen zoeken Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen
(tijd, omvang, welke literatuur) Bepalen van sleutelwoorden Sleutelwoorden vertalen naar zoektermen (synoniemen, enkel- of meervoud, samenstellingen, vertalingen,…) Zoektermen combineren (AND, OR, NOT) In welke systemen ga je zoeken? (bibliotheekcatalogus, elektronische database) Referenties ontcijferen

8 WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
Bruikbare websites : ……………..

9 WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE
EBSCO (references and full-text) Science Direct (Full-text from Elsevier) Web of Science (> 10,000 high-impact journals in the sciences, social sciences, and arts and humanities Proquest Springer e-books Economists Online Repec Google Scholar SFX

10 Interessante zoekmachines

11 Wanneer gebruik ik welke soort informatiebron?
Edities (teksten, afbeeldingen, enz.) VAN auteur Wat gebruiken ? Bronnen : voor het raadplegen van een online edities van teksten, afbeeldingen, composities, objecten, inscripties, enz LIMO : voor het lokaliseren van gedrukte edities in de bibliotheken K.U.Leuven Catalogi : voor het lokaliseren van gedrukte edities buiten de bibliotheken Waarom gebruiken? - Om je onderwerp zelf te leren kennen en te begrijpen - Om je onderwerp voor de eerste keer in detail te bestuderen. De kritische inleiding van een editie is hiervoor vaak heel geschikt

12 Wanneer gebruik ik welke soort informatiebron?
Wetenschappelijke publicaties OVER mijn onderwerp Wat gebruiken ? LIMO voor het opsporen van wetenschappelijke publicaties over je onderwerp Catalogi : voor het opsporen van boeken en tijdschriften Databanken : voor het opsporen van artikels en recensies Waarom gebruiken ? Om te weten wat onderzoekers denken over je onderwerp Om de verschillende theorieën en hypotheses te kennen over aspecten van je onderwerp Om de verschillende theorieën en hypotheses te toetsen aan de bronnen

13 Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Interne criteria Opbouw van de publicatie: Een betrouwbare wetenschappelijke publicatie heeft de meeste van deze kenmerken: bibliografie, voetnoten, inleiding, abstract, conclusie, enz. Inhoud van de publicatie: Doen de argumenten ter zake? Zijn de gebruikte data controleerbaar? Is het taalgebruik objectief en niet te persoonlijk?

14 Hoe betrouwbaar is de gevonden informatie?
Ouderdom van de publicatie: Recente publicaties zijn vaak up-to-date en dus betrouwbaar. De betrouwbaarheid van een oudere publicatie is afhankelijk van de intensiteit waarmee het onderwerp bestudeerd wordt en eventueel van het tijdsgebonden karakter van het onderwerp Profiel van de auteur: Een auteur ontleent zijn betrouwbaarheid aan een gekwalificeerde opleiding, een leidinggevende functie en/of zijn relatie met een wetenschappelijke instelling.

15 LIMO Wat is LIMO ? Vanaf academiejaar is LIMO de centrale zoekinterface waarmee onderzoekers en studenten KU Leuven in één zoekactie diverse wetenschappelijke informatiebronnen kunnen bevragen. De belangrijkste zijn:

16 LIMO LIBISnet: bevat de catalogi van de bibliotheken K.U.Leuven en andere wetenschappelijke instellingen (5 miljoen records) LIRIAS: bevat de publicaties van de eigen onderzoekers van K.U.Leuven Primo Central: bevat miljoenen publicaties van wetenschappelijke uitgevers. Primo Central is nog in volle ontwikkeling en zal de komende maanden stelselmatig aangevuld worden met nieuwe databestanden van wetenschappelijke uitgevers.

