De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOGIN Oriëntatie opdracht Host: DialogBestand: PsycINFO (11) Zoek in 10-15 minuten: -zoveel mogelijk tijdschriftartikelen -in het Engels en Nederlands.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOGIN Oriëntatie opdracht Host: DialogBestand: PsycINFO (11) Zoek in 10-15 minuten: -zoveel mogelijk tijdschriftartikelen -in het Engels en Nederlands."— Transcript van de presentatie:

1 VOGIN Oriëntatie opdracht Host: DialogBestand: PsycINFO (11) Zoek in 10-15 minuten: -zoveel mogelijk tijdschriftartikelen -in het Engels en Nederlands -verschenen vanaf 2003 over -Therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong volwassenen. Noteer zoektermen, aanpak en (tussen-)resultaat. m.w.b.v. Eric Sierverts

2 VOGIN Zoekstrategie doel: effectief en efficiënt tegemoet komen aan de informatie- behoefte van de aanvrager (of je dat nu zelf bent of een ander) belang: zelfde testvraag uitgevoerd door meer zoekers: niemand meer dan 30% van totaal weinig overlap tussen resultaten beoordeling relevantie: 0-50% grote variatie in zoekstrategie het lijkt dus goed naar verbetering te streven

3 Zoekstrategie Waarover zoek ik informatie? Wat voor informatie zoek ik? Waarvoor zoek ik informatie? Waarin zoek ik informatie? Hoe zoek ik daarin die informatie? Hoe goed heb ik gezocht? Hoe pas ik zoekactie aan?  onderwerp +  soort materiaal, niveau,...  oriëntatie (webzoekmachine?)  volledigheid? (ook betaalde info)  precisie (nadruk op vraaganalyse)  bestandskeuze  gebruik mogelijkheden zoeksysteem  zoekstijl  beoordeling zoekresultaat  kwantitatief / kwalitatief  aanpassing zoekprofiel

4 Waarin zoek ik informatie? Welke database? Welk andersoortig systeem? Webzoekmachine of database? Antwoord op die vraag is van belang voor het soort zoekstrategie dat je op moet zetten

5 Waarin zoek ik informatie? Webzoekmachine of database? Waarom je in zoekmachines altijd te veel vindt (en lang niet alles relevant) googledatabase ~40 miljard~100.000 – 20 miljoen (vrijwel) full-text zoeken(vaak) alleen ti+ab+trefwoorden niet beperken op standaard/ vaak mogelijk in te perken op gecontroleerd vocabulairalleen trefwoorden / categorie alleen AND; geen proximityvaak verfijnde proximity ipv AND (maar ranking geeft titelwoorden en (bijna) “phrases” wel voorrang)

6 Waarin zoek ik informatie? Webzoekmachine of database? Waarom je in zoekmachines toch lang niet alles vindt googledatabase nodigt niet uit tot gebruikgericht op Booleaans zoeken met OR van OR (voor synoniemen) geen truncatiewel truncatie (maar wel enkel/meervoud + ?) geen query-expansie viasoms (automatisch) query-expansie via gecontroleerd vocabulairafgekapte onderwerpcodes of related/ narrower termen in thesaurus (explode) relevante resultaten -- verdrinken in de massa

7 VOGIN Vraaganalyse Ontleden van de vraag: Inhoud onderwerp In- of beperken niveau soort / type informatie taal tijdsperiode documenttype kosten aantal artikelen / documenten Beide zijn van invloed op bestandskeuze en zoekstrategie

8 VOGIN Vraaganalyse Ontleden van vraag in aspecten Therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong volwassenen 1. Therapie 2. Alcoholverslaving 3. Jongeren en jong volwassenen Centrale aspect is : alcoholverslaving ! Soms zijn bepaalde aspecten niet te vertalen

9 VOGIN Zoektermen Synoniemen voor ieder aspect:

10 VOGIN Zoektermen Termen vertalen in het engels: Vakterminologie ontlenen aan: vakwoordenboeken, thesauri, lexica etc

11 VOGIN Na bestandkeuze - let op bestandsstructuur Velden die inhoud representeren AlgemeenPsycINFO web gecontroleerde terminologie: Gecontroleerde termenDE: thesaurustermen niet Classificatie codesSH: subject headings niet OnderwerpspecifiekAG: Age Groups niet ongecontroleerde terminologie: Titel en samenvattingTitle (TI), Abstract (AB) intitle: Volledige tekstniet  Ongecontroleerde Identifier (ID) niet trefwoorden

