De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkdag TKI Uitgangsmaterialen 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkdag TKI Uitgangsmaterialen 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkdag TKI Uitgangsmaterialen 2014 Niels Louwaars, voorzitter TKI U

2 30 miljoen Euro – 55% privaat
39 projecten gestart 2013/14 30 miljoen Euro – 55% privaat Beste mensen, we hebben 39 projecten, op een enkele na allemaal meerjarig, lopen op uitgangsmateriaal, met 30 miljoen Euro, waarvan 55% privaat. Die projecten kwamen niet uit de lucht vallen – er is heel wat veranderd. We kregen het topsectorenbeleid en Alles moest anders.

3 En in die verandering is er de eerste twee jaar heel wat moeizaam gegaan.
Het was niet altijd duidelijk wat er mogelijk was, waar je aan moest voldoen. De calls konden niet strak georganiseerd worden zoals we gewend waren vanuit TTI, CBSG, NWO, STW

4 De gouden driehoek was het beeld voor de toekomst.
Maar hoe ziet die eruit, hoe zou hij moeten werken? Is het er zo-een, waarbij de driehoek wel bestaat, maar waarin je niet rond kunt lopen en regelmatig doodlopende straten hebt? Het was ‘work in progress’. Hoe komt dat: de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven moeten alle drie aan een nieuwe rol wennen. Overheid – zat in het beleidsondersteunend DLO-programma aan het stuur. NWO staat voor de pure wetenschap en is helemaal niet gewend aan aanwijzingen van de overheid over het investeren in topsectoren, en helemaal niet aan de beleidseis om een flink deel in PPS-en uit te zetten. Kennisinstellingen hadden zowel bij DLO als ook bij NWO een heel belangrijke stem in welke zaken aangepakt moeten worden Nu is officieel het bedrijfsleven aan zet – maar is die voldoende ingesteld om de lead te nemen??? We hebben in Hotel de Wereld het belang van fundamenteel onderzoek breed uitgemeten, en hoewel onderwijs en fundamentele kennisinfrastructuur primair een overheidstaak zijn, is het voor ons allemaal belangrijk dat de programma’s goed gefinancierd blijven.

5 Daarbij wordt dus een beroep gedaan werd op evenwichtskunst en creativiteit - zowel bij het topteam als de TKI-organisatie. Het Topteam, omdat er dwars door lopende processen heen nieuwe regels afgekondigd werden die voor alle topsectoren gelden, zoals die over IE En vooral ook het TKI bureau en het TKI bestuur dat natuurlijk belang heeft bij het praktisch en juridisch netjes inrichten van het werk, wat de afeglopen jaar dus niet altijd lukte.

6 Maar dit gevoel hebben we niet kunnen voorkomen

7 T & U BOARD TKI Tuinbouw TKI Uitgangsmaterialen
Bureau, kernteam, bedrijvenloket Glastuinbouw waterproof Plantgezondheid Meer met Minder Better plants 4 new demands Energie en CO2 GreenCHAINge Teelt de grond uit TNO Glastuinbouw Overige projecten HCA en Int. Better plants 4 new demands Voedselveilig-heid en -zekerheid Microbiologie voedingstuinbouw Fytosanitair Overige projecten We hebben een mooie structuur met één topteam, twee TKIs en 4 thema’s Het programma Better Plants for New Demands zit op het moment vooral in het thema Meer met Minder, maar er izjn ook zeker aanknopingspunten in de ander ethema’s. Dit lijkt ingewikkeld misschien, maar er is nog een andere dimensie in de complexiteit, namelijk de verschillende financieringsbronnen en tegelijk verschillende eisen, modaliteiten etc. We hebben NWO, de DLO-programma’s, de TKI-toeslag, de MIT regeling en ga zo maar door. Het topteam is echter bezig geweest om die laatste problematiek aan te pakken en Tuinbouw en Uitgangsmateriaal is nu een pilot mogen starten voor wat genoemd wordt ‘integraal programmeren’. Het doel is om al die financieringsstromen van de overheid in één overzichtelijke stroom te geleiden – een mooi initiatief waar dit jaar de eerste proef voor is. HCA en Int. Gezondheid en welbevinden Better plants 4 new demands Diverse projecten HCA en Int. Samenwer-kende waardeketens Better plants 4 new demands Market Intelligence Tuinbouw Tuinbouw Digitaal Overige projecten HCA en Int.

8 Call for proposals 2015 We staan nu aan het begin van een nieuwe call, die een paar weken geleden is uitgebracht. Er is de TKI-call en daarnaast heeft ook NWO een belangrijke call voor onze sector uitgebracht. Was die vorig jaar moeilijk met 30% cofinanciering, dat is nu 10 of 15%. Ons is gezegd dat het succes van deze NWO call mede bepalend zal zijn voor de mate van financiering voor Agro-Food en Tuinbouw-Uitgangsmateriaal in de komende jaren. Nu vooral over de call van de T&U zelf. Daarin is alles op alles gezet om hem zo expliciet mogelijk te maken

9 En daarmee ook voor de verschillende partijen praktisch bruikbaar.
De tijdslijn is helder; de review processen en criteria zijn helder; de focus is helder, waarbij de belangrijkste thema’s en de witte vlekken die we zien in de 39 projecten die nu lopen een plaats hebben gekregen

10 Call for proposals 2015 Het is ook duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is – 17 miljoen voor T&U, voor fundamenteel, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het topteam heeft een streefpercentage voor elk thema neergezet Meer met minder, Voedselveiligheid en –zekerheid, Gezondheid en welbevinden, Samenwerkende Waardeketens. Binnen uitgangsmateriaal is het duidelijk dat het gaat over de algemene thematiek: biotische en abiotosche stress, en methodiekontwikkeling – de meeste projecten zijn 4-jarig. Daarnaast zijn er nog de lopende DLO programma’s waar vrijval beschikbaar is: voor zaadtechnologie (max 2-jarige projecten) en groene veredeling (voor low-input land en tuinbouw en daarmee ook specifiek bruikbaar voor biologische teelten. De verdeling van financiën over Tuinbouw en Uitgangsmateriaal is nog niet duidelijk, dat is geen ramp, als het Topteam dat maar duidelijk heeft tegen de tijd dat de reviews aan de gang gaan.

11 Met de integrale programmering is de zoektocht is dus nog niet helemaal afgerond, maar we maken flinke stappen.

12 En er zullen nog best wel een paar verschillende gezichtspunten blijven

13 Maar langzaamaan zijn we op weg naar een echte gouden driehoek

14 30 miljoen Euro – 55% privaat
39 projecten gestart 2013/14 30 miljoen Euro – 55% privaat Hier staan we nu – zaak is dat er ruimte is voor goede voorstellen voor onderzoek en innovatie, wat de basis vormt voor onze sector en die Nederland zo sterk gemaakt heeft. Ik roep u op om van de mogelijkheden gebruik te maken – om onderzoek gezamenlijk in te zetten dat u toch al van plan was te doen, maar vooral om via de geboden mogelijkheden echt nieuwe wegen te proberen in te slaan. Ik nodig u dus uit om uw netwerk te gebruiken en vandaag uit te breiden. Michiel en zijn team staan klaar; in de voorbereiding van projecten hebben Bernard de Geus en Thijs Simons een belangrijke rol; ik ben ook blij dat Clemens Stolk het team is komen versterken, en natuurlijk ook Gerry Groeneveld. Ze zijn te bereiken hier in de zaal – en op het bekende adres in Gouda. Wat mij betreft dus: aan het werk!!


Download ppt "Netwerkdag TKI Uitgangsmaterialen 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google