17 LIMO Om zo optimaal mogelijk te werken : aanmelden bij KU Leuven en LIMO Je moet “on campus zijn”, anders krijg je niet alle zoekresultaten van LIMO te zien! Om over de volledige inhoud van LIMO te kunnen beschikken, moeten we eerst weten dat je verbonden bent aan de KU Leuven. Daarom moet je je indien nodig eerst aanmelden bij KU Leuven via de link 'Get on Campus' rechts bovenaan zodat de mededeling 'You are on campus' verschijnt. Er zijn meerdere situaties mogelijk: In de bibliotheek: Je bent reeds on campus. Je kan je als student aanmelden via KU LeuvenNet (vaste computer) of via Campusnet (laptop). Kijk alvast op de website van https://admin.kuleuven.be/icts/nieuws/wifi-netwerken

18 LIMO Op kot: als je aangemeld bent via KotNet (regio Leuven), ben je automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite. Thuis: als je internetverbinding loopt via KotNet (regio Leuven), ben je automatisch ook on campus. Indien niet, dan moet je gebruik maken van de link Thuiswerk op onze bibliotheekwebsite. Je krijgt dan de mededeling 'You are Off Campus'. Klik op 'Members K.U.Leuven' om je aan te melden bij K.U.Leuven. Kotnet : https://netlogin.kuleuven.be/ Thuiswerk : https://admin.kuleuven.be/icts/services/stuiterproxy

19 LIMO Http://eduroam.kuleuven.be/
Eduroam staat voor educational roaming. eduroam maakt het voor personeelsleden en studenten mogelijk om op een eenvoudige en veilige manier draadloos toegang te verkrijgen tot Internet in een aantal binnen- en buitenlandse instellingen. Studenten kunnen eduroam gebruiken met hun <intranet en bijhorend wachtwoord.

20 LIMO Tip : Het is een goede gewoonte om jezelf altijd aan te melden bij LIMO via de link “Sign in”; rechts bovenaan het scherm. Zo kan je ook meteen reserveren, IBL-aanvragen plaatsen enz.

21 LIMO Simple search Advanced search
Startscherm doet denken aan Google - Uitgebreid zoekscherm Eenvoudige zoekbalk voor zoektermen - Zoekactie beperken tot bepaalde zoekvelden Miljoenen records, zelfs full-text artikels - Vooraf resultatenlijst beperken (naar eigen keuze)

22 LIMO Booleaanse operatoren: AND, OR, NOT
Formuleren van een zoekopdracht Taal: NL, ENG Wetenschappelijke bronnen zijn gericht aan andere wetenschappers uit de hele wereld. De gangbare taal in wetenschappelijke publicaties is het Engels, ook als die geschreven zijn door onderzoekers uit België of Nederland. Het is dus belangrijk dat je een Engelstalige zoekterm gebruikt voor het zoeken naar actuele wetenschappelijke literatuur. Begripsmatige verbanden tussen sleutelwoorden en zoektermen Probeer diverse kernwoorden en synoniemen te zoeken die relevant zijn voor je thema Let op met spelfouten: efect in plaats van effect. Je kunt kiezen om een term in het enkelvoud of in het meervoud te formuleren: effect of effects. Je kunt zoeken op onderwerp, auteur, titel, ...; bij een eerste verkennende zoektocht zoek je doorgaans op onderwerp. Van zodra je meerdere wetenschappelijke bronnen hebt bestudeerd en je de belangrijke of interessante auteurs/onderzoeken/theorieën hebt onderscheiden, kan je meer gericht zoeken op basis van andere onderwerpen, auteur en titel. Je kunt je zoekterm vernauwen of verbreden Booleaanse operatoren: AND, OR, NOT