12 VOGIN Na bestandkeuze - let op bestandsstructuur Velden voor inperken / beperken zijn bijv: Algemeen PsycINFOweb Publicatiejaar PY: Publication year date UD: Update Document type DT: Document Typefiletype Taal LA: Languagelanguage Land GN: Population locationdomain country Welke velden in een bestand bij Dialog: knop in Dialogweb-scherm of Blue SheetBlue Sheet

13 VOGIN Zoekprofiel Rekening houden met: 1. Volledigheid vraagformulering alle aspecten opnemen ? 2. Specificiteit zoektermen hoe specifiek ? ook "te" specifieke ? education in onderwijskundig bestand of behavior in psychologisch bestand; deze begrippen discrimineren niet sommige aspecten zijn niet te vertalen: bijv.: invloed van... multidisciplinair bestand met brede terminologie of vakspecifiek bestand met vakspecifieke terminologie wat wordt bijv. bedoeld met Europa ? Omzetten van (inhoudelijke aspecten van) de vraag in zoektermen van het bestand.

14 VOGIN Zoekprofiel Indien een gecontroleerde indextaal beschikbaar is: Omzetten van termen voor aspecten in: thesaurustermen thesaurus: lijst met standaardtermen om onderwerpen aan te duiden, waarbij ook onderlinge relaties tussen termen zijn weergegeven: specifiekere, bredere, verwante termen classificatiecodes subject headings bedrijfsnamen product-codes chemische stoffen ……..

15 15 VOGIN Thesaurusingangen Alcohol Drinking Patterns FDrinking (Alcohol) B Drinking Behavior Drug Usage NAlcohol Abuse Alcoholic Intoxication Social Drinking R Alcoholism Blood Alcohol Concentration Drinking (Alcohol) UAlcohol Drinking Patterns Used For Narrower term Related term Broader term Term Use

16 16VOGIN Thesaurusingangen Alcoholism F Alcohol Addiction BAddiction Alcohol Abuse NAlcoholic Psychosis RAlcohol Drinking Patterns Alcohol Intoxication Alcohol Withdrawel Children of Alcoholics Fetal Alcohol Syndrome Nutritional Deficiencies Sobriety

17 17VOGIN Thesaurusingangen Treatment F Therapy N Aftercare Alternative Medicine Behavior Modifiction Bibliotherapy Cognitive Techniques......... Psychotherapy......... R Caregivers Case Management...…. Psychotherapy F Reconstructive Psychotherapy B Treatment N Adlerian Psychotherapy Adolescent Psychotherapy Analytical Psychotherapy Autogenic Training Behavior Therapy Brief Psychotherapy Child Psychotherapy Client Centered Therapy ………. Transactional Analysis R Cognitive Therapy

18 Gebruik thesaurus bij Dialog Expand commando Geeft termen in basic index rond de term toont termen, zoekt niet Explode commando zoekt documenten met thesaurusterm en alle NT’s (één niveau) expand treatment of e treatment Bij thesaurus termen staan RT-termen bekijken RT-termen met expand E3 termen selecteren met: select s r1,r3,r7-r13 s treatment ! S8 99020 TREATMENT! VOGIN

19 Gebruik thesaurus bij Pubmed Tik gewoon je (engelstalige) zoektermen in systeem kijkt of daarmee corresponderende thesaurusterm bestaat en zoekt daar (ook) op NB: maar NIET als je een term trunceert ! als je dat niet bewust "uitzet", zal standaard explode op die thesaurustermen worden uitgevoerd vb VOGIN

20

21 Inhoud achterhalen specifieke indexen bij Dialog Expand commando (e) expand dt= expand ag= VOGIN Bijvoorbeeld: E1 0 DT= E2 69 DT=ANNUAL REPORT E3 25272 DT=AUTHORED BOOK E4 1174 DT=AUTOBIOGRAPHY... E31 153 DT=INTERVIEW E32 228 DT=INTRODUCTORY TEXTBOOK E33 1445024 DT=JOURNAL ARTICLE E34 5033 DT=LETTER... AG=100 (CHILDHOOD (BIRTH-12 YRS)) AG=120 (NEONATAL (BIRTH-1 MO))... AG=180 (SCHOOL AGE (6-12 YRS)) AG=200 (ADOLESCENCE (13-17 YRS)) AG=300 (ADULTHOOD (18 YRS & OLDER))...

