De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM. 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 2 1.Opening door de voorzitter 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Inventariseren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM. 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 2 1.Opening door de voorzitter 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Inventariseren."— Transcript van de presentatie:

1 RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM

2 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 2 1.Opening door de voorzitter 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Inventariseren rondvraag 4.Notulen RLV van 23 november 2010 5.Jaarverslag 2010 RGF AMA 6.Financieel jaarverslag 2010 RGF AMA 7.Verslag kascommissie 8.Decharge penningmeester 9.Benoemen nieuwe leden kascommissie 10.Stand van zaken Jaarplan 2011 11.Bespreken Agenda 262 ste AV KNGF op 8 juni 2011 12.Mandatering afgevaardigde naar AV op 8 juni 2011 13.Rondvraag en sluiting Agenda RLV RGF AMA

3 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 3 1.Opening 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Inventariseren rondvraag RLV RGF AMA

4 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 4 4. Notulen RLV van 23 november 2010 Gevraagd besluit: Instemmen met verslag 23 november 2010 RLV RGF AMA

5 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 5 5. Jaarverslag 2010 RGF AMA Gevraagd besluit: Instemmen met jaarverslag 2010 RLV RGF AMA

6 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 6 6. Financieel jaarverslag 2010 RGF AMA 7. Verslag kascommissie Gevraagd besluit: Instemmen met financieel jaarverslag 2010 RLV RGF AMA

7 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 7 8. Decharge penningmeester Gevraagd besluit: Instemmen met het verlenen van decharge aan de penningmeester en daarbij aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2010 RLV RGF AMA

8 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 8 9. Benoemen nieuwe leden kascommissie Gevraagd besluit: Instemmen met de samenstelling van de kascommissie RLV RGF AMA

9 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 9 10. Stand van zaken Jaarplan 2011 RLV RGF AMA

10 Algemene Vergadering KNGF 8 juni 2011

11 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 11 Algemene Vergadering KNGF Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag AV 1 december 2010 4. Jaarverslag 2010 5. Financieel Jaarverslag 2010 6. Decharge penningmeester 7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 8. Informatie over actuele onderwerpen 9. Rondvraag 10. Sluiting

12 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 12 Algemene Vergadering KNGF 3. Verslag AV 1 december 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het verslag van de 261ste Algemene Vergadering van het KNGF van 1 december 2010

13 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 13 Algemene Vergadering KNGF 4. Jaarverslag 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het Jaarverslag KNGF 2010

14 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 14 Algemene Vergadering KNGF 5. Financieel Jaarverslag 2010 Gevraagd besluit: Vaststellen van het Financieel Jaarverslag 2010

15 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 15 Algemene Vergadering KNGF 6. Decharge penningmeester Gevraagd besluit: De Algemene Vergadering van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, in vergadering bijeen op 8 juni 2011 te Amersfoort, verleent hierbij decharge aan de penningmeester en daarbij aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2010

16 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 16 Algemene Vergadering KNGF 7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (1/4) Twee kernthema’s: A. Kwaliteit: beroepsgroep de regierol B. Zelfstandigheid: positie versterken

17 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 17 Algemene Vergadering KNGF 7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (2/4) A.Kwaliteit: beroepsgroep de regierol Kwaliteitsindicatoren (differentiatie: 20 indicatoren) Zorggroepen en samenwerkingsverbanden Tarifering specialisaties Fysio-EPD Administratieve lasten Audits Digitaal contracteren

18 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 18 Algemene Vergadering KNGF 7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (3/4) B. Zelfstandigheid: positie versterken Gerichte producten en diensten Polis en polisvoorwaarden Trend en tarief

19 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 19 Algemene Vergadering KNGF 7. Marktpositionering fysiotherapie 2012 (4/4) Gevraagd besluit: Instemmen met de uitgangspunten voor de marktpositionering fysiotherapie 2012

20 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 20 Algemene Vergadering KNGF 8. Informatie over actuele onderwerpen Richtlijn Verslaglegging Lange Termijn Visie Kwaliteitsindicatoren PRIO-project Beroepskolom Ondernemers- en werknemersplatform WPT congres Aanspraken zorgverzekeringswet

21 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 21 Algemene Vergadering KNGF Richtlijn Verslaglegging (1/4) Actualisering versneld Doelstelling richtlijn gehandhaafd − Geheugensteun − Communicatie Richtlijn vastgesteld op 30 maart 2011

22 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 22 Algemene Vergadering KNGF Richtlijn Verslaglegging (2/4) Kwaliefy meting 2011 Software nog niet aangepast aan nieuwe richtlijn Na meting interpretatie van gevolgen nieuwe richtlijn Geen negatieve gevolgen gebruik oude of nieuwe richtlijn

23 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 23 Algemene Vergadering KNGF Richtlijn Verslaglegging (3/4) 4 typen gegevens Basisgegevens; altijd verplicht Conditionele gegevens; alleen indien aanwezig én relevant Administratieve gegevens; eenmalig per cliënt in te voeren (declaratieformulier) Plusgegevens

