De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers."— Transcript van de presentatie:

1 €urosavers

2  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers

3  Basisrente onveranderd laten op 1 %  Gebaseerd op economische & monetaire analyse  Invloed op transmissiemechanisme €urosavers

4 1% basisrente =>transmissiemechanisme => inflatie 2% €urosavers

5

6 Bron: NBBNBB

7  Prognose: ◦ 2012: - 0,3% ◦ 2013: 1% Bron: EurostatEurostat €urosavers

8  Groei daalt in Q tot -0,3%  Positief signaal naar eurozone ◦ Prognose voor België (Planbureau) 2012: 0,1 % i.p.v. 0 % 2013: 1,4 % groei  Neerwaartse risico’s: ◦ Trage groei wereldeconomie => V ◦ Toename overheidsschulden =>besparingen overheid => investeringen => werkloosheid => koopkracht => groei stagneert / daalt  Officiële rentevoeten ECB laag houden ◦ Advies: basisrentevoet 1% behouden €urosavers

9  Goederen en diensten  In miljard euro Netto-export Eurozone 17 Bron: ECB (2)ECB(2)

10 €urosavers  Trend: middellange en lange termijn  Reden: ◦ EU-landen bezitten weinig grondstoffen  grote afhankelijkheid ◦ Eindige voorraden ◦ Stijgende vraag van groeilanden  Nu: tijdelijke daling, wegens dalende wereldvraag

11  Metaal prijsindex: koper, aluminium, ijzererts, tin, nikkel, zink, lood, uranium  2005 = 100  Laatste 10 jaar = 55, = 207,0 Index +151,8 €urosavers Bron: Index Mundi, Gebaseerd op IMFIndex Mundi, Gebaseerd op IMF Metaalprijzenindex – 20 jaar Metaalprijzenindex – 10 jaar

12 €urosavers Ruwe aardolie prijsindex – 20 jaar Ruwe aardolie prijsindex – 10 jaar  Ruwe aardolie index: gemiddelde van 3 soorten ruwe olie: Dated Brent, West Texas Intermediate, Dubai Fateh (Wereldwijd)  2005 = 100  Laatste 10 jaar = 47, = 222,1 Index +174, Bron: Index Mundi, Gebaseerd op IMFIndex Mundi, Gebaseerd op IMF

13 €urosavers Bron: ECBECB  Juni 2011: EUR 1 = USD 1,4652 => sterke WK => voordelig voor aankopen buiten Eurozone (bv. grondstoffen)  Evolutie tot mei 2012: sterke daling EUR 1 = USD 1,2843 => verlies voordeel sterke WK  Oorzaak daling WK: o.a. begrotingsmoeilijkheden, financiële crisis

14  Wisselkoers euro / USD  Sterke daling ◦ Minder beleggingen in euro  Lage rente ECB  Zwakkere euro  Goed voor export ◦ Lagere aankoopprijzen voor buitenland  Slecht voor inflatie ◦ Invoerprijzen stijgen (bv. de olieprijs) Bron: ECBECB €urosavers

15 Bron: ECBECB

16 €urosavers Bron: NBBNBB

17  December 2011 stabiele periode: 2,7%  April 2012: 2,6 %  Prognoses (Eurostat) ◦ 2012: > 2 % ◦ 2013: ± 2 %  Prijsstabiliteit: cruciale factor ◦ Investeringsprojecten (producenten/consumenten) ◦ Beleggers  Opwaartse risico’s: ◦ Stijgende olie- en grondstofprijzen op middellange termijn ◦ Hogere indirecte belastingen €urosavers

18  In meeste eurolanden: verhogingen ◦ Begrotingstekorten wegwerken  Voorbeelden ◦ België: BTW-toepassingen uitgebreid (vb. diensten notaris & deurwaarder) ◦ Nederland: verhoging btw-tarief 19% naar 21%  Opwaarts risico voor inflatie  Neerwaarts risico voor investeringen en consumptie €urosavers

19  % verandering Q / Q-4  Eurozone: + en Q  België en Duitsland: + maar  Griekenland: -  Spanje: afwisselend +/- Bron: EurostatEurostat €urosavers

20  Bedrijfsinvesteringen % verandering Q / Q-4  Probleemlanden: -  Eurozone,BE & D: + maar evolutie Bron: EurostatEurostat €urosavers

21  Eurozone: lichte  België & Duitsland: lichte  Spanje: lichte Bron: EurostatEurostat €urosavers

22  % verandering m/m-12  Trend:  Probleemlanden Spanje & Griekenland: sterk negatief Bron: EurostatEurostat

23  Negatief  Eurozone: lichte ◦ -21,3 dec -> -19,9 april  België: na  Duitsland: -  Probleemlanden: ◦ Griekenland: -83,5 feb -> -78,7 apr ◦ Spanje: -24,7 feb -> -28,6 apr Bron: EurostatEurostat €urosavers

