De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huishoudelijk reglement. Attitude & teamspirit Aan de gedragingen van het individu en de ploeg wordt de reputatie en de naam van de club afgemeten. Sportiviteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huishoudelijk reglement. Attitude & teamspirit Aan de gedragingen van het individu en de ploeg wordt de reputatie en de naam van de club afgemeten. Sportiviteit."— Transcript van de presentatie:

1 Huishoudelijk reglement

2 Attitude & teamspirit Aan de gedragingen van het individu en de ploeg wordt de reputatie en de naam van de club afgemeten. Sportiviteit voor ploegmaat en tegenstander ten allen tijde bewaren Geen negatieve of buitensporige kritiek aan ploegmaat, coach, begeleider, ref, tegenstander en supporters Alcohol en roken zijn niet toegelaten in de sportzaal/kleedkamers Na wedstrijd en training wordt de zaal achtergelaten in nette staat (alle papieren, lege flessen en andere worden weggeworpen, alle materiaal wordt aan kant gezet. Zorg er dus voor dat alle materiaal, meubilair en andere toestellen of voorwerpen met eerbied worden gebruikt of intact blijven We moedigen iedereen aan de wedstrijden van andere teams bij te wonen : om te leren, om aan te moedigen, om de clubfamilieband te versterken We verwachten van alle leden dat ze regelmatig meewerken en aanwezig zijn op onze evenementen en activiteiten

3 Wedstrijden & trainingen Iedereen helpt bij opzetten en wegbergen van materiaal Het materiaal wordt met zorg behandeld Tijdig uw coach verwittigen bij afwezigheid is een must (of een andere persoon indien coach niet bereikbaar) Betreden van de zaal met basketschoenen en niet met buitenschoeisel Geen attributen zoals horloges, ringen, oorbellen die blessures veroorzaken Plaats je sportzak bij het veld waar we spelen of trainen Geen onderlinge discussies; bij eventueel andere mening over bepaald onderdeel kan de coach na wedstrijd of training persoonlijk aangesproken worden Aanvaard opmerkingen van de coach, dat is een teken dat hij in jou gelooft Trainen en spelen gebeurt steeds met overtuiging en overgave, maar blijf altijd sportief en durf je meerdere te herkennen

4 Om goede resultaten te behalen is een gezonde groepsgeest erg belangrijk. Elkaar aanmoedigen, steunen en motiveren zijn dan ook zeer voorname begrippen waarop moet gelet worden vanaf de eerste dag. Negatieve kritiek is uit den boze. Na iedere wedstrijd en training wordt er gedoucht. Omkleden gebeurt in de kleedkamers. Draag zorg voor je eigen schoeisel/kledij. Laat de kleedkamers netjes achter en sluit alle waterkranen Kinderen die afgehaald worden door de ouders zullen wachten in de hal van de zaal en niet buiten. Van ouders wordt er verwacht dat zij hun kind(eren) onmiddellijk na het beëindigen van de training/wedstrijd komen ophalen

5 Specifiek wedstrijden Iedereen wordt in spelerskledij op het terrein verwacht 20 min voor aanvang van de wedstrijd Vertrekuur en plaats worden door coach en ploegafgevaardigde vastgelegd bij verplaatsingen Er zullen 2 ballen per ploeg en de wedstrijdbal ter beschikking gesteld worden. De niet gebruikte ballen worden op hun plaats gebracht De kapitein zorgt voor een vlot verloop van de opwarming (min. 15 minuten) Tijdens de rust brengt de kapitein de spelers groep bij elkaar in de voorziene kleedkamer, waar een evaluatie van de eerste helft wordt gedaan Spelers die gewisseld worden nemen plaats naast de coach Bij time out : wisselspelers staan recht en veldspelers nemen plaats op de bank

