De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 12:

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 12:"— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 12: Publieke goederen en externe effecten Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten  Pareto-efficiëntie l Niet mogelijk welvaart te verhogen van één individu, zonder dat die van ander individu erop achteruit gaat  Vertrekpunt: l Realiteit vaak niet zoals ideale situatie (Hoofdstuk 8)  Door bestaan ‘marktfalingen’ meerbepaald publieke goederen en externe effecten l Verbeteringen mogelijk via overheidsinterventie

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 1. Niet-uitsluitbaar en niet-rivaliteit in consumptie 2. Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen 3. Het vrijbuiterprobleem 4.Quasi-publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. Niet-uitsluitbaar en niet-rivaliteit in consumptie  Vrijemarktsysteem: l Private goederen: individuele voorkeuren l Voorbeeld: brood kopen en betalen (vrije keuze)  Zuiver publieke goederen: l Kenmerken:  Niet-uitsluitbaarheid Landsverdediging, rechtssysteem, dijk  Niet-rivaliteit in consumptie

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 1.Niet-uitsluitbaar en niet-rivaliteit in consumptie 2.Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen 3.Het vrijbuiterprobleem 4.Quasi-publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen  Publieke goederen: elke eenheid kan tegelijk door elke consument geconsumeerd worden l Waardering individu: individuele bereidheid tot betalen l Maatschappelijke marginale betalingsbereidheid:  Som individuele bereidheden tot betalen  Grafisch: verticale som individuele vraagcurven

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen  Voorbeeld: bescherming tegen overstromingen d.m.v. dijk l Twee individuen l MBB L = €4 en MBB B = €3 voor 1 ste centimeter  Marginale maatschappelijke waardering = €7 l MBB L = €3 en MBB B = €2 voor 101 ste centimeter  Marginale maatschappelijke waardering = €5

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen  q* = 2 meter l Hogere dijk: meer bescherming  Maar: totale marginale baat < marginale kost l Lagere dijk: minder bescherming  Maar: totale marginale baat > marginale kost  Algemeen: efficiënt niveau van voorziening moet voldoen aan Samuelsonregel:

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen  Publieke goederen: l Geconsumeerde hoeveelheid dezelfde voor allen l MBB kan verschillen  Private goederen: l Individuele MBB voor elke consument = marktprijs l Geconsumeerde hoeveelheid varieert per consument

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 1.Niet-uitsluitbaar en niet-rivaliteit in consumptie 2.Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen 3.Het vrijbuiterprobleem 4.Quasi-publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Het vrijbuiterprobleem  Voorbeeld: landbouwer en zijn bijdrage voor dijk

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Het vrijbuiterprobleem  Twee vereenvoudigingen l Anderen beslissen gezamenlijk l Slechts twee keuzes: betalen of niet  Groter getal is beter resultaat  Voorkeurordening l 4: anderen betalen, landbouwer niet, dijk komt er, landbouwer is vrijbuiter l 3: anderen betalen, landbouwer ook, dijk komt er l 2: anderen betalen niet, landbouwer ook niet, dijk komt er niet l 1: anderen betalen niet, landbouwer wel, dijk komt er niet

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Het vrijbuiterprobleem  Dominante strategie: niet betalen l Gevolg: situatie 2, er komt geen dijk l Oplossing: overheidsinterventie (dwangmacht)

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. Het vrijbuiterprobleem  Drie aandachtspunten: l Bij herhaald spel geen dwangmacht nodig, vooral in kleine, niet-anonieme groepen l Nadelen collectieve voorziening door overheid:  Onmogelijkheid echte voorkeuren te reveleren  ‘Social choice’, ‘public choice’ en ‘(new) political economy’: modelleren beslissingsproces en gedrag van politici en ambtenaren l Collectieve voorziening niet noodzakelijk geproduceerd door overheidsondernemingen  Kan ook door private ondernemingen

