De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internetapplicaties Niki Meulemans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internetapplicaties Niki Meulemans"— Transcript van de presentatie:

1 Internetapplicaties Niki Meulemans nikimeulemans@hotmail.com

2 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma2 Waarom internetapplicaties ?  Iedereen heeft browser  Applicatie van overal te gebruiken, (werk, thuis, buitenland)  Versies upgraden is gemakkelijk (gebruiker hoeft niets te doen)  Toekomst: Electronische apparaten gaan browsers bevatten

3 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma3 De ingredienten  UML  Java  HTML  JavaScript  SQL (MySQL)  Security  XML  Internet Server (Win op. system + Tomcat)

4 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma4 De ingredienten (vervolg)  Waarom deze keuze:  Tomcat/JSP, java, MySQL:  Simpel  Verbruikt weinig geheugen, schijfruimte.  Korte installatietijd.  GRATIS!  Er zijn zeer goede alternatieven (MS), maar ze missen minstens 1 van de bovenstaande voordelen.

5 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma5 Het recept: JSP/ASP Internet- applicatie  UML  Wij zullen UML gebruiken als designnotatie  Java (niet zichtbaar door client)  Server Side Scripting: JSP=Java + HTML + tags (Alternatief: Microsoft ASP.NET=C#/VB+HTML+ extra tags)  Server Side Objects: java code (of andere talen).  HTML  Client side scripting: gewone HTML-pagina’s  Server Side Scripting: JSP=Java + HTML + tags -> geeft  Client Side resultaat: server generated HTML, geïnterpreteerd door de client  JavaScript of VBScript (zichtbaar voor client )  Client Side Scripting: geïnterpret. door client net zoals HTML

6 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma6 Het recept (vervolg)  SQL  Persistentie: De applicatie moet client-informatie kunnen bijhouden. Wij zullen MySQL gebruiken.  Security & Authenticatie  Internet is voor iedereen toegankelijk:  Applicatie moet weten wie er ingelogd is  XML  Kan gebruikt worden om om het even wat voor te stellen. (Database- alternatief)  Voorlopig vooral initialisatie en configuratie.  Internet Server voor de Hosting  Server machine  Server operating system (eerst MS, later meer over UNIX )  HTML&JSP Server (We zullen Apache Tomcat gebruiken)

7 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma7 Voorlopige overzicht We zullen geleidelijk alle elementen integreren in steeds complexere applicaties  1: Eerste webprogramma  2: HTML-forms, JavaScript en JSP’s  3: JavaBeans  4: Herhaling Java (Collecties, Comparable) en applets  5: Organisatie van een JSP-applicatie

8 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma8 Voorlopig overzicht (vervolg)  6: Gebruikte Technologie  Servlets  Authenticatie  7: Databases met Java  8: Testing  9: Hosting  10: Evaluatie

9 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma9 Evaluatie  I) klein projectje, individueel te maken, volledig uitgewerkt, 1 opgave vr iedereen  papieren afdruk UML-design, en van alle.jsp,.html,. xml,.java-files  design mij mondeling toe te lichten  II) groter project, in groep met 4, nadruk op design. Toelichting aan klas met mogelijkheid tot vragen.  III) Klassiek examen

10 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma10 Internet en World Wide Web  Jaren 60: Amerikaans militair netwerk: ARPANET  Gedecentraliseerd: bescherming tegen aanval  Academische wereld werd belangrijkste gebruiker en het netwerk werd ‘Internet’  Vroeg internet was niet gebuiksvriendelijk  Hypertext werd niet gebruikt  1989: Binnen het CERN (Europees centrum voor nucleair onderzoek)  Hypertext: links naar andere teksten via kliks op woorden

11 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma11 Internet en World Wide Web (vervolg)  1993: 50 web servers. Grote sprong:  NCSA van Universiteit van Illinois: Mosaïc web browser voor Unix, PC, Macintosh, Voorheen draaide enige goede browser op NeXT  1994 Netscape Navigator  Latere jaren: grote invloed van Microsoft

