De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laboratoriumonderzoek op druggebruik Afkapwaarden Dr E.J.M. Pennings Leids Universitair Medisch Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laboratoriumonderzoek op druggebruik Afkapwaarden Dr E.J.M. Pennings Leids Universitair Medisch Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 Laboratoriumonderzoek op druggebruik Afkapwaarden Dr E.J.M. Pennings Leids Universitair Medisch Centrum

2 2 Verdeling van testuitslagen

3 3 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief afkapwaarde echt positief echt negatief fout negatief fout positief 2x2 tabel

4 4 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief afkapwaarde EP + FNFP + EN EP + FP FN + EN echt positief echt negatief fout negatief fout positief 2x2 tabel

5 5 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief afkapwaarde EP EP + FN EN FP + EN EP EP + FP EN FN + EN echt positief echt negatief fout negatief fout positief 2x2 tabel

6 6 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief afkapwaarde sensitiviteitspecificiteit PPV NPV echt positief echt negatief fout negatief fout positief 2x2 tabel

7 7 Formules  sensitiviteit:EP/(EP+FN)  specificiteit:EN/(FP+EN)  predictieve waarde van positieve testuitslag: PPV:EP/(EP+FP)  predictieve waarde van een negatieve testuitslag: NPV:EN/(FN+EN)  prevalentie:(EP+FN)/(EP+FP+FN+EN)  nauwkeurigheid:(EP + EN)/(EP+FP+FN+EN)

8 8 Foute uitslagen  Fout-positieve uitslagen: test onvoldoende specifiek l (kruis)reactiviteit (on)gewenste stof te hoog  Fout-negatieve uitslagen: test onvoldoende gevoelig l (kruis)reactiviteit gewenste stof te laag l concentratie te laag (verdund monster) l storingen (bijv. bleekwater, nitriet)

9 9 afkapwaarde test positief gebruiktniet gebruikt test negatief echt positief echt negatief fout negatief fout positief Minder fout-positieve uitslagen l meer specifieke test meer specifieke antilichamen afkapwaarde verhogen

10 10 test positief test negatief afkapwaarde gebruiktniet gebruikt echt positief echt negatief fout negatief fout positief Minder fout-positieve uitslagen l meer specifieke test meer specifieke antilichamen afkapwaarde verhogen sensitiviteit  specificiteit 

11 11 afkapwaarde test positief gebruiktniet gebruikt test negatief echt positief echt negatief fout negatief fout positief Minder fout-negatieve uitslagen l meer sensitieve test hydrolyse van conjugaten afkapwaarde verlagen

12 12 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief afkapwaarde Minder fout-negatieve uitslagen echt positief echt negatief fout negatief fout positief sensitiviteit  specificiteit  l meer sensitieve test hydrolyse van conjugaten afkapwaarde verlagen

13 13 na inname 10 mg oxazepam Effect van deglucuronideren

14 14 Mijn test is goed: want sensitiviteit = 90% en specificiteit = 90% let op! % daadwerkelijke gebruikers

15 15 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief 810 90 10 900100 820 180 1000 Prevalentie 0,90  bij sensitiviteit en specificiteit: 0,90 l PPV:810/820 = 99% l NPV: 90/180 = 50% afkapwaarde

16 16 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief 450 50 500 1000 Prevalentie 0,50  bij sensitiviteit en specificiteit: 0,90 l PPV:450/500 = 90% l NPV:450/500 = 90% afkapwaarde

17 17 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief 90 81010 90 100900 180 820 1000 Prevalentie 0,10  bij sensitiviteit en specificiteit: 0,90 l PPV: 90/180 = 50% l NPV:810/820 = 99% afkapwaarde

18 18 test positief gebruiktniet gebruikt test negatief 85 85515 45 100900 130 870 1000 Prevalentie 0,10  sensitiviteit 0,85 en specificiteit 0,95 l PPV: 85/130 = 65% l NPV:855/870 = 98% afkapwaarde

19 19 Receiver Operating Characteristic curve

20 20 Receiver Operating Characteristic curve

21 21 Samenvatting  verhogen van de afkapwaarde l toename van de specificiteit l toename van PPV l maar ten koste van groter fout-negatief percentage  verlagen van de afkapwaarde l toename van de sensitiviteit l toename van de NPV l maar ten koste van groter fout-positief percentage  bij afnemende prevalentie l afname van de PPV l toename van de NPV

22 22 Keuzecriteria  hoge afkapwaarde: grote specificiteit l als de ‘diagnose’ gemist mag worden l als fout-positieve uitslagen schadelijk/ongewenst zijn  lage afkapwaarde: grote gevoeligheid l als de ‘diagnose’ niet gemist mag worden l als fout-positieve uitslagen weinig schadelijke gevolgen heeft  bevestigingsonderzoek l als de ‘diagnose’ niet gemist mag worden l èn fout-positieve uitslagen schadelijk of ongewenst

23 23 Doelgroepen  forensische toxicologie  klinische toxicologie  drugshulpverlening  penitentiaire inrichtingen  workplace drug testing  verkeer

24 24 Afkapwaarden screening in urine NederlandEuropa (WPDT)VS (WPDT) Opiaten300300 2000µg/L Cannabis50 of 1005050 Cocaïne300300150 Amfetaminen1000300500 Methadon300300 Benzodiazepinen200200 Barbituraten200200

25 25 Screeningsonderzoek in urine  afkapwaarde onafhankelijk van gebruikte methode/techniek  uitslag positief indien:  afkapwaarde  bevestigingsonderzoek: l forensische toxicologie l WPDT l op verzoek

26 26 Positieve testuitslag benzodiazepinen afkapwaarde 200 µg/L  oxazepam (calibrator)200µg/L  alprazolam50  diazepam40  lorazepam1000  chloordiazepoxide500  norchloordiazepoxide1800 Cannon et al., 1998

27 27 Afkapwaarden bevestiging in urine Europa (WPDT) Cannabis metaboliet (11-nor-  9 -THC-9-COOH)15 µg/L Cocaïne metaboliet (benzoylecgonine)150 Amfetaminen afzonderlijk200 Methadon of metabolieten250 Benzodiazepinen afzonderlijk100 Barbituraten150

28 28 Validiteit van urinemonster  afkapwaarde creatinine l Nederland: 2 mmol/L l UK (WPDT): 20 mg/dL = 1,77 mmol/L  interpretatie l bij een waarde < 2 mmol/L èn een negatieve uitslag heeft het monster geen informatieve waarde voor het betreffende onderzoek  pH, dichtheid

29 29

30 30 Cannabinoïden  matrix-effect  diverse metabolieten, ook geglucuronideerd

31 31 0 20 40 60 80 100 120 0102030405060 GC-MS (ng/ml) THC-50 FPEP FNEN THC-50 versus GC-MS

32 32 Cannabinoïden  matrix-effect  diverse metabolieten, ook geglucuronideerd  lang aantoonbaar => vraagstelling bijgebruik  THC-COOH/creatinine ratio l vermindering van de variabiliteit van de meting afkapwaarde ?

33 33

34 34 Huestis &Cone, 1998

35 35 Conclusies  afkapwaarden l afhankelijk van vraagstelling/doelgroep l weerspiegeling stand der techniek  voorspellende waarde van uitslag l afhankelijk van afkapwaarde l afhankelijk van prevalentie  immunochemische drugtesten l black box met valkuilen l voorzichtig met interpreteren !

36 36

37 37 Prof. Drs A.M. van Kalmthout Regelgeving


Download ppt "Laboratoriumonderzoek op druggebruik Afkapwaarden Dr E.J.M. Pennings Leids Universitair Medisch Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google