De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers."— Transcript van de presentatie:

1 €urosavers

2  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers

3  Basisrente onveranderd laten op 1 %  Gebaseerd op economische & monetaire analyse  Invloed op transmissiemechanisme €urosavers

4 1% basisrente =>transmissiemechanisme => inflatie 2% €urosavers

5

6 Bron: NBBNBB

7  Prognose: ◦ 2012: - 0,3% ◦ 2013: 1% Bron: EurostatEurostat €urosavers

8  Groei daalt in Q4 2011 tot -0,3%  Positief signaal naar eurozone ◦ Prognose voor België (Planbureau) 2012: 0,1 % i.p.v. 0 % 2013: 1,4 % groei  Neerwaartse risico’s: ◦ Trage groei wereldeconomie => V ◦ Toename overheidsschulden =>besparingen overheid => investeringen => werkloosheid => koopkracht => groei stagneert / daalt  Officiële rentevoeten ECB laag houden ◦ Advies: basisrentevoet 1% behouden €urosavers

9  Goederen en diensten  In miljard euro Netto-export Eurozone 17 Bron: ECB (2)ECB(2)

10 €urosavers  Trend: middellange en lange termijn  Reden: ◦ EU-landen bezitten weinig grondstoffen  grote afhankelijkheid ◦ Eindige voorraden ◦ Stijgende vraag van groeilanden  Nu: tijdelijke daling, wegens dalende wereldvraag

11  Metaal prijsindex: koper, aluminium, ijzererts, tin, nikkel, zink, lood, uranium  2005 = 100  Laatste 10 jaar 04-2002 = 55,2 03-2012 = 207,0 Index +151,8 €urosavers Bron: Index Mundi, Gebaseerd op IMFIndex Mundi, Gebaseerd op IMF Metaalprijzenindex – 20 jaar Metaalprijzenindex – 10 jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1992 2002 2011

12 €urosavers Ruwe aardolie prijsindex – 20 jaar Ruwe aardolie prijsindex – 10 jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  Ruwe aardolie index: gemiddelde van 3 soorten ruwe olie: Dated Brent, West Texas Intermediate, Dubai Fateh (Wereldwijd)  2005 = 100  Laatste 10 jaar 04- 2002 = 47,7 03- 2012 = 222,1 Index +174,4 1992 2002 2011 Bron: Index Mundi, Gebaseerd op IMFIndex Mundi, Gebaseerd op IMF

13 €urosavers Bron: ECBECB  Juni 2011: EUR 1 = USD 1,4652 => sterke WK => voordelig voor aankopen buiten Eurozone (bv. grondstoffen)  Evolutie tot mei 2012: sterke daling EUR 1 = USD 1,2843 => verlies voordeel sterke WK  Oorzaak daling WK: o.a. begrotingsmoeilijkheden, financiële crisis

14  Wisselkoers euro / USD  Sterke daling ◦ Minder beleggingen in euro  Lage rente ECB  Zwakkere euro  Goed voor export ◦ Lagere aankoopprijzen voor buitenland  Slecht voor inflatie ◦ Invoerprijzen stijgen (bv. de olieprijs) Bron: ECBECB €urosavers

15 Bron: ECBECB

16 €urosavers Bron: NBBNBB

17  December 2011 stabiele periode: 2,7%  April 2012: 2,6 %  Prognoses (Eurostat) ◦ 2012: > 2 % ◦ 2013: ± 2 %  Prijsstabiliteit: cruciale factor ◦ Investeringsprojecten (producenten/consumenten) ◦ Beleggers  Opwaartse risico’s: ◦ Stijgende olie- en grondstofprijzen op middellange termijn ◦ Hogere indirecte belastingen €urosavers

18  In meeste eurolanden: verhogingen ◦ Begrotingstekorten wegwerken  Voorbeelden ◦ België: BTW-toepassingen uitgebreid (vb. diensten notaris & deurwaarder) ◦ Nederland: verhoging btw-tarief 19% naar 21%  Opwaarts risico voor inflatie  Neerwaarts risico voor investeringen en consumptie €urosavers

19  % verandering Q / Q-4  Eurozone: + en Q4 2011 -  België en Duitsland: + maar  Griekenland: -  Spanje: afwisselend +/- Bron: EurostatEurostat €urosavers

20  Bedrijfsinvesteringen % verandering Q / Q-4  Probleemlanden: -  Eurozone,BE & D: + maar evolutie Bron: EurostatEurostat €urosavers

21  Eurozone: lichte  België & Duitsland: lichte  Spanje: lichte Bron: EurostatEurostat €urosavers

22  % verandering m/m-12  Trend:  Probleemlanden Spanje & Griekenland: sterk negatief Bron: EurostatEurostat

23  Negatief  Eurozone: lichte ◦ -21,3 dec -> -19,9 april  België: na  Duitsland: -  Probleemlanden: ◦ Griekenland: -83,5 feb -> -78,7 apr ◦ Spanje: -24,7 feb -> -28,6 apr Bron: EurostatEurostat €urosavers