23 LIMO Maak gebruik van de zoekfilters in het linkermenu
De belangrijkste filters staan bovenaan Print Copies: beperkt de zoekresultaten tot de voormalige LIBISnet-catalogus, i.e. voornamelijk boeken en tijdschriften uit de gedrukte collecties in de wetenschappelijke bibliotheken van de KU Leuven en van andere LIBIS-partners Peer-reviewed: beperkt de zoekresultaten tot publicaties uit tijdschriften die werken met collegiale toetsing Full Text Online: beperkt de zoekresultaten tot publicaties waarvan een elektonische versie beschikbaar is voor K.U.Leuven-gebruikers. In sommige gevallen moet je dus eerst aangemeld zijn via Get on Campus Cited in WoS: beperkt de zoekresultaten tot publicaties die volgens de citatiedatabank Web of Science door andere wetenschappelijke publicaties geciteerd werden in voetnoot. Een vaak geciteerde publicatie is vaak gezaghebbend en dus betrouwbaar

24 LIMO Zoekfilters : per filter kan je maximaal 1 keuze maken
Resource Type: filter op materiaalsoort Creation Date: filter op publicatiedatum Creator: filter op auteur van de publicatie Topic: filter op trefwoord (Let op: niet ieder record heeft trefwoorden en dus kan je hiermee onbewust relevante records wegfilteren) Language: filter op taal waarin de publicatie geschreven is Source: filter op de informatiebron die het record aan LIMO doorgegeven heeft Journal Title: filter op de tijdschrifttitel Library (K.U.Leuven): filter op de KU Leuven-bibliotheek waar de publicatie zich bevindt.

25 Zoekresultaat lokaliseren
Full text Available / Online access: LIMO weet dat je via de tab 'View Online' kan doorklikken naar een elektronische versie van deze publicatie. Available in KU Leuven: LIMO weet dat je via de tab 'Locations' een gedrukte versie kan lokaliseren in een bibliotheek KU Leuven. Het is mogelijk dat het boek niet in open rek staat, maar in een gesloten magazijn. In dat geval moet je (indien nodig eerst aanmelden in LIMO en dan) een magazijnaanvraag plaatsen via de link 'Request'. Available in other institution: LIMO weet dat je via de tab 'Locations' géén gedrukte versie kan lokaliseren in een bibliotheek KU Leuven, maar wel in een andere bibliotheek buiten KU Leuven. Je kan dan ofwel zelf naar deze andere bibliotheek gaan ofwel een IBL-aanvraag plaatsen via de tab 'Details' en de link 'Request in another library'.

26 Zoekresultaat lokaliseren
Check Details: LIMO heeft geen onmiddellijke informatie gevonden over de eventuele beschikbaarheid van een elektronische of gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in sommige gevallen een gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'. Anders moet je een IBL- aanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another library'. Currently not on shelf : Er is geen elektronische versie beschikbaar. LIMO heeft wel een gedrukte versie gevonden, maar die is momenteel niet in de bibliotheek wegens uitgeleend, in bestelling, vermist, naar de boekbinder, enz. Meer informatie over de precieze reden vind je in de tab 'Locations'. In sommige gevallen kan je een reservering plaatsen via de link 'Request' (indien nodig eerst aanmelden in LIMO). No full text available: Er is geen elektronische versie beschikbaar en LIMO heeft geen onmiddellijke informatie gevonden over de beschikbaarheid van een gedrukte versie. Via de tab 'Details' kan je in sommige gevallen een gedrukte versie lokaliseren door te klikken op de link 'Find print copy'. Anders moet je een IBL-aanvraag plaatsen door te klikken op de link 'Request in another library'.

27 Publicaties terugvinden
Een elektronische versie kan je terugvinden via “view Online”

28 Publicaties terugvinden
Een gedrukte versie kan je terugvinden via “Locations”

29 Publicaties terugvinden

30 Reservatie plaatsen Via tab “locations” en link “Aanvraag” kan je een reservering plaatsen. Let wel op : je moet je eerst aanmelden in LIMO Publicatie moet effectief ontleend zijn

31 IBL plaatsen Via tab “detail” en de link “request in another libary” kan je een IBL plaatsen Dit voor publicaties niet beschikbaar via K.U.Leuven, tegen betaling

