De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jonathan Bouman Jaap Herderschee Florian Huiskes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jonathan Bouman Jaap Herderschee Florian Huiskes"— Transcript van de presentatie:

1 Jonathan Bouman Jaap Herderschee Florian Huiskes
REDJIJLEVENS.NL “Kunnen UvA geneeskunde studenten adequaat eerste hulp verlenen?” Jonathan Bouman Jaap Herderschee Florian Huiskes

2 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Opbouw Inleiding Onderzoekvraag Methode Resultaten Discussie Conclusie Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

3 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Inleiding Raamplan 2001 Artsopleiding: “De arts is in staat basale eerste hulp te verlenen zoals beschreven in Advanced Trauma Life Support (ATLS)” Geneeskunde student Tijdens studie Spoedeisende Medische Assistentie (SEMA) leren verlenen Geneeskunde studenten in de maatschappij Geen wettelijke verplichting kennis te hebben Wel maatschappelijke en morele druk Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

4 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Inleiding (2) Onderzoek in Nijmegen 2006: Merendeel co-assistenten is niet in staat adequaat SEMA te verlenen Kamervragen aan ministerie OCW Antwoord: Verantwoordelijkheid ligt bij de faculteiten Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

5 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Inleiding (3) AMC onderwijs SEMA Oude curriculum Eerste jaar: SEMA cursus Derde jaar en vijfde jaar: 3 uur opfriscursus Nieuwe curriculum Eerste jaar: Basic Life Support cursus Volgende jaren: ??? Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

6 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Onderzoeksvraag “Zijn geneeskunde studenten in staat adequaat eerste hulp te verlenen?” Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

7 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Methode Digitale enquête aan alle 1911 geneeskunde studenten van de UvA/AMC via de UvA mail. We onderzoeken: Ervaring Kennis Opleiding Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

8 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Methode - Ervaring Ervaring: Hoe vaak SEMA toegepast? Ooit negatieve ervaringen bij SEMA? Wel eens doorgelopen bij een SEMA behoevende situatie? Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

9 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Methode - Kennis Kennis: Eigen inschatting kwaliteit eigen kennis en vaardigheden? Op schaal van 1-10 Slecht (1-5), goed (6-8), perfect (9-10) Wat is de huidige kennis? Doormiddel van tien kennisquiz vragen Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

10 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Methode - Opleiding Opleiding Wie is verantwoordelijk voor het op peil houden van SEMA kennis? Student of opleiding Is er behoefte naar meer onderwijs en in welke vorm? Verplichte opfriscursus Vrijblijvende opfriscursus Apart blok acute geneeskunde Hebben de studenten nog zelf adviezen? Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

11 Methode – Inclusie Criteria
Alleen de responsen die voldoen aan: Geneeskunde student UvA Voldoende SEMA cursus Volledige invulling van enquête Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

12 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Methode - Kennisquiz Tien vierkeuze vragen Beoordeling: Als iemand alles gokt: 2,5 goed Van overgebleven 7,5 moet 55% goed zijn voor voldoende  2,5 + 4,125 = 6,625 goed Makkelijke vragen  7 vragen goed Dus: Je mag 3 fouten maken voor een voldoende Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

13 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Resultaten Onderzoekspopulatie Ervaring Kennis Opleiding verantwoordelijkheid Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

14 Resultaten - Onderzoekspopulatie
565 inzendingen, na exclusie 488 163 (33,4%) man, 325 (66,6%) vrouw Eerste jaar: 64 (13,1%) Tweede jaar: 134 (27,5%) Derde jaar: (17,0%) Vierde jaar:  97 (19,9%) Coassistenten: 110 (22,5%) Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

15 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Resultaten - Ervaring 74 (15,2 %) SEMA verleend In totaal minstens 138x SEMA gevallen 12 (16,2 %) van de 74 negatieve ervaring 13 (2,7 %) doorgelopen terwijl eigenlijk SEMA verleend moest worden Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

