De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Cloud computing” Juridische aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Cloud computing” Juridische aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 “Cloud computing” Juridische aspecten

2 Cloud Computing “een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare computermiddelen op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider”. 

3 Individuele eindgebruikers waren “early adopters” van cloud computing

4 Computermiddelen? Cloud Software as a Service
voorbeeld: Microsoft Office 365 Cloud Platform as a Service voorbeeld: Google Apps Engine Cloud Infrastructuur as a Service voorbeeld: Amazon Web Services

5 Modellen Publieke Cloud Private Cloud Hybride Cloud

6 Overgang naar “cloud” diensten
... gaat gepaard met veel op te lossen kwesties, zoals: kosten migratie interoperabiliteit identiteitsbeheer governance risicobeheer compliance ... contracten

7 Cloud computing contracten: inleiding
bij publieke “cloud” diensten: meestal toetredingscontracten met kleine onderhandelingsmarge B2B : dus in principe contractvrijheid aard van de dienstverlener bepaalt de inhoud van het contract en de mogelijkheid tot onderhandelen traditionele IT-bedrijven : vaak vestiging in België “nieuwe” dienstverleners: alles loopt via internet

8 Checklist structuur kwalificatie governance toepasselijk recht
bevoegde rechtbank service level agreement resultaatsverbintenis vergoeding informatieveiligheid persoonsgegevens controle aansprakelijkheid wijziging intellectuele eigendom einde

9 1. Structuur Algemene voorwaarden Specifieke voorwaarden
SLA-documenten Policies acceptable use policy privacy policy

10 2. Kwalificatie van de overeenkomst
waarom is kwalificatie van een contract belangrijk? welke benoemde contracten komen in aanmerking: licentiecontract huur aanneming van diensten

11 3. Contract governance Wie zijn de partijen?
hoofdaannemer en onderaannemers: hoe zijn de relaties geregeld? Wie is het aanspreekpunt? belangrijk bij ingebrekestellingen? hoe wordt gecommuniceerd?

12

13 4/5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Applicable law and venue. This agreement is governed by State of Washington law, without regard to its conflict of laws principles except that (1) if you are a U.S. Government entity, this agreement is governed by the laws of the United States, and (2) if you are a state or local government entity in the United States, this agreement is governed by the laws of that state. Any action to enforce this agreement must be brought in the State of Washington. This choice of jurisdiction does not prevent either party from seeking injunctive relief in any appropriate jurisdiction with respect to violation of intellectual property rights.

14 6. Resultaatsverbintenis?
Verschil tussen resultaats – en inspanningsverbintenis “reasonable efforts”, “due diligence”, … belang voor SLA’s

15 SLA

16 7. Service Level Agreement
Eerste vraag: is er een SLA? Serviceniveaus: let goed op de definities (hoe wordt gemeten?) Reikwijdte en uitzonderingen Rapportering: nog niet overal ingeburgerd Service credits: berekening en aanrekening

17 8. Vergoeding Eigenschap van cloud computing: “pay per use”

18 9. Informatieveiligheid
Wie draagt het risico van verlies? Wat is geregeld over vertrouwelijkheid (datalekken)?

19 10. Persoonsgegevens Toepassing van de “privacywet” (Wet verwerking persoonsgegevens) Wie is “de verantwoordelijke voor de verwerking”? Regels over export van persoonsgegevens buiten de EU Privacy policies van de cloud dienstenverleners

20 11. Audit Zie outsourcingcontracten: gebruik van “audits” door de klant Zeldzaam in cloud computing overeenkomsten Uitzonderingen: audits door de dienstverlener bij de klant audits in gereguleerde sectoren (gezondheid, )

21 12. Aansprakelijkheid Uitdrukkelijke beperkingen
uitsluiting voor bepaalde vormen van schade plafonds van aansprakelijkkeid beperkingen in de tijd herstelling of vervanging in plaats van financiele vergoeding bij schade kwalificatie van de fout (bijv. “gross negligence”) Indirecte beperkingen aard van de verbintenis (resultaat of inspanning?) regeling in verband met “service credits” overmacht garantiebeperkingen

22 13. Wijzigingen 2. Changes. 2.1 To the Service Offerings. We may change, discontinue, or deprecate any of the Service Offerings (including the Service Offerings as a whole) or change or remove features or functionality of the Service Offerings from time to time. We will notify you of any material change to or discontinuation of the Service Offerings. 2.2 To the APIs. We may change, discontinue or deprecate any APIs for the Services from time to time but will use commercially reasonable efforts to continue supporting the previous version of any API changed, discontinued, or deprecated for 12 months after the change, discontinuation, or deprecation (except if doing so (a) would pose a security or intellectual property issue, (b) is economically or technically burdensome, or (c) is needed to comply with the law or requests of governmental entities). 2.3 To the Service Level Agreements. We may change, discontinue or add Service Level Agreements from time to time.

23 14. Intellectuele eigendom
Gebruikelijke clausules: zie licentiecontracten Wie heeft de rechten op inhoud die door de klant op het cloud platform wordt geplaatst?

24 15. Einde Wie heeft wanneer de mogelijkheid tot opschorting?
Wie kan wanneer en hoe de overeenkomst stopzetten? Exitmodaliteiten

25 EU

26 Q & A

27 Contact Jos Dumortier K.U.Leuven/iMinds – ICRI Sint-Michielsstraat 6
B-3000 Leuven (t) +32 (0) / Jos Dumortier time.lex - Information & Technology Law Congresstraat 35 B-1000 Brussel (t) +32 (0) /


Download ppt "“Cloud computing” Juridische aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google