De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HM-ES-th2 Les 1 t/m 4 Electronic System Level Design and Verification.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HM-ES-th2 Les 1 t/m 4 Electronic System Level Design and Verification."— Transcript van de presentatie:

1 HM-ES-th2 Les 1 t/m 4 Electronic System Level Design and Verification

2 HM-ES-th2 Les 1 Electronic System Level Design and Verification

3 Electronic System Level Design 3

4 4 Toetsing Schrijf een Essay (2/3 van cijfer) Wat is verschil tussen Essay en een Paper? Uitgebreide handleiding: http://www1.aucegypt.edu/academic/writers/index.htm http://www1.aucegypt.edu/academic/writers/index.htm Proposal inleveren 29 november = volgende week! Inleveren 20 december 2013! Geef een Presentatie (1/3 van cijfer) Week 6 en 7 (na de kerst) 15 minuten per 2 studenten Kies samen met een andere student een onderwerp m.b.t. Embedded Systems en … + practicum moet voldoende zijn.

5 Criteria (zie BB) 5 CriteriumOmschrijving StellingWordt de (vraag)stelling op een duidelijke manier ingeleid, of komt deze als het ware uit de lucht vallen? Is de stelling eenvoudig en begrijpelijk geformuleerd? Is de stelling origineel? MethodeBeschrijft de auteur de gebruikte onderzoeksmethode op een duidelijke manier en wordt toegelicht waarom voor deze methode is gekozen? Presentatie van bevindingen Worden de gegevens overzichtelijk gepresenteerd? Analyse van bevindingenWorden de gegevens goed geanalyseerd? Worden alternatieven goed afgewogen en worden de gebruikte vergelijkingscriteria onderbouwd? Conclusies en aanbevelingen Volgen de conclusies logisch uit de analyse? Geven de conclusies een duidelijk antwoord op de stelling? Volgen de aanbevelingen logisch uit de conclusies? VormZijn er veel taalfouten? Is de tekst prettig leesbaar? Wordt op correcte wijze naar de literatuur verwezen?

6 Essay (voorbeelden) zie BB Wat is de toekomst van kunstmatige intelligentie in Embedded systemen? Beoordeling: 8. SystemC-AMS zal aansluiting moeten zoeken bij Matlab Simulink om succesvol te worden. Beoordeling: 8.5 Is Moore’s Law ooit een wet geweest? Beoordeling: 9 Is ARM marktleider op server gebied in 5 jaar? Beoordeling: 8 6

7 Stelling / vraag (voorbeelden) OpenCL (Open Computing Language) is een goed alternatief voor HLS (High-Level Synthesis). Zie: http://www.eejournal.com/archives/articles/20121106-opencl/?printView=truehttp://www.eejournal.com/archives/articles/20121106-opencl/?printView=true Alle 8 bits microcontrollers zullen uiteindelijk vervangen worden door 32 bits microcontrollers. Zie: http://www.edn.com/Home/PrintView?contentItemId=4398890http://www.edn.com/Home/PrintView?contentItemId=4398890 … (nog aanvullen) … 7

8 8 Electronic System Level Design and Verification Validatie versus Verificatie Hebben we het goede gemaakt? Hebben we het goed gemaakt?

9 9 Verificatie Testen. Probeer maar wat… Maar wanneer ben je klaar? Formele Verificatie. Wiskundig bewijs… Maar hoe lang duurt dat? Test coverage Peer review Alternatief?

10 10 Motiverend voorbeeld Doet ie het of Doet ie het niet ?

11 11 Bewijs het maar…

12 Parallellisme Parallellisme zorgt voor snelheid en is om die reden vaak noodzakelijk. Als communicerende taken parallel uitgevoerd worden wordt de verificatie extra lastig E: denk aan race conditions en hazards en de oplossingen daarvoor (synchronisatie) in hardware. Problemen ontstaan vaak als deelsystemen worden samengevoegd. TI: denk aan multitasking en de problemen daarbij: Deadlock Starvation (livelock) Race conditions 12

13 Parallellisme 13 t = 2, s = 2  v = 6 t = 4, s = 3  v = 369600 t = 4, s = 9  v = 2,14528E+19 Er is misschien maar 1 volgorde waarin het fout gaat!

14 HM-ES-th2 Les 2 Electronic System Level Design and Verification

15 IPC Inter-Process Communication Als taken samenwerken moeten ze: Synchroniseren taak T 1 mag pas verder met stap T 1.a als taak T 2 stap T 2.b heeft uitgevoerd). Communiceren stap T 1.a van taak T 1 heeft data nodig die in stap T 2.b van taak T 2 wordt berekend. 15 Communiceren = Synchroniseren + Data Overdracht.

16 IPC Er zijn 2 hoofdvormen van Inter-Process Communication: Shared Memory Based Mutex (lock, unlock) Semaphore (wait, signal) Monitor (conditionele variabelen) Message Based Mailbox Message Queue. 16 TI studenten zijn hier al mee bekend, E studenten die ECV al hebben gedaan ook.