12 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma12 Java-installatie  Intitiëel locale installatie: server en client zijn dezelfde machine.  Voor echte hosting is vast IP-adres nodig, ofwel JSP-hosting via firma (€25/maand).  Installatie van de JAVA SDK (mijn versie=1.3.1_01), laatste versie:  http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html  Download J2SE v 1.4.2_01 SDK

13 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma13 Tomcat-installatie  Installatie van Tomcat Web Server (mijn versie = 4.1.24)  http://jakarta.apache.org/tomcat http://jakarta.apache.org/tomcat  Download binaries  Kies Tomcat 4.1.27 zip (laatste versie van de 4- reeks)  Unzip naar c:\

14 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma14 Configuratie Win XP/Win 2000  Win XP/Win 2000  Settings/Control Panel/System/…  …/Advanced tab/Environment variables  System Variables  NAMEVALUE  JAVA_HOMEc:\j2sdk1.4.2_01  CATALINA_HOMEc:\jakarta-tomcat- 4.1.27

15 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma15 Config Win XP/Win 2000 (vervolg)  Win XP/Win 2000  System Variables (vervolg)  NAMEVALUE  CLASSPATHc:\jakarta-tomcat- 4.1.27\common\lib\ servlet.jar;. (toevoegen !)  PATHc:\j2sdk1.4.2_01\bin (toevoegen !)

16 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma16 Configuratie Win 95/98  In c:\autoexec.bat  Zelfde variabelen maar nu als volgt:  SET JAVA_HOME= c:\j2sdk1.4.2_01  SET CATALINA_HOME = …  In c:\config.sys  Environment Space vergroten:  Shell=c:\command.com /e:1024 /p

17 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma17 Configuratie Unix-flavours  Meeste JSP servers draaien op Unix (Solaris of Linux)  Shell start-up script aanpassen  Bash:.bashrc  …  OF tcsh:.tcshrc  …

18 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma18 1e Installatietest Tomcat op MS Windows  Maak een shortcut naar de bestanden  c:\jakarta-tomcat-4.1.27\bin\startup.bat  c:\jakarta-tomcat-4.1.27\bin\shutdown.bat  Pudding-test:  Klik op de startup-shortcut.  Start/Run…  http://localhost:8080/index.jsp http://localhost:8080/index.jsp komt overeen met:  c:\jakarta-tomcat-4.1.27\webapps\root\index.jsp

19 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma19 Resultaat:

20 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma20 1e programma  U creëert folder en bestand: c:\jakarta-tomcat- 4.1.27\webapps\hfdst1\index.jsp  Inhoud: <html><head> 1e JSP-programma 1e JSP-programma </head><body> Hello World! Hello World! Java datum en tijd is </body></html>

21 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma21 1e programma (vervolg)  U creëert de mappen: c:\jakarta-tomcat- 4.1.27\webapps\hfdst1\WEB-INF en hierbinnen:..\ WEB-INF\classes..\ WEB-INF\bin  Start/Run, Tik URL in:  http://localhost:8080/hfdst1/index.jsp OF  http://127.0.0.1:8080/hfdst1/index.jsp http://127.0.0.1:8080/hfdst1/index.jsp  HOORT BIJ (niet intikken): c:\jakarta-tomcat- 4.1.27\webapps\hfdst1\index.jsp

22 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma22 1e programma - Resultaat

23 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma23 1e programma - HTML  HTML=  Hyper Text Markup Language (.html of.htm )  =Hyper(links) Tekst Markering Taal  Hyperlinks: klikken op tekst om naar andere pagina te gaan  Markup: de tags ( begin einde ) die de layout bepalen.  Tag-Taal om layout van documenten te bepalen en die toelaat andere documenten te bereiken via clicks.  Ontcijferd op client-machine  makkelijk te leren: via View/Source de broncode met het resultaat te vergelijken

24 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma24 1e programma - JSP  JSP=  Java Server Pages  Combinatie van HTML en speciale tags  Combinatie van HTML en speciale tags  Taal die layout (html) en programmering (java binnen een tag combineert.  Wordt ontcijferd op de server-machine en geeft een puur html-bestand als resultaat mee aan de client-machine.  NIET te leren door via View/Source. Wat binnen de tags staat, is niet zichtbaar voor client.

