De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur electronische medisch dossier

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur electronische medisch dossier"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur electronische medisch dossier
L Pas , P Piette, E De Clercq Working Group Structuration SUPPORTED BY FED MIN HEALTH BELGIUM

2 Traditionele functies van huisartsendossier
Verzamelen gegevens Verslaglegging Centraal beheer van medische gegevens Administratief beheer Attestering & patiëntverdediging Briefwisseling & rapporten

3 Concept 1 EMD communicatie

4 Beheersfuncties Journaal SOEP Vakjes systeem Episode registratie
Antecedenten Leefwijze Zwangerschapsdossier Diabetesdossier POMR Probleemlijst Episode registratie

5 DPRS1&2 Pas Leo co-chair WVVH Piette Philippe ASBL Hop Gilly
Strobbe Johan WVVH Verbraeck Désiré SSMG Vandenberghe A CUH charleroi Steenackkers J GOAL Verbeke marc RUG Roland Michel CUMG-ULB Devlies Jos Datasoft De Clercq Etienne co-chair SESA UCL

6 1 Patient + 1 Agent + 1 Contact
STOMACH PAIN S REPEAT PRESCRIPTION HT Epigastric location Exacerbation meals O BP : 146 / 82. HR : 76 / min, reg. (EXCLUDE) ULCER A (TREAT) Hypertension Fibroscopie ANTACID Dietetic advice Et les décisions. P Beta-blokker 1 /d

7 Proposal for Belgian EPR architecture

8 Proposal for Belgian EPR architecture

9 1 Patient + 1 Agent + 1 Contact
S STOMACH PAIN REPEAT PRESCRIPTION HT Epigastric location Exacerbation meals BP : 146 / 82. HR : 76 / min, reg. O A (EXCLUDE) ULCER (TREAT) Hypertension Fibroscopie ANTACID Dietetic advice Et les décisions. Beta-blokker 1 /d P Subcontact 1.1 Subcontact 1.2

10 Proposal for Belgian EPR architecture

11 NORM for Belgian EPR architecture in GP

12 7 Basic concepts per patient record

13

14

15 Daily routine = journal + link HE

16

17 Structuring = subcontacts link through approach to linked to HE

18 Tweede contact van dezelfde episode
Begin van de episode Ervaren gezondheidsprobleem Ervaren behoefte aan zorg Contactreden Gezondheids- probleem/ diagnose Interventie/ zorgproces Tweede contact van dezelfde episode Gezondheids- probleem/ diagnose Interventie/ zorgproces Contactreden

19 Hoe zou U De gezondheidsproblemen registreren die vóór de presentatie van de klachten optraden ? Horen de problemen voor het tweede contact van de zorg episode tot deze episode? Hoe zou U ze noteren ?

20 Doordenkers Stopt een zorg episode als de problemen stoppen ?
Is er een andere reden waarom een zorg episode stopt ? Hoe weet je dat in een dossier ? Hoe moet je dat als arts aangeven ? Kan het dossiersysteem dat zelf ? Hoe wordt het einde van een probleem aangegeven ? Zie je een relatie tussen episode en probleemlijst ?

21 Episode : time view of 1 health element + related services
Problem list at consultation le dépression corticothérapie R96 asthme T90 diabète Reason for encounter X11 menopause fracture hip obesity T82 Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

22 Structuur

23 Health Care Element– Zorg Element :
Can be defined by any item in the patient record describing the patient’s state of health and for which something is (has been) done by a health professional. A Health Care Element is addressed by at least one service. A Health Care Element is related to one defined patient and to one specific problem (item). Most of the time, this problem (item) can be identified by a diagnosis, by a patient’s complaint, a risk factor, a life condition, …

24 Health CARE Element attributes
1 patient + 1 “problem” Label(s) date start date end index gravity, of certitude, … actif/inactif etc.

25 Problems versus HCE Problem = any issue specifically flagged as problem Active or inactive WAT IS VERSCHIL TUSSEN INACTIEF PROBLEEM EN ANTECEDENT ? Health care element =any issue for which the health care provider does (did) something (provided/s a service)

26 Verschil tussen HCE en Diagnose. Is elke diagnose een HCE
Verschil tussen HCE en Diagnose ? Is elke diagnose een HCE ? Is elk HCE een diagnose ? Hoe wordt een HCE geidentificeerd? Als een patiënt met een klacht komt en U stelt een diagnose, verandert dan het HCE? Zo ja , hoe ?

27 Period Interval of time Examples Phase : acute phase, remission
also regroupings of episodes care for a specific problem linked to specific health element and 1-n approaches Event : hospitalisation

28 Episode : time view of 1 health element + related services
Problem list at consultation le dépression corticothérapie R96 asthme T90 diabète Reason for encounter X11 menopause fracture hip obesity T82 Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

29 embolie R93 dépression P76 corticothérapie R96 asthme T90 diabète
HOSPITLISATION 31/12/96-15/1/1998 embolie R93 dépression P76 corticothérapie R96 asthme T90 diabète Reason for encounter X11 menopause fracture hip obesity T82 Adapted from M.Bainbridge & M Roland & M Jamoule

30 Vragen Maak probleemlijst op moment van opname
Maak een ontslagbrief : wat moet erin ? Hoe moet de huisarts de embolie noteren? Is dit een zorgepisode voor hem ? Is er relatie tussen fractuur, embolie en depressie ? Als hoeveel health care elementen noteren we dit ? Hoe geven we de relatie aan met het schema structuur ? Hoelang gaat de zorgepisode door

31 OEFENING : Tracht met begrippen uit DPRS een concept voor volgende dossier systemen op te stellen ?
Hospitaalregistratie van diensten uitgevoerd door specialisten en hun resultaten SOAP notitiesysteem Registratie met probleem lijst Episode registratie: hoe kenmerk je een episode ?

