De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel Optimale besturing van multi-echelon systemen Onderzoek naar de integrale continue en periodieke besturing van divergente multi-echelon systemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel Optimale besturing van multi-echelon systemen Onderzoek naar de integrale continue en periodieke besturing van divergente multi-echelon systemen."— Transcript van de presentatie:

1 Titel Optimale besturing van multi-echelon systemen Onderzoek naar de integrale continue en periodieke besturing van divergente multi-echelon systemen

2 2/41 Koffie Optimale besturing van multi-echelon systemen Koffie zetten? Besturing: Wanneer er hoeveel koffie moet worden gezet. Multi-echelon: De hoeveelheid koffie in de thermoskan en in de kopjes. Optimaal: De hele dag verse koffie.

3 3/41 Doelstelling Het ontwerp van een efficiënte integrale besturing van divergente multi-echelon distributieketens zodanig dat de kosten voor de gehele keten worden geminimaliseerd terwijl aan de servicecriteria ten aanzien van leverbetrouwbaarheid kan worden voldaan.

4 4/41 Subdoelstellingen Ontwikkelen van een integrale toepassing van zowel de continue als de periodieke besturing. Onderzoek naar de mogelijkheden van een besturing op basis van echelonvoorraden. Ontwikkelen van een simulatiemodel waarmee de verschillende besturingen vergeleken en verder onderzocht kunnen worden.

5 5/41 Aanpak Inleiding Continue besturing Periodieke besturing Simulatie Conclusies & aanbevelingen InleidingContinue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies

6 6/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Inleiding Wat zijn distributieketens? Wat is echelon? Wat zijn besturingen?

7 7/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Distributieketens De verzameling van producenten en tussenhandelaren waartussen transporten plaatsvinden om vervolgens de producten aan eindgebruikers te kunnen leveren.

8 8/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Distributieketens Netwerk cyclisch Netwerk acyclisch Serieel Convergent Divergent

9 9/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Echelon De echelonvoorraad van een vestiging bestaat uit: –haar eigen voorraad –de voorraden bij alle stroomafwaarts gelegen vestigingen die door deze vestiging worden beleverd

10 10/41 2-echelon Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies P 1 23546 Echelonvoorraad vestiging 1 Echelonvoorraad vestiging 6 Producent / Bron Beginafnemer / Schakel 1 Eindafnemers / Schakel 2 2-echelon systeem

11 11/41 4-echelon Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies 4-echelon systeem P 1 3 5678910 42 1112141513 Schakel 1 Schakel 2 Schakel 3 Schakel 4 Echelonvoorraad vestiging 2

12 12/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Besturingen De besturing omvat alle beslissingen rond: –bestelmomenten –bestelgroottes –voorraadniveaus –veiligheidsvoorraden

13 13/41 Inleiding Continue BesturingPeriodieke BesturingSimulatieConclusies Besturingen IntegraalLokaal PeriodiekContinu Variabele bestelgrootteVaste bestelgrootte EchelonvoorradenFysieke voorraden Lokale toepassing Fysieke voorraden Echelon voorraden Integrale toepassing Lokale toepassing Fysieke voorraden Echelon voorraden Integrale toepassing Periodieke Besturing Variabele bestelgrootte (R,S) systeem Continue Besturing Vaste bestelgrootte (s,Q) systeem

14 14/41 Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies 1.Lokale toepassing 2.Integrale fysieke toepassing 3.Integrale echelon toepassing Continue besturing

15 15/41 Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies 0 L t t+L s Q+s Q+v v Voorraadverloop Lokale toepassing

16 16/41 Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies 1.Het bestelpunt wordt zodanig gekozen dat de vestiging naar verwachting kan voldoen aan haar servicecriterium. 1.De bestelgrootte wordt zodanig gekozen dat de verwachte totale kosten minimaal zijn. Lokale toepassing

17 17/41 Voorraadverloop Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies 0 L t t+L t+L+  s Q+s Q+v v Integrale fysieke toepassing

18 18/41 Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies 1.Bepaling vraagverdelingen. 1.Bepaling bestelgroottes: 1.per schakel in de keten 2.veelvoud bestelgrootte afnemers 1.Bepaling bestelpunten zodanig dat de eindafnemers naar verwachting kunnen voldoen aan het servicecriterium. (SLA) 1.Bepaling stockout kansen. Integrale fysieke toepassing

19 19/41 Inleiding Continue Besturing Periodieke BesturingSimulatieConclusies Integrale echelon toepassing 1.Bepaling bestelgroottes. 1.Bepaling echelon bestelpunten: 1.gebruik SLA voor bepaling bestelpunten 2.ophogen van deze bestelpunten met verwachte echelonvoorraden afnemers

20 20/41 1.Lokale toepassing 2.Integrale toepassing 3.Servicebenadering 4.Kostenbenadering InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Periodieke besturing

21 21/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies 0 L R R+L S S- L Voorraadverloop Lokale toepassing

22 22/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Lokale toepassing 1.Het aanvulniveau wordt zodanig gekozen dat de vestiging naar verwachting kan voldoen aan haar servicecriterium. 1.De aanvulperiode wordt zodanig gekozen dat de verwachte totale kosten minimaal zijn.