24 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 24 Algemene Vergadering KNGF Richtlijn Verslaglegging (4/4) Lastenverlichting Basisgegevens teruggebracht van 72 naar 37 Lastenverlichting met name voor laag complexe kortdurende behandelsituatie Hoe complexer de casus, hoe meer conditionele en plusgegevens vastgelegd moeten worden Het gebruik van plusgegevens om de kwaliteit te verhogen van de individuele casus is aantrekkelijker in herziening

25 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 25 Algemene Vergadering KNGF Lange Termijn Visie (LTV) (1/2) Hoe ziet de toekomst eruit? Welke plek willen wij dat de fysiotherapie inneemt? Aanpak: Evaluatie LTV 2007-2012 Trend analyse opstellen Trend analyse interpreteren Schrijven van een nieuwe LTV

26 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 26 Algemene Vergadering KNGF Lange Termijn Visie (LTV) (2/2) Communicatie: E-nieuws FysioNet Regionale bijeenkomsten

27 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 27 Algemene Vergadering KNGF Kwaliteitsindicatoren Meetperiode verlengd (brief KNGF) Aanmelding in april » meting: 1 april – 1 juli Aanmelding in mei » meting: datum aanmelding + 3 maanden Ruim 3.500 praktijklocaties aangemeld (> 13.000 fysiotherapeuten) KNGF is in gesprek met verzekeraars over gebruik indicatoren

28 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 28 Algemene Vergadering KNGF PRIO-project (1/2) Vervanging KNGF systemen voor documentbeheer & administratie (o.a. leden, boekhouding, bijeenkomsten) 2010: selectietraject Begin 2011: Keuze Microsoft Dynamics AX en Microsoft Sharepoint Onderhandelingen met beoogd leverancier Tot begin 2012: Implementatie

29 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 29 Algemene Vergadering KNGF PRIO-project (2/2) Doelstellingen: Meer professionaliteit Techniek inzetten voor leden Toekomstbestendige oplossing Meer efficiency Beter aansluiten op toenemende omgevingscomplexiteit

30 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 30 Algemene Vergadering KNGF Beroepskolom Visie aangenomen door AV juni 2010 Adviserende werkgroep: vertegenwoordigers (met ruggespraak) van opleidingen, specialistenverenigingen en werkveld Eerste voortgangsrapportage AB (juni 2011) Thema’s: Hoogleraarschap / wetenschappelijk netwerk NVAO accreditaties opleidingen (deelname) Masterniveau fysiotherapie 2020 Uitbreiding bevoegdheden master (diagnostiek) Delegatie uitvoering aan mbo-assistenten

31 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 31 Algemene Vergadering KNGF Ondernemersplatform Interactief platform voor ondernemende fysiotherapeuten en werkgevers Starten / groeien van een onderneming Gefaciliteerd door KNGF Werknemersplatform Interactief platform specifiek voor werknemers Vragen stellen, discussies voeren en informatie uitwisselen Gefaciliteerd door KNGF

32 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 32 Algemene Vergadering KNGF WPT congres

33 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 33 Algemene Vergadering KNGF WPT congres Peildatum 3 mei 2011: Deelnemers uit 97 landen Meer deelnemers dan in Vancouver Aantal deelnemers : 4.152 (Ndl. : 697) Ingezonden abstracts : 2.862 (Ndl. : 195) Geaccepteerde abstracts : 414 (Ndl.: 142)

34 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 34 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (1/7) Aanspraken staan onder druk Evaluatie ‘Chronische lijst’ door CVZ

35 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 35 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (2/7) Evaluatie ‘Chronische lijst’ door CVZ Korte termijn Screenen en onderzoeken huidige lijst Langere termijn/meer structureel Anders gaan beschrijven Baseren op functionele beperkingen Aansluiten bij fysiotherapeutische werkelijkheid

36 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 36 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (3/7) Korte termijn; CVZ onderzoek naar evidence fysiotherapie: Urine incontinentie Fibromyalgie Artrose Artritiden Aspecifieke lage rugpijn Osteoporose

37 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 37 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (4/7) Uitkomst onderzoek aandoeningen door CVZ: Geen evidence langdurige fysiotherapie Wel evidende kortdurende fysiotherapie

38 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 38 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (5/7) Reactie KNGF: Kanttekeningen bij conclusies CVZ Onderbouwing andere conclusies Uitleg over verschil tussen langdurige fysiotherapie en intermitterende kortdurende fysiotherapie (wel effectief)

39 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 39 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (6/7) Uitgangspunten KNGF: Volume aanspraken in basisverzekering niet groter Handhaven vrije prijzen Handhaven DTF Goede toegankelijkheid Domeinuitbreiding

40 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 40 Algemene Vergadering KNGF Aanspraken zorgverzekeringswet (7/7) Mogelijke denkrichtingen van CVZ: Gedeeltelijk overhevelen Helemaal uit de basisverzekering Langdurige eruit, kortdurende erin (andere aandoeningen) Maximering aantal behandelingen bij aandoeningen in de lijst Algemene maximering van aantal behandelingen in de basisverzekering

41 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 41 Algemene Vergadering KNGF 9. Rondvraag (KNGF aangelegenheden)

42 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "RLV RGF AMA 17 mei 2011 WELKOM. 17 mei 2011 Regionale Leden Vergadering RGF AMA 2 1.Opening door de voorzitter 2.Ingekomen stukken en mededelingen 3.Inventariseren."

Verwante presentaties


Ads door Google