32 View View = presentation of data and different characteristics visualising a care concept such as : antecedents problemlist episodelist laboratory data hospital results …

33 Health Agent – Zorgverstrekker : Professional (or group of professionals) responsible for the content of a Health Approach. A Health Agent is a service producer. One health agent can have one to many providers

34 Health Approach - Zorgaanpak :
Encompasses all what has been done by one Health Agent with a specific objective within one Health Care Element.

35 Health Approach - Zorgaanpak : Encompasses all what has been done
by one Health Agent with a specific objective within one Health Care Element.

36 Vragen Voorbeelden van health approaches ?
Wordt de reden waarom een onderzoek gedaan wordt vaak genoteerd ? Kan men dossier bijhouden zonder HA te noteren ? Ken je verschillende manieren uitdrukken van HA ?

37 Contact Any interaction between a professional and the EPR, with or without an encounter. It includes at least one service (i.e. it adds something to the EPR). A contact is related to only one Health Agent.

38 Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :
Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach. It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element. It could be structured following the “SOAP” topics

39 Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :
Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach. It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element. It could be structured following the “SOAP” topics

40 Subcontact – Sous-contact – Deelcontact :
Part of a contact dedicated to one and only one Health Approach. It includes all the services of a contact related to the same Health Care Element. It could be structured following the “SOAP” topics

41 Service – Service – Dienst :
Recording (data entry) into the EPR of information related to any activity or process performed by the health professionals. Any data in the EPR is introduced through a service. A service is related (directly or indirectly) to only one Health Agent. A service may be related to several subcontacts (of the same contact), and thus to several Health Approaches (of a same Health Agent) and to several Health Care Elements (of a same patient).

42 STEL VOOR HOE JE MET DIT MODEL SOEP REGISTRATIE ZOU OPZETTEN ?
WAAR ZOU JE ‘S’ plaatsen in het schema? WELKE KENMERKEN HEEFT ‘S’

43 Attributs : essential / descriptive UML model development
Begin date / end date Severity … Subjective = service identification of RFE and anamnesis Objective / ASSESSMENT / Planning Post procedures : scheduled not planned = approach related

44

45 Voorbeelden van actief dossier beheer
Bewaking medicatie interacties Nagaan Therapietrouw Planningschema en actieve opvolging Flagging van risico’s, gedragingen Overzichtslijsten of registers Audit

46 Actief beheer vergt voor de bewerking van gegevens :
zoekfunctie Klasseerfunctie herrangschikken Hiervoor zijn meerdere oplossingen: * aparte vakjes of velden * standaard noteren/coderen van : handelingen , evaluaties en planning * indexeren van essentiële structuurconcepten

47 PROBLEEMLIJST Activering/desactivering
ACTIEF BEHEER PRAKTIJKPOPULATIE : VERHUIZEN & STERFTE FAMILIE & WOONVERBANDEN ? LABOVERSLAGEN ANDERE VERSLAGEN ARCHIVERING BEVEILIGING UITWISSSELING REACTIEF : SOEP PROACTIEF : PSOE PROBLEEMLIJST Activering/desactivering KWALITEIT ZORG : AUDIT

48 U heeft in het verleden de vaccins in het journaal genoteerd op een niet gestandaardiseerde manier.
Hoe kan U de vaccinatie systematisch aanpakken ?

49 FLAGGING Het opvallend ruiteren van een dossier voor een bepaald Risiko Gedrag Opvolging

50 LIJSTEN Opstellen van een overzichtslijst van patiënten die een bepaalde zorg nodig hebben Bv. Geslacht & leeftijdsregister Uitstrijkjes register Fail safe mechanisme Kaartenbak recall systeem Diabetes Mellitus register

51 Opdracht : In Uw regio wordt een campagne voor vroegtijdige vaccinatie van griep georganiseerd. U vindt dat ten minste alle diabetes mellitus patiënten , alle astmatische patiënten en alle patiënten boven de 65 jaar dienen aangespoord te worden om hieraan mee te doen. Wat zou U kunnen doen om Uw dossier beheer hieraan aan te passen?

52 Opdracht Een nieuwe maatregel wordt genomen :
slechts wanneer een diabetes mellitus patiënten met HBA1C boven 7 elk jaar bij de oogarts een oogdrukmeting laat nemen krijgen ze een lasertherapie voor retinopathie terugbetaald. U wenst de betrokken diabetes patiënten hiervan op de hoogte te stellen. Hoe gaat U dit aanpakken ?

53 Nieuwe functies ivm samenwerking eerste lijn:
Kwaliteitsbewaking (LOK,WIV projecten) Registratie spoedgevallen en communicatie bevolkingswacht (kringerkenning) Clinimetrie (zorgplannen) IOGA of Farmaco therapeutisch overleg Electronisch voorschrift ? Signalisatie overdraagbare aandoeningen ? Dispensatie vaccins (gezondheidsinspectie) ? Surveillance (peilprakijken)?

54 Concept 1 EMD oplossing 3 ...

55 Dilemma

56


Download ppt "Structuur electronische medisch dossier"

Verwante presentaties


Ads door Google