23 23/41 Kostenfunctie InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Lokale toepassing

24 24/41 Gedrag Kostenfunctie InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Lokale toepassing

25 25/41 Voorraadverloop eindafnemers 0 L R R+L S S- L InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Integrale toepassing

26 26/41 Voorraadverloop tussenhandel 0 L R R+L S InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Integrale toepassing

27 27/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies 1.Bepaling besturingparameters 1.Aanvulperiode 2.Aanvulniveaus 3.Allocatiefracties 1 2345 P voorbeeld 1.Methoden 1.Servicebenadering 2.Kostenbenadering Integrale toepassing

28 28/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies 1.CAS en BS algoritmen: 1.bepaling allocatiefracties 2.bepaling aanvulniveaus 3.aanvulperiode gegeven 1.Uitbreiding CAS voor bepaling optimale aanvulperiode. Servicebenadering

29 29/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Minimaliseren verwachte totale kosten inclusief tekortkosten Kostenbenadering

30 30/41 InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Minimaliseren verwachte totale kosten inclusief tekortkosten Doel: minimaliseren van H 1 (S e 1,    Kosten benadering

31 31/41 Gedrag Kostenfunctie InleidingContinue Besturing Periodieke Besturing SimulatieConclusies Kosten benadering

32 32/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies 1.Programma 2.Resultaten Simulatie

33 33/41 Simulatieprogramma InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Inkomende Orders Ketenregisseur Uitgaande Orders Distributieketen

34 34/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Voorraadverloop lokale continue besturing. Importeur Schaal 1:1000 Groothandel Schaal 1: 500 Dealer Schaal 1:100 Resultaten

35 35/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Voorraadverloop integrale continue besturing op basis van echelonvoorraden. Importeur Schaal 1:1000 Groothandel Schaal 1: 500 Dealer Schaal 1:100 Resultaten

36 36/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Voorraadverloop integrale periodieke besturing op basis van fysieke voorraden. Importeur Schaal 1:1000 Groothandel Schaal 1: 500 Dealer Schaal 1:100 Resultaten

37 37/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Voorraadverloop integrale periodieke besturing op basis van echelonvoorraden. Importeur Schaal 1:1000 Groothandel Schaal 1: 500 Dealer Schaal 1:100 Resultaten

38 38/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Resultaten TK = totale kosten AT = aantal transporten GV = gemiddelde voorraad

39 39/41 Gemiddelde voorraad bij de verschillende besturingen InleidingContinue BesturingPeriodieke Besturing Simulatie Conclusies Resultaten

40 40/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke BesturingSimulatie Conclusies 1.Zowel de continue als de periodieke besturing kunnen integraal worden toegepast. 1.Door de integrale besturing te baseren op de echelonvoorraden kunnen enorme voordelen worden behaald. 1.Met behulp van een simulatiemodel zijn voorraadreducties van 35 % en 53 % aangetoond. Conclusies

41 41/41 InleidingContinue BesturingPeriodieke BesturingSimulatie Conclusies 1.Meer simulatieruns. 2.Meerdere producttypen. 3.Vraagvoorspelling. 1.Verder onderzoek naar de continue besturing op basis van echelonvoorraden. Aanbevelingen

42 42/41 Vragen

43 43/41 Benninkburg 145 Borrel

44 44/41 1.Toepassing 2.Resultaten SLA 3.Simulatie Instellingen 4.Simulatie Resultaten 5.Capaciteiten 6.Vraagverdelingen 7.Algoritmen Bijlagen

45 45/41 1.Product 1.simulatiemodel 2.besturingmodellen Toepassing 1.Distributieketens 1.Divergente multi-echelon systemen 1.koffie 2.productie

46 46/41 Resultaten SLA

47 47/41 1.Keten 1: 3-echelon met 16 vestigingen. 2.Keten 1 met extra toegevoegde waarde. 3.Keten 1 met langere levertijden. 4.Keten 2: 3-echelon met 25 vestigingen. 5.Keten 2 met andere kosten. 6.Keten 2 met minder klantorders. Simulatie Instellingen

48 48/41 Waarde verschillen Langere levertijden Lagere voorraadkosten en hogere transportkosten Keten 1 Keten 2 Minder klantorders Simulatie Resultaten

49 49/41 1.Continue besturingen geen capaciteit restricties: 1.Restrictie aan model toevoegen Capaciteiten 1.Periodieke besturing wel capaciteit restricties: 1.Deze worden gegeven door

50 50/41 1.Eindafnemers 1.Poisson verdeelde vraag 2.Exponentieel verdeelde tussentijden Vraagverdelingen 1.Tussenhandel 1.Normale benadering 2.Analytische bepaling verwachting en variantie 3.Vergelijking simulatie

51 51/41 Vraagverdelingen

52 52/41 Vraagverdelingen

53 53/41 Algoritmen SLA (Service Level Approximation) 1.Werk stroomafwaarts en bepaal alle stockout kansen: 1.Bepaal de verwachte leverbetrouwbaarheid van de eindafnemers:

54 54/41 Algoritmen ASLA (Adapted Service Level Approximation) 1.Bepaling verwachting en variantie van alle vestigingen in de tussenhandel 2.Werk stroomafwaarts: 1.bepaal bestelpunten 2.bepaal stockout kansen 3.Bepaal bestelpunten eindafnemers zodanig dat naar verwachting aan het servicecriterium kan worden voldaan.

55 55/41 CAS (Consistent Appropriate Share) Algoritmen 1.Instellen van S 1 2.Bepaling allocatiefracties q i aan de hand van het servicecriterium 3.Indien allocatiefracties niet tot 1 sommeren, dan S 1 aanpassen 4.Bepaling S i aan de hand van q i

56 56/41 Algoritmen BS (Base Stock) 1.Bepaling ondergrenzen allocatiefracties zodanig dat onbalans minimaal is. 2.Bepaling aanvulniveaus S i aan de hand van het servicecriterium 3.Bepaling S 1


Download ppt "Titel Optimale besturing van multi-echelon systemen Onderzoek naar de integrale continue en periodieke besturing van divergente multi-echelon systemen."

Verwante presentaties


Ads door Google