De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 RLV RGF AMA 17 mei WELKOM

2 Agenda RLV RGF AMA Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken en mededelingen Inventariseren rondvraag Notulen RLV van 23 november 2010 Jaarverslag 2010 RGF AMA Financieel jaarverslag 2010 RGF AMA Verslag kascommissie Decharge penningmeester Benoemen nieuwe leden kascommissie Stand van zaken Jaarplan 2011 Bespreken Agenda 262ste AV KNGF op 8 juni 2011 Mandatering afgevaardigde naar AV op 8 juni 2011 Rondvraag en sluiting 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 2

3 RLV RGF AMA Opening Ingekomen stukken en mededelingen
Inventariseren rondvraag 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 3

4 RLV RGF AMA 4. Notulen RLV van 23 november 2010 Gevraagd besluit:
Instemmen met verslag 23 november 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 4

5 RLV RGF AMA 5. Jaarverslag 2010 RGF AMA Gevraagd besluit:
Instemmen met jaarverslag 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 5

6 RLV RGF AMA 6. Financieel jaarverslag 2010 RGF AMA
7. Verslag kascommissie Gevraagd besluit: Instemmen met financieel jaarverslag 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 6

7 RLV RGF AMA 8. Decharge penningmeester Gevraagd besluit:
Instemmen met het verlenen van decharge aan de penningmeester en daarbij aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 7

8 RLV RGF AMA 9. Benoemen nieuwe leden kascommissie Gevraagd besluit:
Instemmen met de samenstelling van de kascommissie 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 8

9 RLV RGF AMA 10. Stand van zaken Jaarplan 2011
17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 9

10 Algemene Vergadering KNGF
8 juni 2011

11 Algemene Vergadering KNGF
Agenda Opening Ingekomen stukken en mededelingen Verslag AV 1 december 2010 Jaarverslag 2010 Financieel Jaarverslag 2010 Decharge penningmeester Marktpositionering fysiotherapie 2012 Informatie over actuele onderwerpen Rondvraag Sluiting 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 11

12 Algemene Vergadering KNGF
3. Verslag AV 1 december 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het verslag van de 261ste Algemene Vergadering van het KNGF van 1 december 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 12

13 Algemene Vergadering KNGF
4. Jaarverslag 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het Jaarverslag KNGF 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 13

14 Algemene Vergadering KNGF
5. Financieel Jaarverslag 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het Financieel Jaarverslag 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 14

15 Algemene Vergadering KNGF
6. Decharge penningmeester Gevraagd besluit: De Algemene Vergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Amersfoort, verleent hierbij decharge aan de penningmeester en daarbij aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2010 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 15

16 Algemene Vergadering KNGF
7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (1/4) Twee kernthema’s: Kwaliteit: beroepsgroep de regierol Zelfstandigheid: positie versterken 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 16

17 Algemene Vergadering KNGF
7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (2/4) Kwaliteit: beroepsgroep de regierol Kwaliteitsindicatoren (differentiatie: 20 indicatoren) Zorggroepen en samenwerkingsverbanden Tarifering specialisaties Fysio-EPD Administratieve lasten Audits Digitaal contracteren 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 17

18 Algemene Vergadering KNGF
7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (3/4) B. Zelfstandigheid: positie versterken Gerichte producten en diensten Polis en polisvoorwaarden Trend en tarief 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 18

19 Algemene Vergadering KNGF
7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (4/4) Gevraagd besluit: Instemmen met de uitgangspunten voor de marktpositionering fysiotherapie 2012 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 19

20 Algemene Vergadering KNGF
8. Informatie over actuele onderwerpen Richtlijn Verslaglegging Lange Termijn Visie Kwaliteitsindicatoren PRIO-project Beroepskolom Ondernemers- en werknemersplatform WPT congres Aanspraken zorgverzekeringswet 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 20

21 Algemene Vergadering KNGF
Richtlijn Verslaglegging (1/4) Actualisering versneld Doelstelling richtlijn gehandhaafd Geheugensteun Communicatie Richtlijn vastgesteld op 30 maart 2011 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 21

22 Algemene Vergadering KNGF
Richtlijn Verslaglegging (2/4) Kwaliefy meting 2011 Software nog niet aangepast aan nieuwe richtlijn Na meting interpretatie van gevolgen nieuwe richtlijn Geen negatieve gevolgen gebruik oude of nieuwe richtlijn 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 22

23 Algemene Vergadering KNGF
Richtlijn Verslaglegging (3/4) 4 typen gegevens Basisgegevens; altijd verplicht Conditionele gegevens; alleen indien aanwezig én relevant Administratieve gegevens; eenmalig per cliënt in te voeren (declaratieformulier) Plusgegevens 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 23

24 Algemene Vergadering KNGF
Richtlijn Verslaglegging (4/4) Lastenverlichting Basisgegevens teruggebracht van 72 naar 37 Lastenverlichting met name voor laag complexe kortdurende behandelsituatie Hoe complexer de casus, hoe meer conditionele en plusgegevens vastgelegd moeten worden Het gebruik van plusgegevens om de kwaliteit te verhogen van de individuele casus is aantrekkelijker in herziening 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 24