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 1.Niet-uitsluitbaar en niet-rivaliteit in consumptie 2.Maatschappelijk wenselijk aanbod van publieke goederen 3.Het vrijbuiterprobleem 4.Quasi-publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.4. Quasi-publieke goederen  Noch volledig privaat, noch volledig publiek: minstens één kenmerk slechts in beperkte mate voldaan l Uitsluitbaarheid l Rivaliteit  Voorbeelden: zwembaden, tunnels, parken, wegen, sportinfrastructuur, … l Gedeeltelijke uitsluiting d.m.v. tolgeld, inkomprijzen l Congestie of overbelasting, vorm van rivaliteit

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.4. Quasi-publieke goederen  In private bedrijven ook publieke goederen l Voorbeeld: winkelcentrum met verwarming, parking, schoonmaken toiletten,...

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Positieve en negatieve externe effecten  Voorbeelden: l Rinkelende gsm hindert medestudenten en docent l Bijen van imker bestuiven bloemen l Vervuilende productie schaadt milieu  Externe effecten: l Gedrag economische agenten heeft rechtstreeks invloed op nut andere economische agenten  Geen compensaties betaald  Kan negatief zijn: milieuvervuiling  Kan positief zijn: bloemenparkje voor jezelf en buren

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Positieve en negatieve externe effecten  Typisch aan externe effecten l Geen betaling van compensatie via markt!!!  Consumptie of productie veroorzaakt naast marginale baat of kost voor agent zelf ook elders in economie baten of kosten l MBB: maatschappelijke marginale baat l MB: private marginale baat l MKK: maatschappelijke marginale kost l MK: private marginale kost

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Pareto efficiëntie bij externe effecten  Figuur 12.2.: l Perfect concurrentiële markt voor papier l A P : aanbodcurve l A M : marginale maatschappelijke kostencurve l A M boven A p door negatieve externe effecten (vervuiling)

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Pareto efficiëntie bij externe effecten  Situatie bij vrije prijsvorming: l Teveel vervuilende goederen l Kost vervuiling: oppervlakte tussen curven A M en A p l Vervuiling aanvaardbaar zolang kost gecompenseerd door waarde geproduceerde goed l Welvaartsverlies bij marktuitkomst: driehoek E M BE p  Vrije prijsvorming leidt niet tot welvaartsoptimum l Evenwicht uit vrije prijsvorming E P l ‘marktfaling’ l Pareto-efficiënt punt E M : p M > p p en q M < q p

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1. Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het optimale vervuilingsniveau  Beschouw Figuur 12.3.: l Geloosde hoeveelheid afvalstoffen L l Maatschappelijke marginale kosten lozing  Uitgedrukt door rechte BA  Dit zijn externe kosten die leiden tot verschil tussen A M en A P l Totale maatschappelijke kosten lozing bij vrije markt- uitkomst  Oppervlakte OBAL l Marginale kosten terugdringen vervuiling  Uitgedrukt door LE

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.3. Het optimale vervuilingsniveau  Hoeveelheid lozing naar nul? l Marginale kosten van terugdringen worden zeer groot l Dit zijn ook reële kosten voor maatschappij  Optimale hoeveelheid vervuiling: Q l (Q O)

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Uitstootnormen  Quota’s om negatieve externe effecten in te perken  Quota’s l In vorm van maximale productie- of uitstootnormen l Probleem: houden onvoldoende rekening met specifieke kenmerken bedrijf l Beschouw Figuur 12.4.

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Uitstootnormen  B: maatschappelijke marginale baten om vervuiling terug te dringen  Twee papierproducenten die L lozen  LM curve: marginale kosten om vervuiling terug te dringen voor onderneming 1  LN curve: marginale kosten om vervuiling terug te dringen voor onderneming 2

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Uitstootnormen  Uitstootnorm door overheid vastgelegd: K  Totale maatschappelijke kost van emissiereductie: l Oppervlakte LKF + LKG  Reductiekosten minimaliseren l Vereist efficiënte verdeling van inspanningen l Indien bedrijf 1 reduceert tot Q1 en bedrijf 2 tot Q2  Marginale reductiekost beide bedrijven = B  Dit is kostenefficiënt: doelstelling bereikt tegen zo laag mogelijke totale kost