32 Vrije IBL plaatsen Een vrije IBL-aanvraag heeft enkel zin als de titel van het boek of van het tijdschrift niet via LIMO opzoekbaar is. In geval van een artikel kijk je dus best eerst of de tijdschrifttitel in LIMO aanwezig is In sommige gevallen kan je publicaties terugvinden waarvan K.U.Leuven geen elektronische of gedrukte versie ter beschikking heeft. Als je deze referentie niet terugvindt in LIMO, kan je een vrije IBL-aanvraag plaatsen. Deze vrije IBL-aanvraag gebeurt via je persoonlijke omgeving in LIMO (My Account). Bij 'Requests' vind je een link 'Make an ILL-request'. Vervolgens kan je de verschillende velden in het aanvraagformulier invullen. Er zijn twee mogelijkheden/tabs

33 Vrije IBL plaatsen Request a journal/serial (standaard): aanvragen van artikels in tijdschriften (ISSN) Request a book: aanvragen van boeken (ISBN)

34 Databanken

35 Web of science

36 Web of science Het Web of Science behoort tot het ISI Web of Knowledge. De belangrijkste databanken voor sociale wetenschappen die beschikbaar zijn via ISI Web of Knowledge zijn :  Het Web of Science is een multidisciplinaire databank van bibliografische informatie (en in een beperkt aantal gevallen ook de full-text) die het mogelijk maakt om artikels op te zoeken naar onderwerp (via titel of topic), auteur en tijdschrift. Daarenboven laat de databank toe om bijvoorbeeld alle artikelen die een bepaalde auteur of werk citeren op te zoeken. Via het Web of Science zijn drie citatiedatabanken beschikbaar: o De Science Citation Index Expanded (SCIE) indexeert tijdschriften uit 150 verschillende wetenschappelijke disciplines. Beschikbaar vanaf Sinds 1991 zijn er veelal korte samenvattingen en trefwoorden toegevoegd.

37 Web of Science De Social Sciences Citation Index (SSCI) indexeert tijdschriften volledig, aangevuld met een selectie van relevante sociaal-wetenschappelijke artikelen uit 3.500 andere tijdschriften. Beschikbaar vanaf Ook hier zijn sinds 1992 vaak korte samenvattingen en trefwoorden toegevoegd. o De Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) indexeert tijdschriften volledig en verder relevante artikelen uit 250 toonaangevende tijdschriften uit de humane wetenschappen. Beschikbaar vanaf Korte samenvattingen en trefwoorden ontbreken.

38 E-journals

39 Plagiaat

40 Plagiaat

41 Plagiaat Plagiaat is het overnemen van stukken tekst, ideeën, ontwerpen en theorieën van anderen op identieke wijze zonder bronvermelding. Voorbeelden van plagiaat : Een werk van iemand anders inleveren en doen alsof je het zelf geschreven hebt Korte of lange stukken tekst uit een bron kopiëren zonder bronvermelding Andermans woorden of ideeën ‘lenen’ zonder bronvermelding ‘Vergeten’ om aanhalingstekens te plaatsen bij een letterlijk citaat Zoveel woorden of ideeën overnemen uit een bron dat dit het grootste deel van je werk uitmaakt, geldt als plagiaat, zelfs als je wel naar de bron verwijst Onvolledig of incorrecte bronverwijzing geven, zodat de bron niet te traceren is

42 Plagiaat

43 Wat is citeren / parafraseren
Citeren, het letterlijk overnemen van een tekst. Dit is toegestaan mits : De tekst niet te lang is Het citaat tussen aanhalingstekens staat De bron, ook als dit een internetbron is, op de juiste manier wordt vermeld Parafraseren is het op eigen wijze weergeven van ideeën van anderen Dit is toegestaan, mits : Aangegeven wordt wat van wie overgenomen wordt Er wordt een duidelijke scheiding aangegeven tussen de eigen ideeën en die van de ander

44 Plagiaat PLAGIAAT IS STRAFBAAR DENK ERAAN VOOR JE ER MEE BEGINT
Bron : Internet : / Zoekterm plagiarism / selectie afbeeldingen

45 Algemeen http://wbib.kuleuven.be/tutorial/
Handig om je kennis te testen van zowel : Catalogus Plagiaat Zoeken op het web Refereren

46 APA De APA-stijl is een format voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen, masterproeven en papers op academisch niveau, opgesteld door de American Psychological Association. De APA-stijl stelt duidelijke richtlijnen op voor citaten, referenties, een bronvermelding, bibliografie of literatuurlijst en dergelijke.