16 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Resultaten - Kennis Eigen inschatting kennis Slecht (1-5): 13,1% Goed (6-8): 83,4% Perfect (9-10): 3,5% Gemiddelde cijfer: 6,7 (P25 = 6, P75 = 7). Geen noemenswaardige verschillen tussen jaren onderling Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

17 Resultaten - Kennisquiz
Percentages voldoendes per jaar 60 61,8 60,2 49,3 48,4 40 38,1 Aantal Voldoendes (%) 23,4 20 1e Jaar (n=15) 2e Jaar (n=66) 3e Jaar (n=50) 4e Jaar (n=37) Coassistent (n=68) Gemiddelde Totaal (n=236) Studiejaar Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

18 Resultaten – Kennisquiz
Percentages vragen goed 2e Jaar 20% 15% Aantal per cijfer (%) 10% 5% 0% 2 3 4 5 6 7 8 9 Aantal vragen goed Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

19 Resultaten - Kennisquiz
Gemiddelde alle jaren betreft 6,38 (P25 = 5, P75 = 7) Gemiddelde aantal vragen goed per jaar Eerste jaar: 5,3 (P25 = 5, P75 = 6) Tweede jaar: 6,5 (P25 = 5, P75 = 8) Derde jaar: 6,7 (P25 = 6, P75 = 8) Vierde jaar: 6,1 (P25 = 5, P75 = 7) Coassistenten: 6,8 (P25 = 6, P75 = 8) 7 vragen goed is voldoende! Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

20 Resultaten – Kennisquiz - Vraag
50 100 150 200 250 300 350 Absoluut aantal per antwoord Een 18 jarige bestuurder van een auto is, nadat hij tegen een boom is gebotst, uit de auto geslingerd en ligt niet aanspreekbaar op zijn buik. U controleert de vitale functies en daarbij vindt u dat er alleen sprake is van een zwakke onregelmatige pols. Wat doet u hierna? A B B C D U belt maar u verplaatst de patiënt niet. U belt 1-1-2, draait de patiënt op zijn rug en begint met reanimeren. U belt en u legt de patiënt in de stabiele zijligging. U legt eerst de patiënt in de stabiele zijligging voordat u hulpverlening inschakelt. Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

21 Resultaten - Opleiding
Verantwoordelijkheid Opleiding & Student: 382 (78,3%) Enkel opleiding: 60 (12,3 %) Enkel student: 46 (9,4%)  Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

22 Resultaten - Opleiding
SEMA Educatie Voor verbetering vatbaar: 390 (79,9%) Meer opfrismomenten: (98,2%) Verplichte opfriscursus elk jaar: 243 (62,3%) Vrijblijvende opfriscursus elk jaar: 83 (21,3%) Apart blok acute geneeskunde: 145 (37,2%) Prima zo: (18,6%) Geen mening: (1,4%) Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

23 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Discussie 10 kennisvragen mogelijk niet representatief genoeg; Praktijk vaardigheden zijn niet getest; Afkappunt voldoende/onvoldoende. Bias: Samenwerking bij maken van quiz; Afhakers/non-responders wegens te weinig SEMA kennis; Eerste jaar 2006/2007 (Curius) andere vorm van SEMA onderwijs. Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

24 Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes
Conclusie UvA geneeskunde studenten niet in staat adequaat eerste hulp te verlenen. De behoefte naar meer onderwijs op het gebied van de acute geneeskunde is groot. Volgens de studenten is het aan de UvA/AMC om aan deze behoefte te voldoen. Verder onderzoek naar de vaardigheden van de studenten betreffende het verlenen van SEMA is nodig. Jonathan Bouman, Jaap Herderschee, Florian Huiskes

25 Vragen?


Download ppt "Jonathan Bouman Jaap Herderschee Florian Huiskes"

Verwante presentaties


Ads door Google