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Uitstootnormen  Indien beide bedrijven reduceren tot K l Extra kosten bedrijf 1 voor extra reductie: KF l Uitgespaarde kosten bedrijf 2 voor extra vervuiling: KG l KG > KF  doelstelling kan bereikt worden tegen lagere kosten  Indien bedrijf 1 reduceert tot Q1 en bedrijf 2 tot Q2 l Geen totale kostenbesparing meer mogelijk

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.4. Uitstootnormen  Belangrijk: l Inspanningen zo verdelen dat marginale reductiekosten voor alle bedrijven gelijk zijn  Noodzakelijke voorwaarde voor kostenefficiëntie  Equimarginaal kostenprincipe  Differentiëring van normen l Moeilijk in realiteit l Vandaar vaak alle bedrijven zelfde reductienorm l Betere alternatieven: volgende paragrafen

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.5. Eigendomsrechten en aansprakelijkheid  Coase-theorema: l Duidelijke en afdwingbare eigendomsrechten  Om externe effecten te internaliseren l Verdeling van eigendomsrechten speelt geen rol voor efficiëntie van uiteindelijke oplossing  Omwonenden eigenaar van water Bedrijf betaalt voor vervuiling  Bedrijf eigenaar van water Omwonenden betalen voor proper water  Dit is equivalent

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.5. Eigendomsrechten en aansprakelijkheid  Voorbeeld: l Fabriek eigenaar van water l Wandelaars willen betalen voor propere rivier l Figuur 12.2.: bereidheid tot betalen slachtoffers > verlies door verminderde productie, zo tot in E M l Transactiekosten mogen niet te hoog zijn

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.6. Milieuheffingen  Marktprijzen via belastingen corrigeren l Tot maatschappelijk wenselijk niveau (Pigou) l Pigouviaanse belastingen  Heffingen die negatieve externe effecten moeten corrigeren  Kostenefficiënte verdeling milieu-inspanningen  Heffingen: l Outputbelasting l Belasting op vervuilende productiefactor zelf (beter)

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.6. Milieuheffingen  Kostenefficiënte verdeling milieu-inspanningen l Vervuilers hebben twee opties  Verder produceren en belasting betalen op volledige uitstoot  Vervuiling terugdringen door te investeren in schone technologie l Bedrijf i kiest reductie zodanig dat

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.6. Milieuheffingen  Beschouw Figuur 12.5. l Milieuheffing t per eenheid l Milieubelasting: rechthoek OtLT l Optimaal niveau vervuiling blijkt OS  Uiteindelijke kost optimale reductie l Oppervlakte OtRL  Te betalen milieuheffing (OtRS)  Kost reductie (SRL) l Ingekleurde oppervlakte: kostenbesparing t.o.v. L

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 1.Positieve en negatieve externe effecten 2.Pareto efficiëntie bij externe effecten 3.Het ‘optimale’ vervuilingsniveau 4.Uitstootnormen 5.Eigendomsrechten en aansprakelijkheid 6.Milieuheffingen 7.Verhandelbare emissierechten 3.Publieke voorziening van private goederen

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.7. Verhandelbare emissierechten  Overheid zet markt op om allocatie van schaarse milieugoederen te coördineren: l Verhandelbare emissierechten  Voorbeeld: Europese Emissiehandelsysteem (2005)  Winstmaximerende vervuiler reduceert tot punt waar marginale reductiekost = marktprijs emissierecht

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Publieke goederen en externe effecten - Inhoudstafel 1.Publieke goederen 2.Externe effecten 3.Publieke voorziening van private goederen

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Publieke voorziening van private goederen  Overheid intervenieert vaak in aanbod van goederen l Gezondheidszorg, onderwijs en cultuur l Aanbod gesubsidieerd l Soms productie in handen van overheid  Voorbeeld: onderwijs  Verdienstengoederen (merit goods): overheid steunt consumptie van deze goederen, want consumenten hechten er te weinig belang aan


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2010 12 – PUBLIEKE GOEDEREN EN EXTERNE EFFECTEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 12:"

Verwante presentaties


Ads door Google