De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in de aanbestedingspraktijk Bijdrage Aanbestedingsinstituut Bijeenkomst IPO Hengelo, 11 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in de aanbestedingspraktijk Bijdrage Aanbestedingsinstituut Bijeenkomst IPO Hengelo, 11 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in de aanbestedingspraktijk Bijdrage Aanbestedingsinstituut Bijeenkomst IPO Hengelo, 11 juni 2014

2 1 jaar Aanbestedingswet 2012 2013 Kwaliteit aankondigingen25% 8% Eisen aan inschrijvers28%53% Gunning op EMVI23%70% Moderne contractvormen12%19%

3 Overijssel in AW1 AW1AW-1AW-2 Aantal aanbestedingen71129168 EMVI50 (70%)47 (37%)54 (32%) Moderne Contractvormen8 (11%)22 (17%)32 (19%) Eisen OK34 (48%)39 (41%)34 (20%)

4 Gelderland in AW1 AW1AW-1AW-2 Aantal aanbestedingen154221274 EMVI122 (79%)61 (28%)56 (20%) Moderne Contractvormen35 (22%)23 (10%)24 (9%) Eisen OK102 (67%)78 (26%)45 (18%)

5 Trends in AW1 Aantal aanbestedingenOverijssel -58% Gelderland -44% EMVIOverijssel in aantal gelijk Gelderland verdubbelt Moderne ContractvormenOverijssel veel minder Gelderland flink meer Eisen OKOverijssel (lichte) verbetering Gelderland forse verbetering

6 Trends in samenvoegen Opschaling gaat verder Steeds meer mantelovereenkomsten Geen rem op gezamenlijke trajecten Vrijwel geen gebruik van percelen Neemt toe, want meer moderne contractvormen

7 Aantal openbare aanbestedingen

8 Van de kaart Bijna de helft van de gemeentes heeft in AW1 geen enkele openbare aanbesteding uitgeschreven. 20122013 Apeldoorn103 Arnhem (1)103 Deventer (6)131 Ede192 Waterschap Groot Salland 50

9 Meer onderhands dan voorheen? Wat merken jullie ervan? Waar gaat het goed en waar moet het beter? Hete topics: -Beleidsregels onderhands aanbesteden -Werken met groslijsten -Prestatiemeten -Voorkeur voor lokale/regionale bedrijven -Valse concurrentie

10 Enorme toename gebruik EMVI Ook onderhands? Waar gaat het goed en waar moet het beter? Hete topics: - Casus Zevenaar: een beetje emvi is laagste prijs -Beter geen emvi dan een slechte emvi -Wat kost een emvi?

11 EMVI of laagste prijs? Met de subgunningscriteria A3 en A4 kan maximaal een fictieve korting van 162.000 euro behaald worden. Dit bedrag is laag. Hierdoor tellen de onderdelen Planning en Plan van Aanpak minimaal mee in de totale beoordeling. Voorbeeld: bij een fictieve aanneemsom van 4 miljoen euro, is het aandeel van deze subgunningscriteria maar 4% van het totaal. Bij een hogere aanneemsom wordt het aantal nog kleiner. ECLI:NL:RBGEL:2014:454 BAM vs Gemeente Zevenaar

12 Enkele Pianoo-tips

13 Aanvullende knelpunten bij emvi 1.Voorafgaande selectie kost tijd en geld 2.Onderscheidend vermogen is vaak beperkt 3.Te veel emvi geeft te dure prijzen (taakstellend budget) 4.Varianten worden nog steeds nauwelijks toegestaan 5.Angst voor juridisch gedoe 6.Uitslag vaak laat en gebrekkig En… SROI is al moeilijk genoeg…

14 Top 5 emvi-criteria Regio Oost 1.Dat vertellen wij u later wel 2.Beperking van overlast 3.CO2-bewustzijn ambitieniveau 4.Sneller klaar 5.Beheersing risico’s

15 Kwaliteit eisen verbetert sterk De getalletjes geven een vertekend beeld. Vroeger kwam het vaak voor dat meerdere zware eisen tegelijkertijd werden gesteld. Nu gaat het vaak om een enkel vuiltje. Pluspunten: -Omzeteis van standaard naar af en toe -Referentiewerken op kerncompetenties Voor verbetering vatbaar: -Selectiecriteria -Contractuele voorwaarden

16 Weinig progressie moderne contracten Het aantal moderne contracten is stabiel. Het percentage moderne contracten stijgt. Reden: minder openbare aanbestedingen traditionele contracten Is dat erg of juist niet?

17 AW1 was een gezond jaar! De nieuwe regelgeving heeft effect gesorteerd Aanbesteders zijn aan het denken gezet Nadenken blijkt vaak tot verstandige keuzes te leiden

18 Wat brengt AW2? Nieuwe Europese Richtlijn zal niet direct worden geïmplementeerd Evaluatie Aanbestedingswet zal worden opgestart Standaard RAW Bepalingen 2015: Wat moet er anders of beter? Lobby voor kostenbewust aanbesteden AW1 was goed, het tweede jaar moet beter worden Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren. Wij kunnen uw input goed gebruiken: E-mail: info@aanbestedingsinstituut.nlinfo@aanbestedingsinstituut.nl Telefoon: 079-3252122


Download ppt "Veranderingen in de aanbestedingspraktijk Bijdrage Aanbestedingsinstituut Bijeenkomst IPO Hengelo, 11 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google