24  Trend: -  Griekenland: minder -  Uitzondering: Duitsland; maar nu ook - Bron: EurostatEurostat €urosavers

25  Trend: negatief  België: blijvende  Probleemlanden (SP, GR)  herstel, maar nog steeds zeer - Bron:EurostatEurostat €urosavers

26  Probleemlanden(SP, GR):  -  BE & D  + maar  Eurozone:, -, stabiel Bron: EurostatEurostat €urosavers

27   Eurozone,BE & D, stabiel  Griekenland: zeer laag, maar licht  Spanje: Bron: EurostatEurostat €urosavers

28 Bron: EurostatEurostat  Algemene trend: SP, GR, PT:  Duitsland: , stabiel, < eurozone Eurozone:  VS:   Eurozone Maart 2012: 10,9% (hoogste peil sinds 1997) Prognose 2013: 10,8 %

29 €urosavers  Jongerenwerkloosheid probleemlanden: hoog Griekenland: 51,2 % (januari 2012) Spanje: 51,1 % (maart 2012)  Eurozone maart 2012: 22,1%  <22,1%: BE, DE,VS Bron: EurostatEurostat

30 €urosavers Bron: EurostatEurostat  Eurozone: licht < 65 %  D & NL: > 70 %  Griekenland, Spanje, Italië: 55 %  Eurozone – VS: Eurozone < VS

31 €urosavers  Structurele hervormingen ◦ Loonmatiging  Stijging concurrentievermogen  V  Stijging werkgelegenheid  koopkracht ◦ Verschuiving industrie  diensten  Gevaar afhankelijkheid buitenland  Eigen productie blijft belangrijk (R& D)  Bouwsector – economische groei

32 €urosavers Bron: EurostatEurostat  Trend:  Opvallende ongelijkheid: sterke landen – zwakke landen  België: te hoog; compensatie hoge productiviteit

33 €urosavers  Trend:  Probleemlanden: Griekenland, Spanje:  Duitsland: algemeen stabiel  Eurozone: Bron: EurostatEurostat

34  Europese groeistrategie (Europa 2020) ◦ Werkgelegenheid  75% van de bevolking tussen jaar  werk ◦ Onderzoek, ontwikkeling & innovatie  3% BBP EU ◦ Onderwijs  >90%  diploma middelbare school  >40% van jaar  diploma hoger onderwijs  Groei is noodzakelijk voor de eurozone ◦ Huidige crisis ◦ Toenemende vergrijzing €urosavers Bron: Europese CommissieEuropese Commissie

35 €urosavers

36 Economische analyse toetsen aan monetaire analyse €urosavers

37 Bron: ECB (2)ECB(2) €urosavers

38  Dieptepunt: september 2011 t.e.m. december 2011  In overeenstemming met evolutie bbp ◦ M. V = P. Y => P = M. V / Y Geldhoeveelheid M Bron: EurostatEurostat €urosavers

39  Matige groei vanaf januari 2012  Niet zorgwekkend m.b.t. inflatie Geldhoeveelheid M Bron: EurostatEurostat €urosavers

40 Kredietverlening aan MFI’s Bron: ECBECB TotaalOverheidMFI’sAndere ,018,61 531,50, ,518,02 709,51, Q32 043,318,02 024,41, Q42 728,518,02 709,51, Nov2 383,618,02 364,71, Dec2 728,518,02 709,51, Jan2 762,718,02 743,71, Feb (p)2 789,018,02 770,01,0  Leningen van MFI’s in de eurozone in miljard euro  Kredietverschaffing ECB tegen 1% ◦ December 2011: € 489 miljard ◦ Eind februari 2012: € 530 miljard  Meer ademruimte voor MFI’s en overheid ◦ Mogelijkheid balansverbetering ◦ Meer rust op obligatiemarkten  Geen duurzame oplossing ◦ Te veel geld in omloop ◦ Lening = schuld TotaalOverheidMFI’sAndere ,018,61 531,50, ,518,02 709,51, Q32 043,318,02 024,41, Q42 728,518,02 709,51, Nov2 383,618,02 364,71, Dec2 728,518,02 709,51, Jan2 762,718,02 743,71, Feb (p)2 789,018,02 770,01,0 €urosavers

41  Groeipercentage van leningen aan gezinnen in de eurozone  Daling van 2006 tot 2009  Consumentenkrediet bleef ◦ Krimpt vanaf 2009  Vanaf midden 2011: algemene ◦ Vertrouwenscrisis  Rente ECB op 1%  Minder kredieten = minder vraag ◦ Slecht voor economische groei Kredietverlening Bron: ECBECB €urosavers

42  Groeipercentage van leningen aan niet-financiële organisaties in de eurozone  Top eind 2008  Instorting en lichte krimp in 2009 en 2010 ◦ Kredietcrisis  Periode van lichte groei ◦ Eind 2011: lichte  Schuldencrisis Kredietverlening Bron: ECBECB €urosavers