17 Voorbeeld 17 int x = 0; task t1() { for (int i = 0; i < 3; i++) { x = x + 1; } } task t2() { for (int i = 0; i < 3; i++) { x = x + 1; } } Wat is de waarde van x na afloop van dit programma als we ervan uitgaan dat memory synchronisatie juist werkt 3, 4, 5 of 6

18 Oplossing met mutex 18 int x = 0; mutex m; task t1() { for (int i = 1; i <= 3; i++) { m.lock(); x = x + 1; m.unlock(); } } task t2() { for (int i = 1; i <= 3; i++) { m.lock(); x = x + 1; m.unlock(); } }

19 Deadlock 19 mutex m1, m2; task t1() { m1.lock(); …; m2.lock(); …; m2.unlock(); …; m1.unlock(); } task t2() { m2.lock(); …; m1.lock(); …; m1.unlock(); …; m2.unlock(); }

20 SPIN en PROMELA Met SPIN kunnen we wiskundig bewijzen: dat een model van communicerende parallelle taken (beschreven in PROMELA) correct werkt en dat er geen deadlock optreed. 20

21 21 SPIN en PROMELA Met dank aan Gerard Holzmann Huiswerk! Bestudeer artikel over het gebruik van SPIN en PROMELA en bedenk vragen!

22 HM-ES-th2 Les 3 Electronic System Level Design and Verification

23 23 Wat kun je bewijzen… Welke eigenschappen van een systeem kun je bewijzen met model checking? Safety. Bijvoorbeeld: er komt nooit meer dan 1 proces tegelijk in dit stukje code (kritische gebied). Ander voorbeeld: Als er een trein passeert dan zijn de spoorbomen altijd geloten. Liveness. Bijvoorbeeld: proces A komt altijd een keer aan de beurt. Ander voorbeeld: als er geen treinen meer passeren dan gaan de spoorbomen na verloop van tijd weer open. General temporal. Bijvoorbeeld: als er een request binnenkomt dan zal er altijd een reply gestuurd worden. Ander voorbeeld: de ATM geeft pas geld nadat het van een rekening is afgeboekt.

24 24 Hoe kom je aan een model? Hoe kom je aan het model wat je kunt checken? Top down = ideaal Requirements → Model → Implementatie Zie: From Specification to Implementation: A PROMELA to C Compiler http://www.mathematik.uni-stuttgart.de/~floeff/publications/96-enstparis-s2- report.pdf (1996) http://www.mathematik.uni-stuttgart.de/~floeff/publications/96-enstparis-s2- report.pdf Bottom up = praktijk Implementatie → Model Zie: Model Checking C Programs by Translating C to Promela http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235718 (2009) http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235718

25 25 PROMELA bouwstenen Welke soort objecten kom je tegen in een PROMELA model? Processes Statements == Expressies Message Channels Message channels Variables Basic data types: bit/bool, byte, short, int Compound data types: array, structure

26 26 Executability in PROMELA Wat doet: a==b -> count++ Wat doet: a==b; count++ Wat doet: a==b -> count++; a!=b -> count-- Wat doet: if :: a==b -> count++ :: a!=b -> count-- fi

27 27 Message channel chan mq = [2] of { byte, short } Wat als een proces doet: mq ! 4, 3456; mq ! 2, 9012; mq ! 2, 5678; mq ! 1, 1234 Wat als een ander proces doet: mq ? 2, var1 Wat als een ander proces doet: mq ? var2, var3

28 28 Message channel chan mq = [2] of { byte, short } Wat als een proces doet: mq ! 4, 3456; mq ! 2, 9012; mq ! 2, 5678; mq ! 1, 1234 Wat als een ander proces doet: mq ?? 2, var1 Wat als een ander proces doet: mq ? var2, var3

29 29 Message channel chan mq = [2] of { byte, short } Wat als een proces doet: mq !! 4, 3456; mq !! 2, 9012; mq !! 2, 5678; mq !! 1, 1234 Wat als een ander proces doet: mq ? 2, var1 Wat als een ander proces doet: mq ? var2, var3

30 30 Rendezvous chan mq = [0] of { byte, short } Wat als een proces doet: mq ! 4, 3456; mq ! 2, 9012; mq ! 2, 5678; mq ! 1, 1234 Wat als een ander proces doet: mq ? 2, var1 Wat als een ander proces doet: mq ? var2, var3

31 31 SPIN De SPIN modelchecker kan een PROMELA model: Random simuleren Interactief simuleren Verificeren “Guided” simuleren Wat zijn de verschillen? Waneer gebruik je wat?