6 Volg als wisselspeler het verloop van de wedstrijd, zodanig dat je mogelijke sterke en zwakke punten bij zowel je eigen ploeg als tegenstander kan opmerken en overbrengen. Motiveer, stimuleer en moedig de anderen aan i.p.v. te bekritiseren Tijdens de wedstrijd wordt er alleen water genuttigd Bij het einde van de wedstrijd worden zowel tegenstrevers als refs op een sportieve manier begroet. Alle spelers worden onmiddellijk na het wedstrijdeinde in de kleedkamer verwacht. Kapitein zorgt daarvoor. Na elke wedstrijd worden op basis van een beurtrol ( ploegafgevaardigde ) de truitjes en shorts bij elkaar gehouden en gewassen. Bij verlies door onachtzaamheid kan vergoeding gevraagd worden. De wedstrijdkledij wordt steeds terug in de ploegzak geplaatst en NIET mee naar huis genomen ! De ruimte achter de spelersbanken en tafel is in feite VERBODEN ZONE voor IEDEREEN die niet rechtstreeks met de wedstrijd te maken heeft. De ref heeft het recht deze personen te verwijderen.

7 Specifiek trainingen Trainingen starten en eindigen stipt : iedereen wordt in spelerskledij 5 min voor aanvang van training op het terrein verwacht De training wordt niet zonder toelating van coach verlaten Trainingen worden niet gestoord Tijdens de “teaching” points is de volledige aandacht een noodzaak De uitvoering van de oefeningen gebeurt op zo’n hoog mogelijk tempo Verzamelen gebeurt in looppas Train voor jezelf, in functie van de anderen

8 Speler Tijdig uitvoeren van alle aansluitingsmodaliteiten (lidgeld, medisch attest,…) Bijwonen van trainingen en wedstrijden, ook van gekwetste spelers (indien zij mobiel genoeg zijn) wordt hun aanwezigheid verwacht Bij afwezigheid wordt de coach steeds verwittigd Correcte houding tov team en club : –Beurtrol wassen uitrusting –Opstellen zaal –Melding van afwezigheid Contactgegevens ter beschikking stellen (adres, e-mail, tel) Degelijk beheer van clubmateriaal Bijwonen van clubinitiatieven Boetes ten persoonlijke titel vallen ten laste van de speler Intern reglement : Technische fout = 5€ aan de clubkas

9 Coach 2x per week training volgens opgegeven uren (bij verlet instaan voor een alternatief, ten uitzonderlijke titel afgelasting) Coachen bij competitie en beker Bijwonen van de coachvergaderingen Bijwonen van de clubevenementen Deelname aan 1 tornooi na seizoen Representatie van de sponsor en samen met ploegafgevaardigde de zaalopstelling verzorgen bij thuismatchen Invullen van het afgesproken sportieve programma Instaan voor communicatie binnen de ploeg (cfr ploegafgev.) Degelijk beheer clubmateriaal (ballen, kast, water,…) Ploegadministratie (boek en wedstrijdbladen, cfr ploegafgev.)

10 Taken ploegafgevaardigde Zorgt voor alle extra-sportieve zaken met betrekking tot de werking van de ploeg Fungeert als verlengstuk van coach in diens administratieve taken (o.a. verzameling medische fiches) Zorgt voor coördinatie van volgende taken : –Taakverdeling/beurtrol tafelfuncties (wedstrijdboek/klok/24-sec) –Terreinopstelling bij thuiswedstrijden / vervoer bij uitwedstrijden –Communicatiepunt voor spelers / coach / bestuur –Beurtrol wassen wedstrijduitrusting –Algemene ploegadministratie (verdeling briefwisseling...) Mobiliseren van de ploeg voor evenementen Bijwonen meetings ploegafgevaardigden

11 Bestuur Bijwonen van bestuursvergaderingen Uitvoeren actieplan van elke bestuursvergadering en feedback Waken over lange termijnvisie en voortbestaan van de club op alle vlakken : sportief, organisatorisch en financieel Doorstroming van informatie uit bestuursvergadering waar nodig Bijwonen van evenementen Bijwonen van wedstrijden Support voor alle geledingen Waken over de communicatie


Download ppt "Huishoudelijk reglement. Attitude & teamspirit Aan de gedragingen van het individu en de ploeg wordt de reputatie en de naam van de club afgemeten. Sportiviteit."

Verwante presentaties


Ads door Google