22 VOGIN Zoekprofiel Indien géén indextaal aanwezig: gebruik ‘vrije termen’ Zorg daarbij voor: woordvarianten (spelling, vervoegingen, samenstellingen,...) synoniemen verwante begrippen (ruimere, specifiekere) quasi-synoniemen (ook: antoniemen) acroniemen & afkortingen pas zo mogelijk truncatie toe (op web zeldzaam)

23 VOGIN Zoektermen descriptoren of vrije termen ? 1. Database gerelateerde argumenten beschikbaarheid descriptoren (thesaurus) voldoende specifiek beoordeling kwaliteit indexering let op jaar van invoering term een of meer databases !!! 2. Vraag gerelateerde argumenten aard van de termen eenduidige / meerduidige termen aard van de vraagstelling zoveel mogelijk, enkele relevante

24 VOGIN Relaties tussen zoektermen - termen voor één aspect:OR adolescents OR youth OR students OR young adults - (groepen) termen voor verschillende aspecten : AND adolescents and alcohol and treatment

25 VOGIN Relaties tussen zoektermen Waar mogelijk ‘AND’ ondervangen door: specifiekere indextermen tekstoperatoren (nabijheids-operatoren) Bijv.: houding van ouders t.o.v. alcohol gebruik van jongeren: NIET: attitudes AND parents AND alcohol AND drinking AND adolescents Resultaat o.a.: houding van ouders t.o.v. jongeren houding van jongeren t.o.v. ouders houding van jongeren of ouders t.o.v. derden WEL:parental attitudes, alcohol drinking patterns (descriptors) parental (2w) attitudes, alcohol (2w) drinking (vrije termen) [elders:] parental W/3 attitudes, alcohol W/3 drinking

26 VOGIN Interactief zoeken: zoek strategie bouwsteen- of blokkenmethode bij meerdere inhoudelijke aspecten in goed ontsloten bestand (zoals eerdere uitwerking) bij webzoekmachines ook mogelijk meestal vraag in één keer formuleren (zoekvenster daarvoor vaak nogal klein) soms stap voor stap in te perken (search within results) (alleen bij Google en Exalead) "best match" methode meest specifieke eerst citatie zoeken

27 VOGIN Interactief zoeken: zoekstrategie bouwsteen- of blokkenmethode "best match" methode bij webzoekmachines ook bij sommige hosts varianten hierop NB: bij webzoekmachines impliceert dit AND tussen de termen meest specifieke eerst citatie zoeken

28 VOGIN Interactief zoeken: zoekstrategie bouwsteen- of blokkenmethode "best match" methode meest specifieke aspect eerst bij zeer specifiek begrip of specialistisch bestand eerst alleen op dat specifieke aspect zoeken en afwachten of dat misschien al goed resultaat geeft zo nodig verder combineren met tweede concept om minder, maar meer relevant resultaat te krijgen citatie zoeken

29 VOGIN Interactief zoeken: zoekstrategie bouwsteen- of blokkenmethode "best match" methode meest specifieke aspect eerst citatie zoeken goede uitgangspublicatie of webpagina welke (meer recente) publicaties citeren dit artikel? welke andere webpagina's linken naar deze pagina? speciale bestandenwebzoekmachines citatie-indexen(meeste) web of science link:http://www.blabla.nl/leuk.html scopus google scholar

30 Interactief zoeken: Aanpassen zoekprofiel opbrengst te klein : aspect weglaten aspect ruimer definiëren (vraag-expansie / term-uitdij methode) toevoegen van synoniemen, specifiekere termen, gebruik van ruimere termen, gebruik van truncatie. met hulp van: aanvrager thesaurus (Explode: toevoegen NT’s) online index (Expand) termen uit gevonden referenties naslagwerken uitbreiden aantal doorzochte velden: bijv. descriptor ook als vrije term opnieuw beginnen (andere database?)