24  Trend: -  Griekenland: minder -  Uitzondering: Duitsland; maar nu ook - Bron: EurostatEurostat €urosavers

25  Trend: negatief  België: blijvende  Probleemlanden (SP, GR)  herstel, maar nog steeds zeer - Bron:EurostatEurostat €urosavers

26  Probleemlanden(SP, GR):  -  BE & D  + maar  Eurozone:, -, stabiel Bron: EurostatEurostat €urosavers

27  2011 - 2012  Eurozone,BE & D, stabiel  Griekenland: zeer laag, maar licht  Spanje: Bron: EurostatEurostat €urosavers

28 Bron: EurostatEurostat  Algemene trend: SP, GR, PT:  Duitsland: , stabiel, < eurozone Eurozone:  VS:   Eurozone Maart 2012: 10,9% (hoogste peil sinds 1997) Prognose 2013: 10,8 %

29 €urosavers  Jongerenwerkloosheid probleemlanden: hoog Griekenland: 51,2 % (januari 2012) Spanje: 51,1 % (maart 2012)  Eurozone maart 2012: 22,1%  <22,1%: BE, DE,VS Bron: EurostatEurostat

30 €urosavers Bron: EurostatEurostat  Eurozone: licht < 65 %  D & NL: > 70 %  Griekenland, Spanje, Italië: 55 %  Eurozone – VS: Eurozone < VS

31 €urosavers  Structurele hervormingen ◦ Loonmatiging  Stijging concurrentievermogen  V  Stijging werkgelegenheid  koopkracht ◦ Verschuiving industrie  diensten  Gevaar afhankelijkheid buitenland  Eigen productie blijft belangrijk (R& D)  Bouwsector – economische groei

32 €urosavers Bron: EurostatEurostat  Trend:  Opvallende ongelijkheid: sterke landen – zwakke landen  België: te hoog; compensatie hoge productiviteit

33 €urosavers  Trend:  Probleemlanden: Griekenland, Spanje:  Duitsland: algemeen stabiel  Eurozone: Bron: EurostatEurostat

34  Europese groeistrategie (Europa 2020) ◦ Werkgelegenheid  75% van de bevolking tussen 20 - 64 jaar  werk ◦ Onderzoek, ontwikkeling & innovatie  3% BBP EU ◦ Onderwijs  >90%  diploma middelbare school  >40% van 20 - 34 jaar  diploma hoger onderwijs  Groei is noodzakelijk voor de eurozone ◦ Huidige crisis ◦ Toenemende vergrijzing €urosavers Bron: Europese CommissieEuropese Commissie

35 €urosavers

36 Economische analyse toetsen aan monetaire analyse €urosavers

37 Bron: ECB (2)ECB(2) €urosavers

38  Dieptepunt: september 2011 t.e.m. december 2011  In overeenstemming met evolutie bbp ◦ M. V = P. Y => P = M. V / Y Geldhoeveelheid M3 2011-2012 Bron: EurostatEurostat €urosavers

39  Matige groei vanaf januari 2012  Niet zorgwekkend m.b.t. inflatie Geldhoeveelheid M3 2011-2012 Bron: EurostatEurostat €urosavers

40 Kredietverlening aan MFI’s Bron: ECBECB TotaalOverheidMFI’sAndere 20101 551,018,61 531,50,9 20112 728,518,02 709,51,0 2011 Q32 043,318,02 024,41,0 2011 Q42 728,518,02 709,51,0 2011 Nov2 383,618,02 364,71,0 2011 Dec2 728,518,02 709,51,0 2012 Jan2 762,718,02 743,71,0 2012 Feb (p)2 789,018,02 770,01,0  Leningen van MFI’s in de eurozone in miljard euro  Kredietverschaffing ECB tegen 1% ◦ December 2011: € 489 miljard ◦ Eind februari 2012: € 530 miljard  Meer ademruimte voor MFI’s en overheid ◦ Mogelijkheid balansverbetering ◦ Meer rust op obligatiemarkten  Geen duurzame oplossing ◦ Te veel geld in omloop ◦ Lening = schuld TotaalOverheidMFI’sAndere 20101 551,018,61 531,50,9 20112 728,518,02 709,51,0 2011 Q32 043,318,02 024,41,0 2011 Q42 728,518,02 709,51,0 2011 Nov2 383,618,02 364,71,0 2011 Dec2 728,518,02 709,51,0 2012 Jan2 762,718,02 743,71,0 2012 Feb (p)2 789,018,02 770,01,0 €urosavers

41  Groeipercentage van leningen aan gezinnen in de eurozone  Daling van 2006 tot 2009  Consumentenkrediet bleef ◦ Krimpt vanaf 2009  Vanaf midden 2011: algemene ◦ Vertrouwenscrisis  Rente ECB op 1%  Minder kredieten = minder vraag ◦ Slecht voor economische groei Kredietverlening Bron: ECBECB €urosavers

42  Groeipercentage van leningen aan niet-financiële organisaties in de eurozone  Top eind 2008  Instorting en lichte krimp in 2009 en 2010 ◦ Kredietcrisis  Periode van lichte groei ◦ Eind 2011: lichte  Schuldencrisis Kredietverlening Bron: ECBECB €urosavers