47 APA Basisregels : Auteursnamen worden omgezet naar het formaat familienaam, initialen van de voornamen van alle auteurs tot en met zes auteurs Als er meer dan zes auteurs zijn, worden de eerste zes vermeld en wordt “et all.” toegevoegd De referenties worden alfabetisch op de familienaam van de eerste auteur geordend Als er meerdere bronnen met dezelfde eerste auteur zijn, worden de bronnen met één auteur of bronnen met exact dezelfde meerdere auteurs geordend volgens het jaar van publicatie beginnend met de oudste bronnen Titels van boeken en tijdschriften worden cursief weergegeven

48 APA Enkele voorbeelden Boeken :
Kenneth, E. & Kurtz, D. (1998). Services marketing. New York: John Wiley & Sons. Boeken met editor(s) : Kochan, T.A., Lansbury, R. & MacDuffie, JP. (Eds). (1997). After lean production: evolving employment practices in the world auto industry. Ithaca (NY): ILR press

49 APA Artikel met 1 auteur :
Steiner, R.L. (2008). Vertical competition, horizontal competition, and market power. The antitrust bulletin: the journal of American and foreign antitrust and trade regulation, (2), Artikel met 2 auteurs : Eriksson, T. & Villeval, M.C. (2008). Performance-pay, sorting and social motivation. Journal of economic behavior & organization, 68(2),

50 APA Nuttige links :

51 Handige weetjes Bibsem, Datastream of Amadeus reserveren ?
https://reservatietoolactions.ghum.kuleuven.be/

52 Handige weetjes

53

54 Handige weetjes Altijd studentenkaart meebrengen = bibliotheekkaart.
Nodig voor elk bibliotheekbezoek / les in pc-lokaal Je mag 6 boeken ontlenen voor 2 weken : je kan ze 2x verlengen behalve als ze gereserveerd zijn : * Online via onze website (http://limo.libis.be) * Aan de balie Als een boek te laat is dien je boete te betalen.

55 Handige weetjes Geen eten in de bibliotheek, enkel afgesloten flesjes.
Let op je spullen; dieven nemen nooit vakantie. Kijk regelmatig op onze website Vragen / Problemen : contacteer onze balie

56 Handige weetjes

57 Handige weetjes De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen heeft een uniek en vernieuwend partnership afgesloten met Randstad.   Dit partnership zal zich toespitsen op 2 gebieden: aanbieden van studierelevante bijbanen zodat studenten al in een vroeg stadium kennis maken met de arbeidsmarkt en de mogelijkheid krijgen om hun cv te verrijken - begeleiden van laatstejaars en recent afgestudeerden naar de arbeidsmarkt Dit zal gebeuren op verschillende manieren: individuele begeleiding (competentiegericht interview, advies rond opmaak cv, sollicitatietraining, voorstellen vacatures,....) - groepssessies (oa cv coaching, efficiënt gebruik van sociale media, contractonderhandeling,...) - Randstad-corner in de bibliotheek (digitale agenda, vacatures, boeken gerelateerd aan werk en arbeidsmarkt,...) Elke dinsdag aanwezig in lokaal bibsem 8 en dit van 9u-12u en van 13u-17u30.

58 Met dank aan collega Peter Verbist voor het mogen
gebruiken van materiaal uit : Meer info ?


Download ppt "Academiejaar 2012 – 2013 Els Martens"

Verwante presentaties


Ads door Google