25 Algemene Vergadering KNGF
Lange Termijn Visie (LTV) (1/2) Hoe ziet de toekomst eruit? Welke plek willen wij dat de fysiotherapie inneemt? Aanpak: Evaluatie LTV Trend analyse opstellen Trend analyse interpreteren Schrijven van een nieuwe LTV 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 25

26 Algemene Vergadering KNGF
Lange Termijn Visie (LTV) (2/2) Communicatie: E-nieuws FysioNet Regionale bijeenkomsten 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 26

27 Algemene Vergadering KNGF
Kwaliteitsindicatoren Meetperiode verlengd (brief KNGF) Aanmelding in april » meting: 1 april – 1 juli Aanmelding in mei » meting: datum aanmelding maanden Ruim praktijklocaties aangemeld (> fysiotherapeuten) KNGF is in gesprek met verzekeraars over gebruik indicatoren 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 27

28 Algemene Vergadering KNGF
PRIO-project (1/2) Vervanging KNGF systemen voor documentbeheer & administratie (o.a. leden, boekhouding, bijeenkomsten) 2010: selectietraject Begin 2011: Keuze Microsoft Dynamics AX en Microsoft Sharepoint Onderhandelingen met beoogd leverancier Tot begin 2012: Implementatie PRIO: Professionaliseren Rationaliseren Informatie Organisatie 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 28

29 Algemene Vergadering KNGF
PRIO-project (2/2) Doelstellingen: Meer professionaliteit Techniek inzetten voor leden Toekomstbestendige oplossing Meer efficiency Beter aansluiten op toenemende omgevingscomplexiteit 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 29

30 Algemene Vergadering KNGF
Beroepskolom Visie aangenomen door AV juni 2010 Adviserende werkgroep: vertegenwoordigers (met ruggespraak) van opleidingen, specialistenverenigingen en werkveld Eerste voortgangsrapportage AB (juni 2011) Thema’s: Hoogleraarschap / wetenschappelijk netwerk NVAO accreditaties opleidingen (deelname) Masterniveau fysiotherapie 2020 Uitbreiding bevoegdheden master (diagnostiek) Delegatie uitvoering aan mbo-assistenten 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 30

31 Algemene Vergadering KNGF
Ondernemersplatform Interactief platform voor ondernemende fysiotherapeuten en werkgevers Starten / groeien van een onderneming Gefaciliteerd door KNGF Werknemersplatform Interactief platform specifiek voor werknemers Vragen stellen, discussies voeren en informatie uitwisselen 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 31

32 Algemene Vergadering KNGF WPT congres
17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 32

33 Algemene Vergadering KNGF
WPT congres Peildatum 3 mei 2011: Deelnemers uit 97 landen Meer deelnemers dan in Vancouver Aantal deelnemers : (Ndl. : 697) Ingezonden abstracts : (Ndl. : 195) Geaccepteerde abstracts : (Ndl.: 142) 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 33

34 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (1/7) Aanspraken staan onder druk Evaluatie ‘Chronische lijst’ door CVZ 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 34

35 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (2/7) Evaluatie ‘Chronische lijst’ door CVZ Korte termijn Screenen en onderzoeken huidige lijst Langere termijn/meer structureel Anders gaan beschrijven Baseren op functionele beperkingen Aansluiten bij fysiotherapeutische werkelijkheid 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 35

36 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (3/7) Korte termijn; CVZ onderzoek naar evidence fysiotherapie: Urine incontinentie Fibromyalgie Artrose Artritiden Aspecifieke lage rugpijn Osteoporose 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 36

37 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (4/7) Uitkomst onderzoek aandoeningen door CVZ: Geen evidence langdurige fysiotherapie Wel evidende kortdurende fysiotherapie 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 37

38 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (5/7) Reactie KNGF: Kanttekeningen bij conclusies CVZ Onderbouwing andere conclusies Uitleg over verschil tussen langdurige fysiotherapie en intermitterende kortdurende fysiotherapie (wel effectief) 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 38

39 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (6/7) Uitgangspunten KNGF: Volume aanspraken in basisverzekering niet groter Handhaven vrije prijzen Handhaven DTF Goede toegankelijkheid Domeinuitbreiding 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 39

40 Algemene Vergadering KNGF
Aanspraken zorgverzekeringswet (7/7) Mogelijke denkrichtingen van CVZ: Gedeeltelijk overhevelen Helemaal uit de basisverzekering Langdurige eruit, kortdurende erin (andere aandoeningen) Maximering aantal behandelingen bij aandoeningen in de lijst Algemene maximering van aantal behandelingen in de basisverzekering 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 40

41 Algemene Vergadering KNGF
9. Rondvraag (KNGF aangelegenheden) 17 mei • Regionale Leden Vergadering RGF AMA • 41

42 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google