43  Begrotingstekort in % van bbp  Europese schuld blijft toenemen  Positieve evolutie ◦ Algemene daling in 2011  Oorzaken: ◦ Kredietcrisis beter onder controle ◦ Nu opnieuw onrust: Griekenland! ◦ Begrotingspact EU eist tekort van max. 3% van bbp in 2013 Overheidsschuld Bron: EurostatEurostat €urosavers

44  Bruto overheidsschuld in % van bbp  Gestegen in 2011 ◦ Oorzaak: kredietcrisis  Bepalend voor vertrouwen ◦ > 100 % van bbp: GR, IT, IE, PT ◦ België: prognose 2012: 98,8 % ◦ Stabilisatie door noodfondsen  Maar: Schuld afbouwen => besparen => minder bbp-groei ◦ Kredieten & lage rentevoet ECB onmisbaar  Echter beperkt =>hervorming noodzakelijk Overheidsschuld Bron: EurostatEurostat €urosavers

45  Renteverschil met Duitsland op 1-jarige staatsobligaties  Noodfondsen en kredietverstrekking ECB onmisbaar ◦ Meer vertrouwen in het land => lagere rente ◦ Veel liquiditeiten => meer vraag naar obligaties => lagere rente ◦ Maar: rente nog steeds relatief hoog voor probleemlanden  Mogelijke oplossingen: ◦ Begrotingspact realiseren, beter financieel toezicht ◦ Euro-obligaties ◦ Uitbreiding permanent noodfonds ESM Staatsobligaties Bron: DE STANDAARDDE STANDAARD €urosavers

46  Situatie ◦ Bbp krimpt sinds laatste kwartaal 2011 ◦ Werkloosheidsgraad: 24,44% (maart 2012) ◦ Gemiddelde obligatierente tot 5,9% (april 2012) ◦ Spaanse beurs (Ibex) (april 2012)  Oorzaak vertrouwenscrisis door: ◦ Explosie vastgoedbubbel ◦ Slechte balans voor Spaanse financiële instellingen  Vastgoedleningen 11% van totale balans ◦ Snelle stijging van Spaanse overheidsschuld  Doorgestroomd naar reële economie Spanje als voorbeeld van hoge rente staatsobligaties €urosavers

47

48  Reële BBP: trage groei  Netto-export: positief  Grondstof- en olieprijzen ◦ Korte termijn: dalend (krimp wereldvraag) ◦ Middellange en lange termijn: stijgend  Wisselkoers EUR/USD: dalend (export + / import -)  HICP- inflatie eurozone: 2,6 % en prognose dalend  Indirecte belastingen eurozone: stijgend  Investeringen (producenten/consumenten): dalend  Consumenten & producentenvertrouwen: negatief  Werkloosheid: stijgend  Loonkosten: stijgend => Economie nog niet hersteld => Rentevoet behouden op 1 % …mits:  een degelijk Europees toezicht op de financiële instellingen  uitvoeren begrotingspact  EN werk maken van duurzaam economisch en financieel beleid Conclusie €urosavers

49  Rente: laag  M3: licht stijgend  Kredietverlening door ECB: hoog  Kredietverlening aan gezinnen & bedrijven: dalend  Overheidsschuld: hoog, maar licht dalend => Economie nog niet hersteld => Rentevoet behouden op 1 % …mits:  degelijk Europees toezicht op de financiële instellingen  uitvoeren begrotingspact  EN duurzaam economisch en financieel beleid Conclusie €urosavers

50  Enkele kenmerken huidig economisch model: ◦ Wereldwijd stijgende grondstof- en energieprijzen ◦ Langdurige schuldgedreven groei zonder gelijkmatig toenemende tewerkstelling (EU & VS) ◦ Overconsumptie  Obesitas en diabetes = welvaartsziekten ◦ Lat ligt te hoog  Stress  Depressie  Hoge zelfdodingcijfers Duurzame economie €urosavers Bron: topeconoom Geert Noels Boek: Econoshock

51  Streven naar duurzaam (nieuw) economisch model: ◦ Trager, duurzaam groeien (respect voor mens & milieu) ◦ Duurzaam investeren (prod./cons./overheid)  Lager energie- en grondstofverbruik => minder afhankelijk van prijsschommelingen  Beter voor milieu & maatschappij (ecol. voetafdruk)  Kostenbesparend op LT => bewust omgaan met:  Energie & grondstoffen  Milieu: wereldwijd grond-, bos- en luchtbeleid  Mens & arbeid ◦ Stimulerende en regulerende taak van overheden => Duurzame economische groei Duurzame economie €urosavers Bron: topeconoom Geert Noels Boek: Econoshock

52 €urosavers

53 Tot in Frankfurt? Jonas De Cooman Jelle Mestdagh Simon De Roose Jelle Peelman Jeroen Boel €urosavers


Download ppt "€urosavers.  Advies €urosavers  Economische analyse  Monetaire analyse  Conclusie €urosavers."

Verwante presentaties


Ads door Google