De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappij werkstuk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappij werkstuk"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappij werkstuk
Leefbaarheid in Stein Ons maatschappij werkstuk gaat over de leefbaarheid in Stein, dit hebben wij in samenwerking met de gemeente gedaan. We hebben hierbij deelgenomen aan het project “het Stein van morgen”.

2 inhoud Inleiding Resultaten enquête De stellingen
Als eerste gaan we jullie iets vertellen over wat we hebben gedaan en wat leefbaarheid eigenlijk is. Daarna zullen we iets vertellen over de resultaten van ons onderzoek. En tot slot de stellingen waar zodadelijk het debat over zal gaan.

3 Gemeente Stein Stein Maasband Elsloo Urmond Berg aan de Maas Catsop
Nattenhoven Meers

4 Inleiding Leefbaarheid Jongeren, volwassen en ondernemers Enquête
Deze presentatie gaat dus over de leefbaarheid in Stein. Met Stein bedoelen we gemeente Stein: hieronder valt Stein, Elsloo, Catsop, Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas en Nattenhoven. Met leefbaarheid bedoelen we hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied is om er te wonen, of te werken. Wij hebben dit onderzocht samen met de gemeente gedaan, zoals we net al zeiden. Het onderzoek is opgedeeld in een aantal categorieën; ondernemers, volwassenen en jongeren. Wij hebben de jongeren gekozen omdat, dit dichter bij ons staat. Het is erg belangrijk dat de jongeren ook mee kunnen denken over de toekomst van Stein, zij zijn namelijk de toekomst van Stein. We hebben voor dit onderzoek een enquête gehouden onder een deel van de leerlingen van onze school. Deze enquête bestond uit 13 gesloten vragen en daarna nog twee open vragen. In totaal hebben 352 mensen de enquête ingevuld. Uit dit onderzoek zijn twee stellingen naar voor gekomen, hierover gaan jullie straks over debatteren.

5 Resultaten enquête Zou je later in Stein willen blijven wonen?
Wat vinden jullie van het winkelcentrum? Hoe vaak ga je uit in Stein? Ga je wel eens naar een jongerencentrum? In deze presentatie vertellen we iets over de interessantste resultaten, omdat het anders, veel te veel zou zijn. We hebben vier vragen uitgekozen zodat er verschillende onderwerpen aan bod komen. Bij de vragen hebben we soms ook gekeken of het geslacht en of je binnen of buiten de gemeente woont, meespeelt in wat mensen geantwoord hebben. Op deze dia zie je een overzicht van deze vragen, dit zijn vier gesloten vragen. Zou je later in Stein willen blijven wonen? Wat vinden jullie van het winkelcentrum? Hoe vaak ga je uit in Stein? Ga je wel eens naar een jongeren centrum?

6 Zou je later in Stein willen blijven wonen?
A: Ja B: Nee C: Weet ik niet We gaan eerst kijken naar deze vraag; Zou je later in Stein willen blijven wonen. In de enquête kon je antwoorden A: ja, B: nee en C: weet ik niet. We gaan 2 grafieken laten zien. In de eerste grafiek laten we de resultaten van alle jongeren zien en in de tweede grafiek maken we onderscheid tussen de jongeren die binnen en buiten Stein wonen.

7 Zou je later in Stein willen blijven wonen?
Deze vraag is ook door mensen die niet in Stein wonen beantwoord. In deze grafiek zie je het aantal procent dat een bepaald antwoord heeft gegeven. 19,9 % van alle mensen zouden dus in Stein willen blijven wonen. 39,5 % wil niet in Stein blijven wonen en het grootste gedeelte van de mensen weet het nog niet, dit is 40,6%.

8 Zou je later in Stein willen blijven wonen?
In deze grafiek hebben we dus onderscheid gemaakt tussen de jongeren de binnen en buiten Stein wonen. De blauwe balken betekent binnen Stein en de rode balken betekenen buiten de gemeente Stein. Hier zie je dus beter of de mensen die er wonen, er ook blijven wonen. Van de mensen die buiten Stein wonen heeft het grootste gedeelte ingevuld dat ze er niet willen wonen. Het verschil tussen de mensen die weggaan en in Stein blijven wonen is nu veel kleiner. Wel zie je weer dat het grootste deel het nog niet weet.

9 Wat vinden jullie van het winkelcentrum?
A: Niet leuk, er zijn geen leuke winkels B: Leuk, er zijn erg leuke winkels C: Geen mening (vraag+antwoorden voorlezen) Dit speelt ook een grote rol bij de leefbaarheid en jongeren, omdat hierdoor het gebied gemeente Stein aantrekkelijk wordt.

10 Wat vinden jullie van het winkelcentrum?
In deze grafiek zie je dat de meest mensen geen mening over het winkelcentrum, dit komt waarschijnlijk ook omdat een deel van de mensen niet in Stein woont. Het deel dat wel een mening heeft is redelijk gelijk.

11 Hoe vaak ga je uit in Stein?
A: Nooit, ik vindt uitgaan niet leuk B: Nooit, ik ga ergens anders heen C: Soms, alleen als er speciale evenementen zijn D: Vaak, het is erg leuk

12 Hoe vaak ga je uit in Stein?
In deze grafiek zie je dat bij bijna alle leeftijdsgroepen het grootste percentage van de mensen alleen in Stein uitgaat als er speciale evenementen zijn, dit zijn de groene balkjes. Alleen de leeftijdsgroep van 16 jaar vormt hier een uitzondering op. Het grootste percentage daarvan gaat vaker ergens anders heen, dat zijn de rode balken. Wat verder opvalt in deze grafiek is dat hoe ouder de mensen worden hoe vaker ze uitgaan in Stein, dit zijn de paarse balken.

13 Ga je wel eens naar een jongerencentrum?
A: Nee, ik wist niet eens dat ze er waren B: Nee, vind ik niet leuk C: Ja, maar niet zo vaak D: Ja elke week wel een keer (vraag+antwoorden voorlezen)

14 Ga je wel eens naar een jongerencentrum?
In deze grafiek wordt het gelijk duidelijk, de meeste mensen weten niet dat er jongerencentra zijn of vinden deze niet leuk. Er is een kleine groep jongeren die soms of vaak gaan.

15 De stellingen Er moet meer geld aan het nieuwe winkelcentrum worden besteed dan aan Steinerbos. De voetbalclubs moeten fuseren zodat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe uitgaansgelegenheden Dit zijn de twee stellingen die uit werkstuk zijn gekomen: Er moet meer geld aan het nieuwe winkelcentrum worden besteed dan aan Steinerbos. De voetbalclubs moeten fuseren zodat er meer geld beschikbaar komt voor nieuwe uitgaansgelegenheden

16 Einde


Download ppt "Maatschappij werkstuk"

Verwante presentaties


Ads door Google