31 Interactief zoeken: Aanpassen zoekprofiel opbrengst te groot / onvoldoende relevant : (uitdunnen / indikken) toevoegen extra aspect (meer AND) aspect specifieker definiëren door: termen weglaten (minder OR; welke term is boosdoener?)boosdoener specifiekere termen (uit thesaurus) beperken van aantal doorzochte velden: alleen descriptoren alleen major descriptoren beperken tot titelwoorden (ook op web: beperken tot ) vervangen van AND door nabijheids-operatoren termen uitsluiten met NOT limiteren op "wenselementen": taal, jaren, deel database ook mogelijkheden bij webzoekmachines

32 Samenvatting & opdrachten Besteed veel aandacht aan goede zoektermen [Kies het goede bestand (bestanden)] Gebruik de mogelijkheden van het bestand gecontroleerde terminologie gecontroleerde velden Gebruik de mogelijkheden van de zoektaal bladeren in de indexen (expand) exploderen in de thesaurus analyse van zoekresultaat (rank) limiteren met bepaalde velden Gebruik de mogelijkheden van zoekmachines VOGIN

33 Gebruik thesaurus bij Dialog Ref items RT Index term E1 1 TREATMENL E2 1 TREATMENS E3 221996 88*TREATMENT (1967) E4 0 1 TREATMENT CLIENT MATCHING E5 4369 18 TREATMENT COMPLIANCE (1982) E6 1319 15 TREATMENT DROPOUTS (1978) E7 1759 13 TREATMENT DURATION (1988) E8 5141 16 TREATMENT EFFECTIVENESS …. E9 0 1 TREATMENT ENVIRONMENT …. E10 466 15 TREATMENT FACILITIES (1973) E11 249 5 TREATMENT GUIDELINES (2001) E12 0 1 TREATMENT METHODS …. Enter P or PAGE for more Ref Items Type RT Index term R1 221996 88 *TREATMENT (1967) R2 0 S Conceptually broad… R3 0 S psychological or R4 0 S to ameliorate or cure R5 0 S undesirable R6 0 S term if possible. R7 149658 F 1 THERAPY (1973) R8 1520 N 12 AFTERCARE (1973) R9 499 N 23 ALTERNATIVE MEDICINE R10 8064 N 33 BEHAVIOR MODIFICATION R11 585 N 3 BIBLIOTHERAPY (1973) Toelichting bij 18/1 VOGIN e treatmente e3 s r1-r88 e r10

34 Gebruik thesaurus bij Dialog e alcoholism Ref Items RT Index term E1 1 ALCOHOLIM E2 2 ALCOHOLISATION E3 21739 11 *ALCOHOLISM E4 2 ALCOHOLISMA E5 6 ALCOHOLISME E6 2 ALCOHOLISMIC E7 80 ALCOHOLISMO E8 1 ALCOHOLISMR E9 4 ALCOHOLISMS E10 1 ALCOHOLIST E11 1 ALCOHOLISTAS E12 3 ALCOHOLISTEN e e3 Ref Items Type RT Index term R1 21739 11 *ALCOHOLISM R2 0 F 1 ALCOHOL ADDICTION (2001) R3 12528 B 8 ADDICTION R4 5854 B 10 ALCOHOL ABUSE R5 74 N 3 ALCOHOLIC PSYCHOSIS R6 8766 R 8 ALCOHOL DRINKIN PATTERNS R7 1416 R 11 ALCOHOL INTOXICATION R8 380 R 7 ALCOHOL WITHDRAWAL R9 406 R 6 FETAL ALCOHOL SYNDROME R10 1088 R 15 NUTRITIONAL DEFICIENCIES R11 1130 R 9 SOBRIETY R12 463 R 26 TOXIC DISORDERS VOGIN Toelichting bij 18/2

35 VOGIN Blokken of bouwsteenmethode AND Toelichting bij 26/1

36 Rank-commando Dialog Eerst zoekactie uitvoeren Rank-commando voor: controle relevantie (nieuwe) zoektermen descriptoren rank rangorde van voorkomen termen in opgegeven veld van laatst gevormde set exit om rank-mode te verlaten rank de Started processing RANK...Ranking 100 of 162 records Completed Ranking 162 records DIALOG RANK Results RANK: S25/1 162 Field: /DE File(s): 11 (Rank fields found in 162 records 286 unique terms) Page 1 of 36 RANK No. Items Term 1 136 ADOLESCENCE 2 101 ADULTHOOD 3 66 ALCOHOL DRINKING PATTERNS 4 37 ADOLESCENTS 5 25 SPAIN 6 24 ALCOHOL ABUSE 7 22 EPIDEMIOLOGY 8 22 NORWAY Toelichting bij 30


Download ppt "VOGIN Oriëntatie opdracht Host: DialogBestand: PsycINFO (11) Zoek in 10-15 minuten: -zoveel mogelijk tijdschriftartikelen -in het Engels en Nederlands."

Verwante presentaties


Ads door Google