25 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma25 1e programma – URL  http://localhost:8080/hfdst1/index.jsp  URL = Uniform Resource Locator  Internetadres, i.h.a. éénduidig over de wereld,  Deze is NIET éénduidig vanwege ‘localhost’  http : Hyper Text Transfer Protocol  Een van de protocollen, deze dient om HTML-pagina’s op te vragen  localhost : Gereserveerd woordje. Geeft aan dat we een pagina zoeken op machine van de browser

26 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma26 1e programma – URL  8080 : Normaal luisteren web-servers naar poort 80. Tomcat gebruikt 8080 ipv 80  Wijzigbaar via de configuratie-file (niet doen) conf\server.xml  hfdst1: Elke subdirectory van de webapps folder wordt beschouwd als aparte web- applicatie: c:\jakarta-tomcat- 4.1.27\webapps\hfdst1

27 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma27 Hoe kan het allemaal werken ?  Internet is het fysische computernetwerk  Het World Wide Web is een service die draait op dit netwerk.  Services:  Web  E-mail  FTP  Het Web definieert hoe 2 partijen, de client browser en de web server met elkaar communiceren. -> Implementatie via HTTP

28 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma28 Het HTTP request-response model  Een HTTP-request wordt verzonden naar de web- server (vb Jij tikt een URL in: www.hotmail.com ) Dit is een verzoek om een bepaalde resource terug te geven.  De web server antwoordt door de gevraagde resource te zenden als het er is, anders wordt een fout-pagina (vb 404) verzonden.  Statisch: (je kunt alleen bestaande pagina’s opvragen)  (In principe) Toestandsloos (stateless): Elke request zet een nieuwe connectie op, niets wordt onthouden.

29 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma29 Dynamische toevoegingen  De gebruiker kan pagina’s laten creëren speciaal voor hem/haar  CGI: (Common Gateway Interface),  Lange tijd het enige mechanisme  CGI-programma’s, uitgevoerd op server  Perl is gebaseerd op CGI  Moeilijk leesbare code voor niet-specialisten  Nieuwe kopie van de interpreter wordt geladen voor elke request

30 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma30 Dynamische toevoegingen (vervolg)  Applets  Kleine stukjes java-code, in venstertje binnen de html- pagina  Locaal uitgervoerd  Eerst gedownload naar client (automatisch)  Relatief traag  Weinig interactie met rest van de pagina  Zie http://java.sun.com/applets http://java.sun.com/applets  Vb http://java.sun.com/applets/other/UnderConstruction/index. html

31 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma31 Dynamische toevoegingen (vervolg)  JavaScript (en andere)  Oorspronkelijk LiveScript  Kleine stukjes script-code (GEEN JAVA) binnen html-tekst  Locaal uitgevoerd  Vooral voor user interface doeleinden te gebruiken  Volledig zichtbaar voor de gebruiker zoals html- code. (View/Source)

32 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma32 Dynamische toevoegingen (vervolg  JSP  Kleine stukken JAVA tussen speciale tags binnen html-tekst.  Op de server uitgevoerd. Steunt op servlet- technologie.  Resulterend in een mogelijk unieke html-pagina speciaal voor de gebruiker gemaakt. Die wordt wel locaal uitgevoerd.  Mogelijkheid om gewone, vooraf gecompileerde java-files te gebruiken.

33 Internetapplicaties - I Eerste Webprogramma33 Dynamische toevoegingen: JSP HTTP Request HTTP Response Web ServerHTML Files Servlet Container: JSPs & Servlets Client Browser Server Machine


Download ppt "Internetapplicaties Niki Meulemans"

Verwante presentaties


Ads door Google