32 32 atomic versus d_step Wat is het verschil? Wanneer gebruik je wat? Gegeven is dat b een globale variabele is die door diverse processen wordt beschreven. Wat is verschil tussen: a==b -> a = a + b en atomic { a==b -> a = a + b}

33 33 Linear-time Temporal Logic Until (weak W and strong U ) Always [] Eventually <> ![]p == <>!p []<>(p||q) == []<>p || []<>q []<>(p&&q) != []<>p && []<>q <>[](p&&q) == <>[]p && <>[]q <>[](p||q) != <>[]p || <>[]q

34 34 Werkt deze mutural exclusion? bool wantp = false, wantq = false; byte critical = 0; active proctype p() { do :: !wantq -> wantp = true; critical++; assert (critical == 1); critical--; wantp = false; od } active proctype q() { do :: !wantp -> wantq = true; critical++; assert (critical == 1); critical--; wantq = false; od }

35 35 SPIN Verify

36 36 SPIN Guided Simulation

37 37 Werkt deze mutural exclusion? bool wantp = false, wantq = false; byte turn = 1; bool csp = false, csq = false; active proctype p() { do :: wantp = true; do :: !wantq -> break; :: else -> if :: (turn == 1) :: (turn == 2) -> wantp = false; (turn == 1); wantp = true fi od; csp = true; assert (!(csp && csq)); csp = false; wantp = false; turn = 2 od } active proctype q() { do :: wantq = true; do :: !wantp -> break; :: else -> if :: (turn == 2) :: (turn == 1) -> wantq = false; (turn == 2); wantq = true fi od; csq = true; assert (!(csp && csq)); csq = false; wantq = false; turn = 1 od }

38 38 Check ook liveness LTL: []<>csp && []<>csq SPIN Translate vertaalt dit in never statement

39 39 SPIN Verify

40 40 Puzzel voor de volgende les http://www.hellam.net/maths2000/frogs.swf Modeleer deze puzzel in PROMELA. Beweer dat het altijd waar is dat het doel van de puzzel niet bereikt zal worden. Verifeer met SPIN dat dit niet klopt. SPIN geeft een counter example → dit is de oplossing van de puzzel!

41 HM-ES-th2 Les 4 Electronic System Level Design and Verification

42 42 Kikkers Hoe modelleren we het probleem (3 mannetjes kikkers links en 3 vrouwtjes kikkers rechts) Modelleer de 7 stenen Definieer de oplossing als een propositie (iets wat waar of onwaar kan zijn) solution Modelleer het gedrag van de kikkers. Check de LTL formule []!solution SPIN vindt een fout! Gebruik Guided Simulation om de oplossing te zien.

43 43 Modelleer stenen en solution mtype = {free, male, female} mtype stone[7] #define solution (\ stone[0]==female && \ stone[1]==female && \ stone[2]==female && \ stone[3]==free)

44 44 init init { stone[0]=male; stone[1]=male; stone[2]=male; stone[3]=free; stone[4]=female; stone[5]=female; stone[6]=female; Kan ook met een lus…

45 45 Gedrag Versie 1 do :: (stone[0]==male && stone[1]==free) -> stone[0]=free; stone[1]=male :: (stone[0]==male && stone[2]==free) -> stone[0]=free; stone[2]=male :: (stone[1]==male && stone[2]==free) -> stone[1]=free; stone[2]=male :: (stone[1]==male && stone[3]==free) -> stone[1]=free; stone[3]=male :: (stone[1]==female && stone[0]==free) -> stone[1]=free; stone[0]=female

46 46 Gedrag Versie 1 :: (stone[2]==male && stone[3]==free) -> stone[2]=free; stone[3]=male :: (stone[2]==male && stone[4]==free) -> stone[2]=free; stone[4]=male :: (stone[2]==female && stone[1]==free) -> stone[2]=free; stone[1]=female :: (stone[2]==female && stone[0]==free) -> stone[2]=free; stone[0]=female :: … :: (stone[6]==female && stone[5]==free) -> stone[6]=free; stone[5]=female :: (stone[6]==female && stone[4]==free) -> stone[6]=free; stone[4]=female od }

47 47 SPIN LTL Translate

48 48 SPIN Verify

49 49 SPIN Guided Simulation

50 50 SPIN Guided Simulation

51 51 Versie 2: stone == process proctype stoneProc(byte n) { do :: atomic { (n stone[n]=free; stone[n+1]=male } :: atomic { (n stone[n]=free; stone[n+2]=male } :: atomic { (n>0 && stone[n]==female && stone[n-1]==free) -> stone[n]=free; stone[n-1]=female } :: atomic { (n>1 && stone[n]==female && stone[n-2]==free) -> stone[n]=free; stone[n-2]=female } od }

52 52 Init versie 2 init { byte i=0; do :: i==3 -> stone[i]=free; break :: else -> stone[i]=male; stone[6-i]=female; i++ od; atomic { byte j=0; do :: j==7 -> break :: else -> run stoneProc(j); j++ od }

53 53 Versie 3: frog == process Deze versie is gegeven als voorbeeld bij JSpin. Bedenk dat de manlijke en vrouwlijke kikkers zich anders gedragen => Maak 2 soorten processen. Elk proces krijgt bij aanmaken het nummer van de steen mee waar deze kikker begint. Deze variabele wordt gebruikt om bij te houden waar de kikker is.


Download ppt "HM-ES-th2 Les 1 t/m 4 Electronic System Level Design and Verification."

Verwante presentaties


Ads door Google