43  Begrotingstekort in % van bbp  Europese schuld blijft toenemen  Positieve evolutie ◦ Algemene daling in 2011  Oorzaken: ◦ Kredietcrisis beter onder controle ◦ Nu opnieuw onrust: Griekenland! ◦ Begrotingspact EU eist tekort van max. 3% van bbp in 2013 Overheidsschuld Bron: EurostatEurostat €urosavers

44  Bruto overheidsschuld in % van bbp  Gestegen in 2011 ◦ Oorzaak: kredietcrisis  Bepalend voor vertrouwen ◦ > 100 % van bbp: GR, IT, IE, PT ◦ België: prognose 2012: 98,8 % ◦ Stabilisatie door noodfondsen  Maar: Schuld afbouwen => besparen => minder bbp-groei ◦ Kredieten & lage rentevoet ECB onmisbaar  Echter beperkt =>hervorming noodzakelijk Overheidsschuld Bron: EurostatEurostat €urosavers

45  Renteverschil met Duitsland op 1-jarige staatsobligaties  Noodfondsen en kredietverstrekking ECB onmisbaar ◦ Meer vertrouwen in het land => lagere rente ◦ Veel liquiditeiten => meer vraag naar obligaties => lagere rente ◦ Maar: rente nog steeds relatief hoog voor probleemlanden  Mogelijke oplossingen: ◦ Begrotingspact realiseren, beter financieel toezicht ◦ Euro-obligaties ◦ Uitbreiding permanent noodfonds ESM Staatsobligaties Bron: DE STANDAARDDE STANDAARD €urosavers

46  Situatie ◦ Bbp krimpt sinds laatste kwartaal 2011 ◦ Werkloosheidsgraad: 24,44% (maart 2012) ◦ Gemiddelde obligatierente tot 5,9% (april 2012) ◦ Spaanse beurs (Ibex) (april 2012)  Oorzaak vertrouwenscrisis door: ◦ Explosie vastgoedbubbel ◦ Slechte balans voor Spaanse financiële instellingen  Vastgoedleningen 11% van totale balans ◦ Snelle stijging van Spaanse overheidsschuld  Doorgestroomd naar reële economie Spanje als voorbeeld van hoge rente staatsobligaties €urosavers

47

48  Reële BBP: trage groei  Netto-export: positief  Grondstof- en olieprijzen ◦ Korte termijn: dalend (krimp wereldvraag) ◦ Middellange en lange termijn: stijgend  Wisselkoers EUR/USD: dalend (export + / import -)  HICP- inflatie eurozone: 2,6 % en prognose dalend  Indirecte belastingen eurozone: stijgend  Investeringen (producenten/consumenten): dalend  Consumenten & producentenvertrouwen: negatief  Werkloosheid: stijgend  Loonkosten: stijgend => Economie nog niet hersteld => Rentevoet behouden op 1 % …mits:  een degelijk Europees toezicht op de financiële instellingen  uitvoeren begrotingspact  EN werk maken van duurzaam economisch en financieel beleid Conclusie €urosavers

49  Rente: laag  M3: licht stijgend  Kredietverlening door ECB: hoog  Kredietverlening aan gezinnen & bedrijven: dalend  Overheidsschuld: hoog, maar licht dalend => Economie nog niet hersteld => Rentevoet behouden op 1 % …mits:  degelijk Europees toezicht op de financiële instellingen  uitvoeren begrotingspact  EN duurzaam economisch en financieel beleid Conclusie €urosavers

50  Enkele kenmerken huidig economisch model: ◦ Wereldwijd stijgende grondstof- en energieprijzen ◦ Langdurige schuldgedreven groei zonder gelijkmatig toenemende tewerkstelling (EU & VS) ◦ Overconsumptie  Obesitas en diabetes = welvaartsziekten ◦ Lat ligt te hoog  Stress  Depressie  Hoge zelfdodingcijfers Duurzame economie €urosavers Bron: topeconoom Geert Noels Boek: Econoshock

51  Streven naar duurzaam (nieuw) economisch model: ◦ Trager, duurzaam groeien (respect voor mens & milieu) ◦ Duurzaam investeren (prod./cons./overheid)  Lager energie- en grondstofverbruik => minder afhankelijk van prijsschommelingen  Beter voor milieu & maatschappij (ecol. voetafdruk)  Kostenbesparend op LT => bewust omgaan met:  Energie & grondstoffen  Milieu: wereldwijd grond-, bos- en luchtbeleid  Mens & arbeid ◦ Stimulerende en regulerende taak van overheden => Duurzame economische groei Duurzame economie €urosavers Bron: topeconoom Geert Noels Boek: Econoshock

52 €urosavers

53 Tot in Frankfurt? Jonas De Cooman Jelle Mestdagh Simon De Roose Jelle Peelman Jeroen Boel €urosavers


Download ppt "€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers."

Verwante presentaties


Ads door Google